Kryon:  Ascensie: De rol van Costa Rica.1

Kryon:
 Ascensie: De rol van Costa Rica.1

David Brown: Costa Rica.
15 mei 2010
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

(de opname begint van drie alinea’s na het begin van deze channeling omdat een deel ervan is weggevallen…..)

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

………. Laat je energieën zacht worden, laat je energieën vriendelijk worden terwijl Spirit de zaal vult. Jullie geleidegeesten komen aan jullie voeten zitten, in ontzag en eer voor het werk dat jullie hier op Aarde hebben gedaan.

Wij zeggen nogmaals dat er een nieuwe wereld aankomt, vele, vele veranderingen zijn er al geweest; de bankenindustrie wordt naar integriteit getrokken. De sensationele rapporten over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk zijn ook geen toeval want de Katholieke Kerk wordt ook naar integriteit gebracht met Christus en wat Hoger is.

Als wij deze nieuwe tijd dus binnengaan zullen wij vele problemen ervaren. Vele structuren op deze planeet zijn er om toegevoegd en veranderd te worden met liefde als de eerste intentie.Liefde is de manier van de nieuwe wereld. Liefde is het antwoord op elk probleem en al jullie problemen zullen komen en gaan want een probleem is niets anders dan het ontbreken van liefde. Een probleem aan de binnenkant schept een probleem aan de buitenkant en een probleem kan dus beter in de innerlijke wereld opgelost worden.

Gebruik je energieën om je problemen binnenin te vinden en als jullie je problemen binnenin hebben opgelost zullen zij zich aan de buitenkant niet meer vertonen.

Gedachten scheppen emoties die de realiteit scheppen.Emoties scheppen gedachten die de realiteit scheppen. Dit is het geheim van het leven, lieve mensen; het gaat gewoon via gedachten en emoties….. laat hen gewoon stromen. Als jullie je goed voelen scheppen jullie goede dingen en als jullie je slecht voelen scheppen jullie slechte dingen. Oordeel niet over jezelf; herken je gedachten en je gevoelens want in jezelf is er een aspect van jezelf dat op een bepaalde manier is beschadigd en dat negatief denkt en voelt. Dit is niet alles van jou, het is maar een klein deel; jullie maker of schepper geeft jullie nooit meer dan jullie aan kunnen; Jullie krijgen NOOIT meer dan jullie aankunnen! Laat je problemen jullie niet overweldigen!

Als jullie je overweldigd voelen is er een deel van jullie dat zich overweldigd voelt……. laat de liefde dus stromen en verbind jezelf door je hartcentrum met alle anderen in de zaal.

Zenden ontvang liefde van en naar elkaar en naar iedereen in de zaal. Laat je hart zich op een vriendelijke manier uitbreiden en als jullie ergens enige weerstand of blokkade voelen, laat de groepsenergie die dan oplossen.

Los de blokkade op en verbind jezelf met Moeder Aarde door je voetzolen en je basischakra heen. Voel de verbinding met Moeder Aarde en laat jezelf steeds dieper in je lichaam gaan. Ga steeds dieper en dieper je lichaam in.

Verbind je ook met Vader Hemel door je kroonchakra naar het hart van de Grote Centrale Zon en laat de vaderenergieën door je kroonchakra, van je derde oog, naar je basischakra stromen en laat de energieën zich verbinden met de energieën van Moeder Aarde.

Sluit je ogen en ga nog dieper je lichaam in want dit is de reis, lieve mensen, de reis in je lichaam. Jullie allen, alle aspecten van jullie, laat alles gaan dat geen liefde is en word elke dag steeds meer liefde, op alle manieren. Laat de liefde stromen…..en als het in je lichaam stroomt moet hetgeen geen liefde is wegstromen als een lege melkfles.

Schenk de melk eruit en er moet lucht in komen. Schenk liefde in je lichaam en….. wat geen liefde is moet eruit komen. Laat de gevoelens van liefde in deze zaal omhoog komen. Vanavond nemen wij jullie mee naar nieuwe energieën van 2012, jullie moeten enkele dingen laten gaan en spirit zal jullie angsten en jullie emotionele staat vasthouden zodat jullie je lichaam kunnen verhogen naar de nieuwe energieën.

Er is geduld voor nodig, er is aandacht voor nodig, er is eerlijkheid en integriteit voor nodig. Jullie moeten eerlijk zijn over wat jullie binnenin voelen. Als jullie je kwaad voelen, herken die kwaadheid dan, laat het komen en laat het gaan. Als jullie je verdrietig voelen, laat dit gevoel dan komen en weer gaan en wees er eerlijk over. Als jullie bang zijn voor je eigen angst….. laat die angst komen en laat die angst weer gaan. Dit zijn de gevoelens die jullie tegenhouden; het zijn deze gevoelens die jullie steeds in dezelfde ruimte houden.

Laat de liefde steeds meer in je lichaam stromen en ga tegelijkertijd steeds dieper je lichaam in. Jullie zij allemaal op reis naar een nieuwe wereld, een wereld van je dromen, een wereld waarin alles bewaarheid wordt; die wereld heeft een andere vibratie en jullie zijn allemaal op reis om te verhuizen van de ene vibratie naar de andere, van de ene dimensie naar de volgende.

In de nieuwe wereld zullen jullie je realiteit vanuit pure liefde scheppen. Laat de liefde stromen en oplossen wat geen liefde is. Herinner je dat waar liefde in je lichaam stroomt er iets anders weg moet gaan. Voor degenen die iets voelen dat anders dan liefde is, weet gewoon dat het goed is; de liefde laat emoties vrij die niet van liefde zijnen deze emoties zullen komen en gaan.

Jullie zijn allemaal hier om over liefde te leren….. de liefde wordt in de Westerse wereld niet goed begrepen….. liefde gaat over verbonden zijn met het Goddelijke; ware liefde is ware Goddelijke verbinding….. waarbij jullie volkomen openstaan voor het Goddelijke, waarbij jullie je lichaam in een staat van extase voelen, waar jullie door al je zeven chakra’s heen verbonden zijn met het Goddelijke.

Laat de liefde stromen en laat de energieën hoger en hoger gaan; je naar een nieuwe wereld brengen….. en laat je hart zich beetje bij beetje uitbreiden, stap voor stap…… de vibratie van de zaal gaat al omhoog en dit komt gewoon door het aanroepen van de liefde.

Deze zaal is vol spirit…… jullie worden hier volledig gesteund…… jullie worden opgetild naar een nieuw niveau….. jullie geleidegeesten zitten aan jullie voeten…… je kunnen hen voelen…… laat hen jullie aanraken…… geef hen je toestemming om jullie te voelen.

Misschien zullen jullie wat tikjes op je wang voelen….. laat hen jullie aanraken op een manier waarbij jullie weten dat zij er zijn; zij hebben het nodig om zich vanavond veilig en geliefd te voelen. Alle verandering is cataclysmisch, alle verandering is moeilijk. Jullie denken altijd en maken je zorgen voordat jullie dingen veranderen maar ditmaal is er niet veel tijd om te denken en je zorgen te maken….. de veranderingen zullen komen met het nieuwe bewustzijn en zij zullen stromen vanuit de sterren.

Het hele zonnestelsel is hier tot volle steun van de planeet Aarde en haar ascensie naar een nieuwe wereld; het is niet de planeet Aarde die ascendeert….. het zijn de mensen die ascenderen en ieder van jullie is nodig om je innerlijk werk te doen en te zorgen dat de veranderingen plaatsvinden….. wees aardig tegen jezelf, jullie zullen vele dingen vinden die niet in orde zijn….. dit is de menselijke beschikking. Jullie zijn naar de planeet gekomen om dualiteit en on-bewustzijn te ervaren. Jullie zijn naar de Aarde gekomen voor een reis………. ieder mens komt op een reis van on-bewustzijn naar bewustzijn. Jullie zijn allemaal op een reis vanuit een afwezigheid van liefde naar liefde toe.

Wordt vervolgd