Kryon: Wat er zo allemaal gebeurt.

Kryon:
Wat er zo allemaal gebeurt.

10 juni 2016. /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Wat een vreugde om weer eens dieper in contact te zijn. Om precies te zijn ben ik met iedereen verbonden. Nu, op dit moment komen wij bewust een beetje nader tot elkaar. Zo ongeveer zoals wij ieder gezamenlijk in een fauteuil zitten en gezellig met elkaar praten. Wij wisselen informatie uit. Ik ontvang van jullie de stand van jullie weten, jullie emotionele niveau, jullie ideeën, jullie functie op Aarde en nog veel meer. Ik buig mij nu heel dicht naar jullie toe en wijd mij helemaal aan jullie. Om precies te zijn gebeurt dit ook met iedereen die dit nu leest. Ik kom heel dicht bij jullie. Dit lijkt heel individueel en dat is het ook.

Maar ik kan ook met velen en iedereen tegelijk communiceren, mijn opmerkzaamheid en mijn Zijn helemaal op een enkeling en op allen tegelijk richten. Dit komt door mijn inter-dimensionaliteit. Jullie kunnen dit schijnbaar niet. Toch verzeker ik jullie dat jullie met vele andere wezens, niet alleen mensen, nauw zijn verbonden, met hen samen handelt, met elkaar uitwisselt en met hen in een ander lichaam iets ondernemen. Het is ervan afhankelijk hoever jullie je hoger vibrerende Lichamen verder hebben ontwikkeld.

Jullie Weg was, net zoals de Aarde, om van een Hoger Vibrerend Niveau naar een dieper niveau te glijden om je daar fysiek te manifesteren.

“Wat is er op Aarde aan de hand?” vragen jullie steeds weer, omdat er zoveel is dat jullie bezighoudt. Er is zoveel leed te zien, heel veel dingen schijnen in elkaar te storten, de mensen rebelleren, het controlesysteem verdicht zich, en nog veel meer.

Met een bredere blik, als jullie je ogen naar de hemel richten vermoeden jullie misschien beïnvloedende of misschien ook helpende instanties, degenen die deelnemen aan de ontwikkeling van de Aarde. Of hebben jullie misschien al Ufo’s gezien, buitenaardse broeders, die contact met de mensen hebben of die contact met hen willen opnemen?

Degenen van hen die hoger vibreren, laten zich zelden zien omdat hun ruimteschepen niet uit vast materiaal bestaan. Zij bestaan uit plasma en passen zich aan het bewustzijn van de bestuurders aan.

Voor mensen zijn zij alleen zichtbaar als dit de bedoeling is. Kort gezegd: er zijn er velen om jullie heen; enkelen die niet diep in het hart verankerd zijn en alleen op zichzelf gerichte doelen en anderen die met groot begrip en liefde  naar jullie Weg kijken en jullie daarbij steunen als dit wordt toegestaan.

Ook hier geldt zoals altijd de vrije wil. Daar waar mensen gericht om hulp vragen – ook regeringsleiders – wordt ondersteuning gegeven. Als jullie zelf graag buitenaardse contacten willen hebben, beoordeel dan goed wie het is.

Overigens ben ik natuurlijk ook buitenaards. Hoe voelt het om met mij in verbinding te staan? Ik bemerk jullie glimlach. Michaël is ook buitenaards, Rafaël ook. Jullie staan dus al met de broeders en zusters in verbinding. Om heel precies te zijn, zijn jullie ook niet alleen maar een kind van Gaia. Waar komen jullie vandaan?  Waar is jullie vaderland? Deze planeet is geliefd om zijn diepe aardse ervaringen en wordt daarom door diegenen uitgekozen die houden van buitengewone avonturen.

Jullie zijn dus bijzondere reizigers. Want hier op Aarde leven is als het zoeken van de Weg naar Huis in een oerwoud. Er zijn vele kronkelende lianen met de Weg verbonden en dieren die jullie en jullie vibratie als voedsel “bekijken.” Het is niet makkelijk om hier te zijn, nietwaar?

Er is nu een tijd aangebroken waarin ieder de Weg naar Huis kan nemen als hij zijn ogen naar de hemel heeft gericht. Wat er nieuw is? Eigenlijk niets. Alles is op weg en zoals al vaak is gezegd is er – waar veel Licht aanwezig is – waar het hoger vibrerende aan invloed kan toenemen, veel transformatie. Vele dingen – zoals het schijnt – zien er niet zo uit omdat het Licht achter deze onverkwikkelijke zaken nog niet naar voren komt. Wat wij kunnen doen? Doorgaan en je op jezelf concentreren. Uitzoeken hoe jullie werkelijk willen leven en dit door de kracht van je hart te veranderen.

Een toestand om bij alles wat je doet zeer geconcentreerd te zijn verhindert dat andere gedachten in je veld komen en jullie niet gecentreerd zijn. Dingen die men met concentratie doet, lukken altijd. Soms heeft men tijd nodig, geduld, maar het moet zich manifesteren, dat is een kosmische Wet. Omdat jullie werkelijk de Heer van jullie Zijn zijn is er toewijding aan jezelf, je Goddelijk Zijn nodig, en de diepe overtuiging dat mens zijn een avontuur is dat door jullie als leider wordt geleefd. Geen dier in de jungle heeft het recht om jullie angst aan te jagen, iets van jullie weg te nemen en zich zelfs met jullie te voeden.

Neem deze Waarheid diep in je op en ga je eigen weg. Alle dingen die zich aan de buitenkant bewegen, die zich als politiek, wetenschap en ecologisch vertonen, hebben meestal een vage, verwarde en verstrengelde achtergrond die zich nader bekeken als machtswellust ontpopt.

Het is maar zelden dat iets in het zichtbare bereik echt door alle mensen wordt gewild. Meestal is het gelanceerd omdat anderen daarvan voordeel kunnen behalen. En meestal merken de mensen het pas later op als – zoals jullie zeggen – het kind al in het water is gevallen. Wij geven altijd graag het voorbeeld van het kunstmest en de pesticiden. Vele jaren geleden schenen zij een zegening te zijn om met deze middelen een betere oogst te krijgen.  Maar weinig mensen zagen ook de keerzijde hiervan. Nu zien wij de gevolgen op langere termijn. En nu pas ontwaken meer mensen. En – zullen er nog meer van deze middelen zijn en komen? Wie heeft de kracht om de grote Imperiums omver te stoten? Het is duidelijk wat de mens alleen en in groepen veranderen kan. Een spannend proces.

Zo kan men vele gebeurtenissen aan de buitenkant ontmantelen, doorlichten en dienovereenkomstig handelen. Het opbouwen van de mensheid laat zien dat de veranderingen werkelijk bij de enkeling beginnen, bij degene die weigert dit of dat nog langer te consumeren of te doen. De vraag is: Wie is bereid om het eigen leven bewuster te leven en daardoor misschien ook ongemakken op de koop toe te nemen?

Als mijn vriend Saint Germain over de Turboweg naar het ontwaken spreekt, dan bedoelt hij ook nog een andere weg. Die van de totale blik op het geestelijke en niet die van de buitenkant. Laten wij even kort naar jullie als “enkel wezen” kijken. Jullie zijn ertoe bereid, anders zouden jullie deze regels niet lezen, om meer van jezelf te herkennen en dit te leven. Mijn vragen aan jullie zijn: Houden jullie het voor mogelijk dat jullie Hoger Zelf en het Veld van Al Wat Is, het Veld van Eenheid waaruit alles werd geschapen, het onmogelijke mogelijk maakt? Dat het geld kan scheppen en dit in jullie jaszak kan deponeren, als jullie dit willen? Dat het zogenaamde synchroniciteiten schept zodat er bepaalde situaties kunnen ontstaan? Dat het al jullie wonden kan helen, ook de emotionele wonden? Dat het levensmiddelen die verontreinigd zijn met zijn kracht kan reinigen? Dat het alles wat jullie werkelijk in het leven nodig hebben naar jullie toe kan laten komen? Dat jullie altijd op de juiste tijd op de juiste plaats zijn? Dat het met jullie samen niet alleen voor jullie, maar ook voor het algemeen de vernieuwingen bereikt omdat met ieder bewust geestelijk levend persoon er al een verandering wordt bereikt in het veld dat de Aarde omgeeft?

Als meer mensen zo leven verandert dit veld steeds meer. Denk alleen maar eens aan de 100e aap. Een bepaald aantal ontwaakte mensen kan dan grote veranderingen inleiden. Vaak gebeuren deze dingen heel plotseling.

Dingen die in jullie leven, of voor heel Europa onmogelijk lijken te zijn, verschijnen en gebeuren opeens. Kijk niet overal (alleen) met jullie aardse ogen naar, kijk verder! Word je ervan bewust dat alles wat zich manifesteert eerst in een hoger vibrerend gebied – dat jullie niet met je eigen ogen kunnen zien – is bedacht en daarna in het Veld werd gebracht.

Al het uiterlijke is daardoor veranderbaar, ook oorlogen, geweld, honger. Niets gebeurt alleen voor jullie zelf maar voor iedereen omdat jullie ook het Geheel zijn en dit vertegenwoordigen.

„Wat ervoor nodig is om het genot van deze verandering te smaken?” vragen jullie? Mijn eenvoudige antwoord is: Jullie hebben zuivere intentie nodig bij je afstemming op je Goddelijk Zijn. Houd het voor mogelijk dat hetgeen ik beschreef, wat wij jullie al jaren steeds weer vertellen, de Weg naar Huis is.

Ieder van jullie is voor zichzelf verantwoordelijk, echt alleen maar voor zichzelf. Niet voor de anderen. Maar eenieder kan voor anderen iets doen als hij voor zichzelf iets doet, namelijk duidelijk en afgestemd zijn en zich niet meer tussen de kaken van de dualiteit te laten vangen.

Wees helder voor jezelf en op je ware Zijn gericht met de zuivere intentie om het leven te leven dat goed voor jullie is, dat jullie vervult en Licht laat uitstralen. Al het andere komt dan vanzelf, zoals ik zo gaarne zeg.

Wat er nog meer te vertellen valt? Jullie broeders en zusters die momenteel niet op de fysieke planeet leven maar zich weer in het astrale, het mentale of het spirituele Gebied of zich op een andere planeet bevinden, zijn steeds met jullie verbonden. Jullie handelen gezamenlijk, ook als jullie dit niet bewust beleven.

Jullie allen, die wij als oude zielen bestempelen, zijn op Aarde gekomen om hier de dualiteit af te zwakken en de liefde weer tentoon te spreiden, om macht naar het positieve om te buigen en om deze Aarde met grote vreugde te bewandelen.

Wel, laat al deze woorden en energieën in de komende weken door je Zijn circuleren. Denk aan mij; laten wij samen het aardse leven hier op Aarde doordrenken met Liefde en de mensen – ook degenen die nog niet zijn ontwaakt – hiermee vreugde schenken.

En leg de vele vragen eens even opzij. Eigenlijk zijn er toch geen vragen meer, nietwaar? Er zijn ook geen geheimen meer. Alles is voor iedereen, die het wil, toegankelijk. Het weten van de Schepper is in jullie aanwezig en jullie hoeven je daar alleen maar op aan te sluiten. Wie wil weten, zal ook weten. Wie klopt zal opengedaan worden.

In die zin ben ik in diepe Liefde en Verbondenheid,

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen in Mei 2016. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.