Onze sprituele reis naar Schotland van 26-7 tot 3-8- 2014

Onze sprituele reis naar Schotland
van 26-7 tot 3-8- 2014

Door: Barbara Bessen / 3 april 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

„Cead mile failte“

Dit is (Gaelic) Keltisch, en betekent: Duizendmaal Welkom!! Zo voelden wij ons werkelijk welkom toen wij op zaterdag de schotse bodem in Edinburgh betraden. De reis per vliegtuig via Frankfurt, Zürich of  Amsterdam, was individueel. Wij vormden een groep van 21 mensen uit de Duits sprekende landen. Enkelen van ons waren er ook al bij op de Engelandreis in 2013.

Peter Valance uit Findhorn is onze gids en Kilian Bodhi Ameen heeft deze reis met hen georganiseerd en vertaalt ook de informatie van Peter. Ik was een beetje vooringenomen omdat ik dacht dat wij het Schots van Peter niet goed zouden kunnen verstaan, terwijl wij wel Engels verstaan. Maar hij heeft zich heel goed op ons ingesteld. Hij is gewend aan groepen en spreekt heel langzaam en articuleert goed.

Om het meteen maar heel duidelijk te zeggen: Wij hebben niet alle juiste dingen in onze koffers gepakt. Wij hadden wel regen verwacht en hadden daarvoor ook passende kleding, maar eigenlijk hadden wij ook zon verwacht. Maar die scheen verhinderd.

Over het algemeen kan men zeggen – met name hier op de eilanden – dat het weer snel wisselt. Zó heeft het nog geregend en hup zijn de wolken weg en schijnt de zon even om dat snel weer in regendruppels te veranderen.

Maar daar went men snel aan want al het andere in Schotland, met name op de eilanden Lewis en Skye (is met het vasteland door een brug verbonden), is werkelijk fabelachtig mooi.

Peter Valance woont in Findhornen heeft al jarenlang geïnteresseerde groepen door Schotland begeleid en kent dus de mooie en energie bevattende Keltische plaatsen.

Wij reden in twee kleine bussen, Peter en Kilian bestuurden de bussen en onze eerste Keltische ontmoeting was de Rosslyn Kapel, ruim een uur buiten Edinburgh. Die is ook bekend uit de film: de Da Vinci Code. Hiervan zegt men dat hij niet alleen heel oud is, maar ook een van de dimensiepoorten naar andere werelden is. Dit was duidelijk te merken. Peter had veel informatie voor ons die later nog werd uitgebreid door de dame die een officiële voordracht hield.

Het bijzondere was – zeker geen toeval – dat deze dame veel wist dat zij niet officieel vertelde. Zij toonde ons drie plaatsen die heel energierijk zijn. In een hoek, links van een schip op een grafsteen, was deze dimensiepoort.

Ieder van ons kreeg daar diepe ingevingen, gevoelens en waarnemingen. Enkelen gleden naar een andere tijd. Een tweede plaats was een kruising tussen twee leylijnen, een zuil, een intensieve ontmoetingsmogelijkheid met de Goddelijke Moeder, vertegenwoordigd door Maria.

Er is oneindig veel over de Rosslyn Kapel te ervaren. Dient nog vermeld te worden dat er daar kleine stenen monumenten zijn die tonen weergeven. Elke toon heeft ook een vertegenwoordiging.

Men kan dit goed uitproberen als men op een schaal zand schudt en met een instrument of met de stem een bepaalde toon vibreert. Er ontstaat een patroon in het zand. Ik zag gisteren op tv een korte film over de kapel.

Daarin verklaarde men wat betreft fragmenten van de Rosslyn Kapel dat er jammer genoeg enkele zijn afgevallen die later vernieuwd moesten worden.In zoverre klopt de melodie die men daar denkt gecomponeerd te hebben, niet. Het geheim blijft dus nog beschermd. Wat kan er in de kapel verborgen zijn? Het kostte ons moeite om afscheid te nemen. Maar wij zouden nog verrast worden want aan het einde van onze reis zouden wij hier nogmaals komen.

Zoals alle reizen naar zulke plaatsen – dit was ook vorig jaar in Engeland zo – zijn deze gemeenschappelijke dagen een soort van inwijding of initiatie. Onze officiële begeleider was Saint Germain. Maria Magdalena, Jeshua en Maria waren de andere duidelijk aanwezige begeleiders.

Dit was later in de channelings en ook bij de innerlijke oefeningen die wij in de seminarruimten van de hotels en ook op bijzondere plaatsen in de openlucht hielden en die Peter ons aanwees, heel duidelijk.

Bij de Rosslyn Kapel hadden wij in de tuin onder een boom een heel mooie begroetingsbijeenkomst. Saint Germain gaf ons om zo te zeggen zijn zegen voor deze reis op zijn vrolijke maar diep ingrijpende manier. Daarna gingen wij verder naar het eerste hotel.

De eerste nacht op Schotse bodem was voor iedereen verschillend. Misschien had Saint Germain krachtig gewerkt en getransformeerd? Wij hadden een lange busreis met kleine pauzes naar de haven Ullapool. Het ging naar het eiland Lewis. Onderweg konden wij genieten van het prachtige landschap van de Schotse Hooglanden.

Er was zoveel te zien dat wij ogen tekort kwamen. Automatisch verbindt men dit landschap met boeken, films en muziek die men kent. Of hebben wij ons misschien herinnerd dat wij hier al eens waren?

Saint Germain had overigens ook vermeld dat de gezamenlijke groep hier al vaker was geïncarneerd. Een reis naar huis dus…..

Wij kwamen laat in het hotel in Stornoway en gingen allemaal snel naar onze kamers. Het was een beetje opwindende dag maar ook een goede gelegenheid om elkaar in de bus te leren kennen. De volgende dag was er een kleine rondreis op het eiland. Wij stelden gelijk vast dat er een heel andere vegetatie was, heel veel lage groei, weinig bomen en veel mos, en varens zoals in het land van de Hobbits.

Wij gingen naar een Godinnen-steencirkel. Een zeer uitvoerige beschrijving van Peter toonde ons de verschillende standen van de zon en de maan, wat hier heel belangrijk is. Het gaat om de kracht van de maan, de verbinding met onze vrouwelijkheid en in de achtergrond kon men op de heuvels de rustende zwangere Moeder/Godin zien.

Wie zich daarvoor interesseert: de steencirkel heet „Callanish“. Wij hebben veel waargenomen – ook bij de andere steencirkels en niet alleen maar door de informatie van Peter waardoor wij deze processies hebben gelopen en zelfs contact hebben opgenomen met de stenen. Elk van ons had zijn eigen diepe ervaringen en er kwamen ook onderwerpen naar boven.

Hier werden wij in het bijzonder met onze eigen vrouwelijkheid geconfronteerd. Toen kwam er een prachtige channeling van Maria. Overigens waren daar drie mannen bij: Peter, Kilian en Walter. Op de groepsfoto is het interessant om te zien dat wij in piramidevorm stonden: links beneden stond Peter, rechts beneden Kilian en in het midden van de piramide zat Walter.

Dit waren de krachtige mannelijke wortels van de groep. Wij hadden nog tijd voor een wandeling door Ullapool en wie wilde kon zich ook terugtrekken en de Goddelijke Moeder verder laten werken.

Avondeten in het hotel. Daarna gingen wij naar de seminarruimte voor een channeling en een innerlijke oefening naar het Hoger Zelf.

De volgende dag was weer op Lewis. Wij bezochten andere steencirkels en een stenen baarkruk. Overal konden wij – uit verschillende gezichtshoeken – de rustende, liggende Goddelijke Moeder zien  die soms in de wolken was, waarnemen. Heel mooi om te zien.

Jammer genoeg regende het die dag heel veel. Wij bezochten een strand voor een picknick (toen heeft de zon even naar ons gegluurd). Aansluitend genoten wij van een bezoek aan een prehistorisch huis. Het was een weergave van een huis dat men in de vorige eeuw met enkele andere aan het strand hebben uitgegraven.

Bij een haard in het midden van het huis luisterden wij naar een dame die ons veel vertelde over de oude tijden en de kunst om hier te leven. Wij hebben toe veel gelachen omdat Peter de dame vertaalde en Kilian dan Peter weer vertaalde. Maar de meesten van ons begrepen Peter sowieso al heel goed. ’s Avonds waren wij weer in de seminarruimte voor een channeling en een meditatie.

In deel 2 van onze reis naar Schotland ervaren jullie meer van Skye en het eiland Mull.

Barbara Bessen