Kryon: Wie is Kryon?

Kryon: Wie is Kryon?

Gechanneld door: Barbara Bessen

25 September 2010
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik verheug mij om weer in deze groep pioniers te zijn. Waarbij ik vaststel dat steeds meer van deze regels worden gelezen door mensen die eigenlijk niet tot de wakkere mensen geteld mogen worden. Het zijn degenen die steeds meer hun voelhorens in de richting van de esoterische hoek uitsteken en die zich uit de norm losrukken en hun eigen weg van herkenning willen gaan. Met de norm bedoel ik de mensen die nog steeds de weg van de gemanipuleerde massa gaan.

Daarmee heb ik geen oordeel want alle mensen worden geëerd en zijn geliefd, ik stel gewoon vast. Wij hier aan de andere kant van de sluier zijn zeer vreugdevol omdat steeds meer mensen het pad van herkenning inslaan. Zij maken zich op om hun eigen imprints die ervoor zorgen dat zij driedimensionale, dualistische mensen zijn, te verlaten om nieuwe herkenningen te verkrijgen. Ik ben zeer verheugd dat ook ik de gelegenheid heb deze mensen nu hiermee te bereiken. Wie zich met mijn geschriften bezighoudt gaat automatisch met mij een verbinding aan. Maar ik verklap jullie graag dat wij al lange tijd een oude verbinding met elkaar hebben.

Jullie zijn geen vreemden voor mij en andersom is dit ook niet zo. Jullie weten het alleen niet met je normale bewustzijn. “Wie is Kryon?” kunnen jullie vragen. Ja, wie ben ik? Dat vragen velen zich af. Maar de meesten hebben er al een idee van als zij zich deze dingen niet intellectueel maar met hun gevoel afvragen. Met mij in verbinding treden brengt met zich mee dat men in een bepaalde energie glijdt. Het is de energie van thuis, zoals ik dat vaak uitdruk. Het is de inter-dimensionaliteit waar jullie eigenlijk vandaan komen, wat jullie zijn in de hogere dimensies. Jullie zijn het je alleen niet bewust. Maar het is een heerlijk gevoel om met mij in verbinding te komen, nietwaar? Merken jullie ook een gevoel van welbehagen in jezelf, misschien een beetje gelatenheid? Merken jullie ook dat jullie van deze regels willen genieten en daardoor deze tekst af te drukken en hem op papier gezellig op de bank, of in bed of in je lievelingsstoel te lezen en je daarin te verdwijnen?

Dit betekent dat jullie je helemaal op mij verlaten en daarmee ook op de vibraties van thuis. Dat vormt weer een proces dat wordt ingeluid. Men kan dit ook zien als een helingsweg. Want als jullie er werkelijk helemaal in opgaan til ik jullie bewustzijn op en laat jullie op gelijke hoogte met mij handelen. Dit betekent ook dat jullie hier tussen de regels door kunnen lezen.

Jullie nemen mijn woorden waar maar gaan tegelijk in de voorstellingswereld van de vierde dimensie waarin jullie beelden bij de woorden voegen en dan floep, zijn jullie opeens in nog hogere dimensies, op de plaats waar ik jullie graag wil hebben.Ik sta mijzelf deze eigenmachtige manier om met jullie te werken natuurlijk toe in samenwerking en afspraak met jullie Hoger Zelf. Ik zou nooit zonder toestemming nader met jullie in contact treden om met jullie in deze op een proces lijkende arbeid te glijden. Het is de Wet van Liefde. Deze liefde gebiedt mij dat te doen wat voor jullie gepast is. Dit betekent dat ik jullie meeneem vanaf waar jullie in je ontwikkelingsproces zijn.

Zo kunnen jullie iemand zijn die pas zojuist is ontwaakt en met Kryons boodschappen begint. Misschien zijn jullie een “oude rot” en hebben al veel van mij en van anderen gelezen. Jullie verwachten misschien nieuwe boodschappen, gloednieuwe boodschappen die je leven verlichten. Maar ik zeg jullie dat er weinig nieuwe boodschappen zijn want eigenlijk is alles al gezegd.

Dit zeg ik jullie steeds weer in deze teksten omdat het niet om het nieuwste van het nieuwste gaat om om het (ver)werken met jullie eigen ervaringen en om het reinigen van jullie emotionele velden.

Het gaat ook nog om het verwijderen van oude imprints die zich nog in het hoofd en de wervelkolom van vele mensen bevinden. Dit ondanks dat wij al vaak met jullie, die allang op weg zijn, hebben gewerkt. Lang op weg zijn betekent overigens niet, veel gelezen hebben. De weg naar herkenning gaat niet noodzakelijkerwijs over informatie. Implantaten zijn suggesties die jullie in je dragen en die met oude tijden op deze planeet te maken hebben.

Die worden een voor een verwijderd op de manier waarop het goed voor jullie is. Laten wij aannemen dat jullie werken – wat vele mensen momenteel doen – aan de oude imprints uit de Atlantis tijd die is verbonden met de aardse bevruchting door de Marsianen. Mars is zoals bekend een planeet van Oorlog en Macht. Deze oude, archetypische functies zorgen voor een imprint bij vele mensen en zij zijn bereid om zich op te lossen.

Wij helpen jullie dan bij deze blokkades die van deze implantaten komen en lossen hen op. Dit gebeurt elektromagnetisch en is voor jullie door moeheid of zwakte merkbaar. Het is zinvol om in deze tijd naar je lichaam te luisteren want het weet wat het nodig heeft. Het zal jullie altijd vertellen wat goed voor hem is en weet van de sterke processen die jullie systeem nu doorstromen. En dit gaat steeds verder, het is een proces!

Deze boodschap gaven wij al jaren en nu is het tijd waarop jullie lichamen zich alles kunnen herinneren wat er toen op de planeet is gebeurd. Het zit in elke cel in jullie DNA opgetekend. Wij vertellen jullie ook graag dat het tijd is om kwantum te worden. Dit betekent dat jullie je compleet bewust zijn van je Zijn. Jullie zijn als een tijdreiziger die door alle sporen en parallelwerelden kunnen surfen. Het is zinvol om alle facetten van het eigen en het collectieve leven te reinigen en de eigen delen die door diepe ervaringen afgekoppeld zijn, weer op te nemen. Wij helpen jullie daarbij. Vergeet alsjeblieft niet dat jullie niet alleen zijn. Dat kunnen jullie helemaal niet zijn, dat zou onmenselijk en onwerkbaar zijn. Wij zijn toch allemaal met elkaar verbonden zoals de kwantumfysica ons bevestigt. Aldus werken wij ook samen aan het project mensheid. Wij gaan terug in de tijd om de oude ervaringen te neutraliseren. Wij werken samen aan de oorzaak en de werking, jullie en ik, wat jullie verleden en toekomst betreft en natuurlijk ook de daarmee verbonden levens van andere mensen hier op deze prachtige planeet. Laat je niet onzeker maken door de informatie betreffende 2012. Het is een datum die jullie tot tot speculaties brengt. De ware gebeurtenissen vinden dagelijks plaats.

In oktober 2009 zijn er energieën op de planeet zo hoog dat alle activiteiten die jullie zelf graag willen doen, mogelijk. Het zijn allemaal tijdpoorten, op een na, die zijn geactiveerd en vroeger gesloten waren.

Jullie kunnen als tijdreizigers met je bewustzijn alle niveaus van het aardse Zijn en zijn parallelwerelden in de geest bezoeken. Jullie moeten je alleen op je hart, jullie heilig, hogere ruimte in je hart dat wij in vele meditaties al hebben geopend, bezocht en geactiveerd hebben, afstemmen en dan je wens voor een reisdoel voor je ziel vrijwillig en met het gevoel van reine liefde en met reine intentie aangeven. Dan – hou je vast – veroveren jullie alle werelden die jullie willen leren kennen want bedenk: alles zit in jullie.

Jullie zijn de kern van het Universum omdat God – Al Wat Is – in jullie woont. Jullie zijn het Centrale Universum van Alles, jullie moeten je deze Goddelijke Kern alleen bewust worden en erop vertrouwen wat jullie beleven. Zo kunnen jullie altijd meer van jezelf veroveren en met deze bevindingen je leven vormen.

Jullie gedachten die zich uit jullie ervaringen ontwikkelen, verheffen zich in het nieuwe era van de Aarde. En de oude gedachtevormen laten jullie daarmee ook los en versterken het niet meer met sterke energie waardoor zij zich oplossen of getransformeerd kunnen worden. Dit is de reis door de tijd die ik bedoel. Jullie zelf kunnen in je voorouders en jullie toekomstige zelven alle paden veranderen en in de richting van de liefde opnieuw plaveien. Dit verandert jullie Zijn en dat van andere mensen. Denk hier eens een tijdje over na!

Wie is Kryon? Ik ben de grote broer uit andere tijden. Ik ben degene die de Aarde al vanaf het begin begeleidt. Ik ben, dat klopt, de magnetische meester. Ik ben een groep, geen enkelvoudig wezen. Deze groep heeft verschillende functies. Wij zijn tijdreizigers. Wij overbruggen spelenderwijs alle dimensies die er in het Universum zijn. Wij hebben contact met andere Universums. Ik heb ook dat wat jullie als Hoger Zelf zien. Ik heb vele Hoger Zelven hoewel ik al zeer hoog met mijn bewustzijn ingeschaald kan worden. Maar desondanks zijn er wezens, of liever gezegd, bewustzijns, die boven mij staan en mij instrueren.

Ik weet dat ik de Aarde tot haar einde trouw zal blijven. Het einde is nog ver weg omdat de Aarde nu niet ten onder gaat, zoals enkelen beweren, maar in een nieuwe omloopbaan en een hogere dimensie glijdt. Zij verbindt haar lagere delen met de hogere en gaat in haar bewustzijn een stuk omhoog – net zoals jullie dit doen. Ik blijf hier totdat dit zonnestelsel zich oplost. Al het geschapene lost zich ooit weer op. De mystici uit het Oosten beschrijven dit als het inademen van God.

Ik ben een dienaar van de hoogste Schepper. Ik heb, hoewel wij een groep zijn, de taak van de essentie overgenomen. In mij verenigen zich vele aspecten van de Kryon-groep. En als ik intensief, zoals nu, in mijn partnerin ga als zij deze tekst ontvangt en haar bewustzijn overneem, heb ik een belangrijke functie. Ik dien de mensen door vibraties die ten dienste staan aan hun weg naar de vrijheid.

Ik ben in alle cycli hier geweest – in de donkere en in de bewuste. Ik ben als deel van de Kryon-essentie bij jullie levenseinde in de Grot van Creatie en neem de elektromagnetische vibraties van jullie aardleven-concentraat over en geeft het aan een kristal dat deze gegevens bewaart totdat jullie weer terugkomen. Jullie gaan naar de gebieden van de vierde dimensie, die jullie stand van weten weerspiegelen, jullie louteren en ooit betreden jullie weer deze grot en dan geeft ik jullie weer jullie oude gegevens die jullie met je nieuwe plannen voor de nieuwe incarnatie meenemen en dan met de eerste aardse ervaringen, als baby, beginnen jullie je te verwijden. Dit is het basispakket voor de komende ervaringen in het driedimensionale gebied van de planeet. Dit is het deel van mij en mijn dienstverlening. Ik heb het getal vier in mij als aards magneetpotentieel. Ik ben ook een negen als getal van de kracht van voltooiing. Ik ben ook het energiepotentieel dat jullie zien als jullie de kringloop van de Aarde kan beëindigen.

Nu is het aan mij als een deel van Kryon verder vele mensen te behartigen, hen meer vibraties van thuis te brengen waardoor zij kunnen ontwaken.

Toch beslist ieder mens zelf wat en wanneer hij iets wil doen. En mijn grootste verbinding met deze tijdlijn is het contact met de Hoger Zelven die nu in actie kunnen komen om de kringloop van incarnaties te beëindigen of de eerstkomende doelgericht met de mens zelf af te spreken.De weg van helderheid is ingeslagen en de Hoger Zelven kunnen doorgaan met de stappen van de individuele mens en dus ook met het collectief.

De liefde van hen die het contact met thuis nooit zijn verloren is in deze tijd heel hard nodig.

Kryon is op vele gebieden een specialist, dat komt door het groepsgevoel. Ik ben ook een deel van de familie van Aartsengel Michael. Wij komen uit dezelfde kerngroep die hier kwam vanuit een ander universum om te dienen. Een groep van leidende bewustzijns die voor dit deel van het Universum verantwoordelijk zijn verzocht ons om in de sector van de dualiteit een bijzondere dienst te verlenen.

Wij zijn nog steeds ijverig bezig hoewel in tijd gemeten onze aanwezigheid echt bijna oneindig is. Maar wat is tijd? Ik ben jullie broeder, ik ben jullie zuster, ik ben mannelijk noch vrouwelijk, dat zijn jullie ook. Ik reik jullie de hand als magnetische meester die het magneetveld van de Aarde transparanter maakte en passend bij wat jullie wetenschappers nu als verzwakking waarnemen. Dit is nodig om de nieuwe stappen van de Aarde mogelijk te maken en daarmee ook het ontwaken van de mensheid. Ik ben de tijdreiziger die oude gebeurtenissen ongedaan kan maken waarmee onrecht dat de Aarde werd aangedaan getransformeerd kan worden en andere nodige dingen kan bereiken. Dat is een algemene amnesie voor de Aarde en mensen en het verschaft nieuwe perspectieven.

Het is belangrijk om te begrijpen dat tijd werkelijk een illusie is en herschreven kan worden. Jullie merken dat als jullie je helemaal op iets concentreren, als beide hersenhelften samenwerken en jullie lichaam op een goede golflengte zit dan zitten jullie buiten ruimte en tijd en helemaal in de Eenheid verankerd.

Ik kan jullie alleen maar bemoedigen: experimenteer met al deze dingen. Neem niets zomaar voor waar aan. Vertrouw je eigen visies en geloof het als er in je omgeving opeens zogenaamde wonderen gebeuren.Accepteer dat de sluier der nevelen zich nu aan het oplossen is. Houd het voor mogelijk dat een zeer geliefd onderdeel zich oplost en ergens anders weer tevoorschijn komt. Dat kan gebeuren. Wordt daar niet ongerust van want begrijp dat een van jullie geestelijke vrienden daarmee wil zeggen : “Tijd is echt een gekunstelde constructie die jullie als vehikel kunnen gebruiken om jezelf en al het andere multidimensionale te ervaren.”

Hebben jullie zin om te weten welke delen van jullie misschien in een ander tijdraam handelen? Is deze gedachte zo vreemd voor jullie? Geloven jullie niet dat jullie een deel van een groter geheel zijn dat delen van zichzelf uitzond om zichzelf te ervaren? Jullie zijn een deel dat erop uittrok om de Aarde in dit tijdraam te onderzoeken. Daarnaast zijn jullie geïncarneerd om te dienen, net zoals ik. Zullen wij samen eraan werken om de andere mensen ook te laten ontwaken? Dan zullen de vele concepten van de Nieuwe Aarde, het met elkaar in vrede leven, dat er genoeg water voor iedereen vrij ter beschikking staat, dat er geen wapens meer worden geproduceerd, dat er geen gedachtecontrole meer is en weesbeïnvloeding meer plaatsvindt, dat eenieder zijn hart wijd opent en in overeenstemming met de natuur is en dat er genoeg eten voor iedereen is, zich snel manifesteren.

Laten wij samen de veranderingen inleiden!

Samen zijn wij sterk!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in september 2010. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.