Samen een beetje bewuster waarnemen.

Samen een beetje bewuster waarnemen.

5 februari 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden!

Ik ben zo vrij om jullie als mijn vrienden aan te spreken. Niet omdat dit tegenwoordig gebruikelijk is, op vele gebieden, om alles en iedereen als vrienden te betitelen. Omdat ik geloof dat het nu, in deze tijd past om een dichter bij elkaar te komen, vreugde met elkaar te delen en het Licht van Al Wat Is samen waar te nemen.

Wij hebben nu veel kracht en centreren nodig in deze tijd van veranderingen. Wij dachten waarschijnlijk niet dat daarmee zulke grote omwentelingen gepaard gingen die werkelijk bevorderen dat wij vast in het hart verankerd leven.

Het is niet eenvoudig om alle zogenaamde samenzweringstheorieën gelaten naast je neer te leggen. Ik heb al jarenlang steeds weer aanbevolen om alle boeken die dit thema behandelen, niet al teveel aandacht te schenken. Ook omdat het een mens nog moeilijker valt om met deze boodschappen in het hart gecentreerd te blijven en zijn weg te gaan.

Ik weet zeker dat wij allen weten hoe er in de wereld van de politiek en de wetenschap wordt gehandeld. De meeste regeringen houden zich niet bezig met het heil van de mensen.

Maar er zijn ook anderen en – zoals Saint Germain steeds weer zegt – de grote veranderingen doen zich voor in de individuele mens  om daarna, zogezegd, van hart tot hart, uit te breiden.

Ieder van ons moet diep in zichzelf uitvinden wat hij aan de buitenkant wil steunen. Of het met geld of betrokkenheid is, het is belangrijk dat wij het uit en met diepe overtuiging doen. Wij geven graag toe dat bepaalde ontwikkelingen in onze landen ons angstig maken en ons in onzekerheid brengen.

Angst is een onderdeel van dit leven in de dualiteit. Het is niet verkeerd, het IS gewoon. Wij dienen ons alleen af te vragen of wij de angst toestaan de scepter in de hand te houden.

Dit alles weten wij natuurlijk al, het is niets nieuws, de oude mystici zeiden het al. Maar ik heb het gevoel dat het steeds erger wordt. Het is zoals vroeger bij de Proeven in de oude Bewustzijnsscholen. Wij hebben tenminste geen leraren die ons vertellen dat wij gezakt zijn!

Wij kunnen elke seconde zelf beslissen aan welke oever van de bewustzijnsrivier, zoals Kryon altijd graag zegt, wij ons meer willen ophouden. Op die met een sterke dualiteit of op die van de inter-dimensionaliteit.

In deze tijd is het een goede gelegenheid om met ons zelf, of met vrienden of familieleden over deze thema’s te praten en ons af te vragen: Waar zijn wij bang voor en wat kunnen wij doen om ons daarvan te bevrijden?

Eigenlijk is het heel eenvoudig: Wij hebben van de geestelijke meesters geleerd dat angst afwezigheid van liefde is.

Als wij de angst eens goed bekijken en die dan een duwtje met hartliefde geven, zal die oplossen. Hij is gewoon weg. Maar hij zal zeker weer terugkomen en dan belichten wij hem opnieuw en omhullen hem met goddelijke liefde.

En hupsakee, hij is licht en is er niet meer. Wij allen zitten midden in het leven en worden met dagelijkse zorgen en onaangenaamheden geconfronteerd. Wij moeten altijd weer opnieuw beslissen wat goed voor ons is en aan wat en wie wij liever niet onze aandacht schenken. Dat is niet makkelijk, maar ik ben er zeker van dat het ons steeds beter gaat lukken.

Als ik nu een beetje terugblik op al die jaren met seminars, de vele mooie reizen, de boeken en de maandelijkse boodschappen die ik mocht ontvangen denk is dat ALLES is gezegd.

Ook de vele individuele gesprekken die ik mocht voeren laten mij zien dat wij allen goed op weg zijn. Wij herkennen dat wij het zelf in de hand hebben hoe ons leven is. Wij – ook dat heb ik vaak gelezen en gehoord – weten dat waar wij onze aandacht op richten, ons leven vorm geeft

Wij zijn ook niet voor alle anderen verantwoordelijk, alleen voor onszelf. Wij kunnen liefde en meevoelen en ook begrip hebben voor de zorgen van onze geliefden hebben, voor onze vrienden en collega’s en voor de vele vluchtelingen, maar hun zorgen oplossen kunnen wij niet.

Het is niet onze taak. Wij kunnen helpen als wij dit willen, maar zonder verwachtingen. Medeleven uitstralen is ook een prachtige zaak die natuurlijk ook het veld van Al Wat Is verandert. Dit is – denk ik maar zo – onze dienstverlening.

Ik denk dat door de geestelijke wereld alles al is gezegd, alle mogelijke hulp staat ons ter beschikking maar wij moeten nu aan onszelf werken en de diepte in gaan, angsten oplossen en ons hart voor onszelf openen. Ook daarvoor is er tijd nodig voor rust. Laten wij onze rust niet af laten nemen door familie en vrienden! Wij zouden ook eens NEE kunnen zeggen.

Ik zou graag nog willen zeggen dat ik na zovele seminars verwonderd ben over de soort vragen die mij soms worden gesteld. Het gaat daarbij om de nieuwsgierigheid van de ego’s/ de persoonlijkheidszelven, die vragen stellen als:  Hoe zal het met de euro gaan? Wat zegt de geestelijke wereld over de vele vluchtelingen, wat steekt daarachter? Klopt het dat de Engelse koningin een Reptiloïde is. Leeft Hitler nog in het binnenste van de Aarde?

Tja, ik heb natuurlijk mijn informaties omdat ik deze vragen ook hier en daar aan de geestelijke wereld stel. Maar uiteindelijk hebben de antwoorden mij niet veel verder geholpen. Verandert het ons eigen leven als men weet dat er in de binnen-aarde steden zijn, dat er een geheim ruimtevaartprogramma is en dat Mars al wordt bewoond. Nee toch, of wel soms?

Als ik het goed begrijp is het toch onze wens om de trillingen van ons lichaam te verhogen, ons bewustzijn uit te breiden, te ascenderen enzovoorts, en als drie- en vierdimensionale wezens het een en ander te doen. Het zijn activiteiten in de (sterke) dualiteit. Die wil ik niet per se leven! Daar waar ik, en ik hoop jullie ook, wil leven, is er alles voor iedereen en ik zal mij ergens niet in een ruimteschip voortbewegen zonder mijn bewustzijn. Heel eenvoudig. Dat is mijn doel. Ook dat van jullie?

Mooi, heerlijk! Dan kunnen wij gewoon verdergaan als wij nog dieper in ons hart duiken, in ons innerlijk Universum, in de liefde van de diepe leegte, het gebied van onze Schepper, om van daaruit het leven met de goddelijke liefde, het veld van eenheid, met ons Hoger Zelf gestalte te geven.

Daarbij past een mooi citaat:

„Er kunnen niet alleen grote lichten zijn. De grote lichten stralen verder, maar de kleine lichtjes warmen zich daaraan!”

Karl HeinrichWaggerl

Ik heb nog een wijsheid van Saint Germain, die ik ooit vroeg of de hermetische wetten nog geldig waren, waarmee de oude wijzen werkten. Daarop zei hij: De hermetische wetten gelden nog net zo als vroeger. Het is alleen de vraag hoe men hen uitlegt en hoe men hen benut.

Dat wat de oude wijzen onderzochten en vanuit de hogere wereld kregen is waarheid. Toch is het nu een andere tijd van leven. De sluier is opgetrokken. De mensen hebben de mogelijkheid om met de wetten van de schepping te werken tot de mate waarin hun ontwikkeling dit toestaat.

Het is allemaal aanwezig, open gelegd en op een presenteerblaadje. Grote hulp daarbij is verzekerd voor degene die zoekt!”

Ik wens jullie een mooie tijd, vele mooie plekjes en uren in bezinning!

Misschien hebben wij in 2016 de gelegenheid om samen onze innerlijke werelden te beleven, onze goddelijke focus nog sterker te maken en bewust in onszelf te integreren. Ik verheug mij daar al op!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen en Team