Kryon: Stille Uurtjes voor een Schepper.

Kryon: Stille Uurtjes voor een Schepper.

Gechanneld door: Barbara Bessen

28 december 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de boodschappen van onze geestelijke vrienden!

Alweer is er een jaar voorbij en het lijkt mij dat wij het niet meer met ons gevoel voor tijd kunnen meten. Wij waren er net in en voor wij het in de gaten hebben staan wij alweer voor het einde van het zeer intensieve 2014. Hoe gaat het eigenlijk met jullie?

Het is zinvol om je af en toe in alle rust eens af te vragen: Hoe gaat het met mij? Wat heb ik in 2014 veranderd? Wat wilde ik veranderen, proberen, loslaten? En – het allerbelangrijkste denk ik – Leef ik in vreugde en ben ik graag op Aarde?

Dit is mijn persoonlijke doel dit jaar: ik weet het, er valt altijd iets te wensen, na te streven, te veranderen. Vaak is dit het menselijk ego, de persoonlijkheid, die dit wil. Ons Hoger Zelf houdt van ons zoals wij nu, op dit moment, zijn.

Wij willen altijd iets doen, iets bereiken en zeggen vaak: Als dit of dat zo is, dan is alles goed. Wij willen gezond zijn, gezond in onze patronen en op een bepaalde manier ook “rijk” zijn. Toch, als wij lekker op de bank zitten is alles goed. De kunst om eens niets te doen, naar binnen te gaan en van zichzelf te genieten, houd ik voor wezenlijk…..

Hartelijke groeten vanaf de Oostzeekust.

Barbara Bessen


       *

De Boodschap van Kryon

Wees hartelijk gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Als ik zo terugkijk is dit sinds het begin van onze contacten al traditie geworden. Maar zou het niet goed zijn om ook eens met een traditie te breken? Dan meld ik mij gewoon met: Wees hartelijk gegroet, lieve vrienden, ik ben Kryon van het Universum Andromeda, uit de nevel van de losgelaten schepping.

Want mijn Universum is uitgestrekt. Dat van jullie misschien ook? Enkelen van jullie komen ook daarvandaan. Wij zijn tijdreizigers, wij komen niet uit dit Universum, uit dit melkwegstelsel en werden niet in dit zonnestelsel geschapen.

Hoge schepper-goden hebben zeker veel van degenen die hier  incarneren als hun schepping ervaren. Maar wij zijn niet van hier. Wij zijn dienende zielen die deels vanaf het begin van de Aarde hier zijn.

Wij gaan ook over de energetische banden van jullie substantie, als jullie overlijden, om je terug te trekken en die weer ophalen als jullie weer incarneren. Jullie kunnen ons aantreffen in de Grot van Creatie. Een deel van ons doet dit en een ander deel is de dienende bode, als een koerier, om nieuwe dingen te verkondigen en hun energieën te verbinden.

Weer een ander deel is de energetische meester die zijn dienst met tussenpozen hier vervult.

En uiteindelijk ook om het aarde-magneetraster opnieuw uit te richten. Dit deel van Kryon komt al snel terug om aanpassingen te doen. Een in balans komen dat met het kristallijnen raster en met het menselijk bewustzijn in verbinding staat.

Men zou het zo kunnen verklaren dat er bepaalde ontwikkelingen zijn geweest die met de activiteit van de zon te maken hebben die al snel een aanpassings-her-lijnen mogelijk maken.

Dit is zeer fysiek. Als jullie meer zouden willen weten verbind ik mij graag met jullie.

Ik ben nu dus weer eens in deze heerlijke groep oude zielen die niet weten dat zij schepper-goden zijn. Jullie geloven nog steeds dat jullie niet volkomen zijn  en misschien ook niet waardig om je erfenis op te pakken. Jullie erfenis is die van Schepper.

Jullie zijn nu steeds meer in staat om je leven zelf te vormen zoals jullie dit werkelijk willen hebben. Het is niet alleen meer te vormen vanuit het verleden omdat jullie vele dingen hebben losgelaten; jullie transformeren jezelf, jullie energetische lijnen, jullie “geurmerken” op vele gebieden van de Aarde en die in het astrale gebied van de Aarde zijn opgeslagen. Zo hebben jullie de Aarde geholpen om zich te reinigen.

Misschien waren het oude oorlogsbelevenissen, trauma’s uit kindertijden, uit dader- en slachtofferschap uit vele levens. Afmattend, nietwaar? Ik zie wel dat enkelen van jullie buiten adem zijn en niet veel zin meer hebben om aardse paradigma’s te veranderen. Maar wees gerust, jullie doen dit steeds vaker, bewust en vaak onbewust omdat jullie nu eenmaal je licht dragen, waar jullie ook heengaan. Niets en niemand kan jullie licht ontgaan, ook degenen van jullie die, zoals jullie denken, zonder te handelen op de bank zitten en gaten in de lucht staren.

Jullie zijn scheppers, altijd en eeuwig, en daar kan niets aan veranderd worden. Jullie zijn het je alleen niet echt bewust.

Het is nu tijd om achterover te leunen en te bekijken hoe je leven zich ontwikkelt. Inventaris opnemen, noemen jullie mensen dit. Ga in de geest door je leven. Bekijk het dagelijks leven kritisch maar liefdevol, je belevenissen, je werk, en vraag je af of alles zo is als jullie het zouden willen.

Als dit niet zo is, las dan een denkpauze in, verbind je met het Hoger, Goddelijk Zelf in je Heilig Hoger Hart en vraag om steun bij het loslaten van zorgen, de realiteiten van alledag. Vraag om ideeën, inspiratie voor andere realiteiten die verre van zorgen en belastingen zijn.

Vergeet nooit, ook als het er vaak niet op lijkt, dat jullie scheppers zijn. Alles wat er in jullie levens is, hebben jullie geschapen. Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen omdat jullie het makkelijk vergeten. JULLIE ZIJN ogenblikkelijk DE SCHEPPERS VAN JULLIE LEVENS! Dit geldt werkelijk niet alleen bij een paar dingen maar bij alles in jullie levens.

Neem even een kleine leespauze en denk er eens over na. Wat zouden jullie willen scheppen? Wat bedrukt jullie nog steeds? En zeg niet dat het aan andere mensen om jullie heen ligt!

Niemand kan jullie je scheppers kracht afnemen, niemand! Er is geen reden om ook niet met andere mensen je eigen weg te kunnen gaan. Er zijn altijd tijdvensters waarin jullie jezelf kunnen leven. Of de anderen met jullie koers mee te nemen, als zij dit willen. Is dit niet zo, beslis dan zelf zonder compromissen, over je eigen weg. Misschien hebben jullie iets opgebouwd, op het werk of privé, dat er in het dagelijks leven anders uitziet dan jullie wilden.

Vaak is dit zo. Kijk dan wat er veranderd kan worden of het goed is om een andere weg in te slaan. Misschien kunnen jullie hierover praten met mensen die erbij waren of met nieuwe acteurs.

Jullie bepalen het spel en jullie kiezen je medespelers uit. En dit doen jullie allemaal steeds weer, maar de meesten doen dit niet vanuit het hart maar door logisch te overleggen.

Nu is het weer de tijd om te kijken of jullie hartenwensen hebben.

Vele hartenwensen worden in de loop van het leven naar achteren geschoven. Omdat het niet uitkwam of omdat het mensen in jullie onmiddellijke omgeving niet goed uitkwam. Zijn het nog wel steeds hartenwensen?

Kijk er dan nog eens goed naar of zij nu nog verwerkelijkt kunnen worden en bedenk dat niets onmogelijk is. Ook hartenwensen ontstaan ook op een geestelijk niveau en jullie hebben voor het verwerkelijken van deze wensen jullie Hoger schepper-zijn ter beschikking met de wetten die daar waar dit leeft, werken.

Deze geestelijke wetten vinden altijd wegen om de wensen te leiden en om te zetten. Nu is de tijdkwaliteit aanwezig om bij de vele transformaties je ware scheppers kracht in te zetten die niet gestoeld zijn op angsten en twijfel.

Jullie kennen uit je leven zeker gebeurtenissen die wonderbaarlijk lijken, bijna onmogelijk. En toch gebeuren zij. Een voorbeeld; Hebben jullie wel eens iets weggelegd en het op een andere plaats teruggevonden? Op een plaats die makkelijker voor jullie waarneembaar was?

Of vonden jullie in een jaszak of op een andere plaats waar jullie niet vaak kijken, papiergeld? Misschien zelfs een goed uitkomend bedrag dat jullie op dat moment nodig hadden?

Weet dat jullie Hoger Zelf alles kan als het gewild wordt. Misschien is teamwork het beste. Dan hoeft het Hoger Zelf ook geen bijzondere maatregelen te nemen. Waar wachten jullie op? Als er dingen, situaties, ziekten of problemen zijn die jullie willen veranderen of opnieuw zouden willen bekijken is het nu de juiste tijd daarvoor. Ik zeg dit ook omdat er de komende maanden een bijzonder licht te zien is dat niets met astrologische imprints te maken heeft, zoals jullie misschien denken. Maar het is de kwaliteit van de zon, haar activiteit, die nieuwe informatie, hoger vibrerende uitlijningen met zich mee brengt.

Jullie staan de schepper van dit systeem zeer nabij. Hij schenkt jullie veel kracht, inspiratie en de vaardigheid om met waarheid ziende ogen te kijken. Jullie zijn scheppers en dit waren jullie altijd al. Experimenteer met jullie kracht, jullie wijsheid en jullie ideeën. Wij staan jullie graag terzijde.

Laat mij jullie ook nog vertellen dat het in de komende weken, ondanks deze volle lichtkwaliteit, goed is om jezelf rust te gunnen en het je gemakkelijk te maken, om een beetje te herkauwen en jezelf te achten en te eren. Zo handelt een schepper, hij houdt van zichzelf om zijn schepping en als die hem niet meer bevalt, verandert hij hem weer! Net zoals kinderen doen met een zandkasteel aan het strand. (ook met anderen samen) Deze kinderen zijn overtuigd van hun scheppers kracht.

 Ik Ben in diepe liefde en verbondenheid,

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in december 2014. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.