KRYON: Vanuit de Nu-tijd leven, handelen en scheppen

KRYON: Vanuit de Nu-tijd leven,
handelen en scheppen.

Gechanneld door; Barbara Bessen

3 April 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, hartelijk welkom, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Met ware vreugde kom ik hier weer om te kijken wie zich zoeven aangesloten heeft en zin heeft in een channeling van Kryon. Of mag het misschien een onsje meer zijn?

Ik bedoel dat het tijd is om helemaal achterover te leunen, uit de dagelijkse gang van zaken te gaan en in de energie te duiken die ik meebreng, energie uit de Bron van Al Wat Is.

Ik sta direct onder de Bron en heb geen oordelen. Ik Ben wie Ik Ben, helemaal ondergedoken in de Bron-energie en schep van daaruit mijn inspiraties en ideeën voor wegen die begaan kunnen worden. Mijn dienst is, net als die van jullie, interdimensionaal.

En welke jullie nog krijgen cq nog kunnen krijgen. Ik herken jullie als hoge wezens van Licht. Ik zie welke ervaringen jullie hadden. Ik zie dat in jullie kleuren. Ik kan herkennen welke potentiëlen op jullie staan te wachten, welke stappen er nog zijn te maken.

Jullie bewegingen kunnen veelvoudig zijn. Bijvoorbeeld: Degenen die heel duidelijk rechttoe rechtaan naar huis toe gaan, maar er zijn er ook die nog met een paar omwegen gaan. Dat hangt van jullie eigen helderheid af en van de kracht van jullie persoonlijkheid.

Ik bedoel dat wat jullie als ego beschouwen, dat deel van jullie dat met verstand je leven leidt en wat niet tragisch, verachtelijk of ontoereikend is. Jullie verstand heeft jullie duizenden jaren lang geleid en heeft zijn werk fantastisch gedaan. Maar er waren situaties in het dualistische systeem, tijden, waarin de vereisten om Goddelijk te leven uiterst moeilijk waren en jullie nog te zeer bezig waren met het opdoen van driedimensionale ervaringen. Het verstand diende jullie daarbij geweldig omdat het daarvoor zorgde. Dat begon met het zoeken en vinden van voedsel of met het maken van volgende logische stappen. Het was echter niet met je intuïtie verbonden, het volgde de linker hersenhelft.

Nu kan jullie persoonlijkheid zelf, zo noem ik het ego, jullie Gouden engel volgen. Hoe zou het zijn als jullie je persoonlijkheid zelf eens voor je innerlijk oog zouden ontmoeten?

Ik geef graag praktisch gereedschap waarmee jullie je verder in je eigen licht kunnen staan en werk graag met visualiseren. Misschien willen jullie in jezelf een platform scheppen waarop jullie alle thema’s kunnen zien en ermee kunnen werken. Daarmee bedoel ik de kunst om met jezelf te werken waarbij jullie herkennen waar jullie nog vastzitten. Waar jullie altijd nog als in een lus steeds dezelfde ervaringen herhalen omdat jullie bedrukt zijn met oude ervaringen en conditioneringen. Nu hebben jullie de mogelijkheid om door het belichten van jullie handelingen je kunst om te handelen te veranderen. Een voorbeeld van de exploratie van jullie persoonlijkheid zelf is om je voor je innerlijk oog dit deel van jezelf voor te stellen. Hebben jullie zin om dit meteen maar te proberen?

Sluit je ogen en stel je voor je innerlijk oog een toneel voor, zoals in het theater. Het is jullie levenstoneel. Al jullie delen, jullie geschapen persoonlijkheidsdelen, jullie angsten, jullie toekomstprognose, jullie innerlijk kind, jullie innerlijke ouders, jullie andere levens, alles kunnen jullie daar vandaan halen.

Jullie zitten op de eerste rij en laten je door een reine intentie voor je gesloten ogen je gewenste voorstelling verschijnen. Dat gaat heel makkelijk. Jullie stellen jezelf op dit toneel voor en verzoeken jullie Gouden engel, jullie Hoger Zelf behulpzaam te zijn. En als bij toverslag begint de eerste akte van je eigen toneelstuk.

Nu willen wij op deze, dit podium, dat werkelijk de wereld voor jullie betekent, jullie persoonlijkheid zelf, ook ego genoemd, verzoeken. Alsjeblieft, het mag verschijnen. Waarschijnlijk zijn jullie zeer verbaasd over hoe dit grote deel van jullie eruit ziet. Misschien als een koninklijke ruiter of als een reusachtig wezen, misschien als de geest in de fles? Neem nu contact met hem op. Spreek hem aan en vraag: “Hoe gaat het met jou?” Als jullie deze oefening doen, omdat jullie je misschien in een lastige plaats bevinden, kan het zijn dat jullie een belangrijke beslissing moeten nemen en niet weten hoe het zou kunnen zijn dat jullie ego verontrust is, misschien flirterig beledigd omdat het zijn zienswijze wil doordrukken die zich van jullie eigen Goddelijkheid onderscheidt.

Als jullie naar je Hoger Zelf luisteren, zal jullie beslissing zeer wijs en helder uitvallen en ver-ziend zijn. Jullie persoonlijkheid zelf beslist uit eigen beweging en dat zal niet altijd overeenstemmen met het Goddelijke. Onderhoud je met het ego en luister naar zijn argumenten. De kunst is nu, en het is ook jullie opdracht, om je persoonlijkheid zelf te verstaan te geven dat jullie daarin niet geïnteresseerd zijn maar dat het jullie wens is je met het Goddelijke te verbinden. Probeer deze dialoog eens die jullie helemaal zelf bestemmen.

Ik kom hiermee omdat het belangrijk is om te erkennen dat jullie je ego niet zullen verdoemen, zoals het ten onrechte vaak wordt geschreven. Het gaat om een integratie. Jullie kunnen hem veel beter danken voor het feit dat hij er is, maar het ook hem ook duidelijk maken dat er een andere tijd aankomt waarin gezamenlijke actie met het Hoger Zelf gewenst is. Een gemeenschappelijk handelen is het doel. Als jullie eenmaal naar je huidige leven kijken zal het jullie opvallen dat het ego jullie nog verder van dienst kan zijn. Het verstand blijft nodig, maar niet alleen!

Een versmelting tussen het ego en de Goddelijke kern is gewenst. En dat betekent dat jullie dit doel eerst moeten vaststellen. In jullie moeten ook geen twee zielen wonen. Deze uitspraak stamt uit een situatie, uit een “Niet weten wat te doen” een ”Heen en weer geslingerd worden” over de te nemen beslissing. Als het jullie duidelijk is dat zij allebei bestaansrecht hebben maar wel een ander doel hebben, dan zullen jullie met de versmelting beginnen. Soms is de vaak drijvende kracht van het ego een goede aandrijvende energie voor nieuwe doelen, het kan zeer goed animeren. Het gaat hier, zoals bij alle stappen in de nieuwe energie, om de bewustwording en om het erkennen van het eigen Zijn. Jullie ego heeft grote diensten geleverd en dat jullie je vaak teveel daardoor hebben laten leiden was jullie eigen beslissing.

Jullie zijn degenen die dingen veranderen, jullie alleen. Jullie begrijpen het alweer…het loopt weer uit op de eigen verantwoordelijkheid.

Ik adviseer jullie om achterover te leunen en deze dingen eens te overdenken. Belicht je eigen persoonlijkheid vanuit de ervaringen en gedachten van dit en andere levens maar die nu in het heden plaatsvinden. Als jullie naar de andere kant van de sluier gaan leggen jullie dit ego af en worden jullie neutraal en essentieel. Bij het weer instappen in de geboorte carrousel leggen jullie een nieuw kleed over de ervaringen die in jullie andere, lagere, fijn vibrerende lichamen zijn opgeslagen en verbinden jullie hen.

Zij vormen de basis voor een nieuwe werkkring hier op Aarde, zij worden verrijkt met nieuwe ervaringen en laten het ego ontstaan dat samen met jullie dan vele stappen zet.

Nu komt het Hoger Zelf, de Gouden Engel, op de proppen. Lange tijd had dit Goddelijk Deel van jullie geen kans om jullie te inspireren en te sturen. Het had misschien een kans als jullie mediteerden en gelijksoortige ervaringen hadden, maar alleen maar tot aan de buitenkant.

Nu komt er een wisseling in de leiding. Het Godzelf neemt het stokje over. Acht en eer jullie ego en houd contact op een verhelderende en groeiende manier.

Steun het ego dat zich met de kern wil verbinden.

Het lezen van boeken en informatie die zich met de wensen, het scheppen en met het imprinten van het aardse leven bezig houden, is bij vele mensen zeer geliefd. Ieder mens wil graag in zijn leven brengen wat hem bevalt. Veel van deze geschriften leiden naar frustratie omdat zij ten onrechte vermelden dat het om het controleren van de gedachten gaat.

Het vormen van het eigen leven betekent complexe stappen maken die uiteindelijk altijd bij het Goddelijk Zelf uitkomen. Het gaat in dit leven, dat een vibratieverhoging inleidt, erom, Goddelijk te scheppen. Dat bevat: de gepaste dingen in de materie te boetseren. Als de mens zich in gedachten alleen concentreert op wat het ego wil dan gebeurt dit misschien niet in overeenstemming met jullie zielenplan. Ga even achterover zitten en overdenk deze gedachten eens. Het ego zal altijd de dingen in het eigen leven willen trekken die kortstondig en soms iets langer, het eigen zijn bevruchten. Misschien staat het zelfs toe dat ook anderen daarvan profiteren, maar zijn focus is een andere.

Jullie leven in de nieuwe energie heeft vaak heel andere doelen die meestal niet met het ego samengaan.

En dat is het dilemma waarin vele ontwaakten leven.

Wat is mijn doel, waar wil ik heen? Enkelen zijn geïrriteerd en schommelen bijvoorbeeld naar werkloosheid terwijl zij tegelijkertijd vermoeden dat deze tijd zonder werk een werktuig is van de nieuwe energie en de mogelijkheid biedt om dieper in zichzelf te duiken om aan de Goddelijke Waarheid te komen. Het zou kunnen zijn dat er een wonderschoon contract in het verborgene rust dat zich eerst een weg moet banen en dat mogelijk is door een langere werkloosheid.

Dan heeft het moeizaam zoeken naar werk geen zin, nietwaar? Zo kan ik vele voorbeelden geven. Let nu de komende dagen als jullie innerlijk kijken naar jullie volgende stappen die uit de diepten van het Zijn komen en geen kortstondige bevrediging geven, omdat zij met de dualiteit te maken hebben. Die zullen jullie langzaam willen veranderen.

De kunst om te handelen zoals dat voor een Godmens is bedoeld is steeds in het NU te zijn. Met het Nu vormen jullie je toekomst. Handel nu zoals jullie in de toekomst willen zijn. Leg nu de grondsteen en dat begint niet bij het denken maar bij het handelen.

Het devies luidt: Leef actief in de NU-tijd. Jullie zijn in de toekomst wat jullie nu met alle facetten van de mogelijkheden voor de komende stappen zijn. Ook om dit te begrijpen zullen jullie nog met je gedachten moeten spelen. Wij geven jullie vaak gedachten duwtjes die, als jullie je ermee bezighouden, met de Goddelijke Geest worden aangesloten om dan begrepen te worden en in het dagelijks leven te worden omgezet.

Kijk naar jullie dagelijks handelen, ook in het vaak niet geliefde dagelijks leven. Kijk hoe jullie iets doen. Met overgave of met tegenzin en met welke gevoelens? Bekijk dit alles nauwgezet en vind nieuwe wegen in je dagelijks leven. Kijk naar ontmoetingen en zie de achtergrond achter dit treffen en hoe en waarom deze plaatsvindt. Waren jullie sceptisch, ongeduldig, langdradig of hebben jullie alle ontmoetingen bekeken als door jullie zelfgeschapen constructies die jullie groei dienen en door jullie kunnen worden gevormd. Willen jullie nieuwe groeimogelijkheden door ontmoetingen scheppen?

Kijk dan hoe jullie dit doen, om deze ontmoetingen te scheppen. Jullie kunnen door het denken en vormen de Ouden verrijken.

Nog eenmaal samengevat: Eigenlijk is het heel eenvoudig. Jullie veranderen je leven door het kijken en door doelgericht, bewust handelen in het NU. Willen jullie daar misschien nu al mee beginnen? Begin met het lezen van deze regels. Hoe hebben jullie die gelezen – wat is hun gevolg? Wat volgt er nu? Omdat helemaal te begrijpen hebben jullie weer wat tijd nodig, laat het spelend door je bewustzijn gaan.

Dat is de eerste stap, om verantwoordelijk voor jezelf het leven gestalte te geven. En leun nu weer even achterover, sluit je ogen en vraag je eigen Goddelijkheid om samen de nieuwe weg te belopen. De Gouden Engel is daar en verheugt zich over jullie NU-beslissing.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in februari 2008.
Deze tekst mag vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.