Kryon: Claim jouw authentieke Zelf.

Kryon:
Claim jouw authentieke Zelf.

David Brown / Luzern, Zwitserland
22 februari 2006.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om hier vanavond bij jullie allen te zijn. Er is veel Liefde in de lucht. Spirit is in de zaal samen met grote entiteiten uit de Engelgebieden. Zwitserland, in het hart van Europa, ondergaat grote veranderingen. Een nieuwe staat van zijn en een nieuwe energie vinden plaats.

Zwitserland is altijd bekend geweest om zijn precisiewerk – alles werkt gladjes. Het is niet altijd harmonieus geweest want er zijn vele moeilijke emoties en veel energie en boosheid geweest. Aan het oppervlak kan het gladjes lijken maar daaronder is het soms een wespennest.

De nieuwe energie zal Zwitserland gladjes door het Universum laten gaan. De emotionele staat verandert, gaat omhoog van een overlevingsmechanisme naar een spiritueel mechanisme. Grote veranderingen gebeuren over de hele wereld en zoals Kryon tien jaar geleden al voorspelde zal er een magnetische verhoging van ongeveer 5 graden komen in het raster van de Aarde.

Deze verhoging is er al geweest maar nu moet de mensheid die oppakken en de verandering van energie toestaan en die laten stromen. Liefde is de enige manier, Liefde is het antwoord. Er is een nieuw Europa, een nieuwe machtsbasis in de wereld. Over tien jaar zal Europa niet verdeeld zijn. Het zal geleid worden door een federatie van staten en deze regering zal gerespecteerd worden. De volkeren van de EU zullen nauw en harmonieus samenwerken.

Emoties scheppen gedachten die de realiteit scheppen – gedachten scheppen emoties die de realiteit scheppen. Jullie zullen leren om je emoties meer onder controle te hebben. Jullie zullen scheppen waar jullie emoties op zijn gericht. Jullie die met emotieheling hebben gewerkt zullen een groot verschil in jullie staat van zijn merken en van de realiteit die jullie scheppen.

Deze realiteit schept jullie gevoelens en die zijn: boosheid, droefenis, angst en vreugde. De emoties die boosheid, angst, droefenis scheppen zullen langzaam maar zeker wegvallen en jullie zullen meer uit liefde scheppen. Emotie-balancering schept in jullie een staat van Liefde die een relatie schept die werkt. Het is verbonden zijn met Moeder Aarde en Vader Hemel en het worden van het Goddelijk Kind. Stuur Liefde naar de donkere plaatsen in jezelf. 2000 jaar lang heeft de katholieke kerk het spiritueel domein van het grootste deel van Europa geregeerd maar het zijn de mensen van de katholieke kerk die het bewustzijn van Christus en Moeder Maria hebben geschapen.

Er is een raster van Christusbewustzijn rondom de Aarde. In dit raster zit het antwoord voor elk menselijk probleem. Jullie hebben direct toegang tot dit raster waar licht is gefocust als een laserstraal op jullie problemen en zij zullen spoedig verdwenen.

Sluit nu je ogen en ga naar binnen en raak in contact met je lichaam. Voel de energie om je heen en maak ook daar contact mee. Ga dieper en dieper in je essentiële zelf. Je kunt de donkere kant ervaren maar er kan geen schaamte of enige soortgelijke energie zijn die wij dragen. Jullie zijn aan het uiterste puntje van jullie afstamming – jullie zijn degenen die alles van jullie voorouders dragen. Het kan ook zijn dat hun moeilijkheden in het leven ook die van jou zijn. Zij werden overgedragen van ouder naar kind. Het is niet de manier waarop je vader en/of moeder je heeft behandeld die jullie imprints heeft geschapen maar de manier waarop zij elkaar behandelden. Hoe beter hun relatie, hoe beter jullie relatie met jezelf.

Het doel van de reis is om alle zaken met je ouders compleet op te lossen. Het vrijmaken van de relatie met je ouders zal jullie helpen om je te verbinden met Moeder Aarde en Vader Hemel – het archetype vader – en compleet alle dingen oplossen van het innerlijk kind en jullie zullen deel uitmaken van de Goddelijke Driehoek van vader, moeder en kind. Jullie dromen zullen zich direct manifesteren, het Goddelijke zal het resultaat zijn. Onder je moeders voeten zullen jullie Hemel en Aarde vinden. Het is zeer belangrijk om in een staat van oplossen te komen met je vader en moeder. Alleen als jullie naar de staat van de Goddelijke Driehoek komen kunnen jullie de volgende stap voorwaarts in de menselijke evolutie doen.

Als jullie die staat bereiken gaan jullie een nieuwe dimensie binnen die op Liefde is gebaseerd. Een dimensie van wonderen en verbazing waarin jullie de koning van je eigen koninkrijk zijn, waarin jullie de magiër zijn in jullie eigen magisch gebied, waar jullie de strijder zijn die altijd zijn strijd wint en waarin jullie liefhebben zoals jullie dit nooit hebben kunnen dromen…… en geliefd zijn!! In deze staat zullen jullie hoge energie hebben, jullie dromen zullen bijna ogenblikkelijk waar zijn. Jullie zullen rechtop staan op je eigen twee voeten, zonder angst, haat of woede in je lichaam.

Ga nu langzaam door je hele lichaam en voel de energie en de pracht van alle mensen om je heen. Wees vriendelijk en laat je hart zachter worden. Laat de energie van compassie en liefde binnenkomen. Deze compassie en liefde zijn alleen voor jullie en voor niemand anders.

Lieve mensen, er wordt van jullie allemaal gehouden. ER WORDT ZONDER REDEN VAN JULLIE GEHOUDEN. Wees je bewust van de energie van compassie. Ga in die ruimte die zich niet waardig voelt voor deze liefde. Er zijn vele condities op Aarde die jullie ervan weerhouden om lief te hebben en te denken dat er niet van jullie wordt gehouden.

Als jullie ouders je karma brengen kunnen jullie dit soort leven ervaren op de planeet Aarde en de lessen van Liefde leren. In elke les kan er een afwezigheid van Liefde zijn. Er zijn alleen problemen als er geen Liefde is. Maar met problemen kan worden omgegaan als er Liefde op dit probleem wordt gericht en erin stroomt. Alles op deze planeet is mannelijk of vrouwelijk – een dualiteit. Het mannelijke van een probleem is het onderwerp en het vrouwelijk is de emotie. De emotie zit in jullie lichaam en de energie die door de emotie wordt opgewekt schept de zaak in jullie buitenwereld.

Het is zinloos om een zaak op te lossen als de kern van het probleem de emotie is die in jullie aanwezig is. Het karma dat jullie meebrengen uit je vorige levens is overgedragen van moeder op kind, beginnend met het kind in de baarmoeder. 90% van het karma wordt meegegeven door de moeder en maar 10% door de vader. Als het leven van het kind verder gaat in de eerste zeven jaren wordt 70% tot 80% van zijn karma doorgegeven door het in te printen tussen de geboorte en deze eerste zeven jaren, de rest als het kind ouder wordt. Alles wordt doorgegeven via jullie ouders.

Een verbinding moet weer gemaakt worden en jullie zullen in de buitenwereld de toevalligheden zien. Een toeval is het mannelijk van een verbinding. Het is de uiterlijke manifestatie van een innerlijke verbinding. Deze verbindingen lijken erg op een telefoonsysteem waarmee jullie zijn verbonden met Moeder Aarde en Vader Hemel. Jullie hoofdverbindingen gaan door je basischakra naar het hart van Moeder Aarde en de Grote Centrale Zon. Hoewel zij minder belangrijk lijken dan de andere chakra’s zijn zij van gelijk belang. Als er een verbroken verbinding is met Moeder Aarde komt dit normaal gesproken door een zaak of een emotie met je moeder en als er een verbroken verbinding is met Vader Hemel is dit meestal een zaak of een emotie met je vader.

Het innerlijk kind werkt in dit stadium door het hartcentrum. Als dingen met je innerlijke vader en moeder onopgelost zijn is er geen verbinding met de basischakra van het hart van Moeder Aarde en de kroonchakra van de Grote Centrale Zon en zal het innerlijk kind niet helen.

Zo gauw jullie de problemen met je moeder en vader oplossen zullen ook de problemen van het innerlijk kind oplossen. Het is heel belangrijk dat jullie dit begrijpen en als jullie dit doen zal jullie heling versnellen en zullen jullie precies weten waar jullie naartoe gaan. Jullie zullen niet langer doelloos rondlopen maar direct terug naar jullie verbinding met het Goddelijke; dit met een helder en volledig begrip over hoe jullie energie werkt bij jullie eerste stap van de reis naar bewustzijn.

Na elke zaak of emotie die is opgelost komt er een nieuw niveau van bewustzijn. Denk eraan: bewustzijn is Liefde.

Wij spraken in het begin van deze channeling over de donkere plaatsen binnenin jullie. Dit zijn de onbewuste plaatsen en als er licht heeft geschenen op deze donkere plaatsen zullen jullie een dieper begrip van jezelf hebben, van je eigen leven en van de moeilijkheden in het volledig leven van het leven.

Jullie zullen begrijpen waarom andere mensen hun levens leven zoals zij dit doen omdat jullie nu zullen begrijpen hoe moeilijk het is om het leven volledig te leven.

Laat je hart dus verzachten en volledig open staan. In de ontvankelijkheid hier is Liefde en in zachtheid en vriendelijkheid is heling. Het woord “heel” betekent: “maak jezelf heel.” Als kind waren jullie zacht en vriendelijk, liefhebbend en verbonden. Er is een zeer sterke volwassene voor nodig om zacht en vriendelijk te worden maar de paradox is dat jullie in de zachtheid en de vriendelijkheid je kracht en macht kunnen behouden.

Alles in dit Universum is in dualiteit. Sterke en krachtige mensen worden zo omdat zij hun kracht en macht gebruiken om zachtheid en vriendelijkheid te bereiken. Zij ontvangen de geschenken van het Universum en verbinden en laten energie stromen van het hart van Moeder Aarde door hun lichaam naar het hart van de Grote Centrale Zon. De heilige mannelijke energie stroomt van het hart van de Grote Centrale Zon door jullie lichaam en vermengt zich met het heilige vrouwelijke en verbindt zich met het hart van Moeder Aarde.

Ware verbinding vindt alleen plaats als de mannelijke en de vrouwelijke energie zich vermengen. Als jullie op volle kracht opereren stroomt er een maximum aan energie door jullie lichaam van de harten van Moeder Aarde en de Grote Centrale Zon en vindt de vermenging van de mannelijke en de vrouwelijke energieën plaats.

Er is ook een kleine verstrengeling want als jullie hartcentrum opengaat en zich verbindt met het hart van Moeder Aarde en de Grote Centrale Zon zal jullie innerlijk kind groeien en zijn eigen authentieke zelf worden. Als je een vrouw bent zal je innerlijk kind vrouwelijk zijn en als je een man bent zal dit mannelijk zijn. Als jullie moeilijkheden hebben in verband met jullie seksualiteit of met mensen van de andere sekse zullen jullie merken dat deze energie niet vrijuit stroomt. Nogmaals, als jullie in een staat van volledige kracht zijn, zullen vader/moeder-problemen worden opgelost.

Het wordt nu makkelijk om fragmenten van het innerlijk kind te plaatsen in een ruimte van heelheid in je hart.

Op dit moment bevinden jullie lichamen zich in de energie van 2010. Scan je lichaam en wees je bewust van dit gevoel. Laat dit gevoel zich integreren in je lichaam. Liefde heeft zijn manieren. Liefde is een wonder.

De meeste problemen zijn het resultaat van een afwezigheid van liefde. Laat de liefde door je problemen stromen. Accepteer het ene probleem na het andere in je lichaam want door dit te doen zullen jullie energieën zich uitbreiden. Elk opgelost probleem zal jullie naar een hoger niveau brengen en dichterbij de magnetische opwaardering van 2010. Hier zullen jullie in een “liefdesenergie” stappen waarin al jullie relaties geschapen zullen worden door liefde.

In deze energie, in dit moment, zijn jullie allen verbonden met Moeder Aarde door je basis- je tweede en je derde chakra’s en met Vader Hemel door je keel, je derde oog en je kroonchakra en je hart zal verbonden zijn met beide.

Wees een deel van deze energie want dit is wie jullie over enkele jaren zullen zijn. Elkeen hier en die dit leest is een deel van de Kryonfamilie. Jullie zijn allemaal verbonden onder de paraplu van Kryon en zullen wijsheid van Kryon ontvangen. Jullie zullen direct verbinding met Kryon krijgen die jullie zal helpen om antwoorden op jullie problemen te vinden.

Waar er kindertijd gewond is zullen jullie geleid worden naar het bewustzijn van Christus of Moeder Maria. Als jullie duidelijk zijn over jullie zaak of probleem zullen jullie geleid worden naar de plaats van de pijn en zal jullie heling bijna ogenblikkelijk plaatsvinden.

Het is belangrijk om te herinneren dat je innerlijk kind niet geheeld kan worden voordat de heling van je vader en moeder compleet is.

Roep met open harten een tijd in je leven op die vol was van zachtheid en vriendelijkheid, herinner je een tijd in je leven waarin je klein was en je vader of moeder om je heen boos, beschadigd of ontdaan was.

Laat nu de liefde van compassie en vergeving door je hart stromen naar je vader en moeder. Plaats hen beiden in een magische bol van liefde.

Dank God voor het wonder van vergeving en laat het bewustzijn van je vergeving door je hart naar je ouders stromen. Nogmaals: de sterke punten van je ouders zijn jullie sterke punten en voor de zwakke punten geldt hetzelfde.

Op deze reis op Aarde zouden wij allemaal het doel moeten hebben om onze eigen, authentieke zelven te worden. Dit heeft absoluut niets te maken met de zogenaamde normen van de maatschappij. Wie jullie bedoeld zijn te zijn heeft met niets te maken…… allen dat jullie bedoeld zijn zo te zijn. Jullie kracht zit in jullie authenticiteit. Jullie kracht zit in het oplossen van jullie relatie met je ouders, het helen van het innerlijk kind en precies te worden zoals jullie bedoeld zijn.

Jullie reis naar heling zal jullie vele, vele geschenken brengen. Maar als jullie je authentieke zelven worden zullen jullie ook vele geschenken aan anderen geven en in een staat van gelukzaligheid zijn. Lieve mensen, omarm liefde – het is de enige manier.

Door dit te doen zullen jullie het ware geluk ontdekken en de persoon worden die jullie bedoeld zijn. Jullie zullen verbaasd zijn!

Jullie spirituele gidsen zitten in ontzag aan jullie voeten en eren het werk dat jullie doen. Laat hen je aura wassen en neem je in acht voor de liefde die zij voor jullie hebben.

Lieve mensen, dit is Kryon die nu weggaat. Het ga jullie goed en God zegene jullie.