Kryon: Welkom in de Eenheid

Kryon: Welkom in de Eenheid

Gechanneld door: Barbara Bessen

22 Juli 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, hier is Kryon van de magnetische dienst. 

Wat een plezier om hier in deze doorluchtige kring te zijn. Louter ontwaakte, Goddelijke wezens die er vaak zelf nog aan twijfelen of zij dit zijn. Zijn jullie er zeker van dat jullie weten wie jullie zijn?

Twijfelen jullie eraan dat alles voor jullie mogelijk is als jullie dit diep vanuit je hart willen?

Laat ons dan nog wat dieper in jullie harten, in jullie Goddelijk Zijn duiken en kijken wat wij beiden voor jullie en jullie aardse Zijn kunnen doen.

Ik sta mijzelf toe mijn hand op jullie hart te leggen. Ik wil heel dicht bij jullie zijn. waardoor jullie kunnen voelen hoe het is om in de Eenheid te duiken. Ik ben een deel van Thuis. Ik vertegenwoordig de Eenheid. Voel in je hart. Kunnen jullie het zoete, de liefde, de heerlijkheid van Thuis voelen?

Ik wil jullie in deze boodschap veel gevoel van verbondenheid overbrengen. Dit gevoel van geborgenheid, dat er niets kan gebeuren. Voel het. Kunnen jullie je er helemaal op verlaten geliefd te zijn?

Deze channeling is misschien niet zo aansprekend voor de lezers die geen Nieuw Weten willen hebben en daarmee de lagere mentale niveaus willen bevredigen. Wij willen meer in jullie eigen, en mijn, gevoel van Goddelijkheid duiken. Dat is namelijk Een. En het vreemde daarbij is dat daarmee al het Weten toegankelijk is. En nog spannender: het komt niet door het lezen of studeren van informatie, het combineren en de daarmee gewonnen herkenningen. Als wij nauw verbonden zijn en in de Eenheid duiken, dan weten wij alles.

Jullie hebben dit waarschijnlijk ook al gemerkt dat als jullie geestelijke reizen ondernemen, diep mediteren of met jullie Hoger Zelf verbonden zijn. Op een bepaald moment duiken er geen vragen meer op. Zij zijn beantwoord omdat zij allemaal aanwezig zijn. Daarnaast merken jullie dat het allemaal aardse vragen zijn. Zij komen van het ego, jullie persoonlijkheid zelf. Dat wil altijd weten en combineren. Het wil alles catalogiseren, ordenen en verzekeren en het heeft genoegdoening nodig.

Het veld van Eenheid heeft dit niet nodig want het is helemaal op een hoger niveau. Het is alles wat er is. Als jullie daar nu in zijn, op welke manier jullie dit ook hebben bereikt, dan merken jullie dat jullie compleet zijn, dat jullie niets meer hoeven te leren of bestuderen. Is dit geen prachtig bericht, geen mooie herkenning?

Wij komen uit de Bron van alle Zijn.

De nieuwe inrichting van Aarde en mensheid brengt met zich mee dat zeer hoge energie steeds meer naar de Aarde stroomt. En het brengt ook met zich mee dat jullie, zonder eerst krachtplaatsen op te hoeven zoeken, gewoon waar jullie zijn, in de Goddelijke Eenheid, het Veld van Eenheid, kunnen duiken.

Er zijn vele wegen om dit te doen. Men kan het technisch en intellectueel doen maar men kan ook – en dat is overigens veel makkelijker – gewoon in deze energie, dit veld duiken.Gewoon, zonder tamtam. Er zijn geen kaarsen of wierookstaafjes voor nodig, geen bijzondere plaats. Er is alleen de reine intentie voor nodig . Punt. Uit! Niets meer. Het is overigens de vrouwelijke weg. De vrouwelijke weg gaat over het gevoel. Niet met emoties, dat zijn gestuurde, vaak opgeslagen stemmingen die met imprints van het emotionele en mentale lichaam te maken hebben. Ik beschrijf het gevoel als de verbinding met schoonheid en volkomenheid. Als ik de weg van het gevoel bedoel is dit de weg die de Goddelijke Moeder ons aanbiedt. Ik ben Kryon van de magnetische dienst en waarschijnlijk nemen jullie mij eerder als mannelijk waar. Maar ik ben beide geweest , net zoals jullie.

Ik ben nu in dit kwadrant van het Universum als boodschapper van de vrouwelijke Goddelijkheid onderweg.Ik bedoel niet de Scheppergoden van dit zonnestelsel die veel schiepen en misschien nog niet uit de dualiteit geslopen zijn, kijk naar de oude Indische Goden, die van de Grieken en die van de oude Noordse stamfamilies. Ik spreek over een zeer hoog scheppers niveau dat zich als eerste uit de Bron uitdijde. Ik spreek van de Drievuldigheid van het Zijn, Vader, Moeder, Zoon, zoals de christelijke kerk hen noemt. Ik ga van een duidelijk heldere vorm van uitbreiding uit, die het scheppen vertegenwoordigt.

Uit een en een kwam twee die zich samen met het scheppen van het nieuwe bezighielden. Het getal drie vertegenwoordigt het scheppers-dom op zich en ook de Eenheid. Op dit hoge niveau van Zijn ontvang ik mijn concepten, mijn inspiraties, over wat er te doen is.

Ik ben momenteel een vertegenwoordigster van de goddelijke Moeder die haar energie voor de Aarde ter beschikking stelt, om haar te helpen zich op te richten, te reinigen en dan op haar intensiefst haar nieuwe baan in te duiken. De Aarde bevindt zich sinds geruime tijd, preciezer gezegd, sinds de Harmonische Convergentie in 1987, op een nieuwe weg. Die is, als men in de waarste zin van het woord ascensie spreekt, zeer steil. Steile en rechte wegen zijn altijd sneller, directer, maar ook soms onzeker.

Maar deze is direct en wordt gestuurd en beschermd door de Goddelijke Moeder. Zij heeft haar armen uitgestoken en legt haar handen om de Aarde en stuurt alle Liefde, alle Bescherming, alle Nestwarmte hier naartoe om de weg voor de Aarde en de mensheid te verlichten.

In het Veld van Eenheid duiken, of het nu door mijn hand op jullie hart komt of door het innige contact met jullie Hoger Zelf, is zo belangrijk omdat de tijden harder worden, lieve vrienden, ik wil jullie ook nog een andere mogelijkheid aanbieden om in het veld van Eenheid te glijden. Wie deze channelings en het werk al wat langer volgen weten wat ik bedoel. Ik beveel de Gouden Golf aan, dat is de benaming die ik aan het Eenheidsveld heb gegeven. Het is ook bijna als een golf, fysiek gezien, die Al Wat Is doorstroomt. Het is het Veld der Schepping dat nu intensiever dan ooit door deze planeet stroomt. Dit is mogelijk door de nieuwe omloopbaan van de Aarde, ook omdat het magnetisch veld verandert. Het wordt zwakker en op sommige plaatsen op Aarde is het al helemaal opgelost. Deze opening staat het toe om de hoge energie te ontvangen die jullie met de multidimensionale vibraties van het melkwegstelsel en het Universum verbinden. Dat brengt veel informatie van Goddelijke Schepping met zich mee.

Deze Gouden Golf is ook een instrument voor genezing. Want als dit het Veld van Eenheid is, is het ook het Veld van jullie Goddelijke Blauwdruk. Dat betekent, heel simpel gezegd, dat als jullie in het veld, in de Gouden Golf, met reine intentie gaan en het veld toestaan te doen wat het voor juist houdt, jullie in een Heelheid, zeg genezing kunnen duiken.

Dit betekent ook dat genezingen, ook uiterlijke, kunnen voorkomen. Wie met de Gouden Golf werkt geeft zichzelf de kans om Heel te worden. Begrijp mij alsjeblieft goed, ik ben niet de hoeder van de Gouden Golf maar ik kan jullie steunen om daar zachtjes in te glijden. Ik kan jullie de moed geven om vertrouwen te hebben. In de Gouden Golf te zijn helpt om het eigen Zijn door te lichten en zich van blokkades, ziektebeelden en dat soort dingen te bevrijden. Dingen die jullie hinderen om heel te zijn.

De Gouden Golf weet wie jullie zijn. Zij ziet wat jullie voelen en weet dat jullie in balans kunnen brengen wat in balans gebracht moet worden.

Experimenteer nu met de Gouden Golf, wees open, vol vertrouwen en laat het gebeuren. Beloven kan ik jullie niets, ik kan jullie niet garanderen dat jullie rugpijnen verdwijnen of dat de kanker jullie verlaat. Maar ik weet dat wonderen mogelijk zijn.Maar de gouden Golf is ook de initiator van herkenning van wat jullie in je leven zouden moeten veranderen om helemaal vrij te worden.

Zo kan het zijn dat jullie rugpijnen na een ontmoeting met de Gouden Golf weg zijn maar na een paar dagen weer terug komen omdat jullie de grond van de pijnen niet hebben aangepakt.

Staan jullie jezelf een heling toe? Misschien heeft het iets met jullie privé- of beroepsleven te maken of zijn er nog een paar oude patronen die zich dagelijks voordoen. Kijk goed toe naar wat de Gouden Golf jullie openbaart.

Ik zie enkele lezers die een beetje sceptisch zijn omdat al het goede niet voor niets te krijgen is, nietwaar? Alles dat voor heling van de mensen tot nu toe werd aangeboden, alle therapieën, symptoom-killers of –verbergers, helingswerk van alternatieve aard waren met betaling verbonden en met beloften die vaak helemaal niet nagekomen konden worden. Misschien denken jullie: “Is genezing zo gemakkelijk?” Ik garandeer jullie : Zo is het, zo kan het zijn. De vraag is: Staan jullie jezelf toe om heel te zijn?” Ik zie de twijfel die ik niet opzij wil schuiven.

Ik bied jullie alleen aan om het eens te proberen. Zijn jullie bereid voor een ervaring? Zoek dan een makkelijk plekje, adem een paar maal diep om rustig te worden.Denk dan aan een “Gouden Golf” zoals jullie je die altijd voorstellen en laat al het andere gaan. Laat het aan God over.

Jullie zullen het weten als jullie zitting met God voorbij is. En houd alles voor mogelijk – begrens jezelf niet. Dit is een van de gereedschappen voor de komende tijd want die zal explosief zijn. Wat denken jullie wat er in de komende jaren gaat gebeuren? Verwacht geen scenario van ondergang maar transformatieve gebeurtenissen die nodig zijn. Laat niet de angst jullie levensmotto zijn.

Wees vrij, vol levensvreugde, laat je aardse zorgen, die vaak vanuit hoger niveau bezien geen zorgen zijn, niet je vibratieniveau beïnvloeden tot de plaats waar angst en wantrouwen regeren. Wees vrij van angst en vertrouw op je eigen, hogere krachten en schep een leven vol liefde. Grotere omwentelingen die met natuurfenomenen te maken hebben, met politieke omverwerping en grotere wetenschappelijke ineenstorting zullen zich snel aaneen rijgen.

Neem de aan jullie door de media gepresenteerde informatie niet voor zoete koek aan maar kijk in je innerlijk want daar zullen jullie de juiste waarheid vinden.

Veel van wat er uiterlijk wordt aangeboden dient ertoe om mensen te irriteren en ook niet compleet. Of hebben jullie soms al op de voorpagina’s gehoord over de vele prachtige nieuwe dingen, de ideeën van jonge mensen, de veranderingen van ontwaakte mensen of van de wonderen der natuur. Jullie weten in je hart dat de veranderingen onvermijdbaar zijn. Hoe zou de Nieuwe Aarde anders moeten ontstaan? En daarbij moeten mensen, instituten, landen en continenten veren laten. Ook jullie horen daarbij. Jullie veren zijn de angst, de treurnis, de niet ondervonden liefde, het gevoel van alleen zijn en de twijfel of jullie wel Goddelijke wezens zijn die hier aarde-ervaringen komen opdoen. Vertrouw jezelf, dit gaat met het gevoel van het hart. Ik wil jullie vragen om kort de hand op je hart te leggen.

Verbind je gewoon bewust met je Goddelijke kern die in het hogere, heilige hart woont. Daar merken jullie: Ik ben geliefd, ik ben goed zoals ik ben. Ik ben niet verkeerd. Ik ben hier om mij te transformeren. Ik ben een Goddelijk wezen dat een aards lichaam heeft aangetrokken.. En ik word gedragen en word geliefd door de Goddelijke Moeder.

Wij hebben in al deze jaren boodschappen doorgegeven via deze partner. Veel ervan staan gratis ter beschikking. Zij bevatten allemaal hoge vibraties die jullie helpen je naar het Veld van Eenheid te bewegen. Zelfs de boodschappen van 2004 of 2007 zijn niet minder vol van vibraties als deze boodschap. Zij mogen voor jullie oud lijken maar wat is tijd, lieve mensen? Overigens: In het Veld van Eenheid is er geen tijd. Jullie kunnen dus naar het verleden of naar jullie toekomst of naar parallelwerelden reizen om die te veranderen. Wat wil dit zeggen? Stel je voor dat je vol liefde in het Veld van Eenheid rondwandelt en alles wat is hoogacht.Zou het kunnen zijn dat dit invloed op jullie DNA heeft en dat jullie jezelf en alle delen kunnen helen? Zelfs terug tot aan de eerste incarnatie!

Wat denken jullie? Is dit mogelijk? Ja, dat is het. Zo zij het!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in juli 2011. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.