KRYON: STILLE UREN VOOR EEN SCHEPPER

KRYON: Stille uren
voor een Schepper.

Gechanneld door: Barbara Bessen

3 december 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de boodschappen van onze geestelijke vrienden!

Alweer is er een jaar voorbij  en het lijkt mij dat wij dit niet meer met ons oude tijdgevoel kunnen meten. Daar lijkt het ook op en voordat wij het bijna in de gaten hebben staan wij aan het einde van het zeer intensief 2014. Hoe gaat het nu met jullie? Het is zinvol om even in alle rust te kunnen resumeren: “Hoe gaat het met mij? Wat heb ik in 2014 veranderd? Wat zou ik willen veranderen, beginnen, loslaten?” En het allerbelangrijkste, denk ik: “Leef ik in vrede en ben ik graag op Aarde”?

Dat is mijn persoonlijke conclusie van dit jaar: Ik weet het, er blijft altijd iets te wensen, na te streven en te veranderen. Maar vaak is het het menselijk ego, de persoonlijkheid, die dit zou willen doen. Ons Hoger Zelf heeft ons lief zoals wij op dit moment zijn. Wij willen altijd iets doen, iets bereiken en zeggen vaak: “Als dit of dat zo is, dan is alles goed. Wij willen gezond zijn, goede patronen hebben en misschien ook opeen bepaalde manier “rijk” zijn.

En toch, als wij op de bank zitten is alles goed. De kunst om eens niets te doen, gas terug te nemen en zelf te genieten houd ik voor het wezenlijke….

Ik wens allen een vrolijk feest en bezonnen sofa-uren.

Hartelijke groeten van de Oostzeekust,

Barbara Bessen

 *

De boodschap van Kryon: 

Hartelijk gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Als ik zo terugkijk is dit begin van onze contactopname al traditie. Maar zou men een traditie misschien ook eens moeten doorbreken? Ik meld mij nu gewoon eens met: Hartelijk gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van het Universum Andromeda, van de Nevel van de Vrijgegeven Schepping.

Want “mijn” Universum is vrijgegeven. Dat van jullie misschien ook? Enigen van jullie komen ook daar vandaan. Wij zijn tijdreizigers, wij komen niet uit dit Universum, uit dit melkwegstelsel en zijn niet geschapen in dit zonnestelsel.

Hoge Scheppergoden hebben zeker velen van degenen die hier incarneren, als hun schepping ervaren. Maar wij zijn niet van hier. Wij zijn dienende zielen die er gedeeltelijk vanaf het begin van de Aarde bij zijn. Wij houden ook de energetische strengen van jullie substantie vast als jullie vertrekken om je terug te trekken en jullie deze weer opnemen als jullie opnieuw incarneren.

Wij kunnen in de Grot der Creatie aangetroffen worden. Een deel van ons doet dit. Een ander deel is de dienende boodschapper, als een koerier, om nieuwe dingen te verbreiden en hun energieën te verbinden. En weer een ander deel is de magnetische meester die zijn dienst hier met tussenpozen volbrengt. Onlangs nog door het magneetraster van de Aarde opnieuw uit te richten. Dit deel van Kryon komt weldra terug om nieuwe aanpassingen te doen. Een consortium dat met het kristallijnen raster en het bewustzijn van de mensen in verbinding staat. Men zou het zo kunnen verklaren dat er bepaalde ontwikkelingen zijn geweest die met de activiteiten van de Zon te maken hebben en die nu al gauw een aanpassing her uitlijning nodig hebben. Dit is zeer fysiek. Als jullie daar meer over zouden willen weten, verbind je dan met mij.

Nu bevind ik mij weer in deze heerlijke groep van oude zielen die niet weten dat zij scheppergoden zijn. Jullie denken nog steeds dat jullie niet volkomen zijn en misschien niet waardig om je erfgoed toegewezen te krijgen. Het is het erfgoed van de Schepper. Jullie zijn nu steeds meer in staat om je leven vorm te geven zoals jullie dit zelf willen.

Het is niet meer alleen vanuit het verleden te vormen omdat jullie veel hebben losgelaten en jullie jezelf hebben getransformeerd, je energetische strengen, jullie “Geurmerken” op vele gebieden van de Aarde hebben opgeslagen. Zo hebben jullie de Aarde geholpen zich te reinigen. Misschien waren het oude krijgsbelevenissen, trauma’s uit de kindertijd, uit dader- en slachtofferschap uit vele levens die in het astrale gebied van de Aarde zijn opgeslagen. Dit is opwindend, nietwaar? Ik zie wel dat enkelen van jullie buiten adem zijn en niet meer zoveel zin hebben om aardse paradigma’s te veranderen.

Maar troost je, jullie gaan daar steeds mee door, vaak onbewust, omdat jullie gewoon je licht dragen, waar jullie ook heengaan. Niets en niemand kan aan  jullie licht ontsnappen – ook niet als jullie denken passief op de bank te hangen en gaten in de lucht staren. Jullie zij scheppers, altijd en eeuwig, en daar kan niets aan veranderd worden. Jullie zijn het je alleen niet zo goed bewust.

Nu is het de tijd om even achterover te zitten en te resumeren hoe je leven zich vormgeeft. Inventaris opmaken noemen de mensen dit. Ga in de geest eens door je leven heen. Kijk kritisch maar liefdevol naar je dagelijks leven, je belevenissen, je werk, je privéleven en overdenk eens of alles zo is als je het zou willen.

Als dit niet zo is las dan een denkpauze in en verbind je met je Hoger, Goddelijk Zijn in het heilige, hogere hart en vraag om steun bij het oplossen van zorgen, de realiteiten van het leven van alledag.

Vraag om ideeën, inspiratie en andere realiteiten die verre van zorgen en belastingen zijn. Vergeet nooit: ook als het er niet zo op mag lijken, zijn jullie scheppers. Alles wat deel van jullie leven uitmaakt, is jullie schepping. Wij kunnen dit niet vaak genoeg zeggen omdat jullie het makkelijk vergeten.

JULLIE ZIJN van SECONDE op SECONDE DE SCHEPPERS VAN JULLIE LEVENS!!!

Werkelijk, dit geldt niet alleen voor een paar dingen maar voor ALLES in jullie leven. Neem nu een kleine leespauze en overdenk eens. Wat zouden jullie willen scheppen?  Waar knelt de schoen nog steeds? En zeg nu niet tegen jezelf dat het aan de andere mensen ligt die om jullie heen zijn. Niemand kan jullie schepperkracht wegnemen, niemand!

Er is geen reden om niet met anderen samen je eigen weg te gaan. Er is altijd tijd en ruimte om je eigen leven te leven of dat anderen dezelfde koers als jullie willen varen. Als dit niet zo is, kies dan zonder compromissen voor je eigen weg.

Misschien hebben jullie iets opgebouwd, privé of beroepsmatig, dat jullie je in het dagelijks leven anders hadden voorgesteld. Dit is vaak zo. Kijk dan wat er veranderd kan worden en of het goed is om een nieuwe weg in te slaan. Mischien willen jullie dit bekijken met de mensen die erbij waren betrokken of misschien met nieuwe acteurs. Jullie bepalen het spel, jullie kiezen je medespelers uit. En ieder doet dit, steeds weer, maar de meesten doen dit niet vanuit het hart maar uit logische overwegingen.

Nu is het weer de tijd om eens te kijken of jullie nog hartenwensen hebben. Sommige worden in de loop van het leven op een zacht pitje gezet omdat het niet paste hen te doorleven of zelfs omdat mensen het voor mensen vlak om hen heen niet goed zou zijn.

Zijn het nog altijd hartenwensen? Kijk dan eens goed naar jezelf, kijk of jullie hen nu wel kunnen verwezenlijken. Bedenk dat niets onmogelijk is. Hartenwensen ontstaan op een geestelijk niveau en jullie hebben voor het omzetten van deze wensen van jullie Hoger SchepperZijn, met de wetten die daar zijn, te maken. Deze geestelijke wetten vinden altijd wegen om de wens op het juiste pad te zetten en om te zetten. Nu is het de tijdkwaliteit als gevolg van de vele transformaties om ware schepperkracht in te zetten die niet door angst en twijfel worden gedragen.

Jullie kennen uit je leven zeker gebeurtenissen die wonderbaarlijk lijken, bijna onmogelijk. En toch gebeurden zij. Een voorbeeld: Hebben jullie wel eens dingen weggelegd en op een andere plaats weer gevonden? Een plek die makkelijker waarneembaar voor jullie was? Of vonden jullie het in een jaszak of op een andere plaats waar jullie bijna nooit kijken. Bankbiljetten? Misschien een passende som die jullie op dit moment ontbreekt? Weet dit: Jullie Hoger Zelf kan alles als het gewenst is.

Mogelijk is teamwork het beste. Dan hoeft het Hoger Zelf geen buitengewone maatregelen te nemen. Waar wachten jullie op? Als het dingen, situaties, ziekten, ook mensen of iets beroepsmatigs betreft dat jullie willen veranderen is het nu de juiste tijd. Ik zeg het ook hierom omdat de komende maanden in een bijzonder licht gezien dienen te worden dat niets met astrologische imprints te maken heeft, zoals jullie misschien zouden kunnen denken.

Het is de kwaliteit van de zon die jullie haar activiteit brengt, nieuwe informatie, hoger swingende uitlijning met zich meebrengt. Jullie staan de schepper van dit systeem zeer na, hij schenkt jullie veel kracht, inspiratie en de vaardigheid om met ware ogen naar jezelf te kijken. Jullie zijn scheppers. Jullie waren altijd al scheppers.

Experimenteer met je kracht, je wijsheid en je ideeën. Wij staan jullie graag ter zijde.

Laat mij ook nog zeggen dat de komende weken er ook toe stimuleren, zelfs door deze lichtvolle kwaliteit, jezelf rust te gunnen, het je gemakkelijk te maken, te overdenken met je verstand en jezelf te achten en te eren. Zoiets doet een schepper, hij houdt van zichzelf en van zijn schepping. En, als die hem niet meer bevalt, verandert hij die weer.

Zoals kinderen het met ijveren toewijding in de zandbak doen. (ook met behulp van andere medespelers) Want: Zij zijn overtuigd van hun schepper-kracht!!!

Ik ben in diepe verbondenheid

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in december 2014. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.