Kryon: De Magische Geest!

Kryon:
De Magische Geest!

David Brown / Wijnberg, Kaapstad
1 februari 2003.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kryon verandert jullie leven aanzienlijk. Er wordt van jullie allen gehouden en jullie worden allemaal geëerd voor het werk dat jullie doen. Wij willen jullie vreugde en vrijheid brengen, persoonlijke kracht en gnosis, wat de kennis is door zelfbekrachtiging. Kracht is in het moment; als jullie het moment missen, verflauwen jullie de kracht, jullie eigen persoonlijke kracht.

Er is niemand die jullie kan bekrachtigen; jullie kunnen alleen jezelf bekrachtigen. Jullie kennis komt door ervaring en hoe meer jullie verkiezen te ervaren hoe bewuster jullie zullen worden van de energieën die om jullie heen zijn. Hoe meer jullie begrijpen van de energieën die om jullie heen zijn, hoe meer jullie in waarheid het Universum zullen begrijpen. Het leven is een gevoel, het is geen intellectuele oefening.

Om de patronen te bespeuren en de gedragingen die werken in jullie eigen levens, breng dan even tijd door met deze energieën, deze patronen van jullie levens die voor jullie werken, die jullie waarlijk verbinden met het Goddelijke en jullie verbinden met Moeder Aarde. Verbind je met je eigen innerlijk kind en je eigen innerlijke ouders; eer deze aspecten van jezelf en laat liefde in je hart stromen en sta een diepe connectie toe met het Goddelijke.

Jullie hebben zintuigen die verder gaan dan de normale vijf zintuigen, deze zintuigen zijn ontwaakt en zij leven. Er is veel meer op dit aardse ruimteschip dan jullie kunnen “zien” met jullie zintuigen van zien, horen, voelen, smaak en gevoelens. Jullie zesde zintuigen bevatten er feitelijk veel meer dan zes; er zijn vele andere zintuigen die te maken hebben met menselijke wezens.

Jullie aura is een zintuiglijk aspect dat vele dingen rondom het fysieke bespeurt, jullie zullen weten wat er komt, jullie zullen weten wat er weg is en jullie zullen weten wat er aanwezig is. Het is nodig dat jullie in je eigen waarheid staan en dit zesde zintuig observeren. Het is een myriade van andere zintuigen, zintuigen van kleur, van vibratie, van begrip, zintuigen van wijsheid; het is een verbinding die verder gaat dan het fysieke naar het hart van de Grote Centrale Zon, naar het hart van Moeder Aarde, naar het hart van degenen die je liefhebt en koestert, en naar het hart van de Meesters en het hart van jullie gidsen. Jullie ontvangen intuïtie en begeleiding terwijl wij op dit moment channelen.

Sluit je ogen en laat jezelf leiding ontvangen.

Voel deze andere zintuigen, voel waar zij je lichaam omringen en kies er een uit waarmee je wilt werken, wat je een beetje meer wilt begrijpen, en laat de antwoorden komen door alle andere zintuigen heen.

In het menselijk wezen werken niet alle zintuigen volledig, maar met de kracht van intentie kunnen jullie licht bespeuren op veel diepere niveaus. Er is een deel van de menselijke geest dat werkt vanuit pijn; dit is een prehistorisch deel van de menselijke geest; het is een deel van de geest dat vandaag de dag in onbruik is geraakt. Wij hebben vaak gesproken over mensen als magische wezens van dit Universum. Jullie ware magische geest kan het niet fout doen, hij is absoluut perfect. Hij is verbonden met jullie ziel en hij is verbonden met oneindige intelligentie.

Dit deel van jullie geest waarover wij spreken is een reactief deel van de geest en het reageert direct op pijn, of het nu fysieke, emotionele of mentale pijn is.

Als jullie in een staat van pijn zijn wordt deze geest geprogrammeerd en wordt jullie magische geest afgesloten. Jullie handelen vanuit patroon naar patroon van en in jullie leven.

Op dezelfde manier zoals hypnose werkt werd deze geest geprogrammeerd. Het is een menselijke ervaring geweest om deze geest en deze ontkoppeling te hebben als jullie steeds in een situatie komen waarin boosheid is en dan begint hetzelfde plaatje in jullie geest weer te draaien. De angst komt in je lichaam en jullie gaan over tot hetzelfde levenspatroon en steeds weer, steeds weer, steeds maar weer.

Voor degenen van jullie die al een tijdje op het spirituele pad zijn en die het noodzakelijke werk hebben gedaan is het tijd om deze reactionaire prehistorische geest gedag te zeggen.

Wij vragen jullie om bewustzijn in je geest te plaatsen en dit afgedraaide plaatje te vinden. De waarheid ervan is dat het steeds hetzelfde liedje afdraait, hetzelfde patroon; kijk waar het in je geest is. Vraag je gidsen om te helpen om deze grijsgedraaide plaat te vinden dat steeds begint te draaien als jullie in een of andere soort angst gaan.

Het is tijd dat dit plaatje wordt stukgeslagen en wordt teruggebracht naar het stof der Aarde waar het thuishoort. Spirit steunt jullie en er is dus geen noodzaak meer voor een vlucht-of-vechtmechanisme in jullie geest: hoe meer liefde en vertrouwen er is hoe minder noodzaak er is voor dit soort mechanismen.

Deze prehistorische geest is een geest geworden die tussen twee octaven inzit. Op het laagste octaaf is het absoluut noodzakelijk maar op het volgende octaaf van jullie evolutie is het niet langer vereist, het is absoluut verouderd en heeft geen enkele consequentie voor de menselijke overleving meer.

Jullie magische geest zal jullie meenemen op een magische reis. Een menselijk wezen is een magisch wezen van dit Universum.

Een mens is zo groot dat hij/zij elke hoek van het Universum raakt. Alles wat jullie momenteel zien is jullie fysieke lichaam maar jullie zijn veel meer dan jullie fysieke lichaam.

Jullie zijn evolutionaire spirituele wezens die op een evolutionaire reis zijn hier op Aarde; de enige manier om liefde te voelen, geluk en vreugde is om je uit te breiden, je bewustzijn toe te laten nemen vanaf het punt waar jullie nu zijn, wie jullie zijn en wat jullie capaciteiten zijn.

In jullie is er een magische geest, maar er is een gordijn om deze magische geest heen, een gordijn dat voor jullie de waarheid verbergt over wie jullie werkelijk zijn. Als jullie naar de nachtelijke hemel kijken en de maan en de sterren zien, weet dan dat jullie die planeten zijn, jullie zijn dit Universum!

Laat de benodigde energie dus binnen om deze onlogische prehistorische geest uit te vlakken, te vermorzelen. Als jullie er een probleem mee hebben om dit te doen of genieten van enkele van je levenspatronen, voel je dan vrij om van deze patronen te genieten. Als deze prehistorische geest wordt verpletterd en gaat loslaten zullen jullie een geheel nieuwe wereld winnen, een geheel nieuw bewustzijn, jullie zullen direct worden verbonden met het Christusbewustzijn, niet alleen door jullie geest maar ook door je hart.

De energie van Goddelijke Liefde zal door jullie energiesysteem stromen, door jullie hart en het gevoel van vervulling zal daar zijn.

Lieve mensen, vanavond is het ware begin van ascensie. Terwijl wij op dit moment spreken zitten jullie tussen twee octaven in – als jullie deze reactieve geest kunnen verwijderen zullen jullie een heel nieuw octaaf binnengaan dat Christusbewustzijn wordt genoemd.

Laat je geest nu helder worden en sta een verbinding van je ziel door je geest toe en ook een diepere verbinding met de ziel van je ziel en laat deze verbinding sterker worden tot aan het Goddelijke, de oneindige geest en de Goddelijke geest.

Als jullie klaar zijn kom dan langzaam terug naar je normale bewustzijn.

Kryon gaat nu weg. Ga in vrede, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf.

En zo is het.

Copyright © David Brown. All rights reserved.