Kryon: De energie van de Levensbloem 2

Kryon:
De energie van de Levensbloem 2

David Brown: Harare, Zimbabwe
18 mei 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Sangoma’s van het Oude zouden in deze nieuwe energie fantastische welstand  kunnen scheppen maar het eerste dat er met de kolonisatie gebeurde, was de vernietiging van de strijdersenergie in Zimbabwe. Het tweede wat er gebeurde was de vernietiging van de spirituele energie, de spirituele kracht, de spirituele kennis en het spirituele begrip van de Sangoma’s van Zimbabwe is verloren gegaan en de mond-op-mond traditie is gebroken en verloren gegaan.

Diep binnenin jullie zullen jullie deze traditie vinden. Hij is ingezaaid met zaden die diep in jullie harten zitten en jullie zijn allemaal op reis om de waarheid te her-ontdekken over jullie eigen voorouderschap omdat jullie allemaal energieën hebben die heel, heel gevoelig zijn.

Jullie zullen het heel moeilijk vinden om in deze wereld te leven op de manier waarop dit nu gaat en jullie moeten leren hoe jullie in je eigen realiteit kunnen stappen en jezelf te helen en weer respect te laten krijgen voor de Sangoma’s, het respect dat zij eens hadden.

Wat er op dit moment gebeurt is dat de mensen die de energie van de Sangoma’s hebben hun zelfrespect compleet zijn verloren omdat zij een deel van hun traditie zijn verloren.

Sommigen van hen weten wie zij zijn en anderen weten zelfs niet wie zijn, maar jullie allen in deze zaal zijn van dit bewustzijn. Het probleem is dat de verbale traditie is verbroken. Wat er in het verleden zou zijn gebeurd is dat de ouderen zouden hebben herkend dat jullie Sangoma waren en zij zouden jullie apart genomen hebben en geleerd hebben om er een te zijn en jullie hebben grootgebracht in die traditie omdat zij weten dat jullie energieën zeer breekbaar zijn dat jullie niet kunnen leven in de normale energie en van een normaal leven kunnen genieten totdat jullie op die manier zijn grootgebracht.

Jullie hebben allen een zeer diepe verbinding met Moeder Aarde en Vader Hemel maar op dit moment is jullie energie versplinterd. In de oude dagen zouden deze fragmenten van jullie energie samengevoegd zijn. Zij zouden zijn samengevoegd door de vaardigheden van een oudere Sangoma en jullie zouden zijn plaats ingenomen hebben.

Er is niemand in jullie leven om als mentor te dienen of jullie naar een plaats van waar bewustzijn te brengen waar jullie het respect van jullie volk op kunnen eisen en hen op de nieuwe weg van verlichting te leiden en naar een nieuwe manier van scheppen van een nieuwe wereld die voor hen werkt.

Het is niet alleen dat jullie deze stamlijn zijn verloren maar jullie hebben ook vele vaardigheden verloren, veel begrip en veel kennis over liefde en over kracht. In de oude dagen konden de Sangoma’s regen brengen als er droogte was. Zij konden mensen vruchtbaar maken als er geen kinderen waren. Zij konden vele, vele dingen doen. Zij stonden dichtbij de Spiritwereld maar, zoals bij vele mensen die grote krachten hebben – werd de kracht ook vaak misbruikt.

Als de kracht wordt beschadigd en jullie dichtbij Spirit staan, betekent dit dat jullie je kracht verliezen, men moet altijd in een staat van absolute integriteit zijn, dat wil zeggen: denken en doen als Een. Om in absolute verzoening te zijn met integriteit en dichtbij je eigen ziel te zijn dienen jullie je hart te volgen en je dromen te leven. Jullie dienen jezelf te kennen, jezelf te zijn.

Jullie hebben allemaal het potentieel om grote en machtige leiders te zijn in dit nieuwe Land van Zimbabwe, maar jullie energieën moeten helder en puur zijn. Jullie moeten in het begin aan jezelf werken en je persoonlijke krachten weer opeisen.

Er is veel kracht in jullie opgeslagen maar het aan jullie om je te realiseren en  die te herkennen en je eigen kracht in deze wereld op te pakken.

Het gaat er niet om te glimlachen bij dagelijkse situaties die voor jullie niet werken; jullie moeten je kracht gebruiken om je ervan te verzekeren dat elke situatie die niet voor jullie werkt, wel voor jullie gaat werken, zodat jullie de realiteit kunnen scheppen die wel voor jullie werkt.

Jullie hebben allemaal veel liefde en ruimte in je lichaam en jullie vragen je allemaal af wat eraan de hand is in dit land, jullie vragen je zelfs af of het de moeite waard is.De waarheid is dat het de moeite waard is maar dat jullie werk aan jezelf moeten doen en dat jullie je kracht stap voor stap weer moeten terugpakken.

De mannen in de zaal dienen zich hun mannelijkheid te herinneren en in hun man-zijn te stappen en op de goede manier leren te handelen en in je macht en kracht als man te staan.

De vrouwen in de zaal zullen vreugde vinden in hun vrouwelijkheid en ook jullie kunnen je bezighouden met het mannelijke, alleen dienen mannelijk en vrouwelijk in balans te zijn.

Ook jullie hebben een goed en krachtig mannelijk nodig om van je leven te genieten maar dit wil niet zeggen dat jullie het innerlijk mannelijke en vrouwelijk uit balans meten hebben en daardoor de vreugde van het vrouw-zijn te missen. Jullie leven behoort jullie toe in het vrouwelijke, maar niet te vrouwelijk omdat jullie het mannelijke nodig hebben om grenzen en structuren te stellen in jullie levens, om jullie in en ruimte te houden, en dit is wat het mannelijke doet..

Het vrouwelijke komt vanuit het onbekende, het komt uit het niets en het komt ergens vandaan. Alles is een tegenstelling in het vrouwelijke en er is logica binnen het vrouwelijke. Er is logica in Liefde.

Wordt vervolgd