Kryon: Er is geen reden nodig om van jullie te houden!

Kryon:
Er is geen reden nodig om van jullie te houden!

David Brown: Graz, Oostenrijk
13 oktober 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om hier vanavond onder jullie allen te zijn. De zaal is gevuld met Spirit. Jullie engelen en gidsen zitten aan jullie voeten. Er hangt veel liefde in deze zaal en het leven gaat over Liefde en Leven. De gidsen en engelen die vanavond aanwezig zijn hebben ontzag en eer voor het werk dat jullie hebben gedaan. Jullie persoonlijke gidsen en vele meesters vanuit het hele Universum zijn vanavond ook aanwezig.

Niet dat jullie gidsen minder zijn dan de meesters, maar er is veel geleerd van jullie leerervaringen op Aarde. Veel van wat jullie hebben geleerd echoot rond in het Universum. Er is veel liefde op deze wereld en veel liefde die wordt onderdrukt maar de dagen van onderdrukking van liefde zijn bijna voorbij.

Er komt heel snel een nieuwe wereld aan. Een wereld vol liefde, vreugde en vrijheid en jullie zullen in je recht staan als scheppers, scheppers van de realiteit die jullie kiezen zonder negatieve emoties en gedachten en mettertijd zullen deze gedachten direct realiteit worden.

Dit is wie jullie zijn – magische wezens van dit Universum. Als wij het woord magisch gebruiken bedoelen wij de mogelijkheid om Goddelijke Wil hier op Aarde te scheppen ofwel de fysieke manifestatie van de Goddelijke Wil. Goddelijke Wil wordt sterker en sterker op deze planeet en jullie worden allemaal steeds meer verbonden met het Goddelijke. Er is veel ongebruikte liefde in jullie harten.

Deze wereld is vol liefde – de lucht en de levenskrachtenergie die jullie omringt is vol liefde en is er zodat jullie hem kunnen manifesteren.

Op dit moment manifesteren jullie allemaal wat jullie ook willen. Jullie zeggen tegen jezelf “Maar waarom – wat ik wil hebben krijg ik niet.” De waarheid is dat gedachten emoties scheppen die de realiteit scheppen en dat emoties een realiteit scheppen, maar dit geldt ook voor negatieve emoties en gedachten. Wij channelen nu al een tijdje op het reinigen van negatieve gedachten en emoties en dit proces stelt jullie in staat om je energie heel snel te reinigen.

Deze energetische processen worden nu geperfectioneerd. Als jullie deze channeling vanavond verlaten zal dit vanavond in jullie – op cellulair niveau – in-geprint zijn.Jullie zijn allemaal grote scheppers. Jullie zijn allemaal magische wezens van dit Universum en er wordt diep van jullie gehouden om geen enkele reden.

Sluit nu je ogen en zet je voeten stevig op de grond en laat de energie van Moeder Aarde in je voeten stromen.

Laat tegelijkertijd de energie van Kryon door je hart stromen en verbind je met Vader Hemel door je kroonchakra. De energie van Moeder Aarde zal langzaam door je lichaam stromen naar je kroonchakra en verder en de energie van Vader Hemel zal door je kroonchakra en je hele lichaam stromen en je verbinden met het hart van Moeder Aarde.

Open je hart en verbind je met alle leden van de groep in deze zaal en laat liefde groeien en uitbreiden. Laat de energie zich nu verder uitbreiden dan je lichaam naar de energie van de persoon naast jou. Laat deze liefde steeds hoger gaan.

Waar er weerstand in je lichaam is, laat dit dan oplossen en laat liefde stromen en uitbreiden van jouw hart naar de harten van alle leden van deze groep en naar allen die dit lezen. Waar er weerstand in je eigen hart is, laat dit dan oplossen – laat het gaan.

Terwijl wij vanavond spreken is de maan bijna vol en beginnen jullie emoties zich uit te breiden. Welke emotie er op dit moment ook in je lichaam is, laat die zich uitbreiden. Hoe sterker jullie de emotie maken, hoe meer realiteit die zal scheppen. Jullie hebben de emotie al en door die te onderdrukken geven jullie hem energie. Laat deze emotie zich uitbreiden en groeien. Laat hem nu bewegen en stromen (wees een met de emotie – probeer hem niet te controleren) en laat hem, net zoals bij de oceaan, in golven aankomen.

Accepteer dat de stroom in je lichaam in golven komt en als de emotie loskomt, laat die dan stromen en je lichaam met liefde vullen.

Hoe minder emotie er in je lichaam is, hoe meer liefde er is, hoe makkelijker het zal zijn om de realiteit van je keuze te scheppen.

Laat de liefde je lichaam dus vullen en je verbinden met Kryon. Wees je bewust van de toenemende vibraties in je lichaam. Welke problemen jullie in je leven ook mogen hebben, geef hen aan Kryon – laat hem met deze problemen werken – deze energieën.

Elk probleem is een antwoord dat erop wacht om te gebeuren. Als jullie het probleem niet (her)kennen kunnen jullie het antwoord niet ontvangen. Negen van de tien keer is een probleem een emotie, dus hoe meer jullie de emotie onderdrukken, hoe meer problemen jullie hebben en deze problemen zijn/worden zelden opgelost.

Laat je lichaam losjes en vrij zijn.Laat je energieën zich uitbreiden en laat liefde stromen waar die al jaren niet meer heeft gestroomd.

In een staat van expansie openen jullie je om emotie los te laten. Vanavond, in deze zaal, zijn er twee aparte groepen zielen. Jullie zijn allemaal helers die precies verdeeld zijn door het midden van deze zaal. Beide groepen hebben gewerkt met de Kryon-energie en niet alleen op Aarde maar ook in andere melkwegstelsels en Universums.

Ga terug in de tijd en roep dit werken met Kryon uit voorgaande levens op. Er zijn vele geheimen in het begrijpen van hoe je moet leven en hoe je kunt helen – niet alleen jezelf, maar ook anderen. Vind deze levens en breng de kennis en het begrip terug dat jullie hadden en laat dit in dit leven weer ontwaken. Jullie zijn allemaal allereerst naar deze Aarde gekomen om jezelf te helen en daarna een deel te worden van deze Nieuwe Tijd, die golf van energie die de planeet zal overstromen met een geheel nieuw bewustzijn en een geheel nieuwe, magische wereld zal scheppen.

Voel hoe het in de voorbije levens voelde en sta de energie toe door je heen te stromen. Anker het vanavond, hier in deze zaal, in de Aarde. De kunst van het helen is magisch en mystiek maar er zit logica in helen. Niets op deze planeet gebeurt toevallig.

Geen gebeurtenis, of zij nu als goed of slecht worden gezien, gebeurt bij toeval – alles is zo bedoeld.

Laat elke schaamtevolle of schuldvolle gebeurtenissen uit je verleden aan deze energie zien die door jullie heen stroomt.

Over welke vreemde of gekke dingen jullie je ook onthutst voelen, toon hen ook aan deze nieuwe energie.

Laat steeds meer liefde door je lichaam stromen want deze liefde zal jullie je sterk en krachtig laten voelen en angst, boosheid en droefheid in jullie loslaten en naar een zachte, vriendelijke ruimte gaan waar jullie de meest subtiele geschenken kunnen ontvangen.

Een deel van jullie is zacht en vriendelijk. Zelfs de sterkste, wildste man heeft de zachtheid en de vriendelijkheid. Dit is geen zwakheid – dit is een kracht!

Om deze ruimte te handhaven vereist energie en liefde en hoe meer er in jullie is opgelost, hoe meer energie er door jullie heen stroomt. Wees je dus even heel bewust van deze energie. Ga nu naar die zachte en vriendelijke plaats waar je kunt ontspannen. Laat de energie vrij. De grootste geschenken die het Universum heeft aan te bieden komen naar jullie toe als jullie in die zachte, vriendelijke ruimte zijn. Laat deze geschenken in je lichaam stromen.

Wat jullie ook zien en voelen, het behoort jullie toe – wat jullie ook dromen, het behoort jullie toe.

Herken en word deze droom want dit is DE aansporing in jullie leven. Onthoud, het dient geleefd te worden want als jullie je droom niet leven is er een angst die jullie tegenhoudt.

Onderzoek je droom om te ontdekken waar jullie angsten zijn – misschien zijn jullie bang voor woede of voor droefenis of liefde. Herken je angst en in het herkennen van die angst zal die worden opgelost. In deze energie is er geen knoop die niet ontrafeld kan worden – er is geen probleem dat niet opgelost kan worden. Er is niets dat jullie Schepper jullie schenkt dat jullie niet aankunnen. Stuur liefde naar je angsten, liefde naar deze die jullie vertellen dat jullie onwaardig zijn en laat liefde nogmaals uitbreiden door je angst heen en zie hoe het oplost.

Stel je voor dat je een stap dichter bij je droom bent gekomen – terwijl jullie steeds dieper in je lichaam gaan om de plaatsen te vinden die jullie in vele levens nog niet hebben gevonden. Als jullie in het duister van je eigen ziel stappen, neem dan een lantaarn of een kaars mee…… want alles wat het nodig heeft is een lichtje. Als jullie in die donkere hoeken van je leven kijken, laat het licht dan schijnen in het duister en laat liefde stromen naar deze gebieden. Nu zullen er nieuwe houdingen, nieuwe manieren en nieuwe gedachten stromen naar deze plaatsen terwijl jullie lichamen zich vullen met de energie van een waarlijk nieuwe weg.

Wij gaan nu de energie van 2012 instellen en de energie heel langzaam opbouwen. Jullie zullen angsten en zaken ervaren in je lichaam maar observeer gewoon en wees je bewust van deze gevoelens. Draag al je angsten en zaken terwijl de energie zich opbouwt en kijk goed om je heen – zie hoe je leven in dit jaar is – 2012. Op dit moment is de energie op 60%. Er zullen nieuwe manieren van reizen zijn en een nieuwe economie. Dit is geen energie om te vrezen maar eerder een energie om te respecteren.

Jullie zijn degenen die het zaad van deze energie dragen. Door zoveel liefde en heling binnen te brengen geven jullie dit zaad energie. Jullie zullen de weg naar deze nieuwe energie leiden en als steeds meer van jullie verlicht en ontwikkeld worden, zal er naar jullie gekeken worden en zullen jullie gevolgd worden – jullie zullen gehoord en gezien worden als heldere vuurtorens voor de Nieuwe Tijd. In de Nieuwe Tijd zal alles gegenereerd worden door liefde. Er zal op deze Aarde ruimte zijn voor iedereen – nieuwe manieren van leven en nieuwe energieën die afgetapt en gebruikt kunnen worden. Wij zitten nu op 70% van de energie, herken dus je gevoelens en emoties en laat hen vrij.

Jullie zouden je moeten voelen alsof jullie in een uitbreidende ruimte zijn, een plaats waar jullie je rug rechten en jullie harten gloeien. Laat deze energie jullie en die zachte plek in jullie steeds meer vullen.

In 2012 zullen jullie zo zacht als katoenwol zijn maar ook immens krachtig. Nu zit deze energie bijna op 80%. Herken nogmaals, en laat elke emotie los die naar boven komt. In 2012 zullen jullie relaties gladjes en makkelijk zijn, jullie energie zal levendig zijn en in een oogwenk zullen jullie de antwoorden hebben op alle aardse vragen. Laat jullie energie deze energie ontmoeten. Wij gaan nu naar 90%. Open je harten nog meer en laat nog meer liefde stromen – want dit zal een liefhebbend era zijn.

Kijk nu diep naar binnen en zie hoe het leven in 2012 zal zijn…… voor jullie. Ontvang alleen de waarheid. 2012 is het jaar van een nieuwe dimensie. De vibraties van de planeet Aarde leiden de mensheid naar een nieuwe dimensie. Wij zitten nu tussen 95 en 98 procent. Wees vriendelijk tegen je lichaam en wees je heel bewust van je gevoelens. Herken deze gevoelens en laat hen los en kijk dan om je heen en ervaar deze energie.

Observeer de manier waarop je reist en de manier waarop je communiceert. Observeer de manier waarop je relaties hebt en wat je manifesteert…..maar nog belangrijker, bekijk de manier waarop jullie je eigen realiteit scheppen.

Herken het deel van jullie dat denkt dat alles mogelijk isen geef dit deel van jezelf aan Spirit en laat de liefde stromen.

Observeer je lichaam, observeer de energie die in dat lichaam is – hoe het voelt. Waar er pijn is, laat de nieuwe energie er doorheen bewegen en nodig meer en meer liefde uit om door je lichaam te stromen.

Lieve mensen, dit is jullie werk. Jullie zijn de leiders van de Nieuwe Tijd.

Jullie zijn degenen die de sleutel hebben om de Aarde te openen voor deze nieuwe energie. Als jullie een contract hebben om het Goddelijke naar deze Aarde te brengen, is een deel van dit contract dat jullie fysieke toestemming moesten geven om deze nieuwe energie op te pakken. Jullie hadden allen een keuze. De Aarde is een plaats van vrije keuze. Sommige keuzen zijn op Aarde gemaakt in consensus met andere zielen en sommige worden opgemaakt voordat jullie naar de Aarde komen. Onthoud: iedereen heeft de vrijheid van keuze om in deze energie te opereren.

Jullie gidsen zitten aan jullie voeten. Zij hebben absoluut ontzag voor de ervaring waar jullie doorheen gaan – zo’n speciale ervaring die zo zelden voorkomt. Jullie zijn degenen die jullie engelen en gidsen hebben gekozen om deze ascensie (mee) te maken. Het was jullie beurt – het was jullie tijd – het was jullie keuze!

Met elke keuze komt verantwoordelijkheid en met verlichting komt de mogelijkheid om toe te stemmen. Jullie zullen bij elke stap op je weg geleid worden. In die zachte en vriendelijke plaats kunnen jullie met je spiritgidsen spreken en in de rust en de stilte zullen jullie engelen tegen jullie spreken.

Zij zullen jullie leren hoe jullie je persoonlijke kracht kunnen claimen en het leven kunnen krijgen dat jullie willen.

Onze wereld is een speciale plaats die vol zeer speciale mensen is. Speciaal zijn maakt jullie niet meer of minder belangrijk, het maakt jullie eerder gelijker. Jullie brengen allemaal cadeaus mee en hebben werk te doen. De eerste klus is het helen van jezelf en de moeilijkste is verliefd te worden op jezelf. Jullie gidsen en engelen houden innig van jullie. Jullie worden ook geliefd door het Goddelijke en om geen enkele reden – er wordt gewoon van jullie gehouden.

Onthoud dit…… er wordt om geen enkele reden van jullie gehouden!!!

Laat de energie in je lichaam stromen, naar de kern van je wezen. Wat jullie in het verleden ook hebben gedaan is inconsequent en onthoud dat er om geen enkele reden van jullie wordt gehouden.

Zit gewoon stil en wees je bewust van deze liefde. Voel de liefde van je gidsen, je engelen en het Goddelijke. Jullie worden geëerd en gerespecteerd door allen in de Geestenwereld en jullie hebben al hun steun!

Als jullie iets aan hen VRAGEN zullen jullie hun steun krijgen, hun liefde en de vreugde van Spirit en dan de harde plaatsen in je hart loslaten. Laat hen oplossen. Laat hen vrij met liefde en dank hen voor alle lessen uit het verleden.

Lieve mensen, dit is Kryon die nu weggaat. Het ga jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf.