Kryon: Wat zijn de geneeswijzen van de toekomst?

Kryon: 
Wat zijn de geneeswijzen
van de toekomst?

Gechanneld door: Barbara Bessen

13 januari 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Mediteer met Kryon en Aartsengel Michael.

Aan deze gemeenschappelijke reis, kan ik jullie verzekeren, is verbonden dat jullie ervaringen kunnen loslaten. Wees je gewoon van de ervaringen van Atlantis bewust en laat hen dan los. Voor de rest zorgt de Groep van Kryon die overigens nauw verbonden is met aartsengel Michael. Bemerk de kracht en de energie van aartsengel Michael. Nu. En zoeven hebben jullie door je zuivere intentie het massabewustzijn een beetje veranderd!

Tot besluit van dit thema komt nog de vraag op die altijd weer opduikt: Wat zijn de geneeswijzen van de toekomst? Willen jullie mijn antwoord daarop horen? Het zijn de geneeswijzen die zonder veel poespas in de geest, direct met het Hoger Zelf, de eigen zuivere intentie en de hulp van de Goddelijke energie worden ingeleid. Grote stappen in deze richting zijn er al gemaakt.

Vele richtingen in geestelijke genezing worden al gebruikt; vaak nog heel timide en veelal begeleid door technische hulpmiddelen.

Dit hoeft niet veroordeeld te worden. Ik wil jullie gewoon het doel voor ogen houden. En natuurlijk wil ik niet de chirurgie en andere medicinale verworvenheden ter discussie stellen. Ik wijs alleen maar naar de toekomst. Probeer gewoon wat voor jullie goed aanvoelt. Jullie zullen merken dat, hoe meer je je op jezelf verlaat, op je intuïtie, op de verbinding met je eigen Goddelijkheid, er weinig anders overblijft.

Het komt neer op het vertrouwen in God.

En mogen alle Lemuriërs die zich nu aangesproken voelen diep in zichzelf gaan, hun intuïtie vertrouwen en op weg gaan. Er zijn nu vele Lemurische genezers geïncarneerd.Misschien bemerken zij Atlantische ervaringen die hen verhinderen om weer in de spotlights van heling te treden. De oude patronen worden opgelost, de wonden kunnen geheeld worden. Heb de moed om jullie Oude Kennis voor het heil van allen weer in te zetten, jullie geliefde mensenwezens!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen