Kryon: Wat is Werkelijkheid? 1

Kryon: Wat is Werkelijkheid? 1

2 maart 2018 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Wij bevinden ons in het jaar van de 11. Numerologisch gezien is dit het getal van Meesterschap. Daarvoor wordt er voor dit jaar een Kleur van het Jaar gekozen: Violet! Interessant, nietwaar? Dit past op een wonderbaarlijke manier bij elkaar: Meesterschap en Transformatie.

Wij zijn al sinds lange tijd op onze weg naar Meesterschap. Ieder doet dit op zijn eigen manier. Enkelen van ons al vele levens lang, en elk van ons, mensen, doet dit op de voor hem/haar passende manier. Wij zijn op weg om steeds meer te begrijpen; dat wij zelf onze eigen realiteit scheppen. Dit hebben wij al vaak gelezen, maar hebben wij dit ook in ons opgenomen? Een goede weg daar naartoe zijn de gedachten die ons dagelijks begeleiden te bekijken. Dat kan je leren. Dit is de weg van opmerkzaamheid.

Dit is ook niets nieuws, de oude mystici leerden dit hun leerlingen al. In het Oosten, in het Boeddhisme, is het een discipline om de stroom van de gedachten van een afstandje te bekijken en zich niet met deze gedachten mee te laten stromen. Ik vind het heel moeilijk om op deze manier om te gaan met de dagelijkse nieuwsberichten die de media op ons afvuren, om te gaan. Wat is waar? Wat beroert mij? En, wat doen al deze berichten met mij?
Berichten van buitenaf verworden makkelijk tot een verdere golf van gedachten die dan mogelijk overeenkomen met onze oude manieren van denken, oude patronen en ervaringen en met opgeslagen emoties te maken hebben.

Maar als wij ons hiervan bewust zijn krijgen wij het voor elkaar om bij onszelf te blijven en ons niet teveel te laten trekken in het zog van van de allesomvattende informatiegolf van de dualiteit. De oude en ook hedendaagse mystici bevelen aan om te mediteren. Ik ben van mening dat alles wat ik dagelijks doe, meditatie kan zijn. Als het mij lukt om dicht bij mijzelf te blijven is niets verkeerd, is niets fout, omdat dit mijn dagelijks leven is. Het is gewoon de kunst om te onderscheiden wat ik mijn leven wil laten beïnvloeden. Ik ben er heel zeker van dat dit jaar van de 11 een jaar van verandering is, verandering van en met ons Zelf. Wij bepalen werkelijk hoe ons leven zal zijn.

Wij hebben in de hand hoe wij leven ….niet het collectief. En – wij willen het collectief veranderen en dit doen wij door onze helderheid om de zogenaamde waarheden doorzien en te veranderen. 2018 is begonnen. Wij hebben uitzicht op de lente, op het opbloeien van de natuur. Het mag misschien een cliché zijn, maar ik wil in deze lente zelf nog meer opbloeien. Ik wil het goddelijke in mijzelf nog meer beleven en het nog meer ruimte geven. Jullie ook?

In die zin wens ik jullie een vrolijke duik in de woorden en energiepakketjes van Kryon.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Kryon-Channeling : Wat is Werkelijkheid?

Gegroet, mijn lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en van andere, ook familiaire, verbindingen. Ik begin ons samenzijn meteen met het aloude “hand op het hart leggen!” Daarmee is onze verbinding direct vanaf het hoofd naar het hart gelegd. Hier ontmoeten wij elkaar interdimensionaal, niet aards, waarbij jullie alles wat hier gebeurt naar het aardse kunnen brengen. Het past ook goed bij het Jaar van Meesterschap en fijnere Transformatie.

Ik stuur jullie een golf van hoog-vibrerende informaties waarvan jullie je op dit moment niet bewust zijn, zij zijn in jullie opgeslagen en aangeraakt voor de komende tijden. Want echt iets nieuws kan ik jullie niet brengen. In jezelf – want jullie zijn de hoge Geest, het Goddelijke – is alles wat er ooit is geweest, opgeslagen.

Het Weten zit in jullie en ik heb hetgeen voor jullie in de komende weken en maanden belangrijk is om te weten en te herkennen, van een drijvende kracht voorzien. Het lijkt een beetje op een ballon die al een beetje is uitgewerkt, een beetje verschrompeld, en dan, als het daarvoor de juiste tijd is, meer lucht krijgt om op te stijgen. Het zijn de herinneringen die jullie leven bewuster maken.

Jullie zullen steeds vaker dingen uit jezelf herkennen, wie jullie zijn en wat jullie hier komen doen. En jullie zullen merken dat het een ook niet altijd het andere is.

Wij hebben vanaf het begin, toen wij hier kwamen, na de Harmonische Convergentie in 1987, steeds weer gezegd dat jullie hoog-vibrerende wezens zijn die een ervaring op Aarde hebben en er waarschijnlijk ook al vele ervaringen hebben doorstaan.

Jullie zijn niet dat wat jullie denken te zijn. Dat, wat jullie in de spiegel zien is het lichaam waarin jullie wonen. Dit heeft zich in de loop der jaren aan jullie gedachten en belevenissen aangepast. Grof gezegd: Zoals jullie eruit zien, hebben jullie geleefd. Dit is geen oordeel. Jullie denken aan de treurige of pijnlijke belevenissen van jullie huidige leven. Wij hebben vaak gezegd dat wat jullie denken te zijn, niet jullie ware Zijn is.

Het is verstopt in jullie Heilig Hoger Hart. Daar woont het, eenvoudig gezegd. En nu heeft het heel veel zin om jullie leven gestalte te geven en het te vieren. Wij hebben ook steeds weer gezegd dat het zinvol is om je van het oude te bevrijden, het oude niet meer op jullie leven te laten drukken. Wat geweest is, is geweest. Het heden bepaalt jullie toekomst.

De kwantumfysica zegt dat ook de toekomst jullie leven bepaalt. Dit kan men eenvoudig verklaren door te stellen dat jullie toekomstig leven en de potentiëlen daarvan al aanwezig zijn.

“Jawel”, vragen jullie, “Maar ik ben toch nog hier?” Ja, zeg ik daarop. Dat klopt. Toch zijn jullie multidimensionaal en jullie Hoger Zelf, jullie ware zijn, heeft tegelijkertijd meerdere delen van zijn Zijn op reis gestuurd om Aarde-ervaringen op te doen. Voor jullie moeten vele dingen na elkaar gebeuren, maar in de wereld van buiten deze realiteit, in de Hogere Vibraties zonder lichaam, gebeurt alles tegelijk.

Dit is een zeer complex onderwerp en er is een beetje tijd voor nodig om dit te overdenken. Een beetje huiswerk, zogezegd. Vraag jezelf af: Als alles wat mijn Ware Zijn is tegelijk bestaat, hoe kan ik dan dit weten voor mijzelf gebruiken en mijn huidige leven, ook naar de toekomst toe, beïnvloeden? Door jezelf steeds meer met jezelf te verbinden, op je Hoger Zelf te steunen en het te vragen wat je nu kunt leven. Waarheen gaat de weg? Hoe los ik al mijn problemen en dagelijkse zorgen op? En waarom zijn zij er; waarom heb ik hen geschapen?

Als jullie je meer met jezelf verbinden en op je Hoger Zelf steunen zal het jullie toefluisteren: “Volg mijn spoor, volg dat wat ik je aanreik, wat ik jullie toon en wat ik voor jullie voorbereid.” De koers is uitgezet. In alle tijden hier op Aarde was het voor mensen mogelijk om het Ware Zijn te leren kennen en te leven. In alle cycli van deze planeet waren er meesters, fysiek of geestelijk, die de mensen die eraan toe waren bij de hand te nemen en de weg te wijzen.

Wordt vervolgd.