Kryon: Transformatie in de Nieuwe Energie /2

Kryon: Transformatie in de
Nieuwe Energie /2

Uittreksel uit een channeling van Kryon
door Barbara Bessen in Bonn, Bad-Godesberg.

9 november 2003
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Jullie waren voor lange tijd in de vergetelheid geworpen en kunnen je tot nu toe niet veel herinneren waar jullie allemaal waren. Het is nu de tijd om dit allemaal weer te ervaren.

Jullie kunnen je nu herinneren en erkennen wie jullie werkelijk zijn. Het is tijd dat jullie scepter in de hand nemen want jullie bestemmen uiteindelijk en eindelijk, wat er gebeurt. Jullie zijn een deel Van GOD, jullie zijn SCHEPPER-potentiëlen. Erken jullie kracht. Jullie hebben de kracht en de macht om je leven in te richten. Veel van wat er op deze Aarde gebeurt – wetenschappelijk, politiek, sociaal – is invloed van buitenaf. Externe invloed door wezens, groepen, instituten, die zeggen en bestemmen wat de mensheid moet doen. Dat wat men met jullie in de media doet, in de pers, film, radio en televisie – zoals jullie dat uitdrukken – is natuurlijk grotendeels ook invloed van buitenaf. Men bestookt jullie met bepaalde dingen en neemt jullie de eigen verantwoordelijkheid af en verwacht van jullie dat jullie alles doen zoals het beschreven werd. Hoe jullie er als vrouw uit moeten zien. Hoe jullie je als man moeten gedragen. Welke verzekering nodig is, Wat jullie moeten eten.

Al die gedragspatronen, al deze dogma’s zijn nu overbodig. De Aarde begeeft zich in een nieuwe tijd en ik roep jullie nogmaals op: Ga in jullie kracht, in jullie potentieel en erken wie jullie werkelijk zijn. Dat is het belangrijkst. Dat is de grondsteen waarop jullie je verder kunnen ontwikkelen.

Ik zeg het nog een keer: Jullie worden geëerd omdat jullie hier op Aarde zijn. Jullie hebben veel bewerkt en nu is het tijd om je niet meer te laten beïnvloeden maar de invloeden van buitenaf van je af te schudden en te erkennen wie jullie zijn. Schep mede jullie toekomst.

In wat jullie de vijfde dimensie noemen, het doel, dat allen zo nastreven – ik zie glanzende ogen en ik weet dat de mensen zich verheugen op de vijfde dimensie –zal het zo zijn dat er maar een kort scheppingsproces nodig is om te manifesteren wat jullie wensen.

Tot nu toe is het nog een beetje nodig om gewoon te erkennen dat jullie al aan jullie scheppingsplan deel kunnen nemen. Schep hardop wat jullie voor jezelf in de toekomst graag willen beleven. Dat is een belangrijk attribuut, het mede scheppen, evenals de karma vrijheid en de verbinding met het Hoger Zelf.

Het Hoger Zelf is de Goddelijke vonk in jullie, de vonk die elk wezen heeft dat hier geïncarneerd is en op de vele planeten om jullie heen waar natuurlijk ook leven is.

Jullie denken, net als jullie wetenschappers, dat daar geen leven is. Er is daar leven maar het speelt zich alleen in een andere dimensie af. Veel van degenen die om jullie heen zijn, zijn gewoon verder in hun ontwikkeling dan jullie. Daarom ook de aanduiding als “laatkomers planeet” voor de Aarde omdat vele wezens die daar niet mee naar de vijfde dimensie kunnen gaan hier verder hun ervaringen verzamelen.

De Arde is een conglomeraat van vele, vele zielen die hier verder ervaren, zich verder ontwikkelen, vaak incarneren, voor de eerste keer incarneren. Begrijpen jullie de samenhang?

Alle zielen worden geëerd. Er zijn geen zielen die niet geëerd worden. Jullie komen allemaal uit de BRON. Wij verheugen ons zeer dat jullie op deze scholingsplaneet zoveel arbeid verrichten, want het is zware arbeid om hierin deze dimensie te leven. Jullie leven in de dualiteit en dat is wat jullie goed en slecht, licht en donker, mannelijk en vrouwelijk noemen. Er is natuurlijk een ander niveau waarop alles weer verenigd is. Alles komt van de SCHEPPER, uit de BRON – ook dat wat jullie donker noemen.

Eigenlijk bestaat er geen donker maar scheppen jullie zelf wat jullie donker vinden.

Jullie zijn ook nu hier op Aarde en velen van jullie hebben de Aarde ook in tijden van Atlantis en Lemurië ervaren. Daar was de mens zeer verenigd met zijn Hoger Zelf. Jullie waren om zo te zeggen EEN. Jullie waren ook veel transparanter en jullie hebben je daar op het hoogtepunt gevoed met licht. Dat was jullie voeding.

Later, door de ondergang van Atlantis en Lemurië ontfermde het Hoger Zelf zich over jullie. Het had zijn plaats op een andere plek, nam deel aan wat jullie de “Ark des Verbonds” noemen. Jullie zijn in die tijd helemaal in de materie opgegaan. Men zou het ook zo kunnen zeggen: “De BRON wilde zichzelf ervaren en wilde weten hoe het is om helemaal in de materie te zijn. Het contact met het Hoger Zelf is verloren gegaan.

Nu is het voor jullie tijd om je stuk voor stuk met je Hoger Zelf te verenigen. Het doel is weer EEN te worden, EEN te worden met de Goddelijke kracht en energie. En dat is het eerste vereiste voor de verdere stijging, de opwaardering van de Aarde, de ascensie van de mensheid.

Moeder Aarde is een levend wezen en zij heeft vele aspecten. Zij is met zekerheid een holle kogel en heel, heel veel kracht die nu vrijgelaten wordt – scheppers- en Godinnenkracht en al deze dingen – worden weer geactiveerd. Opdat jullie mensen alles kunnen aannemen is het belangrijk om te erkennen wie jullie zijn en om jullie eindelijk weer met je Goddelijke vonken te verenigen. Erken jezelf, erken je scheppers kracht en neem je eigen verantwoordelijkheid weer terug.

Jullie zijn op weg naar meesterschap, naar wat jullie de vijfde dimensie noemen. De ascensie nadert. Neem jullie Goddelijkheid aan. Vertrouw op hetgeen wij jullie vandaag meegeven. Vertrouw jezelf, lieve mensen. Het is niet meer nodig om groepen, seminars etc. te bezoeken die jullie verdere groei beloven. Dat nemen jullie zelf in de hand. Bijeenkomsten met andere mensen kunnen vruchtbaar zijn maar de waarheid en de verdere ontwikkeling liggen in jullie, in jullie zelf!

Erken jezelf. De nieuwe energie zoals wij die beschrijven, de Christusenergie heeft iets met de hartenergie te maken. Herinneren jullie het je? In het Goddelijk gebied is er uiteindelijk alleen maar liefde. Jullie ontwikkeling betekent de liefde in jezelf binnen te laten en de dualiteit die op de planeet jullie leven bepaalt, achter je te laten. Jullie harten, jullie liefdesenergie, zijn de weg naar het doel.

Dat wat wij als de nieuwe energie beschrijven is het model voor de verdere weg, voor de vereniging met jullie lichtlichaam naar verandering en het activeren van jullie DNA, die verschillende lagen van jullie lichtlichaamsprocessen.

Wees nergens bang voor. Wees in liefde en vertrouw erop dat jullie uit de BRON komen.

Ik Ben Kryon.