Kryon: De Magische Sleutel.

 

Kryon:
De Magische Sleutel.

David Brown: Tallin, Estland
21 augustus 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

 Het is heerlijk om hier bij jullie allen in Tallin, Estland, te zijn. Er stroomt veel Liefde door het Universum en binnenkort zal er volle maan en een eclips zijn en dit zijn de signalen van nieuwe energieën, nieuwe liefde en een planetaire transformatie.

Vele mensen verwachtten vele dingen op 21 december 2012, maar energieën zoals deze nemen hun tijd om effect te hebben. Het Universum werkt langzaam met jullie allen en jullie zijn hier allemaal om te groeien en uit te breiden. Jullie natuurlijke staat van zijn is er een van Liefde, er zijn vele misvattingen over de menselijke natuur, de gewonde menselijke natuur is heel anders dan de werkelijke menselijke natuur. Jullie natuur is er een van Liefde en jullie gaan terug naar jullie natuur.

Alle beschadigingen en moeilijke zaken waar jullie je doorheen gewerkt hebben zullen stap voor stap naar Liefde toegaan. Als jullie Liefde worden zullen jullie je heerlijk voelen en zullen jullie een prachtige realiteit scheppen en jullie zullen allemaal gesteund worden door het Universum. In feite zijn jullie de laatste 20 of 30 jaar gesteund en er komt een nieuwe energie aan. Die gaat veel pijn oplossen, veel hardheid, veel pijn binnenin je lichaam, maar zoals bij alle energieën moeten jullie hen toestaan om in je lichaam te komen.

Iedereen heeft een moeder gehad en elke moeder heeft voor elk kind een magische sleutel en vanavond zullen jullie deze sleutel van je moeder ontvangen en deze magische sleutel zal jullie naar een prachtige realiteit brengen.

Deze magische sleutel zal deuren sluiten die gesloten dienen te zijn en deuren te openen die geopend dienen te zijn en uiteindelijk zal deze sleutel jullie bevrijden.

Ik wil graag dat jullie je ogen sluiten en naar binnen gaan en jezelf toestaan om je door je voetzolen te verbinden met Moeder Aarde, met je basischakra en je ook te verbinden met Vader Hemel door je kroonchakra….. en ieders droom is om Liefde te ervaren.

Laat de Liefde gewoon in je lichaam komen. De Kryon-energie is hier en die is vol Liefde en die is vol Liefde voor jullie allemaal en om de liefde zachter en zachter te zien worden, meer ontvankelijker….. en er kunnen aspecten van jezelf zijn die de Liefde op dit moment niet kunnen ontvangen, maar laat desondanks de Liefde in je lichaam stromen….. en word zachter en zachter, jullie hebben soms kracht nodig om zachter te worden….. en laat de zachtheid….. zachtheid….. komen en je spiritgidsen – zij zitten aan jullie voeten en zij willen jullie laten weten dat zij er zijn.

Misschien ervaren jullie een tikje op je oor of op je wang of in je nek….. zij zullen jullie aanraken als jullie gevoelig zijn. Zij zijn hier om jullie te helpen en jullie zijn niet alleen, jullie zijn nooit, nooit alleen geweest en jullie zullen nooit alleen zijn want Spirit is altijd bij jullie.

Zij zijn hier om van jullie te houden, ja, soms leiden zij jullie in moeilijke situaties, maar zij dragen jullie altijd, zijn altijd bij jullie. Zij zullen jullie naar moeilijke situaties leiden en zij zullen jullie daaruit leiden. Het is een zaak van vertrouwen en in sommige mensen zijn er energieën die in hen stromen, die het vertrouwen doorbreken. Als jullie voelen dat je niet kunt vertrouwen, voel dan gewoon dit gevoel van daar niet toe in staat zijn en geef dit aan Kryon en ontvang het geschenk van vertrouwen waarbij jullie je begeleiding kunnen vertrouwen….. en laat de gevoelens komen en laat de gevoelens gaan en ga steeds dieper en dieper in je lichaam….. en voel de Liefde gewoon….. en laat jezelf en laat Spirit een beeld van je moeder brengen….. en laat de Liefde steeds meer en meer stromen tussen jullie en je moeder… Als jullie voelen dat de tijd rijp is, vraag je moeder dan om deze magische sleutel, laat haar jullie deze magische sleutel geven…..

Ik wil dat jullie de magische sleutel vragen om in je hersenen te gaan, jullie hersenen bestaan uit twee helften, de linker is logisch en de rechter is intuïtief, mannelijk en vrouwelijk….vraag de sleutel gewoon om de deuren tussen het mannelijk en vrouwelijk te openen, tussen de logische en de intuïtieve kant… en laat Liefde stromen van de intuïtieve hersenen naar de logische hersenen….. en laat Liefde stromen van de logische hersenen naar de intuïtieve hersenen……laat deze deuren open staan en laat de Liefde stromen tussen de beide hersenhelften en laat hen een begin maken met samenwerking.

Nu de lente eraan zit te komen is het tijd om je spiritgidsen te vragen om je hersenen te reinigen…. zie de spiritgidsen in je hersenen die jullie hersenen een goede voorjaarsschoonmaak geven….. en laat de gevoelens komen en laat hen weer gaan en plaats je hele bewustzijn bij je derde oog…. en misschien zijn jullie toe aan verandering van de gloeilamp in jullie derde oog… en vraag je geleide-gidsen om dit te controleren. De magische sleutel behoort jullie nu voor altijd toe, niet alleen maar voor vanavond, dit is voor altijd, deze sleutel zal overal gaan waar jullie willen, hij zal doen wat jullie maar willen. Want jullie zijn magische wezens van dit Universum…..en de magie keert weer bij jullie terug….

Als jullie rechterkant van de hersenen gaat samenstromen met de linkerkant zal dit jullie bij je relaties helpen. De rechterkant is het mannelijk en de linkerkant van je lichaam is het vrouwelijk, maar het is de tegenstelling in jullie hersenen…. Veel dingen zijn niet wat zij lijken, denk daar eens een tijdje aan…. waarom is de linkerkant van mijn hersenen mannelijk en de rechterkant van mijn lichaam mannelijk en waarom is de rechterkant van mijn hersenen vrouwelijke en de linkerkant van mijn lichaam vrouwelijk? Wat is hier gaande? Denk daar gewoon eens een tijdje over na….

Stel je eens de hemel voor op een koude winternacht als er geen wolken zijn en jullie alle sterren aan de hemel kunnen zien….. en de hemel als jullie brein is. Laat elke ster gewoon meedoen met je hersenen waar dit wordt verwacht en doe hetzelfde met de planeten en de manen. Jullie zijn het zonnestelsel en het Universum – jullie hersenen verbinden zich met de hemel, met alle gevierde wezens die boven zijn – zie dit voor je geest, dit weer verbonden zijn met het zonnestelsel….. en laat ons jullie met deze sleutel helpen bij deze verbinding.

Zie, terwijl jullie verbindingen komen, dat je hersenen beginnen op te lichten……en als jullie dit zien brengen jullie een ander bewustzijn in je lichaam. … en dit zal jullie op zijn beurt helpen om oude, negatieve energieën los te laten….. laat deze energieën gewoon dingen loslaten….. laat hen komen en laat hen gaan….. geef deze negatieve energieën aan Kryon of aan je spiritgidsen en wat jullie ook denken, voelen of dromen, laat hen komen en laat hen gaan….. en als je geest begint op te helderen als de energieën van Liefde door je hersenen stromen en links en rechts met elkaar verbinden, het logische en het intuïtieve, het mannelijk en het vrouwelijk, zal je lichaam kleur bekennen…..

Jullie gaan naar een andere wereld, lieve mensen, jullie zullen op een dag je eigen realiteit scheppen uit pure liefde als jullie lichamen zijn gereinigd en gezuiverd en dan kunnen jullie je nog sterker verbinden met de hemel en de Aarde.

Laten wij even kijken naar jullie verbinding met Moeder Aarde. Plaats je hele bewustzijnin je voetzolen want dit is waar de wortels zich verbinden met Moeder Aarde. Laten wij de sleutel vragen om naar je voetzolen te gaan en de deuren te openen voor een grotere verbinding met Moeder Aarde…… en de sleutel zal deze deuren openen en ervoor zorgen dat de wortels steeds dieper in Moeder Aarde gaan. Laat de wortels zo diep gaan dat zij aankomen bij het prachtige, roze hart in het centrum van de Aarde, het hart dat gevuld is met moederliefde en laat de wortels steeds dieper en dieper gaan en deze prachtige energieën van Moeder Aarde oppakken en laat deze energieën door je heen stromen. Als er een soort blokkade rondom dit gebied is, laat de sleutel deze dan ontsluiten….

Breng je sleutel nu naar je basischakra en laat hem je basischakra ontsluiten en zie hoeveel magie deze sleutel in zich heeft….. misschien zal hij veel donkere energie uit jullie energieveld loslaten, maar tegelijkertijd zal het daar ook zorgen voor een verbinding waardoor elke ervaring van het lichaam anders zal zijn….

Ik wil dat jullie je handen op je knieën leggen met de palm naar de hemel gericht. Nu kunnen wij dus de energie van Vader Hemel door ons heen laten gaan en ook de energieën van Moeder Aarde vanuit de rechterhand aan de sleutel vragen om deze hand te ontsluiten en de energie van Mercurius, het heilige mannelijke, te ontvangen…..  vraag de sleutel om je linkerhand te openen en ontvang de energieën van het heilige vrouwelijke….. van Venus….

Vraag nu de sleutel om naar je hart te gaan en vraag de sleutel om je hart te ontsluiten zodat jullie de energieën te ontsluiten van de liefhebbende maan. De zachte en ontvankelijke energieën, als de energieën van een baby, als een stigma, of de stamper van een bloem…. En ontvang deze zachtheid en ontvankelijkheid gewoon en terwijl deze energieën in je lichaam stromen, laat hen alles reinigen en zuiveren, helen en loslaten en elke weerstand of blokkade oplossen en laat jezelf brengen naar harmonie met het Universum….

De prachtige energieën zullen in je lichaam stromen en de negatieve energieën zullen verdwijnen en dit zal jullie steeds dichter bij een staat van Liefde brengen.

Laat de vibratie van jezelf steeds hoger en hoger gaan en als jullie daar dan zijn, geef dan nogmaals aan Kryon wat jullie tegenhoudt om te vertrouwen…. En laat de Liefde gewoon stromen….. laat de Liefde gewoon stromen en laat de vader zijn positie innemen, de zoon, in jullie lichamen en doe hetzelfde met je moeder en hetzelfde met de maan, jullie baby en doe hetzelfde met Venus, jullie zuster, jullie vrouw, jullie dochter en doe hetzelfde ook met Mercurius, de zoon, de vader en de broer….. en laat deze energieën orde brengen in jullie fysieke lichamen…..

Want, lieve mensen, Kryon gaat nu weg.

Het ga jullie goed en God zegene jullie, en zorg goed voor jezelf.

Dank jullie allemaal.

Copyright © David Brown.  All rights reserved.