Kryon 01:  De Keuze

Kryon 01:  De Keuze

David Brown /Geplaatst: 13 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Pad van Liefde of pad van Spanningen?

Ik heb Kryon nu ongeveer 18 jaar lang gechanneld en sinds het allereerste begin is de boodschap dezelfde geweest: de tijd zal komen waarin wij onze realiteit uit pure liefde scheppen.

Dit is de keuze:

Je kunt voor Liefde kiezen of voor spanningen kiezen.

Het pad van spanningen

Met spanning leven is de manier waarop onze voorouders op zijn minst een paar honderd jaar hebben geleefd. De nieuwe paradigma’s die zich voor ons openen geven een wereld zonder spanning, een wereld waarin wij de liefde vinden.

2.000 jaar geleden kwam het bewustzijn dat Christus leerde op deze Aarde. De meeste mensen die in deze dagen op deze Aarde leefden waren heidenen, zij aanbaden de natuur, de cycli van de zon, de Aarde, de maan, planeten en de sterren. Christus bracht ons een nieuwe manier van leven en de nieuwe manier van leven was een combinatie van liefde en de natuur.

Ongelukkigerwijs voor Christus en het Christusbewustzijn en de rest van ons was deze nieuwe manier van leven in tegenstelling tot degenen die het Romeinse Rijk en andere rijken op de wereld leidden. De leiders van het Romeinse Rijk wilden dit nieuwe bewustzijn vernietigen……. en zij hadden succes. Zij vernietigden het nieuwe bewustzijn niet alleen maar ook het oude bewustzijn van de mensen die de natuur aanbaden. Zij vernietigden gemeenschappen en het familiesysteem dat nodig is om vrede en liefde op deze Aarde te hebben. Zij stalen hun goden en vernietigden het vrouwelijke.

Dit gedrag is doorgegaan tot op vandaag waar 1% controle heeft over de goden die wij aanbidden en alle systemen die er zijn: het leger, de regering, het onderwijssysteem, het banksysteem, het medische systeem…… en de lijst gaat maar door.

Vanaf mijn jeugd is er altijd ergens op de wereld oorlog geweest, altijd een of ander conflict. Maar dit moet ten einde komen. Het beschadigt iedereen op de planeet, niet alleen degenen die bij het conflict zijn betrokken, omdat dit het bewustzijn van de hele planeet naar beneden haalt.

De oude manier is een beeld dat voor ons is geschilderd in het boek: Animal Farm van George Orwell waarin het varken de  boerderij en alle andere dieren regeert.

Het pad van Liefde

Er is een nieuwe manier en die is dat wij teruggaan naarde natuur. En dit behelst ook het teruggaan naar het vrouwelijke. Elk menselijk wezen is een prachtige liefhebbende ziel. De negatieve kwaliteiten zijn niet echt, zij vormen de Maya-illusie. Het is mogelijk om vrij te laten en op te lossen wat negatieve energie lijkt te zijn en een magisch wezen te worden dat een magisch pad bewandelt hier op deze Aarde. Dit vraagt heel veel tijd en heel veel geduld en heel veel innerlijk werk. Maar er is een pad dat wij kunnen volgen….. Er is een pad waar het negatieve ego oplost en jullie volledig verbonden kunnen worden met het Universum en heldere en liefhebbende begeleiding kunnen krijgen.

Vanaf het eerste begin heeft Kryon steeds gezegd dat als 144.000 mensen dit bewustzijn hebben, de hele wereld zal veranderen van een op angst gebaseerde realiteit naar een op liefde gebaseerde realiteit.

De nieuwe manier kan alleen beschreven worden door een schilderij te schilderen met muziek en liefde. Zoiets als in het lied: De kleuren van de wind uit de film Pocahontas, scenes uit de film Avatar, waarin men de spirits kende en voelde en een lied dat men ons leerde toen wij kinderen waren: The Big Rock Candy Mountain. Dit kan wat kinderlijk klinken, zelfs gek, maat ik begin een wereld te ervaren die hierop lijkt na de vele jaren begeleiding van Kryon.

Kryon verzekert mij dat wij onze spiritgidsen veel sterker zullen gaan voelen en dat het Christusbewustzijn in ons zal gaan ontwaken.

“Jullie lichaam zal zich gaan vullen met liefde en extase en als jullie je volledig verbinden met Moeder Aarde en Vader Hemel zullen jullie altijd stroomafwaarts zwemmen en zal het leven een vreugde zijn.

De keuze is aan jullie en jullie kunnen een toekomst met Liefde hebben, een toekomst die het verleden kopieert. Als jullie een liefhebbende, overvloedige toekomst willen hebben……Ik kan jullie de weg wijzen.”