Kryon: Wat er zo allemaal gebeurt!

Kryon:
Wat er zo allemaal gebeurt!

22 oktober 2016 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wat een vreugde om hier met jullie weer nauw contact te hebben. Om precies te zijn ben ik altijd met allen verbonden. Nu, op dit moment, komen wij bewust een beetje dichter bij elkaar. Zo ongeveer alsof wij even lekker ontspannen op de bank zitten en even lekker met elkaar kletsen.

Wij wisselen informatie uit. Ik krijg van jullie de stand van jullie weten, jullie emotionele laag, jullie ideeën, jullie functie op Aarde en nog veel meer. Ik buig mij heel dicht naar jullie toe en wijd mij aan jullie. Om precies te zijn gebeurt dit ook bij allen die dit lezen. Ik kom heel dicht bij jullie.

Het lijkt heel individueel en dat is het ook. Ik kan niettemin met velen en allemaal tegelijk communiceren en mijn opmerkzaamheid en mijn zijn op een enkeling en op allen richten. Dit komt door mijn inter-dimensionaliteit. Jullie kunnen dit schijnbaar niet, maar toch verzeker ik jullie dat jullie met vele wezens, niet alleen mensen, heel nauw verbonden zijn, met hen handelen, met elkaar uitwisselen en iets ondernemen met hen in een van jullie andere lichamen.

Dit hangt ervan af hoever jullie hoger vibrerende lichamen zich hebben ontwikkeld want jullie weg was, net als bij de Aarde, dusdanig, dat jullie van een hoger vibrerend gebied naar een dieper gebied zouden glijden om jezelf fysiek te manifesteren.

“Wat is er op Aarde aan de hand?” vragen jullie steeds weer omdat jullie zoveel beweegt. Er is zoveel leed te zien, veel dingen lijken ineen te storten, de mensen rebelleren, het controlesysteem verdicht zich, en nog veel meer. Als jullie met een wijdere blik naar de Aarde kijken is wat jullie vermoeden, als jullie je ogen naar de hemel richten, dat er misschien beïnvloedende of ook helpende instanties zijn; degenen die ook deelnemen aan de ontwikkeling van de Aarde. Of zeggen jullie gewoon Ufo’s, buitenaardse broeders en zusters die contact met de mensen hebben of contact met de mensen willen opnemen?

Degenen van hen die hoger vibreren tonen zich minder vaak omdat hun ruimteschepen niet uit vaste materialen bestaan. Zij zijn van plasma en passen zich aan het bewustzijn van hun gebruikers(s) aan. Voor mensen zijn zij alleen maar zichtbaar als dit wenselijk is. Kort gezegd: er zijn er velen van hen om jullie heen en enkelen daarvan zijn niet diep in hun hart verankerd en hebben vaak doelen met eigenbelang, en anderen die met groot begrip en liefde naar jullie weg kijken en daarbij ondersteunen waar het hen is toegestaan. Er geldt nog steeds de vrije wil hier op Aarde.

En ja, waar mensen gericht om hulp vragen – ook machthebbers en bestuurders – wordt ondersteuning gegeven. Als jullie zelf graag buitenaardse contacten willen hebben, let dan goed op met wie je dit doet. Even terzijde: ik ben natuurlijk ook een buitenaardse!

Hoe voelt het om met mij in verbinding te staan? Ik bemerk een beetje glimlachen. Michael is ook een buitenaardse, Rafael ook. Jullie zijn dus bereid om met jullie broeders en zusters in verbinding te komen. Strikt genomen zijn jullie ook niet alleen kinderen van Gaia. Waar komen jullie vandaan? Waar is jullie vaderland?

Deze planeet is geliefd om zijn diepe ervaringen en wordt daarom door diegenen uitgekozen die houden van een buitengewoon avontuur. Jullie zijn ook allen buitengewone reizigers. Want hier op Aardeleven is als de weg naar huis in een oerwoud zoeken. Er zijn vele slingerende lianen met de weg verbonden en dieren die jullie en jullie vibraties als voedsel “beschouwen.” Het is niet makkelijk om hier te zijn, nietwaar?

Er is nu een tijd aangebroken waarin iedereen de weg naar huis kan volgen als hij zijn ogen naar de hemel heeft gericht. Wat er nieuw is? Eigenlijk niets. Alles is op weg en zoals al zo vaak is verteld is er, waar veel licht is, waar het hoger vibrerende invloed kan krijgen, daar is veel transformatie. Vele dingen zien er nog niet zo uit – zo lijkt het – omdat het licht achter deze gevechten nog niet naar voren straalt.

Wat er nu gedaan moet worden? Doorgaan en je concentreren op jezelf. Uitvinden hoe jullie werkelijk willen leven en dit veranderen met de kracht van je hart. Constant letten op wat jullie doen, sterk geconcentreerd zijn, verhindert dat jullie andere gedachten in jullie veld toelaten en daardoor niet goed geconcentreerd zijn.

Dingen die jullie geconcentreerd doen lukken steeds vaker. Soms heeft men tijd nodig, geduld, maar het moet zich manifesteren, dat is een kosmische wet. Omdat jullie werkelijk Heren van jullie Zijn zijn, is er toewijding naar jezelf nodig, naar jullie Goddelijk Zijn, en de diepe overtuiging dat het mens zijn een avontuur is dat door jullie als leiders daarvan wordt geleefd.

Geen dier in de jungle heeft het recht om jullie angst aan te jagen, iets van jullie af te pakken en zich zelfs met jullie te voeden. Laat deze Waarheid diep in jezelf rijpen en ga je weg. Alle dingen die aan de buitenkant gebeuren, die zich politiek, wetenschappelijk en ecologisch presenteren, hebben meestal een vage, verknoopte achtergrond die zich bij nader toezien ontpopt als machtswellust. Er is maar zelden iets in het zichtbare bereik dat door alle mensen wordt gewild. Meestal wordt dit zo gebracht omdat anderen daar voordeel uit kunnen behalen. En meestal merken de mensen dit later pas – als, zoals jullie zeggen: het kind al in het water is gevallen. Laten wij het even hebben over het thema van kunstmest- en bestrijdingsmiddelen.

Vele jaren geleden scheen het een zegen te zijn om met deze middelen betere oogsten te verkrijgen. Maar weinig mensen zagen ook de keerzijde hiervan. Nu zien wij daarvan de gevolgen op langere termijn. En pas nu ontwaken de mensen. Zullen deze middelen verder gebruikt worden? Wie heeft de kracht om de grote multinationals aan te pakken? Er kan gezien worden wat mensen als individu of als groep kunnen bereiken en veranderen. Het is een spannend proces.

Zo kan men vele gebeurtenissen aan de buitenkant ontmantelen, doorlichten en als gevolg daarvan handelen. Het verzet van de mensen laat zien dat de veranderingen werkelijk binnenin beginnen, bij ieder mens die weigert om dit of dat (verder) te consumeren of te doen. De vraag is: wie is er bereid om het eigen leven bewuster te leven en daardoor misschien wat ongemak op de koop toe te nemen?

Als mijn vriend Saint Germain het over de turboweg van het ontwaken heeft, spreekt hij over nog een andere weg. Die van de totale geestelijke afstemming, niet die van de uiterlijke afstemming. Laten wij even naar jullie als individu kijken.

Jullie zijn ertoe bereid, anders zouden jullie deze regels niet lezen, om meer van jezelf te herkennen en dit vervolgens te leven.

Mijn vragen aan jullie zijn:

  • Houden jullie het voor mogelijk dat jullie Hoger Zelf en het veld van Al Wat Is, het veld van de Eenheid waar alles uit wordt geschapen, het onmogelijke mogelijk maakt?
  • Dat het geld kan scheppen en dit in je jaszak kan deponeren als het dat wil?
  • Dat het zogenaamde synchroniciteiten schept waardoor bepaalde situaties kunnen ontstaan?
  • Dat het alle wonden kan helen, ook de emotionele wonden?
  • Dat het levensmiddelen die verontreinigd zijn met zijn kracht kan reinigen?
  • Dat het jullie alles kan laten toekomen dat jullie in je leven nodig hebben?
  • Dat jullie altijd op het juiste moment op de juiste plaats zijn?

Dat het met jullie samen, niet alleen voor jullie, maar ook voor het algemeen, voor de veranderingen kan zorgen omdat met elk op deze bewuste manier levende mens al een verandering in het veld dat de Aarde omgeeft, wordt bereikt? Als meer mensen op deze manier leven, verandert het veld steeds meer. Denk alleen maar eens aan de honderdste aap. Een bepaald aantal ontwaakte mensen kan dan grote veranderingen inleiden. Vaak gebeuren die zeer plotseling. Dingen die in jullie leven of ook in heel Europa onmogelijk lijken, gebeuren plotseling. Bekijk alles niet (alleen) met jullie aardse blik maar bekijk het algeheel!

Word je ervan bewust dat wat zich manifesteert eerst op een hoger vibrerend niveau dat jullie niet met het blote oog kunnen zien, bedacht, en daarna in het veld wordt gebracht. Al het uiterlijke is daardoor veranderbaar, ook oorlog, geweld, honger. Niets gebeurt alleen voor jullie maar voor allen omdat jullie ook het Geheel zijn en dat ook vertegenwoordigen.

“Wat ervoor nodig is om in dit genot van verandering te komen” vragen jullie? Mijn eenvoudige antwoord is: Jullie hebben reine intentie van afstemming op het Goddelijk Zijn nodig. Houd het voor mogelijk dat wat ik beschrijf, wat wij jullie al sinds jaren vertellen, de weg naar huis is. Ieder van jullie is voor zichzelf verantwoordelijk, werkelijk alleen voor zichzelf. Niet voor de anderen. Maar eenieder kan wel iets voor een ander doen als hij namelijk voor zichzelf iets doet, namelijk helder en doelgericht te zijn en zich niet meer te laten vangen in de kaken van de dualiteit. Wees duidelijk op je zelf en je ware zijn gericht om je leven te leven dat goed voor jullie is, dat jullie vervult en lichtvol laat stralen. Al het andere voegt zich daarnaar, zoals ik dit zo graag zeg.

En wat er verder nog voor nieuws is? Jullie broeders en zusters die momenteel niet op de fysieke planeet leven, maar op de astrale, de mentale of de spirituele niveaus of op een andere planeet leven, zijn steeds met jullie verbonden. Jullie handelen gezamenlijk, ook als jullie dit niet bewust beleven.

Jullie allen, die wij als oude zielen zien, zijn op Aarde gekomen om hier de dualiteit zwakker te maken, de liefde weer tentoon te spreiden, de macht naar het positieve te keren en met vreugde deze Aarde te bewandelen.

Laat al deze woorden en energieën die ik hier heb verpakt, de komende weken in jullie zijn circuleren. Denk aan mij, laat ons samen het aardse leven hier op Aarde met liefde doordrenken en de mensen die nu nog slapen daardoor vreugde bereiden. En leg de vele vragen eens naast je neer. Eigenlijk zijn er geen vragen meer, nietwaar? Er zijn ook geen geheimen meer. Alles is voor iedereen, die dit wil, toegankelijk. Er rust scheppersweten in jullie en het moet alleen aangeboord worden.

Voor wie wil weten wordt opengedaan!!!

In die zin ben ik vol diepe liefde en verbondenheid,

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen in mei 2016. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen van de tekst zijn niet toegestaan.

Hartelijke groeten

Barbara Bessen