Kryon: Zelfverantwoordelijkheid

Kryon: Zelfverantwoordelijkheid.

Gechanneld door: Barbara Bessen

8 Oktober 2010
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, wees gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wees gegroet, lieve vrienden, ik groet allen die bereid zijn in nieuwe voetstappen te treden. Wees gegroet, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik ben hier vandaag bij jullie, lieve mensen, om jullie uit te leggen hoe jullie werkwijze en scheppingskracht functioneren.

Wij zullen een grote stap naar zelfverantwoordelijkheid doen. Zoals wij al in de laatste channeling vertelden willen wij naar “nieuwe oevers” gaan.

Hoe denken jullie dat jullie carrière op dezeplaneet Aarde is begonnen? Wat denken jullie dat er gebeurde in de geestelijke gebieden om jullie ervaringsstappen in te leiden?

Het zijn de gedachten die al jullie stappen vormen. Alles dat jullie beleven is eerst in gedachten geweest en is omgezet. “Ik weet het, lieve Kryon” zouden jullie misschien zeggen, “Dat is mij bekend.” En ik antwoord met een tegenvraag: Zijn jullie er helemaal zeker van dat jullie het werkelijk weten? Waarom zetten jullie het dan niet om?

Jullie hebben zeker al gelezen of gehoord dat gedachten de grootste kracht in het universum zijn, een kracht die kan scheppen. Die schept alles. Zo is het sinds het begin in alle tijden, gebieden, dimensies. In alle universums is de kracht van de gedachten de grondstof waaruit alles ontstaat. Daarom is de uitdrukking: “Dromen zijn bedrog”ook niet correct. Dagdromen zijn een van de belangrijkste bouwstenenvoor jullie werkelijkheid. Dat waar jullie over dromen scheppen jullie door de kracht van je gedachten.

Als jullie het met voldoende innerlijke hartskracht doen en het geheel nog met een grote portie geduld doen en het onderbouwen met GODSVERTROUWEN, vindt het door het hart gewenste snel de weg naar jullie leven. En zo kunnen jullie misschien bergen verzetten. Ik wil hier niet uitvoerig over Creëren praten, dat hevel ik naar een latere ontmoeting toe. Ik wil fundamenteel zeggen dat jullie met je gedachten je omgeving scheppen.

Wees je ervan bewust: Door het binnengaan in de nieuwe energie, door de oplossing van het eindeloze ticket in de Gouden Eeuw, de tijd van waterman, zitten jullie op een trein waarvan jullie het doel zelf bepalen. In samenwerking met jullie meester-geestelijke leiders en jullie Hoger Zelf is het een wonder-volle kans om de heer van je eigen leven te worden.

Jullie karmische attributen zijn opgelost door de genade van de Schepper. Dit gebeurt als mede-effect bij het opeisen van de nieuwe energie. Dit zeg ik steeds weer omdat werkers en schrijvers van de oude energie steeds weer beginnen over karma. Graag nogmaals: Dit wordt opgelost als jullie je intentie uitspreken om de nieuwe tijd in te gaan. Dit is een geschenk van de ENE voor veranderende lichtende sterrendie nu de Aarde en jullie mensen willen helpen om goed in de adembenemende ascensiefase te gaan.

Wat overblijft zijn oude patronen en ervarigen die in je lichaam zijn opgeslagen. Die dienen met hulp van de ondersteunende energieën van jullie geestelijke leiders , de familie en God opgelost te worden.

De volgende stap is bewust te worden wat je denkt. De hele lieve lange dag door zijn er gedachten in julie hoofdenaangereikt door jullie nog opgeslagen patronen, door jullie verstand dat met die patronen is verbonden en dat oude ervaringen met nieuwe combineert. Daarnaast is er de invloed van jullie gedachten, jullie omgeving en het massabewustzijn.

Wat is er te doen? Laat alles los dat jullie voedt en met oude structuren is verbonden. Als ik hier over donker spreek, bedoel ik de delen van het dualistische systeem die hier in opdracht van het Goddelijke handelen  om dualistische ervaringen mogelijk te maken. Deze donkere energieën kunnen jullie beter uit je leven zien te houden. Ervaringen die met hebzucht, jaloezie, afgunst, machtstructuren, verslaving, angsten en  twijfel te maken hebben worden geleid en gevoed door dienovereenkomstige “donkere” bewustzijnseenheden, zo wil ik hen noemen. Dan beïnvloeden zij jullie dagelijkse activiteiten die uit levensomstandigheden en hetgeen erom heen is, worden aangetrokken.

Hoe kun je het voor elkaar krijgen om je van hen te verlossen zodat zij geen macht meer over je hebben? Wees je van jezelf bewust. Belicht alle dagelijkse activiteiten naar hun oorsprong en hun zin. Waarom doen jullie bepaalde zich steeds weer herhalende handelingen? Omdat zij zich in de loop dertijd “ingeburgerd” hebben. Wat doen jullie ’s morgens? Met goede gedachten of met negatieve? Wie heeft er de kand om jullie dag te “verzuren?” Aan wie geven jullie dit recht? Bekijk al je handelingen en belevenissen naar oorsprong en werking. Jullie zullen verbaasd zijn hoe vele dingen zich samenvoegen, hoe zij ontstaan, waar zij zich mee bezighouden. Zij sturen jullie levens.

Zij bestemmen wat jullie doen. Wie of wat willen jullie verder het recht geven om jouw leven te bepalen? Ook de raad van een beste vriendin die alleen maar naar haar waarheid kan oordelen is misschien een radertje in jullie niet zelf bepaalde leven.

Mensen kunnen aan jullie leven deelnemen, kunnen vertrouwd zijn, kunnen jullie in deze incarnatie een stuk begeleiden en vrienden met jullie delen. Wat zij echter niet kunnen bereiken is dat jullie je hun ervaringen eigen kunnen maken en/of jullie je voor alles verantwoordelijk voelen wat zij beleven. Zij mogen hun eigen leven bestemmen.

Jullie hebben je in deze incarnatie voorgenomen om de helderheid in te gaan. Heel kras uitgedrukt: het was en is jullie wil om vrij te zijn. Niets – zo is jullie wens aan de andere kant van de sluier geweest –mag jullie hinderen om vrij te zijn. Geen kinderen, geen partner, geen ouders, niemand. Dat is geen makkelijk te vervullen taak.

Onze hulp hierbij is verzekerd. Kijk naar je leven en herken waar jullie banden en verplichtingen zijn aangegaan die jullie van je eigen vrijheid beroven.

Daarmee wil ik jullie niet aanraden alle banden door te snijden en huis en haard te verlaten. Dat zou ‘weglopen’ zijn. De kunst is in al deze verplichtingen desondanks in helderheid te zijn en de eigen gekozen weg naar het Goddelijk Licht niet te verlaten. Dat is de kunst van een meester: Onder alle omstandigheden het eigen licht te zien, het te laten schijnen en geen dingen van buitenaf toe te staan die dit licht niet welgevallig zijn.

Jullie gedachtekracht bepaalt jullie omgeving. Gedachten als: “Dat kan ik niet”, “Ik ben bang voor mensen”, “Mijn man is mij zeker ontrouw”, “Men pruimt mij niet op kantoor”……staan het anderen mogelijk toe om aan deze activiteiten mee te doen. Elke gedachte schept. Steeds weer. Dat is een kosmische wet.

Leg overal briefjes neerals hulpmiddel, op plaatsen waar jullie vaak zijn en die jullie herinneren in helderheid te zijn. Controleer je gedachten. Jullie bepalen wat er in je leven komt. Jullie zijn je eigen “geluksmid”. Geen buitenstaander heeft macht over jullie. Alleen jullie scheppen je leven. Niemand anders! En houd je verre van oude energie 3D-denken dat jullie vandaag nog steeds trauma’s uit je kindertijd, relatie- en ouderdrama’s bezorgt en jullie hindert om heel en gezond te zijn.

Jullie kunnen nu met behulp van aartsengel Michael of meester Saint Germain je pijn oplossen. Jullie hoeven niet meer op grond van zelf uitgezochte ervaringen uit dit of een ander leven je leven te leiden en te denken: “Ik kan mij niet ontwikkelen omdat mij pijn gedaan werd.”

Laat deze drama’s los, geef hen geen kans om jullie leven nog verder te vormen. Laat deze gedachten van beschadiging los. Jullie staan op het punt om helemaal vrij te worden. Schep zelf kleine drama’s en laat je niet in de drama’s van anderen trekken. Toegegeven: deze weg is niet makkelijk.

Het begint er al mee om niet over anderen te oordelen. Hoe vaak hebben jullie geroddeld of jezelf aangematigd over anderen te oordelen? Jullie kunnen niet herkennen en beoordelen waarom anderen mensen dit of dat doen. Zouden jullie willen dat anderen ook zo over jullie oordelen? De kracht van jullie gedachten: laat al deze oude, geschapen denkwijzen gaan.

En – denk er eens aan hoeveel meer tijd jullie dan zullen hebben. Tijd om jezelf liefdevolle gedachten te schenken. Misschien een goede mogelijkheid om je lichaam met liefde (om) te vormen.

Jullie gedachten karakteriseren je leven. Jullie persoonlijke vrede zal door de kracht van jullie gedachten in je leven treden. Probeer het eens. Kunnen jullie je nu voorstellen dat als steeds meer mensen dit doen, er wereldvrede kan ontstaan……daar zijn geen hoogdravende redevoeringen of gewelddadige “vredesmachinerieën” voor nodig. De vonk voor wereldvrede ligt in JULLIE!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON