Kryon: Wie zijn jullie?

Kryon: Wie zijn jullie?

Gechanneld door: Barbara Bessen

1 november 2010
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienstHet is mooi om weer bij deze groep te zijn, in een groep met ontwaakte mensen. Ik herken ook jullie velden. Ik zie jullie niet als menselijke gestalten. Ik zie jullie in wat jullie je aura noemen en ook het magnetische veld dat een mens eigenlijk is.

Dit klinkt wat zakelijk, nietwaar? Maar ik zie jullie met mijn inter-dimensionale ogen. Als ik bij een channeling voor publiek volkomen in mijn partner treed, waarbij ik mij dan door het lichaam uitdruk, dan kijk ik door haar ogen en ben ik zeer verbaasd over alles dat ik zie. Het is zeer interessant. Ik zie menselijke lichamen, met haren, bonte kleren, veel glimlachen, onthutste blikken en ook leed dat door het lichaam wordt uitgedrukt. Alles wordt mij zo geopenbaard. Maar ik ben echter niet steeds zo diep betrokken bij een lichaam. Meestal inspireer ik door gedachtestromen.

Want diep in een lichaam treden is voor mij niet makkelijk want ik moet mij vanuit de hogere dimensies omlaag transformeren. Ik bevind mij hoofdzakelijk in de negende dimensie en ga dan met een deel van mijn Zijn steeds lager. Ik leg in ieder dieper niveau een stukje van mijzelf zodat het deel waarmee ik nu met jullie spreek een kleinere essentie van mij is. En hoewel ik niet de hele essentie ben, ben ik mij van mijzelf volkomen bewust en ben zeer krachtig en volkomen authentiek.

Een deel van mij is overigens steeds in de Heelheid van de schepping om jullie in ontvangst te nemen als jullie na een overgang de Aarde weer verlaten. Daar ben ik vast aangesteld, zouden jullie waarschijnlijk zeggen. Mijn dienstverlening is het om daar te zijn en de kristallijnen structuren van de mensen, de ervaringen, te bewaren tot zij weer incarneren. Ik geef hen ook nog raad of een energetische imprint mee zodat zij goed uitgerust weer incarneren. Een ander deel van mijn Zijn is de magnetische meester die het raster van de Aarde heeft gericht op een manier die past bij de nieuwe Aarde.

Ik ben dus veelvoudig en een deel, de hoofd essentie, verblijft altijd in de hogere niveaus. Dat is mijn hoofdstation.

Wij staan ten dienste van de Galactische Federatie. Wij zijn geroepen toen wij als gast in dit melkwegstelsel bij de Hoge Raad van Twaalf waren. Van daaruit werden wij ingedeeld voor verschillende gebieden. Wij werden naar alle plaatsen gezonden waar hulp nodig was bij het opwindende idee van de Aarde als planeet met een vrije wil. Dat beroep op ons is al een tijdje geleden gedaan. Kryon is niet pas sinds kort – sinds de Harmonische convergentie in 1989 – in en rond de Aarde. Wij zijn vanaf het begin hier. Hoewel enkelen van ons soms een tijdje weggingen, maar dan kwamen er weer anderen.

Zo kan ik mijzelf beschrijven. Een groter deel van de Kryon-groep is hier nu vast gestationeerd totdat de Aarde haar nieuwe weg helemaal heeft volbracht en dat zal nog enige jaren duren.

Zij is, net als jullie in een sterk proces van nieuwigheid. Zij laat oude afdrukken los uit haar emotioneel lichaam, net zoals jullie. En zij heeft daarbij grote steun nodig, net zoals jullie. En het zijn niet alleen wij van de Kryon-groep maar ook velen van andere vakkundig gespecialiseerde collega’s van dichtbij en van verre die nu om de Aarde, in de Aarde en ook op de Aarde met deze grote verandering bezig zijn. 

Enigen van hen werden door de mensen in de lucht in hun transportvoertuigen gezien. Hun bases zijn overal op Aarde. Behalve in de dunbevolkte gebieden, sommigen ook in het water en enkelen benutten gaten in de bergen die naar de binnenaarde voeren. Daar zijn dan hun steunpunten. Natuurlijk zijn er ook nog degenen die allang op Aarde zijn maar niet altijd uit licht en liefde handelen. Dat behoort ook tot het proces van de Aarde om die los te laten. Zij verkiezen hun steunpunten en hun kracht om hier nog verder te manipuleren. Mijn raad hieromtrent is altijd om je daarmee niet teveel bezig te houden, ik bedoel, wat de donkere aspecten van de buitenaardsen aangaat, maar hen licht en liefde toe te sturen. Houd je met je eigen ontwikkeling bezig en laat je niet door manipulaties beïnvloeden. Dat lukt natuurlijk het best als jullie helemaal met jezelf verbonden zijn zodat niemand jullie werkelijk kan bereiken, behalve dan de liefde van anderen. Die zal altijd doorkomen. Jullie weten zeker wat ik bedoel.

Nu heb ik een beetje over mij gekletst en nu wil ik jullie – omdat ik zie dat velen van jullie nog diep in de wortelbehandelingen zitten, nogmaals vertellen wie jullie werkelijk zijn. Met wortelbehandelingen bedoel ik dat jullie nog bezig zijn om je van oude patronen te bevrijden die nog diep in jullie geworteld zitten en die uiteindelijk allemaal op wankelend zelfvertrouwen en ontbrekend godsvertrouwen zijn gebaseerd. Deze dingen die met jaloezie, nijd, angsten en ook woede te maken hebben en zich in lichamelijke ziekten kunnen uiten, maken het jullie noodzakelijk om je met hen bezig te houden. Het is als een achtbaan, nietwaar? Soms zijn jullie boven en voelen jullie je goed en dan razen jullie in de diepte en voelen jullie je ingestort. Lichamelijk is deze pijn er om deze levens onlust, deze niet-liefde in jezelf op te sporen. Dan kunnen zowel de lever als de milt sterke pijnen geven hoewel men zegt dat deze organen eigenlijk helemaal geen pijn kunnen doen.

Alles wordt omgedraaid, veranderd. En maar weinig is daarbij erg standvastig. Daarnaast zijn jullie het die het initiëren want jullie lichamen, beter gezegd jullie lagere lichamen, horen jullie toe, hun baas. Als jullie vasthouden laten zij ook niet los en kauwen zij verder op de oude wortelen van het verleden, de belevenissen die jullie angstig, liefdeloos lieten zijn. Dat is nu een feit. Momenteel wordt er ook veel stof uit jullie omgeving weg gewerveld. Vele belevenissen die aan de buitenkant plaatsvinden gaan met jullie cellen en opgeslagen wortelen in resonantie die dan misschien weer een eigen kudde gaan vormen en jullie ziekten bezorgen.

Laat je niet ontmoedigen en blijf erbij: Laat alles los en bezin je op jullie Goddelijke oorsprong. De God waar ik het over heb heeft weinig op met de overleveringen en doctrines van de religies. Hij is vrij en nergens aan gebonden over wat hoofden van deze religies propageren. HIJ heeft wel vele jaren geleden een van zijn hoge zonen van het Licht laten incarneren en hem de boodschappen voor de mensen meegegeven die hen dan opschreven en aan de mensen doorgaven, van generatie op generatie en jammer genoeg vaak ook vervalst, omdat dit passend was voor de toenmalige machthebbers. Dat zijn ook feiten. Geëerd is de mens die dit herkent en voor zichzelf een beeld van God maakt. Natuurlijk worden ook degenen geëerd die zich in godshuizen terugtrekken en zo de weg naar God in zichzelf zoeken. Alle mensen worden geëerd. Zonder uitzondering, daar oordelen wij niet over.

Maar degenen die zich vrijmaken van deze afdrukken zijn degenen die de verandering zullen inluiden en niet alleen op religieus gebied. Het zijn de vuurtorens die nu omstoten wat er als oude gebouwen uitziet en op instorten staat. Niets blijft meer zoals het is, lieve vrienden, alles wordt naar het hoogste Goddelijk Waarheidsbeeld afgemeten en daaraan afgemeten veranderd. Dat is de manier van de hoogste Schepper die jullie zeggen wil: “Vertrouw op mij, het beeld van de Aarde verandert en gaat terug in de richting van de oer-schepping.

Deze schepping Aarde is een hoogstandje van perfectie geweest toen zij werd geschapen. Dit deden mijn zonen die ik uitstuurde om ervaringen op te doen. Nu wordt de oer-blauwdruk gemaakt voor het scheppen van een Nieuwe Aarde.

En de scheppers zijn jullie mensen. Jullie bepalen nu hoe deze nieuwe schepping geschiedt. Verhef jullie nu een laat jullie stoutste dromen waar worden! Visioneer jullie voorstelling van de Nieuwe Aarde! Hoe zal zij eruit zien? Hoe zullen de mensen daar leven? Hoe zullen de huizen gebouwd zijn? Met nieuwe/oude Goddelijke geometrie? Hoe zullen jullie jezelf voeden? Hoe zal de natuur eruit zien? Welke soorten dieren nemen jullie mee? Al deze vragen komen nu omhoog. Jullie zijn de visionairs en de scheppers van de nieuwe Aarde. Ga aan het werk. Mijn zegen hebben jullie!”

Misschien denken jullie nu: Kryon wilde toch vragen beantwoorden over wie wij zijn? Ja, dat wilde ik ook, maar eigenlijk heb ik dit al gedaan. Ik heb jullie uitgelegd wie ik ben. En deze structuur van fragmenteren, van het opdelen, geldt ook voor jullie. De wezens die jullie hier op Aarde zijn, zijn een deel van een hoger geheel. Het principe is heel eenvoudig: Alles is GOD, de hoogste Schepper, de Centrale, de Grote Vonk. Er zijn vele begrippen voor de Eenheid, de Bron van alle Zijn. Deze Bron heeft zich uitgebreid, zij is groter en groter geworden, jullie zeggen vaak: oneindig. Ja, zij is oneindig groot en is alles. Als zij ergens ophoudt, begint het opnieuw en is het ook de Eenheid. Alles is God. Er is niets dat niet God is. Je dit beeld vaker voor ogen te houden, houdt jullie op het pad want het maakt jullie ervan bewust dat al jullie handelingen met de anderen verbonden zijn. Alles is de Goddelijke Matrix, niets is daarvan uitgesloten. Jullie zijn er als mens middenin.

Ik zie in jullie deze magnetische matrix. Ik zie ook de verbindingen met andere mensen, ik zie veld naast veld die in een groot veld gebonden zijn. Niemand kan in een stil hoekje gaan zitten denken dat hij niets in gang zet met dit denken. Alles wat jullie doen, werkt, niets blijft verborgen of niet herkend, het meeste natuurlijk eerst vanuit hogere regionen. Dat adviseer ik jullie zo vaak: achterover gaan leunen en je zorgen vanaf een hoger niveau te bekijken, dan verliezen zij hun scherpte en hun gewicht en vaak herkent men dan ook de mogelijkheid voor een oplossing. Alles is dus met elkaar verbonden, ook als men door strijd met elkaar verbonden is. Alles werkt, ook als andere mensen zich dit niet bewust zijn.

Jullie zijn niet alleen. Jullie zorgen en angsten zijn een deel van het Aardespel. En dit delen jullie ook met anderen want het massabewustzijn is een grote kom soep waar allen brood in dopen om zich te voeden. Zo eenvoudig is het uiteindelijk.

Jullie zijn zelf een fragment van een groot lichtwezen dat zich deelde of iets van zich afsplitste om zich daardoor in de diepere niveaus van het leven te begeven.

En een speelplaats of een actieveld hiervoor is de Aarde. Vele andere planeten hebben dit driedimensionale concept. Maar alleen de Aarde werkt met het plan van de vrije wil. De vrije wil is een bestanddeel van de dualiteit en kan pas vrije wil worden als de mens zich van oude patronen en afdrukken en karmische imprints heeft bevrijd. Jullie handelen er vanuit een vrij veld, uit de nul-energie en beginnen ware scheppers te worden. De verbinding met jullie Bron, het hoge lichtwezen dat jullie zijn, kunnen jullie leggen als in je hart gaan en daar in de hogere Heilige Ruimte dit wezen ontmoeten. Hij heeft veel tegen jullie te zeggen en is als een moeder die haar kind in de armen wil sluiten. Hij is als een vader die trots zijn kind op de schouder klopte, zich verheugt op de alle berichten over verre avonturen. Heb de moed om jezelf zo te zien en heb de moed om in je dualiteit te staan. Jullie zijn de hoge wezens die erop uittrokken om de Aarde beter te leren kennen en samen met haar de dualiteit.

De klokken van Thuis hebben geluid om een mogelijkheid te hebben een kwantumsprong te maken en naar een nog hogere dimensie dan de vijfde te stijgen. Het hemelse paard is gezadeld, jullie hoeven er alleen nog maar op te springen en een liefdevolle blik op alles te werpen wat jullie hier hebben beleefd.

Deze blik in diepe liefde is de grote Vergeving en is verbonden met de genade van God. Dan gaat het avontuur van de mens verder: de galactische mens is geboren. Hoe zou het zijn? Hebben jullie zin in een nieuw avontuur? Laat gewoon los en volg mijn spoor; ik ken de weg. Het is de weg naar de pure intentie van loslaten!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in november 2010. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.