Kryon: Wat gebeurt er echt in 2012?

Kryon: Wat gebeurt er echt in 2012?

Gechanneld door: Barbara Bessen

9 November 2009
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, wees gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alweer is het mij een bijzondere eer om hier in deze groep met uitgekozen mensen te zijn. Nee, ik wil daarmee geen oordeel geven. Alle mensen zijn geëerd en geliefd. Maar er zijn mensen die wij als pioniers beschouwen, de oude zielen die nu op de planeet rondlopen om de Aarde en de mensheid te dienen.

Zij doen dit in twee groepen, de ene zijn de Ouden van Dagen die weten wat er te doen is en dan zijn er degenen die niet weten waarom zij hier zijn. Die vaak heel diep in zich een leegte voelen die niet door aardse evenementen en goederen kan worden gevuld. Zij weten niet wat er met de Aarde gebeurt. Zij lezen geen boodschappen zoals deze. Zij zijn gewoon hier en voelen instinctief het juiste.

Dat hoeft ook niet spectaculair te zijn. Zij Zijn gewoon, en zij verdelen hun Goddelijk Licht onbewust. Zij houden zich vaak met de natuur bezig of zitten in Afrika om de mensen weer bij te brengen hoe men met zaaigoed omgaat. Misschien zelfs met het Oude Witte Weten dat de voorvaderen hadden en dat verloren ging.

Dan zijn er degenen die af en aan dit soort boodschappen lezen, anderen houden zich bezig met de nieuwe wetenschappen en met bevindingen die met kwantum te maken hebben. Daar vinden zij hetgeen zij als logisch betitelen, hoewel de kwantummechanica met logica niet verder komt. Er is veel onverklaarbaar, het IS gewoon. Maar het brengt de theorie dichterbij die de oude esoterici allang weten, namelijk: Dat Alles met Alles is verbonden.

Jullie spreek ik aan omdat jullie misschien steeds deze boodschappen lezen of wellicht tot degenen behoren die zich al verheugen als de maand voorbij is om nog intensiever in de energie van Thuis te kunnen duiken. Jullie worden geëerd en geliefd om mens te zijn. Maar het is bijzonder dat jullie geheel bewust steeds meer in de diepte duiken en weten dat jullie niet maar één wezen zijn, maar vele!

En deze velen komen steeds meer naar de oppervlakte van jullie bewustzijn. Jullie merken dat jullie veelvoudig zijn, interdimensional, hoewel een deel van jullie nog altijd twijfelt als jullie het zachte stemmetje in je horen en er antwoorden op de vele vragen in je omhoog komen. Jullie bemerken je intuïtie die jullie vertelt wat er gedaan moet worden, wat de juiste van de potentiëlen is die zich aanbieden om je weg in het leven te gaan. Het zijn nu de duidelijke potentiëlen die voorheen niet zichtbaar waren omdat het vaak vrije potentiëlen zijn die nu pas verschijnen nadat jullie karmische imprints bijna zijn opgelost. Jullie werken nu gesteund door jullie geestelijke familie en je stralende Hoger Zelf aan de oude patronen en indrukken uit dit en andere levens die jullie nog altijd wijs willen maken dat het leven te voorzien is, binnen bestemde banen loopt en het meestal zwaar te doorstaan is. Nu lichten de potentiëlen van de achtergrond op, de nieuwe ideeën, nieuwe impulsen en wegen die jullie vroeger voor onbereikbaar hielden.

Zij lijken bijna op de wonderen die in sprookjes worden verteld omdat het zo fantastisch klinkt dat deze dingen in jullie leven zullen komen die niet met menselijke logica te bevatten zijn. Dingen die niet logisch volgen op hetgeen jullie voorheen deden en die nu in de kwantummechaniek vallen. Het bouwt niet op een logisch concept maar het is er gewoon. Het komt in je leven zonder dat jullie het schijnbaar hebben verdiend. Het is gewoon in jullie veld en schuift zich met steun van je Hoger Zelf zachtjes naar voren en vraagt erom in je leven te mogen komen.

En dit potentieel heeft ook nog een paar andere bij zich die met zich meebrengen wat jullie als onmogelijk beschouwen. Jullie zouden misschien zeggen: “Zoveel geluk overkomt mij? Dat kan toch helemaal niet? Eerst vind ik een nieuwe baan, dan een passende woning en nu schenkt iemand mij een auto die hij niet meer nodig heeft. Dat is toch niet meer normaal? Oh, ik begrijp het al. De man met de hamer komt eraan. Misschien heeft de dame zich bedacht en wil zij de auto terughebben. Aan de mooie woning zitten vast haken en ogen en aan de mooie baan zitten veel problemen vast die ik nog niet ken!”

Vertrouw op wat zich nu aan jullie als steeds meer in vrijheid denkend en levend mens aan jou openbaart. Het zijn de potentiëlen die nu binnenkomen en die jullie hebben verdiend – niet omdat jullie zo netjes en lief zijn, maar omdat jullie wezens zijn die hun bewustzijn uitbreiden, die zich van de ascensie van de Aarde en de mensen bewust zijn en zich in het veld van de allesomvattende liefde, van de Gouden Golf zoals ik die graag noem, invoegen.

Deze energiegolf die nu steeds intensiever en met hoge frequentie steeds meer naar de Aarde stroomt en alle bewoners van de Aarde werkelijk interessante en spectaculaire nieuwe ervaringen brengt. Velen van jullie kunnen het nauwelijks geloven en kijken geïrriteerd om zich heen en verwachten het andere deel van de dualiteit.

Ik wil dit nog wat nader uitleggen. Jullie Hoger Zelf biedt jullie nu de potentiëlen aan die pas in jullie leven komen als jullie herkennen dat de dualiteit langzaam oplost. Jullie hoeven niet meer te leren door Goed en Kwaad. Dat hebben jullie al vele levens gedaan. Nu vormt jullie veld door de ontwikkeling van de Aarde veel meer een eenheid daarmee. Jullie tappen in op het Goddelijk Veld dat alles in zich heeft wat er is. Het heeft geen oordeel, het is gewoon Goddelijke oermaterie die het mogelijk maakt alles in je leven te halen wat jullie wensen.

Het is zinvol om dit samen met je Hoger Zelf te doen omdat jullie in bepaalde structuren leven die men als menselijke ontwikkeling aanmerkt, tenminste bij de meesten van jullie.

Jullie hebben familie in je omgeving waarin jullie zijn opgegroeid en waarin jullie je op je plaats zijn. Jullie Hoger Zelf kent jullie situatie, kent jullie zielenplan waarmee jullie naar de Aarde kwamen. Daarna hebben jullie veel werk gedaan omdat door de neutrale implant, de overeenkomst om je weg in de nieuwe energie te gaan, werd geëffend, sorteert je Hoger Zelf in samenwerking met jullie, vaak onbewust, wat voor jullie niet meer toepasselijk is.

Het haalt de potentiëlen en mogelijkheden in jullie veld die nu gepast zijn. Vaak kunnen jullie zelf niet goed zien wat passend is of houden jullie het niet voor mogelijk en vertrouwen jullie jezelf niet. Eigenlijk is alles mogelijk en zijn er geen grenzen. Jullie kunnen naar de sterren grijpen en niemand zal jullie daarbij hinderen. Hoogstens jullie eigen angsten, jullie oude bedenkingen. Zo gaat dit ook bij de Aarde en de gezamenlijke mensheid. Er zijn geen precieze voorspellingen over wat er met de planeet gebeurt maar er zijn wel vele potentiëlen. De Aarde zal degene uitkiezen die mogelijk zijn. “Waar hangt dit vanaf?” zullen jullie misschien vragen en ik zeg: Van de mensen! Elk mens heeft de taak om zijn weg, zijn leven, naar de hoogste potentiëlen te leven. Enkelen zijn zich hiervan bewust, daar hebben wij het zojuist over gehad. Anderen doen dit instinctief.

Weer anderen zijn nog niet zover om deze potentiëlen te leven. Jullie zijn pioniers. En waarom wij elkaar hier ontmoeten heeft ook een reden omdat ik jullie dan heel liefdevol je eigen Goddelijkheid aan het hart kan leggen. Richt je daarop en laat die je leven veranderen. Natuurlijk ook door je eigen stappen. Er zijn dingen die jullie zelf moeten regelen maar die jullie toch zachtjes worden toegefluisterd en heel duidelijk jullie potentiëlen zijn.

Als wij nu naar de Aarde kijken dan hangt haar weg werkelijk van de mensen af omdat zij beiden nauw verbonden zijn. Een ding is zeker: Zij koos met Hoge Wezens van de Galactische Raad de weg van ascensie. Dit gebeurde bij de Harmonische Convergentie in 1987.

Hoe de weg moet worden gegaan is, weliswaar ongeveer als de vele ervaringen van andere planeten de ook deze weg gingen, tamelijk helder, alleen de details van deze weg zijn steeds nieuw te ervaren zaken.De Aarde is net als jullie in een sterke transformatie en dat is zichtbaar en voelbaar voor alle mensen. Hoe meer mensen – en dat is de grond waarom jullie geïncarneerd zijn –je van oude imprints te ontdoen, van karma dat vaak als een genade door de hoogste Schepper van alle Zijn wordt opgetild of in jullie dromen wordt verwerkt en opgelost, des te makkelijker heeft de Aarde het.

En zie het alsjeblieft zo dat de weg van de Aarde zich steeds beetje bij beetje ontwikkelt en net zoals jullie je leven beetje bij beetje veranderen voor zover jullie dit mogelijk is. Het gaat om de verandering van het gehele veld dat de driedimensionale Aarde omgeeft. Dit verandert door de verandering van de mensen en daarbij is ieder mens van belang. Elke verandering bewerkt een verandering van het massabewustzijn, de motor van de ascensie.

Begrijp alsjeblieft goed: De ascensie is een besloten zaak. Die wordt steeds weer opnieuw uitgelijnd. Daarvoor zijn er steeds vele buitenaardse vrienden in en om de Aarde die dit wetenschappelijk begeleiden. Zij steunen elke stap, elke verandering en grijpen in bijzondere gevallen in.

Toen echter de goede, oude Maya’s een kalender samenstelden die op 21 december 2012 ten einde liep, zo gaat dit niet met het einde van de Aarde.

Vele mensen leven met de angst dat het zo zou zijn. Zij zaten vol angst dat er in het jaar 2000 iets verschrikkelijks zou gaan gebeuren. Maar ik kan jullie verzekeren: Zoals er met de millenniumwisseling niets spectaculairs gebeurde, behalve dat vele mensen door hun vreugdevol vieren de harten van andere mensen openden, zo zal er ook op deze datum in 2012 niets gebeuren waarover jullie je zorgen hoeven te maken.

De Maya’s waren tijdreizigers.Ook zij zijn niet ten onder gegaan, zij zijn gewoon doorgegaan. Zij kenden de dimensie poorten waar men de tijdramen kan verlaten. Zij hielden hun tijd hier voor geëindigd en lieten enkele zeer ver ontwikkelde instrumenten achter. Zij konden door hun vele vaardigheden ook in de toekomst van de Aarde zien. Zij kenden de 26.000-jarige cyclus die de Aarde al sinds miljoenen jaren doorloopt. Wat zij niet konden voorzien was de Harmonische Convergentie en zijn uitwerkingen. Zij konden zien dat er weer een lichtvolle, bewuste tijd der mensen begint. Dat was het begin van de nieuwe periode, maar zij konden niet voorzien dat in 1987 de vele cycli, die interdimensionaal zijn, zouden aflopen en dat de Aarde in opdracht van de Hoogste Schepper met dit zonnestelsel samen naar een hogere niveau stijgt.

De vibraties van de Aarde werden in 1987 gemeten en gaven aan dat zij bereid is tot een verdere stap in haar evolutie. Dit konden de Maya’s niet zien. Zij hadden gelijk toen zij de wereld na hen vertelden dat er een cyclus ten einde komt en dat er hogere energie voor het bewustzijn van de mensen stroomt, maar zij hebben de nieuwe weg van het zonnestelsel niet eerder voorzegd. Dit is een feit.

Het idiote daaraan is nu, als jullie al mijn getuigenissen heel logisch volgen: Als een mens op 21 december 2012 zich zeer op deze dag heeft voorbereid en iets groots verwacht, zal het zeker niet zo zijn dat er met de Aarde plotseling zichtbaar iets sensationeels gebeurt zoals ufo-landingen of zoiets (die evengoed plaatsvinden), maar op persoonlijk gebied kan wel iets gebeuren. Begrijpen jullie hoe ik dit bedoel? Omdat jullie door je eigen gedachten je leven zelf scheppen kunnen jullie, als jullie geloven dat er iets ongelooflijks in je leven gaat gebeuren, dit ook beleven! Misschien is dit langverwachte huis eindelijk in zicht of wordt jullie droom over een wereldreis eindelijk bewaarheid door dit tijdraam van 21 december 2012. Dat is mogelijk en al een klein procent van de mensheid zich op deze datum helemaal focust op wereldvrede dan kan het zelfs zo zijn dat er in dit tijdraam heel bijzondere dingen in de wereldpolitiek bereikt kunnen worden.

Het zou zo kunnen zijn. Het zou echter ook kunnen zijn dat door de vele negatieve gedachtestructuren die momenteel heersen, dit niet gebeurt. Weet de mens die deze nieuwe ondergangsfilm aan de mensen voorlegt, wel wat hij daarmee aanricht? Geëerd is de mens die weet hoe er op zulke films en prognoses wordt gereageerd en zich alleen op zijn eigen kracht verlaat die in hem woont en die hem de hoogste Goddelijke potentiëlen kan presenteren.

Welke weg kiezen jullie. Laten jullie je door dit ondergang scenario beïnvloeden? Lees niet zoveel boeken over deze prognose over 2012. In je innerlijk hart ligt het antwoord dat luidt: “Jullie zijn zelf je eigen meester over je eigen Zijn. Straal je licht uit waardoor de anderen ook hun weg naar de eigen Goddelijke wijsheid kunnen vinden. Help hen om de Aarde bij hun werk te steunen want de Aarde en de mens zijn niet gescheiden. Zij zijn Een!”

Ik wens jullie op je weg naar zelf meesterschap een heldere blik voor het ware en wijd geopende hart waardoor jullie nog meer mensen met jullie Goddelijke vonk kunnen beroeren.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in november 2009. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.