Kryon: Zielenfamilie. De Verandering van het Zijn

Kryon:  Zielenfamilie
De Verandering van het Zijn

Gechanneld door: Barbara Bessen

3 augustus 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De reine intentie en de Liefde voor het Zelf.

Nu betreden wij gezamenlijk een nieuw terrein. Ik wil graag uitvoerig belichten hoe het nu verder gaat met jullie en de Aarde. Ja, echt, ik noem jullie beiden in een adem teug. Ik wijs er graag nog even op dat jullie ontwikkeling met de evolutie van de Aarde is verbonden. “Wat is die nieuwe weg, en wat moet ik daarvoor doen?” willen jullie misschien vragen. Maak je geen zorgen, jullie belopen deze weg al. Sinds de Harmonische Convergentie zijn jullie op de nieuwe weg van de Aarde en steeds sterker in verbinding met Moeder Aarde.

Gemeenschappelijke zaken verbinden, nietwaar? En jullie leed is het leed van Gaia en jullie plezier is ook haar plezier.

Sinds de Harmonische Convergentie in 1987 is de gezamenlijke mensheid op de weg van verandering, van opheldering en van loutering – ieder op zijn eigen manier. De mens die deze weg bewust gaat, zoals jullie dit doen, heeft de mogelijkheid om zich van enkele gereedschappen te bedienen. Het zijn de werktuigen van de nieuwe energie . Sins 1987 komen met stijgende intensiteit grote golven met hoge Goddelijke energie naar deze planeet – zeer doelgericht en passend bij de ontwikkeling van mens en Aarde. Dit gebeurt natuurlijk niet toevallig en willekeurig.

Daarbij werd gedacht aan de Aarde omdat het voornamelijk om haar verandering gaat. Daarmee wil ik niet zeggen dat de mensen onbelangrijk zijn maar in eerste lijn is de Aarde de patiënte, de cliënte of de gebruikster, hoe jullie dit ook willen zien. De mens heeft vrije wil, hij kan over zijn weg beslissen.

Dit doen de geïncarneerde mensen nu op Aarde: De ene zet zich op weg naar de Heelwording en de ander besluit om nog een paar leeropgaven te volgen, nog een paar rondjes te draaien. Zij doen dit op een andere planeet of, al een beetje omgevormd, met een andere DNA-inrichting, opnieuw op Aarde. Er zijn veel moed en kracht voor nodig en een grote helderheid om de Aarde in een nog turbulenter tijd weer te bezoeken. Herinneren jullie je dat het thema van dit Universum: Moed is?

De werktuigen van de nieuwe energie zijn de Goddelijke gaven die het mogelijk maken verder in je meesterschap te gaan. Jullie zijn de weg van meesterschap waarschijnlijk al in de vorige incarnaties begonnen. Enkelen van jullie zijn al meesters die zich nog eenmaal bereid hebben verklaard om hier te incarneren om de Aarde te helpen.

Alle werktuigen van de nieuwe energie dienen voor de opening van het hart: zij zijn de geboortehelpers aan het begin van de nieuwe weg met reine intentie. Een “reine intentie” en dit begrip verklaar ik jullie met genoegen, is de uitdrukking van jullie eigen Goddelijkheid.

Als jullie iets met reine intentie doen, doen jullie het met geopend hart, zoals een kind geheel onschuldig de wereld ontdekt. Wie met zuivere intentie de weg terug naar de Eenheid gaat, gaat deze weg met de eigen Goddelijkheid. Ik schenk jullie deze regels zodat jullie je leven nu met geopend hart en zuivere intentie zelf verantwoordelijk steeds meer ter hand nemen. Dit bevat dat jullie bereid zijn om je Zijn volledig om te draaien en op te ruimen zodat er plaats komt voor nieuw te scheppen dingen. Als ik zeg “opruimen” bedoel ik hoofdzakelijk de opheldering van jullie emotionele lichamen.

Deze lichamen die met jullie fysieke lichaam verbonden zijn bevatten alle ervaringen van deze en ook van andere planeten in dit deel van het Universum waar dualiteit geleefd wordt. De primaire taak is nu om de belevenissen van de incarnaties op Aarde op te helderen.

De volgende stap is dan jullie sterrenontmoetingen te bekijken, glad te strijken en te erkennen. Word niet bang en zeg niet: “Kryon, hoe moet ik weten wat er dan gedaan moet worden?” Jullie zijn niet alleen. Jullie helpers zijn er altijd en leiden jullie door de reinigingsfase. Zij presenteren zich door kleine belevenissen waaraan jullie dienen te werken op een zilveren presenteerblad aan te reiken: Zij serveren jullie je reinigingswerk, soms zacht, soms zeer direct. En jullie hebben de taak dit alles te herkennen, te accepteren, als dit nodig is vrij te laten of te integreren. Is toch niet zo heel moeilijk, nietwaar?

Bij deze opschoningsarbeid doet zich bijna automatisch het feit voor dat jullie de wens hebben om op andere gebieden grote schoonmaak te houden. Of het nu daadwerkelijk in huis is of op de gebieden die tot jullie leven behoren.

Verdere informatie over zielenfamilies in het komende Kryon artikel.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen