Kryon: Wat is er voor nieuws?

Kryon: Wat is er voor nieuws?

Gechanneld door: Barbara Bessen

11 augustus 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Lieve channeling vrienden!

Als ik de boodschappen van de laatste 12 jaar, zo lang ontvang ik deze berichten al, de revue laat passeren ben ik zeer geroerd. Daarmee bedoel ik niet dat men alles moet behouden wat er wordt gezegd, maar dat men een bijna logische ontwikkeling daarin kan volgen en herkennen. Wij werden al die jaren door Kryon, Saint Germain en anderen voorbereid  op wat er nu is. Wij werden langzaam getransformeerd en richtten ons op onze hogere krachten en begonnen zo bijna een nieuw leven. Kryon heeft vaker gezegd dat wij in dit leven veel doorleven.

Een volle rugzak die wij meebrachten, is afgewerkt, en – hup – stellen wij ons een nieuwe samen, zonder de Aarde door de dood te verlaten.

Wat ook verklaart waarom wij ons onze jeugd en zijn gebeurtenissen of andere belevenissen niet meer schimmig herinneren. Ik persoonlijk heb het gevoel dat ik veel heb losgelaten, ook met behulp van de lieve geestelijke vrienden.

Ik kijk graag naar voren, kijk uit naar de dingen die ik nu zou willen beleven, onafhankelijk van of dit wel met het aardse verstand mogelijk is. Of ben ik gewoon in het nu en probeer van het moment te genieten. Wij moeten, zoals in de volgende channeling van Kryon zo mooi beschreven, onze focus zetten en ons daaraan houden. Onafhankelijk van wat logisch gezien mogelijk is.  

Saint Germain zegt in deze samenhang altijd graag: De uiterlijke veranderingen die jullie voorbij zien komen, komen bij jullie vandaan en niet van degenen die aan de macht zijn. Hij heeft gelijk, nietwaar?

Ik wens jullie veel plezier bij het duiken in de energie van Kryon. Hij brengt altijd zulke heerlijke, hoogvibrerende energie van Thuis met zich mee!

Hartelijke groet,

Barbara Bessen

PS: Het is het beste om deze boodschap op je in te laten werken door een lekker plekje op te zoeken en dan diep in deze regels te duiken. Het helpt ook als je niet in een goed humeur bent!

Kryon Channeling – 11 Augustus 2014

Wat is er voor nieuws?

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst!

Hoe heerlijk om weer – voor jullie bewust – met jullie in verbinding te zijn. Ik geniet ervan om met mensen te werken, hen te helpen herkennen wie zij werkelijk zijn.

Het is een illusie om te geloven dat men alleen is en niet verbonden is met Al Wat Is.

Dit Al Wat Is is de soep waaruit wij allemaal gemaakt zijn. Het is de Scheppers kracht en de Schepper energie die met de Goddelijke Wil voortdurend denkt en schept. Wij allemaal, mensen, dieren, of andere wezens die schijnbaar van ver weg komen, zijn in deze soep.

De vergelijking van de zee en de druppel is mooi om te begrijpen wat schepping eigenlijk is: De Oer-gedachte is de zee, de druppel is de schepping. Er zijn vele druppels, in rivieren, in warme zeeën zoals in de Golfstroom, koude druppels zoals in de IJszee. Maar alle druppels zijn in deze grote zee.

Zij bemerken, als zij zich van zichzelf bewust worden, dat zij allemaal waardevol zijn en niemand beter of slechter is. Zij ZIJN allemaal gewoon.

Zo kan aan mensen en dieren en ook aan een wezen zoals ik, geen waarde toegekend worden. Ik ben niet beter dan jullie. Ik ben mij alleen bewust van wat en wie ik ben. Ik kan in het scheppingsverhaal kijken en al mijn vragen beantwoorden. Jullie kunnen dit alleen maar als jullie je ontspannen en diep in jezelf gaan.

Jullie noemen dit innerlijke reizen of meditatie. Door de verbinding met jullie naast/hogere Zelf kunnen jullie deze spagaat makkelijker maken. Jullie kunnen, als jullie dit willen, jezelf met het Hoger Zelf verbinden en om antwoord vragen. Dit zal komen, meestal direct, want jullie zijn immers altijd verbonden. Jullie hoeven niet eerst een leiding te leggen of bij het Hoger Zelf aan te kloppen.

Het weet wie jullie zijn, wat jullie willen, en hoe het jullie kan helpen. Voor jullie zijn alleen geduld en oefening nodig om dit kanaal van Weten vanuit jullie kant open te houden. Wij hebben het al eerder gezegd: Er is niets wat jullie Hoger Zelf niet weet.

Neem het in het zeer aardse en in jullie leven van alledag vast verankerde begrip en bewustzijn: koelkast. Als jullie iets over een koelkast willen weten, zal jullie lagere verstand jullie eerst alles aanbieden wat het daarover weet.  Bijvoorbeeld hoe oud je koelkast is, hoe je eraan bent gekomen etc. Jullie Hoger Zelf zou jullie informatie kunnen geven over wie de koelkast “uitgevonden” heeft en hoe een koelkast functioneert en veel meer. Daarmee wil ik jullie nogmaals zeggen dat er niets is dat jullie niet kunnen weten als jullie dit willen.

Jullie Hoger Zelf kan dit Universum verklaren, kan jullie vertellen waarom jullie juist nu moeten hoesten. Het kan jullie verklaren waarom je moeder voor kanker koos om een overgang (dat wat jullie de dood noemen) in te leiden. Het kan jullie verklaren waarom er werkelijk in het Midden Oosten wordt gevochten. Het weet waarom je dochter juist op deze jongeman (oude verbinding?) verliefd is geworden. Het kan jullie vertellen welke nieuwe doelen in jullie veld aanwezig zijn en het weet ook wanneer jullie potentiëlen een mogelijke overgang naar een ander niveau in de wachtrij hebben staan. Of ook, hoe jullie je leven verlengen zodat jullie je overgang naar een hoger niveau niet door middel van de “dood” kiezen.

Er zijn zoveel vragen over alles – het persoonlijke, het aardse, het universele, als er mensen zijn. Er is werkelijk niets wat jullie zelf (jullie Hoger Zelf) niet kunnen beantwoorden. Laat deze informatie eens op je inwerken. De conclusie is dat jullie alles, werkelijk alles, zelf weten. Er zijn geen geheimen, niets dat is versleuteld, en alles wat jullie willen weten is voor jullie toegankelijk. De vraag is alleen: wat interesseert jullie? Welke doelen stellen jullie jezelf met het weten dat jullie hebben.

Velen van jullie zitten er dichtbij om jezelf te verlichten. Ook stellen velen van jullie vast dat er eigenlijk niet zoveel te veranderen valt. Het is de focus die men weer opnieuw moet instellen! En dat is helemaal niet zo moeilijk. Jullie geloven vaak dat jullie veel aan de buitenkant moeten veranderen, oplossen, zoals banen opgeven, mensen loslaten en nog veel meer. Maar precies bekeken is het anders, het is eerder het richten op het nieuwe. Als men zijn focus verandert, dan verandert het leven.

Neem bijvoorbeeld jullie eigen werk. Als jullie je volledig anders focussen, verliest dit werk zijn energie. Dat kan blijken uit het feit dat je chef je niet meer op de juiste plaats vindt zitten en je iets anders aanbiedt. Misschien raken jullie het werk ook kwijt en/of is er nieuw werk op een andere plaats of een andere taak met een andere inhoud. Alles dat geen energie krijgt kan geen stand houden.Dat is met alle gedachten zo.

Als jullie deze gedachteschema’s, deze aanwezigheden, die ontstaan als jullie steeds een gedachte denken, niet met aandacht voeden, lossen zij langzaam op. Dit geldt voor alles in jullie leven. En dit is mijn belangrijke boodschap in deze channeling:

Er is niets dat zich staande kan houden als men het geen energie geeft. Als jullie geen contact onderhouden met je vrienden, lost de verbinding langzaam op. De energetische banden, de gedachte-aanwezigheden, verbleken. Dat kan soms ook vrijheid betekenen, nietwaar?

Alles wat jullie willen veranderen kunnen jullie vanaf je geliefde sofa bereiken. Jullie focussen je gewoon anders. Daar kan je zelfs een spelletje van maken. Maak eens een lijstje van dingen die je wilt doen. Opschrift: Wat wil ik veranderen? Voor wie of wat wil ik de gedachten kraan dichtdraaien en waarvoor wil ik hem dichtdraaien?

Dan kan het gaan gebeuren, niet? En de vraag die altijd weer – ook in de seminars – wordt gesteld is: Is er nog nieuws, Kryon? Dat vraag ik aan jullie.

Wat is er voor nieuws? Welke redenen en mensen zitten er werkelijk achter de vele activiteiten in het Midden Oosten, en wat is hun doel? Wat is de zon, en hoe verandert die nu de wereld? Hoeveel Aarde’s zijn er eigenlijk, en op welke bevinden jullie je?

Hoe functioneert heling? Waar komen jullie vandaan? Vele vragen, die jullie zelf allemaal kunnen beantwoorden. Dit is een van de wonderbaarlijke “herinneringseigenschappen” van de nieuwe energie waarover wij al zoveel jaren spreken.

Maar nu is er sinds oktober 2011 de tijdskwaliteit die al jullie wensen mogelijk maakt. Er is niets wat ik voor jullie zou kunnen doen want jullie zijn de druppel in de zee en hebben, zoals bij een hologram, alle informatie in je. Alles is voor jullie toegankelijk.

Dat wat ik kan doen – en dit gebeurt in vele bijeenkomsten zoals deze – is jullie helpen je Goddelijk Veld beter vast te houden. Ik geef jullie energie, energie van thuis, energie van de zee, deze soep van Al Wat Is. Merken jullie dit?

Dit is het, wat jullie nog niet altijd voor elkaar krijgen: de energie vasthouden, zoals jullie dit noemen. Klopt dit? Goed, laten wij dan nu, en steeds als jullie in deze regels lezen, in deze kracht van de schepping duiken. Hier en nu. Ik houd jullie graag vast.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in augustus 2014. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.