Kryon: Zich op het wezenlijke bezinnen /2

Kryon: Zich op het Wezenlijke bezinnen /2

Gechanneld door: Barbara Bessen

5 Augustus 2010
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Het is al sinds vijftien jaar in gang gezet. Zachtjes vindt het plaats, wat niet betekent dat de mensheid het niet zal opmerken. Klimatologische veranderingen zijn zeker een component. Maar het gaat niet met een catastrofe gepaard. Grotere veranderingen zullen ermee verbonden zijn die niet alleen uiterlijk zijn: de verschuiving van de polen verandert de psyche van de mensen. Deze structuur van de mensen, die nauw met het astrale niveau verbonden is, gaat wankelen. De mens zelf maak grote veranderingen door. En dat is hetgeen de meeste mensen in verwarring brengt. Het hangt natuurlijk ook samen met de verandering van de magneetvelden van de Aarde, die zwakker worden. Dit doen zij al sinds 150 jaar geleden. Alleen nu – de groep van Kryon heeft sterke veranderingen ingeleid tot eind 2002 – komen de intensieve psychische veranderingen die ieder mens op een of andere manier beïnvloeden, in het bewustzijn.

De mensen die ontwaakt zijn of in zichzelf herkennen zullen zichzelf bijeen kunnen pakken om steeds gecentreerd te zijn. Wij geven al jaren oefeningen door dit medium en anderen. Het doel is, de God in jezelf aan te nemen en je met hem nauwer te verbinden. De God in ieder mens vertoeft in een hogere dimensie , ook boven de vierde, de ruimte van alle psyches. Zij is vrij. Daarmee wil ik zeggen dat wie zich goed met zichzelf verbindt bijna immuun is tegen een psychische verandering.

Dit is een prachtig neveneffect van alle aarde-veranderingen. De nieuwe herschikking van de magnetische velden van de Aarde veranderen het speelplan en daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder mens. Ook daarover hebben wij al jarenlang steeds weer verteld. De mens verandert en stijgt uit boven het conventionele speelplan van de Aarde. Hij muteert naar kosmisch mens en dat is met grote veranderingen in ieder leven verbonden. De mens begint alles wat hem wordt aangeboden ter discussie te stellen. Dat is prachtig! Jullie zijn ditmaal hier geïncarneerd om deze procedure te ondersteunen.

Verbind je met je Hoger Zelf dat in jullie rust. Het is in het hoger heilig hart verankerd. Het wacht er alleen maar op om jullie liefdevol te begeleiden. Het wil jullie helpen om je te veredelen, een waarachtig, zeer intensief, alchemistisch proces.

Laten wij nog meer samenwerken en het net van de Goddelijke eenheid vaster sjorren. Laten wij allen de nieuwe tijd binnengaan ook al gaat dit met veranderingen gepaard die jullie uit je Doornroosje-slaap en je dagelijkse gang van zaken halen. Jullie zullen je afvragen of je huidige leven nog hetgeen is wat jullie werkelijk willen leven.

Jullie zullen de politiek en de wetenschap ook ter discussie stellen en je hoofd schudden over zoveel onbeschaamdheid en discrepanties die zich voordoen. Al die onthullingen, het toedekken van corruptie, leed en weemoed, zullen jullie bestormen, onthutsen maar misschien ook een beetje geluk brengen omdat al deze onthullingen ook met veranderingen te maken hebben.

Er kan zich niets nieuws ontvouwen als het oude er nog is. En het verlies – zoals dit er tenminste zo uitziet – zal het nieuwe baren. En daarom zijn jullie hier. Jullie wilden erbij zijn als het nieuwe zichtbaar zou doorbreken. En jullie hebben de taak om het met jullie licht te steunen. Wat jullie beroepsmatig ook doen, hoe oud jullie ook zijn en wat jullie persoonlijk ook doen.

Jullie licht verlicht en steunt het proces. Het verdere is de kunst op je op het wezenlijke te bezinnen. De industrialisering heeft met zich meegebracht dat de mens meende dat al het mogelijke moest worden aangeschaft dat het leven naar verluidt mooier maakt. Jullie dachten dat het levenskwaliteit zou geven. Jullie zagen dat het afleidingen waren die de zogenaamde stappen vooruit waren terwijl zij in wezen vaak het wezenlijke van het leven toedekten. Jullie hebben door louter techniek vergeten hoe mooi het is om onder een boom te zitten en daar intuïtief verbinding mee op te nemen en te weten hoe goed jullie je daarna voelden. Jonge mensen weten heel weinig over de kracht van deze energie, hoewel er enkelen onder hen zijn die het wel weten maar het begraven hebben. Zij zijn de grote menselijke deuropeners die ergens in de niet al te verre tijd de teugels hier op Aarde in handen zullen nemen. Daarvoor moeten zij veel verstand hebben over consumeren. Maar dit is een ander thema.

Laat je niet door het roepen over het vechten om de macht en de doemberichten over de ondergang van de wereld en door de vaak verkeerde interpretaties van de profetieën irriteren. Verlaat je liever op je hart en op de God in jezelf. Die weet hoe het verder gaat. Die heeft de Goddelijke blik. Die heeft het pad van de ontwikkeling der Aarde goed in het vizier en zal jullie met Goddelijke kracht voeden. Hij zal de weg wijzen zodat jullie altijd op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. Het zal jullie vertellen wat er te doen valt als anderen rondom jullie zich laten verwarren door de opgeslagen ondergang gedachten of door hun psyche en de veranderingen van het spel van de Aarde en de magnetische velden die instabiel worden. De God in i, samen met het logische verstand, zal jullie altijd intuïtief aangeven wat er als volgende te doen staat.

En het interessante daarbij is dat het niet zo is als bij een navigatie-apparaat waarbij de route lang van tevoren is ingegeven en berekend. Het Goddelijke Hoger Zelf leeft altijd vanuit het Hier en Nu. Het wordt steeds weer nieuw en op huidige ervaringen gebouwd en kan dus direct vertellen wat er nu te doen is. En het komt niet voort uit de afdrukken van het verleden zoals jullie verstand die zou gebruiken. Jullie Hoger Zelf is de Goddelijke navigator in deze opwindende tijd.

Maak je alsjeblieft geen zorgen over de toekomst. Wees er nauw mee verbonden, kijk naar wat jullie werkelijk in je leven nodig hebben en wat jullie in je veld binnen willen laten en wat jullie echte vrede geeft. Wees open voor nieuwe dingen die door buitengewone situaties naar voren zullen komen en neem hen met je hart waar en aan. Beoordeel niet vanuit het verstand maar voel vanuit je hart wat belangrijk is en wat niet. De Goddelijke wegwijzer gaat altijd via de juiste weg en het zal jullie aan niets ontbreken.

Zelfs als hier hongersnood zou aanbreken zou het niet de juiste weg zijn om etenswaren te hamsteren. Ik weet zeker dat jullie Hoger Zelf jullie met alles wat jullie lichamen nodig hebben zal spijzen. Dit wisten de oude wijzen al. Dit werd hen in de oude kloosters en tempels geleerd. Als het erop aan komt kan jullie Hoger Zelf werkelijk alle voedsel en verzorging brengen die jullie lichaam nodig heeft. Is dit geen heerlijk idee? Nee, dit is geen toekomstmuziek. Dit zou bij velen van jullie al zo functioneren.

Dit kunnen jullie uitproberen als jullie soms eens een maaltijd overslaan en jullie erom vragen dat de Goddelijke stroom geopend wordt. Jullie zullen merken hoe weldadig deze stroom in jullie vloeit.

De tijd is gekomen waarop alles mogelijk is. De hoge energie, de Gouden Golf brengt een sterke verandering van de Aarde met zich mee en dit alles is mogelijk omdat het speelplan van de Aarde zich verandert en de fysieke evenementen zich hebben veranderd.

Jullie hebben dit allemaal geweten voordat jullie hier kwamen. Jullie hebben tenminste de mogelijkheid gezien want voor de Harmonische Convergentie van 1987 was het alleen maar een mogelijkheid. Nu is het waarheid, de Goddelijke waarheid.

Mystici zouden zeggen: God/Godin ademt weer en houdt alle scheppingen weer in haar schoot.

Door de veranderingen van de Aarde hebben de mensen in de diepe materie de kans om zich weer in de richting van Thuis te bewegen. Is dat geen prachtig vooruitzicht? Concentreer je op je Goddelijke kern en bezin je op het wezenlijke en het zal jullie aan niets ontbreken.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in juli 2010.

Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen van deze tekst zijn niet toegestaan.