De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 83. Een Cursus in Liefde – Boek 2.

Spiritualiteit:

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 83.

Een Cursus in Liefde – Boek 2.

13 januari 2017 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Vertrouwen in de Goddelijke Weg – Seksualiteit, een Goddelijke Lichaamservaring. 3

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn.

Partnerschappen op zich zullen wij in het volgende deel nader belichten, hier wijden wij ons aan het thema Goddelijke Lichaamservaring. De eerste liefdesnacht van een paar kan stormachtig en opwindend zijn. Zoals bekend hebben man en vrouw door de scheiding van de ziel in beide geslachten bij de liefdesdaad verschillende opgaven en ervaringen.

Oorspronkelijk diende dit hoofdzakelijk tot bevruchting van de vrouwelijke eicel. Daar werd in dit paringsritueel in de oude dagen heel bewust naartoe gewerkt. Omdat het contact met de Goddelijke niveaus intussen verloren was gegaan en dus niet meer tot het dagelijks leven hoort, is de lichamelijke daad alleen maar een mogelijkheid om God weer nader te bespeuren.

De Goddelijke lichaamservaring van een paar is daarom een mogelijkheid om individueel contact met God op te nemen. Zo wordt het in het tegenwoordige leven natuurlijk niet meer bewust waargenomen.

De vertegenwoordigers van de religies wisten in alle tijden van de potentiële diepte van zo’n verbinding.

Hoe diep die daadwerkelijk is, bepaalt de mens zelf. Hij doet dit als hij zich inlaat met dit diepe gevoel, uit het experimenteren met het eigen lichaam, met het onderzoeken van de gevoelens en de verbinding tussen actie en gevoel.

Vele hoeders van de religies kwam dit helemaal niet goed uit. Dit zou namelijk hebben verteld dat de woorden van uitverkorenen zoals Jezus en andere voorlopers op de thuisreis van de mens klopten: Dat God en de Goddelijke Schepperskracht in iedereen wonen en niet aan de buitenkant gevonden kunnen worden.

God is in jullie en het contact opnemen door lichamelijke liefdeservaringen is de samensmelting met God. Als de mens zich opent kan hij de wonderbaarlijke energie als extase ervaren.

Omdat de mensen het hebben verleerd om los te laten en het lichaam zonder voorbehoud op anderen te laten reageren is de lichamelijke liefde verworden tot een mechanische handeling. In het beste geval wordt die een zinnebeeld van hoe zij hun leven dromen. Veel van jullie liefdesfilms laten dit zien.

De ware liefde is er pas tussen de held en zijn uitverkorene als de verwarde uiterlijke omstandigheden gladgestreken zijn. Dan kijkt men elkaar diep in de ogen en is alles goed. Daarmee begint het en de uiterlijke omstandigheden zouden dan werkelijk geen rol meer moeten spelen.

Zovele jonge mensen beleven diepe teleurstelling als dat, wat overal als mooi wordt beschreven, in het dagelijks aardse zijn dat er heel anders uitziet. De mannelijke arm van de gehypte held wordt vaak een droomgebied waarin alle zorgen zich zullen oplossen.

De mensen nemen weinig tijd om hun lichaam op deze Goddelijke Verbinding af te stemmen. Hun lichamen kunnen niet met elkaar in harmonie komen. Hun chemie kan zich niet verweven om dat later helemaal met de Goddelijkheid te versmelten zodat de Goddelijke Energieën in gebalde vorm binnen kunnen stromen.

Theoretisch bekeken moet de Goddelijke handeling nooit eindigen. Hij is als een voortdurende meditatie waarbij jullie met je Hoger Zelf in verbinding staan. Deze verbinding kan zich op een nog hoger plan vestigen. Het is dan pure Goddelijkheid. Wie zich helemaal laat gaan, alle schaamte terzijde legt en erop vertrouwt om de vooringenomenheid links te laten liggen, kan in de huidige tijd met een gelijkgestemde ziel een hemels partnerschap scheppen.

Eigenlijk moet ik dit de “Ware Goddelijke Vereniging” noemen. Als beiden, man en vrouw, open en vrij zijn, misschien ook gereinigd van oude imprints en bereid zijn tot een wonder, dan kan de lichamelijke liefdeshandeling een Goddelijke Vereniging worden. Het is heel moeilijk om de passende woorden hiervoor te vinden omdat dit een zaak van de praktijk is.

Als dit jullie wens is dienen jullie dit zelf te ervaren. Ik kan hier niet de geestelijke verbinding voor elkaar krijgen waardoor jullie zouden begrijpen wat seksualiteit – zoals dit tegenwoordig wordt genoemd – werkelijk is. Het is een Goddelijke Ervaring van bijzondere aard die niets met kortstondige bevrediging te maken heeft. Beide partners wordt gevraagd om volledig los te laten en alles opzij te leggen wat zij tot dan toe hebben gehoord en gelezen en ervaren.

Jullie lichaam is een Goddelijke Constructie die zich erin schikt om alle andere Goddelijke Aspecten van de EEN op het aardse gebied met elkaar te verweven. Het is de Goddelijke Kracht die stroomt en nieuw leven laat ontstaan.

Met deze kracht hebben ingewijden in alle tijden wonderen volbracht. Als jullie je geestelijk en gevoelsmatig nader met dit onderwerp bezig houden zullen jullie weten wat ik bedoel. In jullie is de Goddelijke Blauwdruk die alles weet en alles kan wat God is.

Deze kracht in jullie kan bergen verzetten, maar ook steden verbranden. De heiligen en opgestegen mensen zijn door harde proeven gegaan om zich van deze kracht bewust te worden en die ook in te zetten. Deze kracht die in jullie rust is de kracht die alles kan scheppen. Hoe zou het anders zijn als zij nieuw leven kan scheppen? Is het niet waarlijk een wonder hoe een embryo in het moederlichaam tot mens wordt? In het mannelijk en vrouwelijk samengaan en in de Goddelijke Kracht die in man en vrouw woont, rust en verbindt zich de kracht voor de Nieuwe Aarde en voor jullie verdere levens.

Activeer deze kracht in jezelf met groot respect voor jezelf en Al Wat Is. Dit is de sleutel tot de grote poort der eenheid. Wie van jullie al eens heeft gevoeld hoe de Goddelijke Extase kan zijn, wil die nooit meer missen. Ik heb het niet over de korte hoogtepunten in de seksualiteit zoals die vandaag de dag worden beleefd. Die zijn maar een druppel van de ware kracht, een ademtocht van de Goddelijke Waarheid, een snuifje van het Goddelijke.

Het is alsof je op kerstavond de heerlijke vanillebroodjes ruikt en je voorstelt dat je er eentje eet. Maar men laat je niet in de keuken en aan het einde zijn de broodjes niet voor jullie maar een geschenk voor de buurvrouw.

Misschien hebben jullie toch nog een niet geheel geslaagd etentje waarvan jullie de resten niet meenemen in een plastic zakje. Dit is ongeveer het verschil tussen de seksualiteit zoals die vandaag de dag wordt beleefd en de ware lichamelijke Goddelijke Liefde.

Jullie,

Barbara Bessen