Kryon: Elk mens is hier met een reden. 1.

Kryon: Elk mens is hier met een reden. 1.

Marina da Gama, Kaapstad
David Brown / 7 November 2006
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Welkom in Marina da Gama. Er is vanavond veel liefde en vreugde in de lucht. In het laatste jaar hebben de energieën jullie aangezet tot een verhoging tot op een zeer moeilijke graad en in het algemeen zijn jullie voor jezelf allemaal doorgebroken naar een nieuwe realiteit. Lieve mensen, er is veel liefde in de lucht en in jullie om te delen met anderen.

De tijden waarin er niet genoeg liefde in jullie levens was, zijn voorbij. Vanaf nu zal liefde in jullie harten gaan stromen in absolute overvloed. Lieve mensen, dit is tijd voor een viering! Dit is het begin van de nieuwe wereld en het einde van de oude. Jullie stappen allemaal in nieuwe realiteiten, in nieuwe wegen en nieuwe staten van zijn.

ZELF als jullie dit niet bewust hebben gedaan is dit gedaan door Spirit, vergis je niet! Stap voor stap zullen jullie met deze reis deze nieuwe realiteit binnengaan. Jullie zullen deze realiteit ook omarmen en belichamen want jullie WORDEN die realiteit.

Er is nu genoeg kennis en wijsheid op deze planeet om in staat te zijn om de vijfde dimensie binnen te gaan, naar een dimensie waarin jullie je eigen realiteit scheppen zonder dit op een negatieve manier te doen. Jullie zullen je dromen leven: jullie zullen een nieuwe waarheid binnengaan, een nieuwe staat van zijn, naar een absolute Eenheid – allereerst een eenheid met jezelf en daarna een eenheid met het Universum.

Laat je hart opengaan en laat liefde in je hart stromen. Vanavond, lieve mensen, is de zaal gevuld met Spirit – met jullie geleidegeesten, met het engelenrijk en met de grote meesters; zij zijn hier allemaal aanwezig op deze avond.Vanavond is er een grote ankering van vreugde in deze kleine zaal in Marina da Gama waar relaties tussen mannen en vrouwen naar een nieuw niveau zullen gaan, een nieuwe dimensie, een nieuw bewustzijn.

Relaties – een waar samengaan van het mannelijke en het vrouwelijke – was bijna onmogelijk op de manier waarop de Aarde en de energie van de Aarde zijn opgezet achter zo vele sluiers. Ware liefde was altijd alleen maar een droom – nu zal ware liefde bereikbaar zijn, een ware vermenging van het mannelijk en het vrouwelijk die allen kunnen ervaren – en daarmee komen ook de energieën van vreugde, van extase en de energie van bereidheid.

Bereidheid kan klinken als een heel vreemde component. Toch is het een vitaal onderdeel want zonder de wil kan er geen eenheid zijn; want om eenheid te krijgen moet de wil er zijn. Alleen met een ware relatie met andere mensen kunnen jullie vreugde scheppen en kunnen jullie vreugde kennen door het communiceren en de expressie van je innerlijk zelf en dit betreft ook gehoord worden, jullie moeten gehoord worden om echte vreugde op deze planeet te ervaren. Alle ware liefde en vreugde worden ervaren door jezelf en een ander persoon, een tweede partij. Dit is de verbinding met het Goddelijke – dit is de stap naar de vijfde dimensie, het ware toestaan van de vermenging van het mannelijk en vrouwelijk binnenin.

Sluit dus nu je ogen en ga naar binnen. Ga je lichaam in en voel hoe je dieper en dieper je lichaam in gaat. Voel welke gevoelens er komen als wij over deze vereniging tussen het mannelijk en het vrouwelijk binnenin praten.

Vandaag is het 7e november 2006. Dit is een dag van groot belang. Dit is een dag van groot kritisch vermogen en er zijn afgelopen weken oordelen geweest op dit aardse ruimteschip. Een deel van deze meningen bestaat eruit dat bepaalde energieën niet langer nodig zijn op deze planeet en dat er helderheid en eerlijkheid moeten zijn bij regeringen. De volkeren op de Aarde moeten de waarheid krijgen; de ware spirituele leringen die zeggen dat zij liefde in hun leven kunnen krijgen.

Diep van binnen is het gevoel van liefde een diep gevoel van dankbaarheid  en verlangen. Iedereen op dit aardse ruimteschip hoort op deze planeet en er is werk of een verantwoordelijkheid voor ieder mens die op deze planeet rondloopt, hoe inferieur ook, hoe duister ook, hoe onopgelost zij ook zijn; elk en ieder menselijk wezen is hier met een reden om een geschenk te brengen van hem/haarzelf. Deze geschenken dienen uitgepakt te worden en naar de Aarde gebracht te worden.

Het is een ding om een mens te helpen – het is een ander ding om hem te redden. Er is een zeer dunne lijn tussen helpen en redden. Helpen doe je iemand als je de waarheid recht voor hem legt en zij naar die waarheid handelen. Het redden van een persoon is de waarheid in een persoon zien en voor hun bestwil handelen. Als jullie redden zullen jullie in je eigen leven veel energie verliezen. Jullie zullen ontelbare jaren van liefde verliezen. Als jullie een ander redden is er een aspect van jezelf dat verlangt om gered te worden, een deel van jullie dat zich hulpeloos voelt of alleen, dat niet weet hoe het moet handelen om in vrede en overvloed op deze Aarde te leven.

Wat jullie voor een ander hebben gedaan zouden jullie ook voor jezelf gedaan moeten hebben. Jullie zouden jezelf de antwoorden en handelingen moeten geven en door dit te doen zouden jullie jezelf vrijlaten.

Ga steeds dieper naar binnen en word zachter en zachter en zachter, steeds vriendelijker en steeds vrediger. Komt tot rust op die plaats waar dat deel is dat gered moet worden. Jullie zullen het in je lichaam voelen. Jullie zullen voelen dat dit deel een heel, heel jong kind is dat zich doodsbang voelt. Wat er voor nodig is om dit deel van henzelf te helen is om erbij te zijn, ervan te houden, ernaar te luisteren, om dus bij dit kleine kind te zijn en het te laten weten dat het veilig is.

Dit aspect van jullie heeft constant een realiteit geschapen en het is een realiteit waarin jullie veel energie hebben verloren. Jullie vader en moeder waren precies hetzelfde – daarom leerden jullie dit gedrag – niet doordat jullie verteld werd je op een bepaalde manier te gedragen, maar door het observeren van het kind dat het gedrag van de ouders in zich opzoog.

In de zachtheid en vriendelijkheid van je eigen lichaam zullen jullie deze naald in een hooiberg vinden – het is daar –dit kleine kind dat zo bang voor het leven is.

Observeer het kind in jezelf en de gedragspatronen van zijn ouders en degenen om hem heen toen het zijn imprint kreeg met deze terreur.Oordeel jezelf niet.

Want jullie mogen je kinderen hebben, veroordeel jezelf niet – accepteer de lessen.Wees bij jezelf en houd jezelf vast. Waar er angst in je lichaam is, het werd geschapen door een ouder van de andere sekse, of misschien door het bekvechten of vechten van je ouders, en dit maakt het voor jullie bijna onmogelijk om een relatie te hebben.

Dit kind zendt de energie van “geen relatie” uit naar jullie realiteit. Als een kind heel jong en kwetsbaar is, zijn een paar harde woorden van de ene ouder tegen de andere al voldoende om het van streek te maken.

Wordt vervolgd