Kryon: Totale Genezing

Kryon: Totale Genezing

Gechanneld door: Barbara Bessen

22 december 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Ik geloof in mijzelf!

Wij bevinden ons in opwindende tijden. Niet alleen het uiterlijk beeld van wetenschap en politiek verandert snel, het beeld van Europa neemt ook andere vormen van energie aan. Dit geldt ook voor onszelf. Wij stellen vast dat ook wij onze buitenste ruimten, dat wat wij leven, moeten belichten en vernieuwen.

Wij nemen alles niet meer zo op als ons van bovenhand wordt verteld en wij geloven er niet meer in dat wij aan het lot zijn overgeleverd, maar dat wij, zoals de volksmond het zegt: de eigen smid zijn van ons levensgeluk. Maar de vragen die daarbij horen zijn: Hoe kom ik in mijn eigen waarheid? Wat wil ik werkelijk leven?  Heb ik de kans om mijn leven heel verantwoordelijk te bestemmen? Of zijn er hogere machten die mijn leven dirigeren?

Deze en andere vragen stellen wij ons in deze tijd allemaal. De geestelijke wereld  noemt dit: Ontwaken. In alle tijden waren er mensen die naar de zin van het leven zochten. Nu geschiedt dit in toegenomen vorm en dit heeft ook met de verandering van de Aarde te maken.

Men kan zich veelvuldig met de oude geschriften, of die nu van de Maya’s  zijn of van anderen, bezighouden. Men kan de informatie van de wetenschap bekijken, die nu grote zonne-activiteiten en een afzwakken van het magneetraster van de Aarde waarnemen. Wat uiteindelijk de zin van het geheel is, lijken mij de vragen: Hoe gaat het verder met ons en onze planeet?

Wat kan ik persoonlijk doen om de lang verwachte veranderingen van onze levenswijze, de uitbuiting van de Aarde waar wij allemaal verantwoordelijk voor zijn, te steunen? En wat geeft mij, hier in dit leven, vreugde? Sta ik mijzelf toe om deze vreugde te leven?

Wij vormen ons leven vaak uit oude patronen en voorstellingen van anderen: onze vermoedens, leraren die ons begeleiden, filosofen waarover wij lezen, muziek op de klanken waarvan wij dansen en ons uitdrukken.

Ik persoonlijk geloof dat wij natuurlijk in een nieuw era voor de mensheid gaan en wij moeten nu leren om naar onszelf te luisteren, naar de gouden kern in ons. Wij zijn niet alleen mensen maar lichtvolle wezens die een lichamelijke ervaring hebben. Wij zijn ook hier om ons te verfijnen zoals een beeld dat nu zijn laatste bewerking ondergaat.

Sommige collega’s spreken over het uitbreken uit de matrix waarin wij mensen ons bevinden die door anderen die het niet zo goed met ons voor hebben en zich met onze energieën voeden, werd ingesteld. De vraag was: Hoe kom ik uit deze matrix, dit leven als in een Lemniscaat (een liggende 8) waarin alleen uiterlijke omstandigheden veranderen, maar niet de weg op zichzelf?

Wij hebben nu de kans om de oude opgeslagen zaken die ook tot deze lemniscaat leiden, los te laten. Dit is niet makkelijk, maar steeds makkelijker omdat wij toegang hebben tot onze eigen diepten, onze eigen waarheid. Een ding is voor mij zeker, dat voel ik, daarvoor heb ik geen wetenschappelijke bewijzen nodig: De energie, het spectrale licht, de kracht van de Hoogste Schepper, komt steeds meer ongefiltreerd in het bereik van onze Aarde.

Dit is wat mijn geestelijke vriend Kryon de “Gouden Golf” noemt. De energie die ook onze Goddelijke Blauwdruk bevat, zoals hoe wij geschapen werden, vrij van imprints en gevangen zijn. Dit is onze weg naar de vrijheid waar Saint Germain zo vaak over spreekt. Dit toont ons – tot nu toe vaak alleen elementair of in fasen – hoe wij zouden kunnen leven.

Hoe zou een wereld zonder geld zijn, waar alles vrij ter beschikking staat? Hoe zou het zijn als de energie die wij nodig hebben, vrij verkrijgbaar is, of het nu uit de bodem, door water of uit de ether zelf komt?

Wij leven in een tijd waarin wij mogen dromen, bijna moeten dromen en ervan uitgaan dat deze dromen waar worden. Hoe zou het zijn om een huis te hebben in de stad of in de natuur en wel zonder afbetalingsrente en bankverplichtingen omdat er geen banken in de huidige vorm meer zijn?

Vele mensen denken dat dit niet kan omdat zij met de lagere menselijke hersenen logisch combineren. Als het egogestuurde brein met het hogere geestelijke wordt verbonden, wat steeds meer gebeurt, dan begint er een gouden schemering van hoop in ons te ontwaken.

Wij zien kristallijnen vernettingen die ons laten zien of laten vermoeden hoe eenvoudig het leven hier op Aarde zou kunnen zijn. Wij moeten het alleen maar gaan leven en op onszelf vertrouwen want wij zijn nog altijd gevangen in de voorstelling dat er voor alle mooie dingen in het leven heel hard gewerkt moet worden, het moet zwaar en vermoeiend zijn om in volheid te leven.

Daarnaast is alles wat wij nodig hebben toereikend en vrij voor ons aanwezig. Men heeft ons alleen duizenden jaren dit recht ontnomen.

Om nu ons recht van het ware leven weer op te pakken hebben wij gewoon een zuivere intentie nodig, zoals Kryon graag zegt. De zuivere intentie om hier aanspraak op te maken. En wij moeten bij onszelf beginnen door het te leven en te veranderen wat wij niet meer voor stemmig houden.

Wij weten in ons hart wat ons niet meer past. Wij weten op dit niveau ook hoe het anders zou kunnen zijn en wat wij moeten doen om het te veranderen.En de kern daarbij is natuurlijk: als steeds meer mensen dit doen, zal de wereld veranderen.

Dit is niets nieuws, dit is Goddelijke logica, wij hebben het alleen vergeten. Wij moeten weer weten dat in ons de waarheid en de wijsheid van onze Goddelijke kern wonen. Deze wijsheid toont ons welke volgende stap wij in ons persoonlijk leven moeten maken om onze dromen dichterbij te halen.

De nieuwe Aarde is er al, zij leeft in onze harten, in onze geestelijke schepper-krachten. Wij leven in de nacht en in andere bewustzijnstoestanden want het leven dat wij bewust waarnemen is alleen maar een deel van ons Zijn.

Wat wij nu moeten doen is onze krachten bundelen, onze dromen visualiseren, het dagelijks leven zo indelen dat wij zelfstandig worden en ons niet afhankelijk maken van uiterlijke zaken. En ook doordat wij ons lichamelijk bewust waarnemen en vaststellen dat wij Zijn wat wij Denken.

Ons lichaam is een intelligent concept dat uit Goddelijke cellen bestaat die dat doen wat wij tegen hen zeggen. Dit heeft de kwantumfysica ons aangetoond.

Wij kunnen dus daadwerkelijk met gerichte en gevoelens onderlegde gedachteconcepten ons lichaam en ons hele leven naar buiten toe veranderen.

Wij veranderen onze zienswijze, leggen onze focus anders en veranderen daardoor ons gezamenlijk leven. Het is lonend om over deze zeer eenvoudige waarheid een beetje na te denken.

Wij hebben allemaal in ons innerlijk, hoger hart wat wij de Godcel noemen. Hier zijn wij in contact met de hoogste Goddelijke instantie. Wij zijn het werk van een zeer hoge kracht die ons schiep, die zich uitbreidde om ons – als verlenging van hem/haarzelf – ervaringen op te laten doen in de materie.

Als wij ons met deze kracht verbinden, naar dit zachte stemmetje in ons luisteren dat vaak door het dagelijks gebrabbel in ons hoofd wordt overstemd, komen wij bij onze kern. Daar zit de eigen waarheid die niemand voor ons kan uitvinden. Dat kunnen wij alleen zelf! Daaruit kunnen wij de grote wijsheid herkennen: Ik moet in mijzelf geloven. Alleen ikzelf weet wat goed voor mij is, niemand anders!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen