Kryon: Tussen twee werelden leven

Kryon: Tussen twee werelden leven

Gechanneld door: Barbara Bessen

15 Juni 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Welkom in het rijk van de vrijheid. Welkom in het rijk van de in balans zijnde dualiteit. Ik begroet jullie vanuit de Nu-tijd. Ik weet dat jullie je met een been nog in de aardse barometer bevinden.

Het zijn wat wij de aardse paradigma’s, dogma’s en het speelplan van de Aarde noemen die variëren. Dit speelplan heeft zich steeds weer aan de nieuwe ervaringen van de mensen aangepast.

Er was lang geleden – toen Gaia nog Tiamat was en toen door een komeetinslag een deling ervoer – een groep hoge wezens die doelen vaststelden die Gaia sinds vele duizenden jaren beleefde. De bedoelingen waren om een veld te maken dat zich van het veld van ZIJN onderscheidde.

Het was afgescheiden, gesepareerd van de andere planeten van dit zonnestelsel omdat de Aarde een platform voor ervaringen zou moeten bieden dat er in de Vorm nog nooit was geweest.

Het is voor mij belangrijk om jullie steeds weer te vertellen dat alles wat er is bewustzijn heeft.

Er is niets dat zich van zijn bestaan niet bewust is. Al mag het nog zo klein en mogelijk onbelangrijk lijken, het is zich van zichzelf bewust, het is bewustzijn. Zo waren en zijn er ook hoge bewustzijn, hoge wezens die, net zoals jullie, ook uit de Bron komen, die veel scheppen met hun heldere geest.

Zij bevinden zich helemaal in het Veld van de Ene en in verbinding met de Goddelijke Schepper kracht die het hun mogelijk maakt om altijd aanwezig in de creative Scheppers-vooruitgang te zijn. Enkele van deze hoge wezens schiepen nu dit veld, de doelen voor de planeet Aarde, een deel van de gespleten planeet Tiamat. Dit deel was door de scheiding ook in een andere omloopbaan geraakt.

Het is belangrijk om te begrijpen dat niets toevallig gebeurt. Alles heeft op de hoogste niveaus een plan dat geboren wordt, dat zich vormt en omzet en meestal ook onveranderlijk. Dat mag voor jullie misschien nog heel moeilijk lijken, hoewel jullie ook grote schepper wezens zijn. Dat ligt aan het veld waarin jullie meestal nog zeer gebonden leven en ook aan jullie vaak ontbrekende helderheid.

Jullie zijn over het algemeen niet anders dan deze hoge wezens die het programma voor de Aarde schiepen en het nog steeds met hun bewustzijn in stand houden, zodat hier alles kan gebeuren wat er gebeurt. Jullie zijn jezelf alleen nog niet goed genoeg bewust. Jullie leven nog steeds met een been in deze wereld van de schijn, de illusie. Jullie zijn niet vrij van “afdrukken van de door jullie geschapen kleine wereld”. Jullie doen nog mee aan de gedachten van het collectief dat alles beïnvloedt wat er op deze planeet gebeurt.

Geëerd is de mens die dit paradigma herkent en het verlaat en zich opmaakt om nieuwe werelden te ontdekken. Werelden die er altijd waren maar voor jullie niet bereikbaar leken te zijn.

Deze hoge wezens, strategen, Hoeders van de aarde-energieën, hebben er veel mee te maken om de nieuwe invloeden die door de nieuwe energie hier op de Aarde inwerken, te stabiliseren, te integreren en het plan aan te passen. Het is als een nieuw begin. Niets blijft zoals het was. En dat is nu steeds meer terug te zien bij de dingen die op Aarde en met de mensen gebeuren die hier leven om te leren en te dienen. Minder dan een half procent van de bevolking van de Aarde (35 miljoen mensen) is in staat om de grote paradigma wisseling in te leiden, het vast te houden en de grote wonderen te initiëren die gaan gebeuren waardoor de noodzakelijke veranderingen nu omgezet kunnen worden.

Dit halve procent van de mensen, van de hoge wezens waartoe jullie horen, krijgen het voor elkaar om het licht zo te verbreiden dat het als een netwerk alles verweeft en verlicht wat nog in de mist, in het duister en in het vergeten leeft. De tijd van het duister, van het vergeten, is voorbij. Kijk om je heen wat er op de planeet gebeurt! Ook naar de wonderbaarlijke dingen die vaak nog niet meteen herkenbaar zijn.

Ik heb het niet over de bronnen van informatie die jullie kennen als de Nieuwsberichten. Die zijn niet allemaal waarheidsgetrouw. Zij zijn gepolariseerd. Ik zou jullie willen vragen om alle dingen die nu op Aarde gebeuren met je hart te belichten en dat wil ik graag nader verklaren en jullie direct aanspreken. Hoe zou het zijn als jullie je nu op Birma concentreren en alles voelen wat daar gebeurt. Voel het leed van de mensen, voel de ongemakken van de Aarde en ga met je gevoel helemaal in de Aarde en voel intensief wat er gebeurt. Bemerk de vele geestelijke helpers die daar bezig zijn. En merk dat de mensen die daar overgingen Wetende waren en het veld ruimden voor dat wat er gebeuren moest.

De verandering van het veld van de Aarde heeft ook iets met het magneetraster te maken en maakte een reiniging noodzakelijk. Herinner je ook de boodschappen die ik jaren geleden doorgaf. Het was altijd de reden voor de turbulentie die ontstaat als de Aarde zich van oude energieën reinigt. Probeer alsjeblieft niet dit met je verstand te beoordelen. Jullie denken misschien: “Waarom juist daar, het zijn toch mensen die toch al weinig in het leven hebben? Waarom treft dit geen gebieden waar weinig mensen leven?” Denk niet menselijk, bekijk het inter-dimensionaal. Een verdere zienswijze op deze gebeurtenissen heeft te maken met het openen van het heilig hart van de mensen op Aarde. Herinneren jullie je de tsunami? Wat gebeurde er? De mensen keken naar binnen en ontdekten hun medegevoel weer. Zij waren geruime tijd intensief met hun heilig hartcentrum verbonden. En deze herontdekking van het heilig hart heeft veel bij elk individu in gang gezet.

Blijf nu even in je innerlijk en stuur al je liefde en licht uit je heilig hart naar deze gebieden, op dit moment gericht op Birma en China. Doe het zoals een wetende dit doet: concentreer je op die gebieden en zend jullie licht gewoon daarheen. Het zal daar in gang zetten wat er gebeuren kan. Het zal daar handelen en helpen waar het nodig is. Jullie licht is GODS licht en het weet wat er gedaan moet worden. Als jullie liefde voor deze planeet jullie misschien een beetje overweldigt kunnen jullie de Aarde helemaal in de armen nemen, haar moederlijk wiegen en zeggen dat jullie er zijn en heel veel van haar houden.

Deze verklaringen van deze afloop kunnen voor sommigen misschien een beetje zakelijk klinken. Al deze gebeurtenissen horen bij het Goddelijk Plan dat nu in een reiniging van de planeet voorziet waardoor de hoge vibraties alles kunnen doordringen.

De vibraties die de Aarde steeds sterker bereiken. Dat wat storend is wordt verwijderd, wordt gereinigd. Dat mag voor jullie allen verschrikkelijk klinken, maar dat is niet nodig. Als jullie willen helpen stuur dan je licht door je hart naar deze gebieden. Steeds als jullie eraan denken kunnen jullie dit doen. Er is niet veel tijd voor nodig. En laat dan los. Jullie licht zal zorgen voor wat er moet gebeuren.

Maak je geen zorgen over de zielen die zijn overgegaan. Het gaat goed met hen. Stuur jullie liefde naar degenen die zijn achtergebleven, die daar verder gaan met hun dienstverlening. En bedenk dat ieder mens met een taak of een plan naar deze Aarde is gekomen. Jullie kennen de plannen van degenen die daar zijn geïncarneerd niet, maar zij hebben ze zeker. Ieder mens heeft iets te doen, iets in balans te brengen, iets te bewegen, waar hij leeft.

Maar nu naar jullie die deze regels lezen. Hoe gaat het vandaag met jullie? Voelen jullie je een beetje draaierig, een beetje ongeconcentreerd, een beetje moe? Beleven jullie steeds weer dingen waarbij jullie denken: “Daarmee heb ik toch al gewerkt, ernaar gekeken? Ik ben mij heel goed van dit patroon bewust maar steeds weer komen bepaalde situaties in mijn leven die zeggen dat ik er nog eens naar zou moeten kijken.” Dat is zo, jullie hebben gelijk. Het onderste uit de kan komt naar boven. 2008, het jaar van de waarheid is machtig aan het werk. De hoge golven van Goddelijke energie, de Gouden Golf heeft een sterke kracht en stopt nergens voor. In Azië kunnen jullie zien wat dit tot gevolg heeft en bij jezelf kunnen jullie merken dat die golf tot in de kleinste cel werkt: Alles dat niet meer in het leven van de Aarde en de mens past, wordt toegedekt en verwijderd.

Hoe meer jullie vasthouden, hoe sterker trekt deze golf en gaat zij gewoon door en trekt alles met zich mee dat jullie misschien lief was maar wat nu waarschijnlijk niet meer past. Wij hebben dit de laatste maanden al vaak verteld in de channelings, op de seminars en in de persoonlijke contacten: Het is de tijd van verandering. Het is tijd van de nieuwe inrichting. Alles wat jullie leven bedrukt zal belicht en opzij geschoven worden. Het past niet meer. Houd niet vast maar laat los.

Geloof toch alsjeblieft dat jullie hogere delen weten hoe het met jullie gaat en proberen om deze verandering zo goed en makkelijk mogelijk plaats te laten vinden. Maar bedenk dat jullie zeer veelzijdig zijn en jullie persoonlijkheid zelf, jullie ego, vaak andere ideeën heeft over wat goed voor jullie is. Het heeft misschien het idee dat het oude toch eigenlijk heel goed was.

Een omslag en een andere manier van denken is ongemakkelijk en maakt het nodig om van de stoel van het gemak op te staan en je nieuwe zienswijze en een nieuwe standaard in te nemen. Deze nieuwe zienswijze brengt ook met zich mee dat er veel dingen uit jullie leven weggaan. Maar nu is het de kritieke fase en wordt het ernst. Niets blijft meer zoals het was.

Kijk eens goed: Is het niet prachtig wat zich vertoont, welke dolle ideeën nu in jullie gedachten kring komen – door de hoge Geest daarin aangebracht? Die komt nu beter bij jullie door omdat oude paradigma’s weggeveegd, weggepoetst zijn.

Jullie zijn vrij. Hebben jullie zin in een reisje?

Sluit je ogen en haal een paar keer diep adem zodat jullie rustig zijn en stel je dan voor je geestelijk oog een beeldscherm voor. Een beeldscherm zoals jullie het van de televisie kennen. Het neemt jullie hele innerlijk oog in beslag. Probeer het zolang tot je dit beeld goed en helder voor ogen hebt. Het beeldscherm is leeg. Nu vragen jullie je Hoger Zelf met reine intentie of het jullie een beeld wil schenken, een beeld dat jullie (verdere) leven betreft. Het beeld wat nu opkomt is misschien eerst nog een beetje onduidelijk, wees dan niet opgewonden want het zal duidelijker worden. Het kan iets met jullie levenssituatie te maken hebben, iets dat jullie erg bezighoudt. Het kan iets zijn dat bij het loslaten een probleem voor jullie vormt. Het kan iets zijn dat jullie vreemd voorkomt en iets uit je toekomst vertegenwoordigt.

Jullie weten dat er potentiëlen zijn die jullie toekomst kunnen zijn. Jullie beslissen wat er gebeurt. Maar dat wat jullie hier zien zou jullie potentieel kunnen zijn dat zich met grote waarschijnlijkheid in jullie leven brengt en wat jullie Hoger Zelf zorgvuldig ondersteunt wat voor jullie van toepassing is.

Dit potentieel zou het meeste passend voor jullie kunnen zijn op je weg naar ascensie, jullie bewustzijnsvermeerdering, te kunnen vervolgen. Het zou iets kunnen zijn dat mensen mogelijk naar hun zielenplan brengt en de makkelijkste stappen naar levensvreugde en helderheid inleidt. Misschien krijgen jullie een beeld dat een beetje versleuteld lijkt te zijn. Een mooie natuur scene wil jullie misschien vertellen dat jullie meer buiten moeten zijn in plaats van in huis of achter de computer te hangen.

De manier van contact opnemen met jullie hogere en innerlijke werelden is een effectieve manier om de eigen vibraties te verhogen. Want altijd als jullie in contact zijn, zijn jullie in de stroom van hoge Goddelijke energie, trillen jullie in de Gouden Golf. Geniet van deze verbinding. Experimenteer, vraag om beelden voor komende stappen of experimenteer met jezelf en je oude patronen. Waar komen zij vandaan? Wat willen zij zeggen? En los hen dan samen met Aartsengel Michael op. Misschien heeft Michael jullie ook al een zwaard geschonken om het zelf te kunnen doen. Neem dan dit zwaard in de geest en zeg: “Deze patronen mogen doorgesneden worden, deze afdrukken los ik hiermee voor alle tijdvensters en parallelwerelden op. Zo is het!”

En het zal gebeuren. Dat is de weg van zelf-verantwoordelijkheid: de andere niveaus bezoeken en met hen werken en leven en desondanks met beide benen op Aarde staan en doen wat er gedaan moet worden.

Jullie zijn geëerd en geliefd voor jullie dienstverlening hier op de planeet. Herken dat jullie waarlijk multidimensionaal zijn en vibreren door jullie eigen bewustzijn op alle niveaus van het Zijn.

Beperk jezelf niet tot de aardse dimensie. Surf! Maar let op dat jullie onderste chakra’s goed verzorgd zijn; degene die met de eerste drie dimensies zijn verbonden. Ook dat wil geleefd worden.

Een multidimensionaal wezen leeft en handelt op alle niveaus tegelijk. Probeer het eens. Jullie kunnen het en jullie doen het eigenlijk altijd al. Jullie waren het je alleen niet bewust. Trek de sluier op. Jullie bepalen wat er gebeurt. Onze hulp is verzekerd. Steek je hand uit en voel onze aanwezigheid.

Wij nemen de volgende stappen graag met jullie samen……

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

Kryon

Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.