Kryon: Wat is Werkelijkheid? 2

Kryon: Wat is Werkelijkheid? 2

2 maart 2018 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Na de Harmonische Convergentie in 1987 – daar dient men vaker aan te denken om de huidige tijdkwaliteit te begrijpen – gaat de Aarde haar weg in de Hoger Vibrerende Gebieden en gaan de mensen met haar mee. Dit is nooit eerder gebeurd.

Ik vertel dit graag steeds weer omdat dit steeds weer door de gebeurtenissen en de informatie aan de buitenkant wordt vertroebeld. Door de vele moderne media worden de mensen steeds bezig gehouden, zijn steeds online en staan zij open voor nieuwe dingen. Dit mag oorlogsactiviteiten en dergelijke betreffen, maar het verbindt mensen wel en het opent waarheden. Toch kunnen jullie je daarin verliezen. Informaties zijn energiepakketjes en de vraag die opkomt is steeds weer: Wat is waar? Wat is goed en behulpzaam, om je leven helder te houden en om op het geestelijk pad te blijven? Informaties en de daarmee verbonden gedachten/emotie-pakketjes, ook die uit andere levens, corresponderen met hetgeen jullie uit het dagelijks nieuws in je opnemen.

Maar….waar is dan jullie eigen helderheid, jullie duidelijkheid? Die vermengt zich met wat er in het Veld van Dualiteit voorhanden is. Kunnen jullie nog scheiden waar jullie pijn, jullie leed en jullie liefde zijn en waar die van anderen zijn? Jullie weten dat alles uiteindelijk met elkaar is verbonden. Maar om uit het diepe veld van de dualiteit je eigen duidelijkheid te halen is het nodig om deze informatie te filteren.

De mystici uit het Oosten bevelen daarvoor de meditatie aan en/of de ware Yoga. Mensen die in het westelijk deel van de Aarde wonen, in de zogenaamde moderne wereld, hebben het daar moeilijker. De aantrekkingskracht van succes, het willen hebben en van het genieten, is de afleiding. De eeuwige zoektocht naar vervulling verleidt de mens om teveel te doen en uiteindelijk draait men zichzelf in een cirkel.

Dit weten jullie allemaal en toch verstrikken jullie jezelf verder met een been in deze mengelmoes van informatie en de daaropvolgende daden. Houd jezelf tegen, wees meer in stilte. Gun jezelf ook fasen van terugtrekking. Jullie leren dat een hand op het hart een directe verbinding met het Goddelijk Hoger Zelf garandeert. Zoals mijn hand op jullie hart ligt om je te centreren en het interdimensionale been te versterken.

Laat mij nog eens mijn oude stokpaardje naar voren brengen: jullie staan in de huidige tijd van grote veranderingen met je ene been in de dualiteit en met je andere been in de interdimensionaliteit. De kunst is waarlijk om hen beide met elkaar te verbinden. Mijn zeer eenvoudige raad voor een ”werkelijk” leven in deze zeer stressvolle ontwiikeling, schijnbaar op het scherpst van de snede, is: Niet alles is wat het lijkt. Kijk in de diepte achter elke informatie om te bezien wat jullie in je eigen veld binnen willen laten. Klopt het of is het voor jullie niet waar? Dit is niet makkelijk vast te stellen, maar in het geval van twijfel is NEE het beste om het niet binnen te laten. Als jullie alle innerlijke reizen die wij de laatste jaren hebben gemaakt en die de verbinding met jullie Hoger Zelf zijn, verzorgen voor zover dit voor jullie mogelijk is, merken jullie aan de toegang tot je hart dat vele dingen voor jullie niet meer van belang zijn.

Jullie zullen minder vaak oordelen, jullie minderen bepaalde ontmoetingen en gesprekken met anderen als het alleen maar om oordelen en praatjes gaat. Alcohol zal jullie vaak niet meer smaken, eerder hoogwaardige dingen waarvan jullie weten waar zij vandaan komen. (Vraag Saint Germain maar eens naar de ware geest van de wijn, hij is daar als oude alchimist zeer goed van op de hoogte).

Vele voedingsmiddelen bevallen jullie niet meer. Zij passen niet meer in jullie werkelijkheid. Sommige vrienden en medemensen hebben ook geen plaats meer in jullie leven. Veel dingen worden minder omdat jullie je aan het aardse collectief onttrekken. Jullie leven met je interdimensionale been versterkt zich. Jullie vormen je leven, ook jullie lichaam, met de Goddelijke “input!”

Jullie Hoger Zelf fluistert je steeds in wat passend is en wat niet. De oude vraag die vaak opkomt is: Maar hoe zit het dan met de oorlogen, met de verhongerende mensen en met al het leed? Wanneer verandert dit eens?

Mijn antwoord is: Wie diep dualistische ervaringen wil hebben – en dit wilden en willen mensen, daarom zijn zij hier – zal dit ook doen. Of het ethisch verantwoord is, doet in de dualiteit niet ter zake, is geen meetlat van de dualiteit. Dualiteit laat alle kanten van mogelijkheden open. Dit is altijd zo geweest. De vraag is wat jullie willen beleven. Jullie hebben de diepte van de dualiteit verlaten en oordelen niet over het andere, het leed, de afschrikwekkende politiek. Er zijn zoveel vibratiegebieden en werelden en realiteiten als er mensen zijn.

Er is niet alleen maar één waarheid. Die kan er in de dualiteit niet zijn. Denk daar eens over na. Dan zal er toch een diep medegevoel voor anderen en hun leed bij jullie opkomen en groeien. Als jullie de wereld mooier willen maken, begin dan bij jezelf.

Alle wezens en al het bewustzijn die om jullie heen zijn (jullie veld zal steeds verder reiken, hoe helderder jullie worden) nemen deel aan jullie lichtere persoonlijkheid die steeds meer doordrongen wordt van jullie Hoger Zelf. Men noemt dit ook: Verlichting. Jullie geven je licht aan anderen. Jullie stellen het hen ter beschikking.

Jullie stellen het hen ter beschikking zodat ook zij meer licht krijgen. De Nieuwe Aarde die jullie zo graag wensen wordt elk moment door jullie, ontwaakte mensen, geschapen, jullie drukken je stempel daarop.

Jullie zijn degenen op wie jullie hebben gewacht en ook dat hebben wij vaak gezegd. Kijk niet naar de buitenkant wie er meer weet, wie nieuwe informatie heeft. Die is er niet. Dit is de weg die jullie nu moeten gaan en die jullie in het leven van alledag kunnen leven. Nu, hier, op dit moment.

Als jullie deze regels hebben gelezen en je dagelijks leven leven, gaat de liefde die ik jullie gaf, met je mee. Die is het smeermiddel voor de bochten van alle dag, voor de uitdagingen.

Julie zullen, zonder alle belastingen, niet opeens op wolken zweven. Jullie zullen je alledaagse leven met de zekerheid leven dat er voor alles wat jullie leven beroert, een oplossing is, een opheldering.

Het is de vraag hoezeer jullie je met alles wat er gebeurt identificeren. Uiteindelijk herkennen jullie het: Het kan mij eigenlijk niet schelen. Ik, en mijn leven, zijn illusie. Maar ik wil deze illusie met heldere ogen bekijken en ervan genieten. Welaan, laten wij plezier hebben en vreugde in het leven – ook dat van anderen – brengen.

Ik Ben in diepe verbondenheid,

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen in Maart 2018. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen van de tekst zijn niet toegestaan.

Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg +49 (0) 40 37 50 32 01 info@barbara-bessen.com

www.barbara-bessen.com