Kryon – Tijdlijnen, Parallelle Werelden, de Nieuwe Aarde, en meer…

Kryon

Tijdlijnen, Parallelle Werelden, de Nieuwe Aarde, en meer…

Door Barbara Bessen  / 5 april 2023
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Het is opwindend om in de onderwerpen van tijdlijnen, parallelle werelden, in de toekomst, enz. te kijken, nietwaar? Deze onderwerpen liggen momenteel op de lippen van veel mensen. Persoonlijk geloof en voel ik dat we vaker in een parallelle wereld afglijden dan we beseffen. Door onze creatieve kracht creëren we elke seconde iets nieuws. Soms veranderen we van gedachten. Waar zijn we dan? Terug in de oude tijdlijn? We zullen dan met velen zijn… Hoe ziet de Nieuwe Aarde eruit? Mag ik zo binnenlopen? Dergelijke onderwerpen zijn niet echt te begrijpen voor de normale, aardse geest. Misschien heeft de multidimensionale entiteit Kryon hier ideeën over?

Ik wens jullie een fijne vroege lente!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Kryon Channeling april 2023:  “Tijdlijnen, parallelle werelden, de Nieuwe Aarde en meer…”

Gegroet lieve vrienden, Ik Ben Kryon van Magnetische Dienst. De Magnetische Dienst heeft goed werk geleverd in de jaren voorafgaand aan de Harmonische Convergentie van 1987, nietwaar? Zelfs nu wordt het magnetische raster bewerkt waar het nodig is, zodat de informatiestroom vanuit het centrum van de Melkweg de transformatie van de Aarde in grote sprongen kan bevorderen.

Hiermee verbonden is de transformatie van het leven op deze glorieuze planeet. Jullie weten waar ik het over heb. In alle jaren sinds de Convergentie heeft de verbinding van ons wezen met de Aarde het naar een nieuwe tijd getild. Want de basisinformatie van je kennis, jullie Thuis, waaruit alle kennis komt, wordt uitvergroot. Nieuwe kennis verbonden met hoge energieën nadert jullie, dit gebeurt al sinds 1987. Kennis die voorheen alleen voorbehouden was aan ingewijden. Meestal geassocieerd met diepe onderdompeling in Gaia en de andere werelden van dit zonnestelsel. Geassocieerd met diepe studie, loslaten, bemiddelingen, inwijdingen etc.

Hoe voelen jullie je? Is het niet geweldig wat er hier op deze planeet gebeurt? Je hebt iets heel bijzonders gekregen: de verbinding met het centrum van de Melkweg wordt geopend. Elke dag meer en meer. Dienovereenkomstig trillen sommigen van jullie omdat dit nieuwe het oude wil vernietigen. Sommigen van jullie slapen slecht, krijgen herinneringen voorgeschoteld aan niet zo prettige gebeurtenissen. Ze willen niet langer aan de kant geschoven worden, ze willen geaccepteerd en geïntegreerd worden. Het is allemaal maar ervaring, blijf dat tegen jezelf zeggen. Ervaring is het zout in de soep van het leven. Er wordt van jullie verwacht dat jullie velen mee naar huis nemen. Echter getransformeerd zodat ze u niet langer kunnen beïnvloeden.

Ben je een alleenstaand wezen? Nee. Je bent een fragment van een groot wezen dat jou en andere delen van zijn wezen naar diepere niveaus stuurt om daar ervaringen op te doen. We noemen het de Gouden Engel, het Hogere Zelf, dat wat niet betrokken is bij de ervaringen maar slechts een waarnemer is. Hoe voelt het om verbonden te zijn met Kryon? Ik schuif wat dichterbij. Nu vraag ik jullie: kun je je voorstellen dat deze vele zelven van de Gouden Engel zich nog steeds splitsen in verschillende zelven van ervaring? Telkens wanneer jullie een beslissing nemen, komt er een nieuwe lijn van ervaring naar voren. Telkens wanneer jullie een zeer belangrijke beslissing nemen, springen jullie op deze nieuwe regel. Omdat dit in ruimte en tijd gebeurt, veranderen de bijbehorende – laten we zeggen – extra rollen vaak. Andere wezens verrijken je leven. Als jullie vervolgens een omgekeerde beslissing nemen, verandert de scène opnieuw. Denk er eens over na en let op jezelf. Jullie zullen merken dat jullie deze wijzigingen soms dagelijks aanbrengen. Het begint met het veranderen van je manier van werken. Je wandelt of fietst en komt zo in andere ontmoetingsscènes terecht. De andere ruimten zetten je aan om anders te denken, om andere ervaringen op te doen. Je hersensynapsen ervaren nieuwe verbindingen die bij extreme veranderingen hele opvattingen over het leven veranderen. Je bent een multidimensionaal wezen dat elke seconde creëert. Het is gewoon een kwestie van wat je denkt, wat vervolgens je acties genereert. Het is goed om je daarvan bewust te zijn.

Iedereen die intensief observeert wat er met gedachten wordt gegenereerd, kan bijsturen, anders en doelgerichter denken en zo zijn leven veranderen. Specialisten bewegen heen en weer in verschillende tijdlijnen, zoals in een spel. Dit vereist concentratie en tact.

Wat iedereen nu moet begrijpen, is dat niets in steen gebeiteld is. Alles is doenbaar. Je hebt alleen richtlijnen voor jezelf gemaakt. Het is nu een kwestie van bekijken en eventueel wijzigen. De energie is er nu. Het is duidelijk dat men niet zomaar kan overschakelen naar elke kwaliteit van tijd, maar de vraag is, met welke eigen trilling schakel je waar. Kies je een tijdlijn die driedimensionaal is of spring je in een vier- of vijf-dimensionale tijdlijn? In het hogere zijn bepaalde dingen anders. Er speelt hier veel een grote rol, meer niet. Misschien is het in het begin niet zo’n grote verandering. Wat je het vijfde niveau noemt, heeft een aantal sub-niveaus. De ontwikkelingen en eisen zijn er dienovereenkomstig. Op een gegeven moment is er geen vergoeding meer in geld. De middelen om te leven worden beschikbaar gesteld. Een uitwisseling met andere volkeren op omliggende of verre planeten is geen probleem. Je leert van elkaar en wisselt ideeën uit.

De vragen zijn: Wat laat je graag los? Waar ben je klaar voor? Welke verwachtingen heb je van het leven? Waar is je aandacht?  Zijn het de externe gebeurtenissen die het leven hier op dit moment zullen veranderen? Bent u hierbij betrokken? De geest zegt ja. Je Gouden Engel zegt: Jij beslist. Het vraagt ​​nu loslaten, veel ontspanning, fantasie en creativiteit en geen vaste verwachtingen hebben en erkennen dat dit maar een ervaring is. Je moet er veel gehad hebben. Maar dit is bewust kneedbaar.

Sommige pioniers zullen nu de Aarde verlaten. Zij hebben hun plicht gedaan. Zij die volgen, treden in hun voetsporen. De pioniers zijn geëerd en geliefd vanwege hun wezen en juist deze dienst om de Aarde en mensen op hun weg te ondersteunen.

Sommige pioniers daarentegen zijn hun diensten officieel aan het afbouwen en concentreren zich op hun privéleven. Er komt ook veel energiewerk bij kijken. Maar anders, rustig en niet opvallend, soms zelfs onherkenbaar.

Wat je ook kiest, alles wordt geëerd en geliefd. En – aan je kleuren herken je later de vuurtorens op de kermis van het universum. Dit is zelfs nadat je al je afgesplitste ervaringsstukken hebt verzameld. De ziel overhandigt het pakket aan ervaringen aan de Gouden Engel, wie je werkelijk bent.

We zijn bij je, wat je nu ook besluit. En de steun van de nieuwe en oude pioniers is zeker. Want er is veel te doen, nietwaar?!

Ik heb nog een vraag voor je (meestal is het andersom): Wat is de Nieuwe Aarde voor jou? Speel met je fantasie, voel de Nieuwe Aarde. Je co-creëert haar. Niemand doet alsof. Je voelt en droomt van de Nieuwe Aarde. Zo intens dat je daar een stevig been voelt staan. En dan loop je gewoon door op dit nieuwe pad. De Nieuwe Aarde kan individueel worden ervaren. De nieuwe pioniers zijn het eens over een mogelijke basis voor de ervaringen. Maar ze zijn gemakkelijk en doenbaar. Iedereen bepaalt zelf wat hij wil beleven. Het is een avontuur. Laat los en spreid je vleugels.

Dit is de tijd waarvoor je kwam!

Ik ben in diepe liefde en verbinding

Kryon

Kantoor Barbara Bessen,
Großer Burstah 44, 20457 Hamburg
info@barbara-bessen.com
www.barbara-bessen.com