Kryon: Zich op het Wezenlijke Bezinnen /1

Kryon: Zich op het wezenlijke bezinnen /1

Gechanneld door: Barbara Bessen

4 Augustus 2010
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden! Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik verheug mij omdat ik jullie weer een stukje op je weg mag begeleiden. Eigenlijk ben ik er altijd als jullie aan mij denken.En wie van jullie mij verzocht om dichter in zijn leven te komen, mij om begeleiding vroeg, is steeds in mijn veld, in mijn bewustzijn. Ik kan mijn bewustzijn zover uitdijen dat het planeten kan omspannen. Dit kunnen jullie eigenlijk ook maar jullie weten op dit moment waarschijnlijk nog niet zo goed hoe jullie dit moeten aanpakken. Zal ik jullie helpen? Zullen wij dit kort eens proberen?

Sluit je ogen en concentreer je op de Aarde zoals je die van bovenaf kunt zien. Omspan haar met je innerlijke blik helemaal, focus je op niets anders. Ga dan diep in je gevoel en onderzoek de Aarde met je gevoel. Hoe gaat het met haar? Is zij licht? Voelt zij zich goed? Of is zij gespannen en heeft zij veel zorgen? Voel elk gebied, ook de oceanen en neem dan alles waar. Het duurt misschien een ogenblik tot je merkt dat je alle details ziet maar tegelijkertijd de Aarde als geheel kunt waarnemen.

Geniet van deze ervaring en concentreer je op de kern van de Aarde. Bespeur haar Goddelijke kern. Jullie zullen voelen dat deze kern pure liefde is. Hier is de Aarde helemaal Heel en Gezond. Zoals jullie dit in je hart ook zijn. De mens, die nog onwetend is, denkt dat de mensheid er alleen verantwoordelijk voor is hoe het met de Aarde gaat. Maar al deze activiteiten, de capriolen van het weer, zijn een bijzondere reiniging van de Aarde. Dat heeft te maken met de manier waarop de Aarde naar een nieuw trillingsniveau beweegt. Dat de Aarde van de derde dimensie vervuild is heeft natuurlijk met de activiteiten van de mensen te maken. Maar dat leidt niet tot deze onregelmatigheden die nu op de uiterlijke Aarde gebeuren.

Dat is transformatie van hoge Goddelijke aard. Dat is niet door mensenhanden gedaan of bestuurbaar, daar zijn hogere krachten aan het werk. Deze milieuvervuiling die in meetbare waarden neerslaat, is natuurlijk niet goed voor de gezondheid van plant, dier en mens.Jullie moeten je levenswijze veranderen.Maar de transformaties van de Aarde hebben daar niet zoveel mee te maken als jullie altijd wordt verteld. Deze veranderingen zijn niet de verantwoording van de mensheid, zij stammen uit het diepe, hogere proces van reiniging van de Aarde om naar een ander niveau te gaan en om zich weer met hogere delen te verenigen. Dat is wat er gebeurt. Dat zijn de cycli waaraan de Aarde onderworpen is. Maar ditmaal is er een bijzondere noot: De Aarde gaat naar een hoger niveau van bewustzijn en verandert haar omloopbaan naar andere banen van het zonnestelsel.

Daarmee wil ik zeggen dat de Aarde dit allemaal heel goed weet. Het bewustzijn van de Aarde weet wat er met haar gebeurt. Zij heeft geen angst, zij heeft alleen zorgen over de mensen. Zij heeft ook helemaal geen angst om te sterven omdat dit niet zal gebeuren. Dit zou alleen kunnen gebeuren als er met atoomkracht zo verkeerd, onwetend of bewust gewerkt wordt waardoor de Aarde implodeert. Dat is met een van de buur-planeten gebeurd omdat de mensen deze atoomkracht niet meer konden beheersen.

Dat was een in hoge mate verkeerd ingezette macht. Maar wij uit de hogere gebieden hebben de toestemming om in te grijpen als iets zoals dit zich voordoet.Wij hebben ook af en toe energetisch gehandeld. Nogmaals heel duidelijk gezegd: De vervuiling hier op Aarde is menselijk uit onachtzaamheid en voor een deel uit onwetendheid ontstaan, maar het is niet de grond voor de vele omwentelingen. Die zijn Goddelijk bewust voor de nieuwe weg van de Aarde ingeleid.

De onrust die de mensen bij dit reinigingsproces ondervinden zal toenemen. Vele mensen die niet ontwaakt zijn en zich niet wezenlijk met deze thema’s bezighouden, zijn onrustig, zijn energetisch zeer in oude mechanismen en in de campagnes van de informatiemedia betrokken en reageren dienovereenkomstig.De energetische componenten van alle informatie, de gedachteconstructies die bepaalde mensen uitzenden of nog steeds vasthouden, worden door de gebeurtenissen op de Aarde versterkt. Door de ondergang scenario’s en door vele verkeerd geïnterpreteerde speculaties over 2012 zijn er mensen die nog onzekerder worden en aan een verder gezond leven twijfelen. Velen stellen hieromtrent hun levenswaarde ter discussie. Het laatste is goed zo. Wat deze verhalen over de ondergang van de Aarde met zich meebrengen en daarmee bedoel ik ook de negatieve gedachtestroom heeft ook iets goeds in zich: De mens plaatst zijn leven in een nieuw licht en kijkt ernaar. In het beste geval vraagt hij zich af: Waarom ben ik hier? Wat is belangrijk in mijn leven? Wie ben ik? Wie is de Aarde. Is er leven op andere planeten? Wat kan ik doen om mijn welbevinden en dat van anderen te laten toenemen? Dit opbouwen van energie,het versterken van de gedachten die in het massabewustzijn al lange tijd de aarde-ervaringen circuleren, veranderen zich.

Op dit moment ziet het er eerder als angst en onzekerheid uit. Maar zoals bekend zie ik een beetje verder dan jullie en herken – daarover ben ik zeer verheugd – dat dit zich zal veranderen. Degenen onder jullie die al zijn ontwaakt vormen met hun gedachten en hun liefde een nieuw net. Dit net begint het morfogenetische veld van de Aarde te veranderen. Als deze gedachten meer worden dan gaan angst en gekoeioneerd voelen weg, zij lossen zich op door met liefdevolle gedachten omwikkeld te worden. Het principe van gedachtekracht wordt altijd duidelijker. En met de toenemende hogere energie die steeds meer naar de Aarde stroomt, ik noem het de Gouden Golf, worden de gedachten van de allesomvattende liefde sterker en sterker en vormen andere gedachten in de structuren van de mensen die op hun beurt weer het grote veld en zullen zij een Goddelijke verandering inleiden. Hoe zou het zijn als alle mensen zouden jubelen en zeggen: “Ik weet dat de banken ineen zullen storten, dat politici zullen gaan, dat alles afbrokkelt en dat de constructie van manipulaties zichzelf zal vernietigen. Dat is prachtig! Ik verheug mij erop dat er nieuwe oevers in zicht zijn en dat andere ideeën van een gelijkberechtigde mensheid ontstaan. Eindelijk gebeurt het. Het is helemaal niet aangenaam om niet te weten hoe het ooit zal zijn. Maar dit vooruitzicht dat er voor allen gezorgd wordt en dat alles eerlijk wordt verdeeld is een heerlijke voorstelling. Ik heb vertrouwen, ik oefen mijn geduld, straal mijn licht uit en ben gespannen hoe dit allemaal zal gebeuren.”

Deze gedachten mogen op dit moment wat revolutionair lijken maar jullie zijn avonturiers die ervan houden om nieuwe dingen te scheppen. Jullie kwamen op Aarde om ware gerechtigheid te laten gelden. En jullie hebben je erop verheugd om dit spannende avontuur te beleven in al zijn facetten. Dan begaven jullie je in de kaken van de dualiteit en nu bemerken jullie de angst die zegt: ”Wat als de valutastructuur in elkaar stort? Heb ik genoeg geld om te leven? Hoe kan ik eten kopen of staat er misschien zelfs een hongersnood voor de deur?”

Aan de andere kant van de sluier kennen jullie deze bedenkingen niet, geen angst houdt jullie daar tegen. Jullie waren er zelfs trots op om erbij te zijn en jullie waren vol dadendrang voor de grote veranderingen. Niets kon jullie tegenhouden om pionier te zijn. Hoe zou het zijn als jullie je weer zouden herinneren, weer in de ware pionier muteren en alle veranderingen met vreugde begroeten?

Dit weten jullie eigenlijk in je innerlijke dat de God in jullie je liefdevol draagt. Wie zich naar de God in zichzelf wendt, zal aan niets gebrek hebben. Wij hebben dit al heel vaak verteld. Maar nu is het de tijd waarin deze woorden belangrijker zijn dan ooit. Het is werkelijk als slagroom op een taart. Jullie zelf, ieder van jullie, beslist hoe de Aarde haar weg verder bewandelt. Ieder zal door zijn gedachten aan het gebeuren van de Aarde draaien. Ieder beslist mee hoe makkelijk de Aarde deze grote veranderingen zal doorstaan. Jullie zijn mede-vestigers van de nieuwe aarde-regering die welwillend collectief handelen en zeer liefdevol met elk individu zullen omgaan.

Want jullie weten: de verandering van elk individu verandert het veld van alle mensen omdat allen met elkaar zijn verbonden. Laat mij nog wat meer naar de komende jaren kijken. De Aarde zal haar polen veranderen, dat kan niet meer bestreden worden. Jullie wetenschappers hebben dit al met grote interesse, grote onzekerheid en ook met angst vastgesteld. Wat betekent dit voor jullie mensen? Komt er een tijd vol onrust? Zal de mensheid overleven? De Aarde zal deze circulatie die zij al vele malen heeft doorstaan zo zacht doorstaan als maar mogelijk is. De aardplaten zullen door innerlijke aardeveranderingen een mogelijkheid hebben om zich schuivend, als op een zachte olie-ondergrond te veranderen. Dit zal niet met grote circulaties gepaard gaan die jullie misschien in de vorm van aardbevingen of het uiteenvallen van aardmassa’s vermoeden. Zij zal zo zachtjes mogelijk de veranderingen begeleiden. De daarmee verbonden verschuiving van de magneetkappen gaat simultaan. En dit geheel is al in gang gezet.

Wordt vervolgd.