Kryon: Transformatie in de Nieuwe Energie /1

Kryon:  Transformatie in
de Nieuwe Energie /1

Uittreksel uit een channeling van Kryon
door Barbara Bessen in Bonn, Bad-Godesberg.

9 november 2003
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en ik werk hier vanaf het begin van de Aarde. Het was mijn opdracht om met vele helpers het magnetische Raster van de Aarde te installeren zodat er biologie hier op Aarde kan zijn.

Dat was mijn eerste opdracht. Ik werd daarna nog twee keer geroepen om het magneetveld te veranderen wat ook een volledige herstructurering van de Aarde tot gevolg had. De ondergang van Atlantis had daar ook mee te maken. Het was gewoon nodig om de energieën die zich daar uitgebreid hadden, de ontwikkeling der mensheid, te stoppen. Er zijn maar weinig zielen in de derde dimensie gebleven en zij hebben hun kennis meegenomen naar andere gebieden. Veel werd er in het esoterische bereik tot nu toe beschermd. Jullie kunnen deze kennis ook als geheime kennis zien.

Ik ben in diepe liefde en waarheid gekomen, maar ook met veel humor, want humor is een belangrijk attribuut dat ons wezen – zoals jullie het uitdrukken – van de andere kant uitmaakt. En ik ben gekomen om jullie te zeggen: Wees toch wat makkelijker. Neem veel van wat er gebeurt met wat meer luchtigheid. Er zijn zoveel prachtige dingen te ervaren die jullie naar eenheid brengen en die hoeven echt niet altijd met angst te maken hebben maar met luchtigheid.

Het is goed om het hart geopend te hebben. Laat vele dingen gewoon wegstromen. Heel veel liefde en luchtigheid moeten nu jullie harten vullen. Jullie mensen zijn vaak zo serieus. Ik wil jullie verzoeken: Kijk in jezelf, ga terug naar je kindertijd, probeer eens contact op te nemen met je innerlijk kind en jullie zullen merken dat het belangrijk is, voor de meesten van jullie die hier zitten of dit lezen, nog meer als een kind te zijn. Dat is mijn boodschap voor jullie.

Wees je bewust dat er vele meesters zijn, vele opgestegen meesters en andere dienaren van God, met jullie werken en die deze weg deels ook hebben belopen. Maar weet dat deze weg voor hen veel zwaarder was. Door de nieuwe energie is het veel eenvoudiger om de nieuwe tijd in te gaan. Zij die vroeger hun verlichting wilden ingaan hadden een zware weg, een zeer zware weg.

En degenen van jullie die al met de geestelijke wereld verbonden zijn, met hen communiceren, weten ook wat Jezus, Confucius, Maria, Saint Germain of andere wezens vertellen over hoe zwaar het is geweest om verlichting te bereiken.

Zij hebben niet allemaal al op Aarde gediend. Ikzelf ben bijvoorbeeld nog nooit geïncarneerd. Mijn partnerin vraagt mij vaak: “Kryon, weet jij hoe aardbeienjam smaakt?” Nee, zeggen wij dan – ik voel het. Misschien hoort het ergens wel bij mijn dienst om dit alles te ervaren. Misschien sluit ik mij wel aan in de lange rij zielen die die erop wachten om op Aarde te kunnen incarneren. (Dat was kosmische humor) In de nieuwe tijd is het nu mogelijk om daar makkelijk doorheen te gaan, zich te transformeren. Het is een geschenk van de Ene en het is makkelijk mogelijk door de nieuwe energie, door wat ik en anderen mochten aanvangen door de richting van het magneetraster zich verder te ontwikkelen.

Ik ben In 1987 hierheen geroepen voor een prachtige opdracht. Ik had de eer om het magnetische raster van de Aarde nog eenmaal te richten. Maar ditmaal met een heel andere oogmerk. Ik heb het magneetraster van de Aarde gericht waardoor de mensen onder andere en blik achter de sluier kunnen werpen en de nieuwe tijd in kunnen gaan. Ik heb het raster gericht zodat de Christusenergie versterkt kan binnenstromen en het openen van harten kon gaan plaatsvinden waardoor de verbinding met IK BEN, met het Hoger Zelf, een sterke aanwezigheid bereikt.

Opdat alles gebeuren kan en de mensheid de mogelijkheid heeft zich weer met de Goddelijke Eenheid te verbinden was het nodig om het magneetraster van de Aarde te richten. Nu is het tijd om te erkennen dat de Aarde een volledig nieuwe tijd ingaat. Jullie noemen het de Gouden Eeuw.

Het was voordien niet zeker of de Aarde daaraan kon deelnemen. In vele profetieën, bij voorbeeld die van de Maya’s, enkele indianenculturen, van Nostradamus en andere zieners, maar ook uit de Bijbel (evangelie van Johannes) was het na te lezen dat de Aarde eventueel rond 2000 zou vergaan. Er was in deze geschriften niets over de verdere toekomst te lezen. Er werd alleen maar geschreven dat de Aarde niet meer zou bestaan(met uitzondering van de Hopi-indianen, daar stond later nog iets anders)

Dat was correct, kan ik jullie zeggen.

Nu is de geschiedenis zogezegd herschreven en ik zeg dit heel eenvoudig: Door een collectieve verlichting van vele zielen in het oostelijk deel van deze aardbol, die voor deze incarnatie een contract hadden gesloten, ervoer de Aarde een grote vibratieverhoging.

Denk aan het kosmische principe: Als jullie, lieve vrienden, je spiritueel verder ontwikkelen, jullie vibratie verhoogd wordt en – zoals jullie het uitdrukken- in verlichting gaan, verhogen de vibraties van de Aarde en de vibraties van het universum ook.Dat is een kosmisch principe en vele wezens in de oostelijke gebieden van deze aardbol – ik denk dat jullie weten welke gebieden ik bedoel – die deze verlichting verlangden hebben zich dit als taak uitgekozen voor deze incarnatie. Dat zij het dan ook echt gedaan hebben was hun eigen beslissing, hun vrije wil. Alles wat er op deze planeet door jullie gebeurt is jullie vrije wil en daarom kan ik jullie niet precies zeggen hoe het nu verder gaat.

Natuurlijk is er veel wat ik jullie nog ga vertellen. Wat er met de Aarde zal gebeuren, wanneer bepaalde dingen precies zullen gebeuren, bijvoorbeeld de Overgang die jullie zo zeer verwachten, hangt natuurlijk van jullie bewustzijn af.

Het is een nieuw raster dat momenteel wordt geactiveerd – het kristallijnen raster en tegelijk jullie bewustzijn.

“Hoe krijg ik die nieuwe energie?” vragen jullie. Door intentieverklaring. Vraag de nieuwe energie, misschien in een gebed: “Ik wil nu de nieuwe tijd, de nieuwe energie binnengaan”

Dan wordt het “verzoek aangenomen” en bewerkt. Het verzoek dat jullie nu hebben afgegeven behelst na de bewerking door jullie vele helpers, drie prachtige, Goddelijke attributen: Vrijheid van karma, Verbinding met jullie Goddelijke kern en Medescheppen. Voor de lezers kort ik het een beetje in) Deze prachtige Goddelijke gaven zijn een toebehoren van de nieuwe tijd. Dank de Schepper voor het mogen ervaren van deze genade.

Ik zeg steeds weer met graagte: Neem deze geschenken aan. Voluit glimlachend zie ik dat vele mensen achterover gaan zitten en wachten totdat er iets gebeurt. Helemaal niet! Er gebeurt niets als jullie je nieuwe geschenken niet aannemen en inzetten. Wij zijn hier allen gekomen om jullie te bemoedigen om deze wonderbaarlijke attributen van de nieuwe tijd aan te nemen. Mede-schep nu jullie toekomst.

Overleg met je geestelijke leiders en je Hoger Zelf samen hoe jullie toekomst eruit zal zien. En ga dan medescheppen. Wat wensen jullie voor je verdere leven? Bedenk dat jullie door je karma vrijheid een trien zijn op een vrij spoor, zonder doel en zonder station. Waar willen jullie stoppen? Wat gaat er gebeuren? Er is niemand die het jullie zegt. Jullie beslissen, en hoe meer jullie je geestelijke verbinding door meditatie met je Hoger Zelf laten toenemen, des te helderder worden jullie doelen.

Als jullie voelen dat zij in overeenstemming met het Universum zijn, spreek hen hardop uit. Werk samen met het Universum. Het zal je opdracht aannemen. Beoefen geduld! Sommige mede-scheppingen manifesteren zich snel en bij sommige duurt het langer. Jullie zijn nog niet zover ontwikkeld dat een simpele gedachte voldoende is om dingen te scheppen. Dat is wel jullie doel – of niet?

De zaken die karmisch bezwaard waren zijn nu voorbij. Jullie komen weliswaar met een magnetische imprint op Aarde, ook met een magnetisch deel dat met jullie geboorte-uur, met dat wat jullie astrologie noemen, verbonden is. Het is wat jullie als individu zijn. Dat verandert ook niet, maar vele dingen die op jullie astrologische bladzijde staan – kan men zeggen – met karmische vervlechtingen verbonden zijn, zijn weg. Het enige wat er natuurlijk blijft zijn de structuren en de afhankelijkheden van de verschillende planeten. Overigens ook van de planeten die jullie niet kunnen zien. Astrologie is naast magnetisme een van mijn lievelingsonderwerpen.

Wanneer het tijd is om naar buiten te gaan en actief te zijn.Wanneer het misschien zinvoller is om gewoon een rustpauze te nemen. Al deze dingen kunnen door de astrologie ervaren worden.

Hoe willen jullie dat je toekomst eruit ziet

Ik bepaal jullie toekomst niet en jullie geestleiders bepalen hem ook niet want jullie zijn de wezens die kunnen medescheppen. Medescheppen betekent de verantwoordelijkheid voor jezelf nemen en luid het Universum aanspreken over wat er in de toekomst met je zal gebeuren.

Bedenk dat jullie alleen voor jezelf kunnen scheppen, niet voor de anderen.

Dus wil ik jullie aanmoedigen steeds meer mede te scheppen.

Zit ook niet rustig en wacht er niet op tot er iets met jullie gebeurt of wacht er niet op tot Kryon iets met jullie doet. Ik zeg jullie niet: “Doe dit of doe dat”. Zo zal het niet gebeuren. Als jullie mij om raad vragen: “Kryon, ik heb die en die mogelijkheid om te handelen. Wat raad jij mij aan?” Dan zou ik zeggen: “Ja, dat is misschien heel goed en dat is misschien niet zo goed en daarbij zou ik heel voorzichtig zijn”.

Ik zal dan graag advies geven – ik of jullie persoonlijke geestelijke leiders of jullie Hoger Zelven.

Maar uiteindelijk moeten jullie alleen de weg beschrijven, dat wordt jullie niet afgenomen.

Sta dus op uit je stoel en ga deze nieuwe kracht in, in het attribuut, het geschenk van SCHEPPING. Ga in mede schepping en laat je gewoon bezielen door de vrijheid die jullie nu hebben.

Wordt vervolgd.