Kryon: Visualiseren, een werktuig van de Schepper

Kryon: Visualiseren, een
werktuig van de Schepper.

Gechanneld door: Barbara Bessen

7 september 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Meditatie: Visualiseren, een creatief werktuig.

Een van de meest creatieve werktuigen van de nieuwe energie is het visualiseren. Natuurlijk kenden mensen in vroeger tijden deze kracht. Meestal gebruikten zieners, profeten en ingewijden deze kracht. Visualiseren is het zich intensief voorstellen van iets voor het innerlijk oog.

Meditatie-oefening: Wij zullen het meteen even proberen: Sluit je ogen en neem je innerlijke omgeving waar. Misschien is alles dat je waarneemt duisternis. Misschien bewegen zich daar ook nog restanten van structuren die jullie met open ogen zien. Deze restanten zijn omtrekken van oude etherische patronen van onderwerpen uit de wereld die je zag. Je kunt het bij deze gelegenheid nogmaals proberen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar een venster, dan zal, als je de ogen sluit, de vorm hiervan nog even als een negatief beeld op je netvlies blijven staan. Langzaam lost het zich dan op. Dit fenomeen heeft iets te maken met het aura van hetgeen waar je naar gekeken hebt. Je kijkt naar de etherische vorm van het onderwerp.

Door het gevoeliger worden van je waarneming wordt deze vorm voor jullie steeds duidelijker en korte tijd zichtbaar opgeslagen. Later kunnen jullie het ook met open ogen opmerken.

Kijk eens wat langer naar een voorwerp, kijk dan langzaam iets naar rechts of links en het beeld van het voorwerp zal je begeleiden om daarna alweer snel op te lossen. Het kan langer zichtbaar blijven als jij je ontspant en niet zo doelgericht kijkt, maar losjes, eerder vlakbij, perifeer. Denk over dit fenomeen na. Hoe meer je je met dit soort thema’s bezig houdt, hoe meer je je verstand laat werken.

Je moedigt het aan om het uit te zoeken zodat je misschien al gauw tot het omdraaien van jouw zienswijze komt. Het principe is om iets wat onbekend is van alle kanten te bekijken en dan los te laten. Het werkt in de geest verder, het verstand wordt geïnspireerd om naar nieuwe gebieden te gaan. Daarmee went je verstand eraan om zich meer voor de oude kennis te openen.

Alle kennis is in jullie cellen opgeslagen. Het werd alleen onderdrukt, toegedekt, omdat jullie hier andere leeropgaven hadden. Jullie waren op een ontdekkingsreis.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen