Kryon: Verklaring geneeswijzen

Kryon:Verklaring
geneeswijzen.

Gechanneld door: Barbara Bessen

23 december 2011.
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lemurie en Atlantis en hun geneeswijzen.

Voor meditatie en de verklaringen van de laatste bijdrage nog eenmaal ter herinnering: De Aarde heeft een magnetisch raster dat niet alleen is gemaakt en fungeert als raster maar ook veelvoudige “zakken” en “deuken” heeft die de oermatrix van deze planeet en van de mensheid in zich heeft. Jullie waren oorspronkelijk – zo wilde het plan – nauw daarmee verbonden, jullie hadden de volledige kennis van wat er gebeurde. Het Goddelijk Hoger Zelf was steeds voor jullie aanwezig.

Het leidde jullie door dit niveau. Jullie lichaam resoneerde met het raster van de Aarde, jullie waren één. Toen kwam de scheiding, de nieuwe inrichting van het raster en de sprong die jullie diep in het nieuwe land katapulteerde, gescheiden van het Hoger Zelf, niet meer in volkomen resonantie levend met het magnetisch raster. Dit is voorbij. Nu bestaat de opdracht eruit om de verbinding weer te herstellen. Wij hebben het fundament gelegd.

Nu zijn jullie aan de beurt!!

Wat dit allemaal met Lemurie en Atlantis en hun geneeswijzen te maken heeft? Ook in deze beschavingen was de verbinding met het magnetisch raster en de Goddelijke blauwdruk verschillend. In Lemurie was de scheiding niet zeer sterk. Soms toch wel, maar toen werd dit door de inzet van geneeswijzen gecorrigeerd. In Atlantis verhield het zich in de eerste duizenden jaren van vrede en eenheid zo dat de mens zich door zijn Hoger Zelf liet leiden. Dit veranderde. Later waren er geneescentra waarin de mensen weer in eenheid konden worden gebracht, voor zover dit mogelijk en toegestaan was omdat in die tijd ook al de wet van balans, van karma, werkte.

Als een mens niet in balans is heeft dit, zoals bekend, zijn oorsprong in de geestelijke niveaus. Het zijn blokkades, angsten, onopgeloste thema’s die dit oproepen.

Soms mocht de mens direct een opheldering ervaren, dan was er aan het thema gewerkt. Misschien moest de heler wat langer met de mens werken om met hem samen een balans te verkrijgen. Uiteindelijk ging het er steeds om in resonantie met het magneetraster van de Aarde te komen en de optimale Goddelijke Voeding te ervaren.

Hartelijke groeten,
Barbara Bessen