Kryon: De Heling van het Innerlijk Kind

Kryon:
De Heling van het Innerlijk Kind

David Brown/Durbanville, Zuid Afrika
14 januari 2003.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om jullie weer te zien. Vandaag gaat het over Liefde, het gaat over het hart en het gaat over de waarheid van jullie eigen bestaan.

Liefde is de energie waarop jullie drijven, het is de tegenovergestelde energie dan die van angst – liefde is de energie van expansie; jullie eigen levens moeten uitbreiden om de liefde in jullie harten te kunnen voelen.

Hoe meer jullie liefhebben, hoe meer jullie uitbreiden en hoe groter jullie aura’s worden en hoe meer heersend en zeker jullie gevoelens ten opzichte van jezelf worden; jullie zullen jezelf ware liefde geven, dat speciale gevoel van vervulling en warmte, het gevoel van overvloed en vreugde, een totaal gebrek aan remmingen – de mogelijkheid om precies te zeggen wat jullie voelen en willen zeggen.

Liefde is de volgende stap na integriteit – integriteit bij het spreken, denken, voelen en doen, als Een – de mogelijkheid om integriteit te implementeren wat helderheid schept, focus en actie.

Goddelijke liefde is 100 keer krachtiger dan menselijke liefde, maar jullie zijn Goddelijk. Goddelijke liefde zit in jullie. Laat jezelf deze Goddelijke liefde die in jullie is, voelen en herken dit gevoel en realiseer je de verbinding; wees Een met deze verbinding en laat je hart daarmee vullen. Vervuld zijn is vervuld zijn met liefde, om gevuld te zijn met liefde en respect voor het zelf. Terwijl jullie je hart vullen met liefde, voelen jullie de sterke verbinding met Moeder Aarde; zij biedt jullie deze menselijke ervaring op Aarde aan; zij biedt jullie een ervaring aan van het opzij stappen vanuit het Goddelijke, en herinner je dan het Goddelijke en de echte waarheid van jullie eigen bestaan.

Laat de energieën zich in je lichaam vermenigvuldigen en groeien; de enige manier waarop ware liefde en vreugde in je hart kan komen is door expansie – door je hart uit te breiden, door van degenen te houden waarbij je dit moeilijk vindt en door hen te eren en door de weerspiegeling in hun ogen te zien en door om te gaan met deze reflectie en door deze mensen te laten gaan, door hun levensreis te eren.

Spendeer niet teveel tijd aan het redden en helpen van anderen, allereerst is het van belang om jezelf te helpen om sterk en krachtig te zijn. Als je gaat zoeken naar mensen om te helpen, weet dan dat er een deel in jezelf is dat geholpen dient te worden, er zal ook een deel van jullie zijn dat ervan houdt om mensen te redden.

Herken dit deel van jezelf dat hulp nodig heeft, bespeur welk deel van je leven dit is en verbind jezelf met jouw innerlijke redder en ga een dialoog aan met het deel van jezelf dat  gered wil worden. Heb met de redder de intentie dat hij jezelf gaat redden. Laat deze redder al zijn/haar magische kennis gebruiken, alle wijsheid, alle geheime kennis, voor dit prachtige deel van jezelf om feitelijk voor jou te werken. Hoe sterker en krachtiger jij bent, hoe meer je uitbreidt en hoe meer je andere mensen raakt met jouw eigen aura.

Jullie hoeven er niet op uit te gaan en anderen fysiek te helpen; alleen al jullie energie die toeneemt in vibratie zal de vibratie van anderen om je heen verhogen. Jullie cirkel van echte vrienden, of zelfs een onbekende cirkel op afstand, zelfs mensen aan de andere kant van de wereld die jullie nog nooit ontmoet hebben, zullen geholpen worden door jullie toenemende vibraties.

Mensen zouden alleen geholpen moeten worden als zij naar jullie toe komen en om hulp vragen.

Het is een spirituele wet dat je, als je erop uit gaat om anderen te helpen, uiteindelijk heel veel energie zal verliezen; anderen helpen en niet jezelf laat je achter in een situatie van depressie of misschien maar weinig overvloed. Weet dat jullie door jezelf te helpen alle anderen op de planeet helpen. Weet dat dit de manier is waarop het is bedoeld. Allereerst komen er liefde, vreugde en vrijheid voor het eigen zelf en ten tweede kunnen jullie dit geschenk alleen maar geven als het in jezelf aanwezig is.

De mogelijkheid om meedogenloos te zijn, om gefocust te zijn en in actie te komen; de mogelijkheid om in integriteit te gaan, dat wil zeggen: denken, voelen en doen als Een, zal een tweede natuur worden. Jullie zullen liefhebbend en krachtig tegelijk worden.

Laat jullie geest en hart nu verbonden worden en laat de energie van liefde, wijsheid en kracht door je lichaam stromen en laat deze energie alle negatieve energieën reinigen die in de weg staan. Jullie ware gevoel voor kennis zal je lichaam binnenkomen, een waar gevoel van vertrouwen in het Goddelijke, een waar gevoel van zijn, een Eenheid met het Universum. Dit is wat jullie zullen voelen, jullie kunnen je niet langer alleen voelen.

Blijf in verbinding en heb, terwijl jullie in dit proces zitten, in de gaten dat er een aspect van het innerlijk kind is dat bang is voor het Goddelijke. Doorzoek je lichaam naar dit kind; jullie zullen waarschijnlijk merken dat dit kind zich in de duisternis verstopt; er komt veel licht in jullie lichaam terwijl wij nu spreken, en als jullie dit kleine kind vinden houdt het dan vast in een veilige ruimte.

Laat dit kind zijn boosheid tonen, alle overblijfselen die het voelt ten opzichte van het Goddelijke. Want dit is ook een deel van jullie ervaring. Jullie kunnen geen toestemming hebben gehad om je zover van het Goddelijke te verwijderen en een deel van jullie weet dit en doet dit ook niet; wees niet boos en laat dit kind tegelijk zijn/haar boosheid uiten op de manier die hij/zij wil, houd het kind alleen maar in een veilige ruimte….

Geniet tegelijk van het gevoel van liefde, van kracht en wijsheid die zich in je lichaam vermengen terwijl dit kind het angstig zijn moe is, moe is om zich uit te drukken op de manier waarop het dit doet en laat dit kind in je hart, naar en in het heiligdom van je hart. Waar medescheppen met Spirit voor jullie allereerst betekent dat het innerlijk kind geheeld dient te worden. Als het innerlijk kind niet is geheeld zal dit kind een ervaring in jullie scheppen, scheppen en scheppen totdat die wordt gezien en totdat die is geheeld.

Totdat het innerlijk kind werkelijk is en werkelijk heel en helemaal in dit heiligdom is, dat Goddelijk heiligdom dat wij je hart zullen noemen, kunnen jullie niet werkelijk scheppen met Spirit. Zo gauw jullie innerlijk kind naar heelheid is gebracht is het bijna alsof jullie wil de Goddelijke Wil is geworden.

Laat dit kind in je hart komen en sta jezelf het gevoel van heelheid toe. Als je het kind in je hart voelt herken dit dan en verbind het echt met het Goddelijke en met Moeder Aarde. Houd het kind op een plaats van echte veiligheid en geef het kind volledig verlichte ouders die voor dit kind gaan zorgen en ervan houden tot in onsterfelijkheid aan toe.

Als jullie voelen dat jullie klaar zijn kom dan langzaam, langzaam, langzaam terug naar je normale bewustzijn.

Het ga jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf. Dit is Kryon met zijn Groep die nu weggaat.

En zo is het.

Kryon

Copyright © David Brown. Alle rechten voorbehouden.