Kryon: De wonde van de gewonde koning. 2

Kryon:
De wonde van de gewonde koning. 2

David Brown: Durbanville, Kaapstad
18 februari 2010
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Als de mensheid zich had kunnen gedragen hadden jullie deze energie tweeduizend jaar geleden al gehad. Deze zachtheid, deze liefde, deze vreugde.

Er is een verhaal dat wij jullie vanavond willen vertellen en dit is het verhaal van de gewonde koning en de wond van de gewonde koning. Na de kruisiging van Christus vertrokken hij en zijn familie naar Frankrijk en Engeland en trouwden in koninklijke kringen in deze landen. Uit deze huwelijken kwamen nieuwe religies, het Keltisch Christendom in Brittannië en de Katharen in het zuiden van Frankrijk. Het Keltisch Christendom leefde zeshonderd jaar voort voordat het werd vervangen door het Roomse Christendom, maar in het zuiden van Frankrijk leefde deze energie tot in de twaalfde eeuw. Dit waren de ware afstammelingen van Christus, dit was het ware Christendom en hun geloof was gebaseerd op de ware leringen van Christus.

In de derde eeuw was er in Brittannië een inval van de Romeinen en een poging om dit Keltisch Christendom te breken. Langzaam maar zeker werd dit Keltisch Christendom opgelost en vervangen door het Roomse Christendom. Dit was een Goddelijke samenleving die gebaseerd was op liefde, verbondenheid, vrijheid en vreugde die echter maar tweehonderd jaar duurde. Het duurde in het Zuiden van Frankrijk iets langer totdat de Rooms Katholieke kerk een pact sloot met de Koning van Frankrijk waarna er volkerenmoord gepleegd tegen een half miljoen Katharen.

Waarom wij jullie dit verhaal vertellen? Omdat er in de psyche van het Westen een probleem is; tweeduizend jaar later is er nog steeds een aspect van jullie zelf dat de ware Christus is en er is een ander aspect dat probeert om Christus na te bootsen. De ware Christus moet winnen en de Christus die Christus na-aapt dient te verdwijnen, opgelost te worden.

Wij vragen jullie om de ware Christus binnenin je te vinden en je gidsen jullie te laten leiden om het ware Christusbewustzijn in jezelf te vinden. Dit aspect van jezelf kan behoorlijk kwaad zijn, behoorlijk gewond en behoorlijk beschadigd. De andere kant van jezelf is de Oude Katholieke Kerk die zoveel  verwoesting aanrichtte in het verleden en het is aan jullie om deze twee aspecten van jezelf te bekijken. Deze twee kunnen niet samenleven maar zij moeten elkaar begrijpen. Dit is de reis van de westerse mens, om deze botsing tussen het Rooms Katholicisme en de Katharen te overwinnen. Jullie moeten zitten en deze twee aspecten van je innerlijk zelf observeren en met deze twee aspecten Zijn.

Dit zijn wonden op wereldschaal, dit is massabewustzijn voor het Westen. Dit zorgt ervoor dat jullie niet heel zijn. Wij vragen jullie om liefde en waar Christusbewustzijn en Katholiek bewustzijn samen met de energieën van verantwoordelijkheid door jullie heen te laten stromen.

Deze wond moet geheeld worden en jullie dienen je te verbinden met het ware Goddelijke, het liefhebbende Goddelijke. De westerse psyche zit op dit moment in deze positie en dit zal zo blijven totdat deze wond is geheeld, tot er overal omheen vergeving is. Laat de energie van vergeving stromen rond beide aspecten van je Christusbewustzijn, want door verontschuldiging toe te staan van de ene kant naar de andere en andersom, zullen jullie beginnen om de woede en wrok met betrekking tot deze beide onderwerpen van jezelf los te laten.

Iedereen in deze zaal heeft beide levens gehad, als Katharen en als Katholieken of als Keltische Christenen. Jullie hebben al deze verschillende aspecten van aanbidding ervaren en het is tijd dat de waarheid doorkomt. Jullie kunnen je een beetje ongemakkelijk voelen als jullie deze energie door de verschillende aspecten van jezelf voelen stromen.

Laat de liefde gewoon stromen en laat de verontschuldiging gewoon stromen. Laat het gaan waar het naartoe wil gaan. De energieën van verontschuldiging laten vaak een hoop boosheid en veel ongemak los en er is veel angst betrokken bij dit loslaten. Jullie betrekken de meesters van de wereld erbij en de meesters van jullie eigen Universum en ook degenen die overheerst zijn geweest, onderdrukt, en vervolgd. Laat de energie van vergeving door je heen stromen en ook naar de verschillende aspecten van jezelf. Weet dat jullie negatieve energieën zullen loslaten en voel hoe zij oplossen. Voel het komen; laat het komen en laat het gaan…

Als jullie deze energieën loslaten zullen jullie een nieuwe wereld binnengaan, een nieuwe staat van zijn, een nieuwe staat van bewustzijn. Laat de volgende energie doorkomen, de energie van vergeving en laat al deze aspecten van jezelf elkaar vergeven in de hoop dat zij met elkaar kunnen leven. Laat de vergeving stromen naar waar dit ook nodig is want jullie helen het massabewustzijn, jullie laten het nieuwe Goddelijke stromen, een nieuwe verbinding, een hoger niveau van verbondenheid met het Goddelijke, en jullie helen een groot litteken, een massieve wonde, een massieve wonde in het landschap van de psyche van de westerse mens. Er kan ware liefde op deze Aarde zijn; vrede, liefde, vreugde en vrijheid voor iedereen. Het is een veiliger wereld voor iedereen, alle mensen kunnen heel worden, kunnen Een worden. Er is genoeg voor iedereen, er zal een compleet andere wereld zijn als de Hele Mensen deze Aarde weer zullen bewandelen.

Het zijn niet alleen de mensen in het westen die met deze wond worstelen, de oosterse religies hebben ook hun problemen, zij hebben ook hun verbroken verbindingen en stoornissen. Laten wij nu de energieën van de Heilige Omhelzing door laten komen die het trauma zullen helen dat is veroorzaakt door de verdeelde Christenheid. Het zal jullie weer verbinden met het Goddelijke. Laat de energieën van de Heilige Omhelzing door je heen gaan en in de wond van je gewonde koning. Dit is waar de verhalen van Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel begonnen. Laat de energieën van de troubadours en romantische liefde terugkeren in je lichaam en psyche. Als deze wond heelt zullen jullie de energieën van eer en respect weer terugbrengen in je lichaam en zullen deze nieuwe energieën in staat zijn om door jullie heen te stromen. Conflicten zullen gaan oplossen.

Op deze planeet waar jullie op leven kan er één waarheid zijn en kunnen er miljoenen waarheden zijn, maar er is maar een Goddelijk; een alles doordringende energie die liefde brengt, verbondenheid en vrijheid in jullie lichamen – het Licht dat het duister zal vervangen.

Laat de volgende energie, de energie van het Heilige Filter door dit conflict binnenin heen stromen. Het Heilige Filter zal alle negativisme van het verleden eruit filteren. Het zal het transformeren of stoppen. Het zal ervoor zorgen dat de goede energieën niet naar het verleden stromen.

Zorg voor een ankering van pure liefde hier in de grond, in de grond van Durbanville. Laat pure liefde door jullie harten stromen en laat het de zaken tussen Katholieken en Katharen oplossen, tussen de Katholieken en de Keltische Christenen, zodat het compleet wordt opgelost. Laat je Goddelijke verbinding sterker en krachtiger worden en laat jezelf werkelijk verbonden en diep, diep geliefd zijn. Er wordt absoluut zonder enige reden van jullie gehouden.

Voel de liefde die Spirit voor jullie heeft, hier, vanavond in deze zaal en voel deze liefde. Laat de liefde door je harten stromen en jullie verbinden met het Goddelijke. Jullie lichamen zullen oplichten als jullie jezelf toestaan om Licht te worden en in dit Licht zullen jullie je vrijheid en je vreugde vinden. Jullie zullen je liefde voor het leven vinden.

Lieve mensen, dit is Kryon die nu weggaat, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf.

Dank jullie allen.