Kryon: Vuurtorens stranden niet

Kryon: Vuurtorens stranden niet

Gechanneld door; Barbara Bessen

6 januari 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst! 

Wat een vreugde zijn jullie ook zo opgewonden over wat er in 2008 zal gaan gebeuren? Zijn jullie voorbereid op nieuwe dingen in je leven? Soms zouden wij jullie het liefst krachtig door elkaar schudden zodat jullie wakker worden en niet steeds meer in rondjes draaien. Enkelen van jullie – als sterk ontwaakten – vallen steeds weer in diepe, bijna depressie-achtige fasen waarbij jullie in oude drama’s verstrikt raken.

Deze drama’s die het dagelijkse menselijke leven decoreren; het speelplan van de dualiteit geeft vele drama’s, nietwaar? Geen oog blijft droog, zouden jullie zeggen.

Tja, dat is waar, maar alles stroomt verder. Daarom is stil blijven staan zeer schadelijk. Het is net als een muis in een doolhof. Overal schijnen muren te zijn of struikgewas met dorens dat zijn vangarmen uitstrekt en dan de muis bij zijn vel wil grijpen. En zo werken op de speelplannen bij jullie in de dualiteit.

En weer stellen jullie vragen en geloven niet dat de opwaardering van de Aarde nabij is en dat het Eigen zijn grote veranderingen ondergaat. Dat wat jullie wensten is nog steeds niet in jullie leven gekomen. Jullie zoektocht naar verdraaglijke en dus ook vreugde brengende levensopgaven is nog niet vruchtbaar? Dat heeft ook met loslaten te maken, nietwaar? Maar loslaten valt voor jullie niet mee. Dat wat jullie los moeten laten hangt aan jullie als een kleverige massa. Jullie wegen steeds weer af: “Moet ik echt bijn baan opgeven in deze onzekere tijden. Waar is nu die verbetering waarover hier in dit land steeds geschreven wordt. Voor mij lijkt dit niet te gelden. Kan ik echt mijn nieuwe vriend laten gaan? Mag ik hem teleurstellen waardoor ik onze band doorsnijd? Hij is al zo lang bij mij, maar ik weet in het diepst van mijn hart dat wij geen gemeenschappelijke weg meer hebben. Is dat loslaten werkelijk liefde of volg ik alleen maar mijn eigen interesse? Zit in deze verandering echt het juiste? Mijn nieuwe woning is veel duurder. Maar ik voel in mijn hart dat deze stap de juiste is. Ik voel bij de gedachte om daar te wonen diepe vrijheid in mij omhoogkomen. Het lijkt erop alsof mijn innerlijk kind mij duwtjes geeft zodat ik niet mijn kop in het zand blijf steken en het niet uit mijn hoofd kan zetten.

Ik zou jullie willen bemoedigen om je innerlijk gevoel te volgen. Kijk bij al je stappen niet naar de reacties van je verstand dat in deze tijd veel brandstof krijgt voor redelijke beslissingen. De kunst is om je de liefde van het magische innerlijke kind te herinneren en te openen. Het is de spagaat tussen het logische verstandelijk denken en de verfrissende Goddelijke creativiteit want in het magisch innerlijk kind wordt dit bemiddeld. Stel je voor dat dit magisch innerlijk kind-deel van jullie is en weet: Alles is er voor mij, ik moet het alleen pakken. Ik moet alleen van het alledaagse spoor bevrijden en de magnetische stroom van mijn innerlijke magie volgen. Een vuurtoren kan niet stranden. Hij weet dat hij altijd op zijn innerlijke functie vertrouwen kan en dat het echt zit waar het zit en dat ongewone stappen genomen naar nieuw aangemeten standpunten van een vuurtoren kunnen leiden.

Laat mij dit nader uitleggen: Jullie zijn interdimensionaal, alleen maar een klein deel van jullie kijkt met aardse ogen. Daar hebben wij steeds weer over gesproken.

Het is nu nodig om het andere interdimensionale deel van je te laten werken. Er zijn geen grenzen aan het zijn. Jullie worden niet meer vastgehouden in het aardse spel. Jullie lijnen van karmische imprinten, jullie banden met oude eden en beloofde verbindingen zijn opgelost of lossen zich in de komende maanden op.

Het is de tijd van de vrijheid. Jullie deel in deze bevrijding is het loslaten van dingen en de richting bepalen van onder andere jullie magisch innerlijk kind. Laat het werken! Voor het magisch kind bestaat er geen: het gaat niet! Alles wat jullie willen, gaat! Alles wat jullie voelen en denken, wat aan jullie eigen plannen ontsproten is, is mogelijk en staat als sinds geruime tijd gereed in jullie eigen veld in de vorm van vele potentiëlen. Omgeven door vele helpers uit de geestelijke familie in de vorm van Meester-gidsen en andere Hogere Delen van jullie staan jullie in de nieuwe tijd als een een pionier, als een vuurtoren die uit zichzelf licht stuurt naar de nieuwe potentiëlen van het verdere leven. Het spreekt natuurlijk voor zich dat deze uiteindelijk natuurlijk naar het heil van alles leidt wat daarmee verbonden is en dat niemand alleen voor zichzelf handelt. Stel geen grenzen aan je doelen en zeg niet: Dat krijg ik niet voor elkaar, dat gaat niet. Niets is onmogelijk. Met de God in jullie zijn er geen grenzen bepaald. Wat komt er vervolgens? Ga rustig zitten, leun achterover adem diep door en schrijf dan op een briefje de dingen die jullie in 2008 willen. Die wensen, die potentiëlen, die het dichtstbij zijn die jullie niet aandurven. Probeer nogmaals of het gewenste, dat waar jullie naar uitzien, werkelijk hetgeen is wat jullie in je leven willen hebben.

Zoals zo vaak beschreven is, zien jullie jezelf niet als heilig en onbegrensd. Jullie Hogere Delen kennen jullie in je volle pracht en zien jullie interdimensionaal. Zij kennen jullie kwaliteiten en mogelijke plannen waarmee jullie hier gekomen zijn. Velen van jullie zijn hier om te dienen, om de Aarde te helpen in haar heling te komen. De meeste activiteiten zijn daarmee verbonden, mogelijk zien zij er vaak niet zo uit en lijken zij eerder persoonlijke wensen te vertolken. Vaak is het anders dan het lijkt. Verder is het ook niet zo dat de mens pertinent een baan moet hebben om te kunnen bestaan. Het ZIJN op deze planeet kan ook zo uitgedrukt worden dat het volkomen loslaten de uiterlijke omstandigheden brengt die jullie nodig hebben. Ik wil daarmee zeggen: Laat het idee los om zeker een baan te moeten hebben om je leven te financieren. Een ware, diep uit het hart komende wijziging in jullie wensenpatroon en levensvoorstellingen en veranderingen voor 2008 en de jaren daarna is van groot belang omdat jullie zienswijze daarbij heel anders kan worden.

Wat zijn nu jullie volgende stappen in het ware leven? Waar en wanneer zijn jullie je eigen gelukssmid? Dit opmaken van de inventaris kan enige dagen duren omdat jullie het blaadje steeds weer veranderen. Jullie strepen misschien iets door, zetten er wat nieuws voor in de plaats en merken daarbij dat je hart zich weer opent.

Wat en hoe is jullie verdere weg? Stel jezelf een of meerdere doelen voor de komende maanden of het komende jaar. En laat het dan los. Spreek in de geest met je helpers en je Hogere Delen. Misschien hebben jullie al helder contact. Als dat niet zo is zoek dan in je intuïtie. Die zal jullie de volgende stappen openbaren. Leun dan achterover en visualiseer de stappen die jullie willen nemen. Stel hen je met alle kracht en met diep gevoel voor. Zoals jullie je een mooie gebeurtenis herinneren die je hart verwarmt. Zo scheppen jullie je verdere leven, jullie Goddelijke, aardse leven.

Het is geïnspireerd door jullie eigen Hoger Zelven, ondersteund door de energie die ik heb om nu vaker het magische kind te noemen. Het geeft jullie de brandstof voor nieuwe doelen. Het verheft jullie boven het menselijk denken en handelen uit naar de Goddelijke Hogere Rijken waarin alles mogelijk is, waarin een heldere focus in gedachten voldoende is voor wonderbaarlijke dingen.

Wees de magiërs van jullie leven. Allesomvattende liefde is ware magie. Zij staat jullie altijd ter beschikking.

Nu nog een kleine oefening voor de komende dagen en maanden:

Ga in je geest naar een weide buiten in de natuur. Zoek een mooie plek uit, misschien onder een oude, wijze eik. Eiken geven kracht en sterkte voor zwakke momenten. Leun ertegen aan en ontspan je, zoek in de eik en geniet van zijn kracht. Kijk dan met jouw innerlijke ogen naar voren en zie een vrolijk, klein wezen naar je toekomen. Vrolijk, misschien zingend en dansend, komt hij naar je toe en straalt je tegemoet. Vol vreugde staat hij voor je en je kunt in zijn leven treden en het verrijken met allerlei ongewone ideeën. Het is aan jou om je daarop te verlaten. Veel plezier daarmee!

Alles wat jullie zijn, scheppen jullie zelf. Niemand heeft de schuld als er iets niet zo goed gaat of scheef loopt. Jullie zijn het zelf die dat schiepen. Vergeet niet: de karmische verbindingen zijn opgelost. Wat zou jullie moeten belemmeren om een schoon leven te leiden zoals jullie het je voorstellen?

Richt je focus op de komende jaren. Zij brengen jullie eigen waarheid tevoorschijn. In jullie rust het ware weten, het Goddelijke Weten dat alleen met door een cocon omgeven was voor een lange leer- en scholingservaring op deze planeet. 2008 leidt jullie tijd van de eigen waarheid in. Want het motto voor 2008 luidt: Waarheid. Moge ieder mens zijn eigen waarheid vinden en daarmee de belangrijke bewustzijnsverandering van de mensheid inleiden. DE VERANDERINGEN BEGINNEN IN JULLIE!

Ik ben bij jullie in diepe liefde en verbondenheid.

K R Y O N

Ontvangen door Barbara in december 2007. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderen van de tekst is niet toegestaan.