Kryon: Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijk

Kryon:
Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijk

David Brown / Wynberg, Kaapstad
27 januari 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, Lieve Mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Jullie hebben prachtig weer op het moment, prachtig en warm weer op de mooiste kaap van allemaal. Er doen zich dit jaar grote opwaarderingen voor, het is het jaar waarin alles samen gaat vallen of daarmee begint. Veel heling heeft er al plaatsgevonden. Jullie hebben geleerd jezelf te genezen. Jullie kennen het proces. De schaamte die het helingsproces vertraagde en jullie allemaal met je wonden verbond, lost zich op. Liefde is het enige antwoord en liefde is de enige manier.

Nogmaals, jullie stappen in een totaal nieuwe wereld…..  een wereld van liefde, vreugde, vruchtbaarheid, creativiteit en vrijheid en als de tijd verstrijkt zal extase een van jullie energieën worden, geen gelukzaligheid, maar extase….. er is een verschil. Extase is een proactieve energie en gelukzaligheid is een gebrek aan gronding. Extase komt met gegrond zijn. Gelukzaligheid is een ongegronde staat van zijn die veel Oosters filosofieën de mensen leren te zijn en het is niet waar jullie je leven willen ervaren, op andere planeten, jullie leven dient hier op Aarde ervaren te worden. Andere manieren tellen niet mee. Jullie zijn niet aanwezig als jullie in staten van gelukzaligheid zijn.

Door aanwezig te zijn, zijn jullie in een ruimte waarin jullie beslissingen kunnen nemen en keuzen kunnen maken, dingen kunnen begrijpen en fysiek worden. Als jullie uit je lichaam zijn en spelletjes spelen in andere hoeken en gaten van het Universum kunnen er vele dingen met je lichaam gebeuren, er kunnen dingen gebeuren die jullie niet willen.

Er komt dus een grote energieverhoging aan, een grotere gronding, een groter gevoel van aanwezig zijn en een mogelijkheid om je aanwezigheid vast te houden. Hoe meer jullie aanwezig zijn hoe meer jullie op deze Aarde manifesteren; hoe meer jullie krijgen wat jullie willen. Dit komt met een heel, heel andere energie, een gevoel dat jullie kennen als jullie blokkeren wat jullie willen – jullie zijn in je lichaam en voelen wat de energie tegenhoudt om te stromen. Wanneer jullie buiten je lichaam zijn voelen jullie niet echt wat de energie van wat jullie willen, tegenhoudt.

Sluit nu dus je ogen en kom in jelichaam en voel jezelf in je lichaam en zet je voeten op de vloer en verbind je door je voeten heen met Moeder Aarde. Laat je wortels steeds dieper in Moeder Aarde gaan en hoe meer jullie dit beoefenen – of hebben beoefend – hoe veiliger en zekerder jullie je op Moeder Aarde zullen voelen. Verbind je met Vader Hemel door je kroonchakra. Laat de energieën van zich in je lichaam vermengen; jullie lichamen weten hoe zij dit moeten doen en als jullie ergens weerstand voelen laat deze energieën dan wegebben en stromen om de weerstand op te heffen.

Word je bewust van het Vrouwelijk Goddelijke want in het Westen wordt God altijd alseen man gezien en in de Nieuwe Tijd weten wij dat God zowel mannelijk als vrouwelijk is en alles is wat is. Maar het Christendom leerde jullie dat jullie kinderen waren, het was alsof God een oude, grijze man was met een lange baard, de mannelijke God.

Het is dus het kind in jullie dat weer opgevoed dient te worden, het is het kind dat moet weten dat God zowel vrouwelijk als mannelijk is en het is nodig dat jullie deze twee Goddelijke energieën in jullie vermengen om de levenskracht in jezelf te scheppen.

Als deze energieën zich vermengen zullen jullie energie hebben om de realiteit van je eigen keuze te scheppen en om jezelf de geschenken te geven die jullie in je leven willen hebben. Jullie zullen in staat zijn om je dromen van energie te voorzien. Alleen handelen met het Goddelijk Mannelijk of Vrouwelijk zorgt niet voor ware en krachtige schepping; jullie dienen het kindin jullie te leren dater twee energieën zijn rondom God, of het Goddelijke.

Ga naar binnen en vind het kind dat denkt dat God de man met de baard is die op een ster of een wolk zit. Laat het kind het Goddelijk Vrouwelijk ervaren en het ware Goddelijke Mannelijk en wees gewoon bij dit kind  en laat dit het verschil begrijpen….. en laat deze energie door het kind heen stromen en jullie zullen behoorlijk verrast zijn hoe jullie levens gaan veranderen als jullie het Vrouwelijk steeds meer gaan accepteren; als jullie gaan inzien dat er een afwezigheid is geweest van het Goddelijk Vrouwelijk in bepaalde aspecten van jullie levens. Zelfs als volwassenen zijn jullie nu heel duidelijk dat het Goddelijk zowel vrouwelijk als mannelijk is.

Voor een vrouw is het aanvaarden van het Goddelijk Vrouwelijk een verdere stap naar haar vrouwelijke staat van zijn, een deel van de vreugde om een vrouw te zijn en voor de man is het de acceptatie van zijn vrouwelijke ziel, van het Goddelijk Vrouwelijk. Het is bijna alsof de helft van je psyche weer energie krijgt en in balans wordt gebracht.

Ware scheppingheeft altijd mannelijke en vrouwelijke energie nodig en als jullie hen beide mixen met het Goddelijke gaan jullie energieën in jezelf bewegen, gaan jullie heel, heel snel genezen; gaan jullie onvoorwaardelijke liefde in je leven brengen, een pure liefde, liefde die wandelt tussen compassie en seksualiteit, het zal jullie in staat stellen om puur te zijn, om helder te zijn. Het zal jullie in staat stellen om je Goddelijke Weg te gaan , om steeds meer stappen te maken naar de waarheid van wie jullie zijn. Het zal jullie laten scheppen op een verbazingwekkende manier, het zal jullie meenemen naar een geheel nieuwe wereld, een nieuw en fantastisch gezichtspunt.

Niemand kan jullie zeggen of vertellen dat julliealleen maar dromen. Als jullie energie binnenin steeds sterker is samengesteld met jullie innerlijke vaderenergie in jullie bovenste drie chakra’s en jullie innerlijke moeder in de onderste drie chakra’s en het innerlijk kind in je hart zal dit meer stroming veroorzaken tussen jullie innerlijke vader en moeder en meer veiligheid en energie geven voor het kind om zich uit te drukken en het leven te leven dat het echt wil, waar het werkelijk van droomt en waarvan jullie voor je kind droomden.

Laat deze twee energieën van het Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijk doorgaan met door je heen te stromen naar die aspecten van het kind die niet begrijpen dat er een mannelijke en een vrouwelijke God is.Laat het innerlijk kind ontwaken en laat jezelf jouw waarheid binnenstappen, jouw ware, orgastische waarheid.

Observeer gebieden in je lichaam waar je het vrouwelijk of het mannelijk niet hebt toegestaan…… en laat deze energie naar die plaatsen gaan, steeds dieper in die plaatsen…. laat de liefde steeds dieper gaan want dit zal voor je hart de wegen openen waar je kunt weten dat er maar een persoon is die je waarlijk kunt liefhebben in deze wereld – je tweelingvlam.

Dit zal het deel van je hart terugbrengen dat je op een bepaalde tijd in je leven afstootte, normaal gesproken is het de eerste keer dat je een gebroken hart had.De pijn is zo brandend, zo moeilijk, dat je besloot om die apart te zetten van je hart of het ergens anders verstopte, misschien in een woestijn of op de bodem van een rivier, maar jullie hebben allemaal je eigen geheime plaatsen waar jullie een deel van je hart verborgen toen het voor de eerste keer werd gebroken.

Nu is het de juiste tijdom terug te gaan in de tijd en de dag te vinden waarop je hart werd gebroken. Laat het mannelijk en het vrouwelijk Goddelijk die ruimte gewoon vasthouden….. en laat Kryon dit ook doen. De zaal is nu gevuld met de Goddelijke aanwezigheid, de engelen en jullie spiritgidsen die jullie vasthouden zodat jullie terug kunnen gaan in de tijd en kunnen herinneren waar jullie het deel van je hart hebben verborgen, het deel van je hart dat jullie andere helft kan liefhebben, die andere speciale persoon die jullie op Aarde kwamen ontmoeten.

Het is mogelijk dat jullie al een relatie met die persoon hebben, het kan al jarenlang zijn , maar jullie hadden nog nooit dit deel van je hartdaarbijom de magie werkelijkheid te maken.

Ga terug in de tijd en herinner het moment waarop je hart voor het eerst werd gebroken….. en zie waar jullie je hart, dit deel van je hart, dit special deel van je hart, hebben verborgen. Toen jullie jong waren hadden jullie niet de energie of de wijsheid om zo’n romantische liefde in je hart of je leven te hebben en toen jullie de eerste klap kregen van scheiding van een geliefde was dit zeer, zeer pijnlijk.

Als jullie nu je hart terug voelen keren laat het dan open zijn en voel dat de liefde in je hart stroomt, voel de extatische liefde die de kern aanraakt van je hart en laat die liefde stromen en laat vergeving in je hart komen, in je leven voor jezelf en voor de andere persoon die betrokken was bij deze gebeurtenis in je leven.

Laat vergeving door het Goddelijke jullie door dit hele proces leiden. 2007 zal een goed jaar zijn voor liefde, voor het vinden van ware liefde.

Laat die energie van liefde dus in je hart stromen en laat het deel van je hart dat is bedoeld voor relaties met je tweelingvlamzich openen, sluiten en weer openen als een prachtige hibiscusbloem die wijd openstaat onder de hete, Afrikaanse zon. Klaar om te ontvangen, zonder angst, en waar er angst is laat dan de angst van ware liefde in je lichaam komen, want vandaag zal deze angst losgelaten worden. Er is veel angst rondom liefde, rondom het weer krijgen van een gebroken hart…. deze angst schept een realiteit rondom een gebroken hart….. laat de angst komen en gaan….. laat de angst komen in hoeveelheden waar jullie mee om kunnen gaan….. de angst verdwijnt, langzaam, langzaam…. gaat de angst weg.

Jullie zijn hier allemaal met een spiritueel doel op deze planeet en jullie zullen merken dat als jullie werkelijk van je partner houden dat alles veel gemakkelijker gaat. Als twee van jullie samenwerken in dezelfde richting, met dezelfde droom, gaan jullie verder met veel grotere kracht.

Als jullie voorwaarts gaan met je droom – samen met iemand die dezelfde droom droomt – is het veel makkelijker. Het leven is dan zoveel makkelijker. Natuurlijk zijn er vele zaken rondom relaties, maar zelfs dat is een droom. Relaties hebben is een reis die steeds dieper in jezelf gaat….. waarin jullie de relatie scheppen die binnen jullie werkt, voor jezelf, zodat jullie je dieper en dieper met je partner kunnen verbinden. En de waarheid kunnen uitvinden van jullie bestaan en exact weten wat het doel van je leven is…. en je steeds dieper meenemen in waarheid en heelheid….. in die staat van eenheid waar een en een twee is. Jullie dienen het deel in je hart op te roepen, bij dit deel van je hart te zijn en dit deel van je hart te laten weten dat het feitelijk veilig is om precies te zijn zoals het is.

Jullie hart is uniek voor jullie en het hart van jullie partner is uniek voor hem/haar….jullie zullen het weten als jullie de juiste persoon ontmoeten…. de twee harten passen bij elkaar als twee stukjes van een legpuzzel… sterk…. en krachtig. Wat voor zaken zich ook voordoen, jullie zullen hen met gemak kunnen oplossen.

Niet alleen dat jullie de wil zullen hebben om je zaken uit te werken en jullie zullen steeds dichter bij elkaar staan, meer vertrouwen hebben en precies worden wie jullie bedoeld zijn te zijn….. en toestaan liefde te laten stromen, op deze Aarde te laten stromen, een diepe, betekenisvolle, gepassioneerde en verantwoordelijke liefde….. een liefde die door je hart en dat van je partner stroomt…. jullie verbindend als een lint dat rondom een heden is verbonden, want jullie allen zullen er zo prachtig uitzien als jullie diep verliefd zijn.

Dit is het werk waarvoor jullie zijn gekomen en dit is de reden waarom jullie zoveel werk hebben gedaan. Het gaat erom je hart te laten ademen en te leven en lief te hebben. En de opwinding toe te staan en de vreugde van het leven op deze Aarde. Als deze liefde die door je hart stroomt jullie verbindt met jullie seksualiteit zal die jullie meenemen naar gebieden van een extase die ongehoord is op deze planeet, waar men alleen maar van kon dromen.

Er komt een nieuwe energie aan, een oncontroleerbare energie, maar wel een energie. Een energie die ervoor zal zorgen dat de politici hem willen en verlangen. De religies zullen afbrokkelen, als zij zien wat er gebeurt, tot een bepaald deel van de bevolking. Degenen die het werk hebben gedaan zullen de leiders in de Nieuwe Tijd worden.

Depriesters en de politici die dit werk niet hebben gedaan zullen wegvallen want er is een nieuwe spil van macht op deze Aarde eneen nieuwe staat van zijn stroomt er naar deze Aarde. Er is geen kracht of macht op deze Aarde die dit zal kunnen stoppen. Deze energie stroomt volgens Goddelijk Decreet. Deze energie zal er een zijn van vrijheid en van extase, van pure liefde. Jullie zullen midden op de weg van pure liefde lopen. Jullie zullen in staat zijn om de Goddelijke Wil uit te voeren zonder verstrikt te raken in emoties of gedachten.

Jullie zullen heel snel in je kracht stappen en je leven bij het nekvel pakken, het opschudden en al het dode hout en alhet stof eruit schudden dat jullie heeft tegengehoudenen jullie zullen wandelen naar een nieuwe, onvoorwaardelijkewaarheid van wie jullie zijn.

Jullie gezondheid zal gaan toenemen en jullie lichamen zullen volledig vol energie worden en jullie licht zal dusdanig toenemen dat het voor iedereen zichtbaar is, en dan zullen er vragen worden gesteld….. wie, hoe en waarom?

Hoe kreeg die persoon het voor elkaar om zoveel licht en energie te hebben? Jullie zullen dit overdragen en jullie staat van zijn zal anderen naar het Licht leiden, naar een nieuwe staat van bewustzijn en begrip. Een staat van bewustzijn en begrip die veel verder gaat dan het woord op zichzelf want er is geen taal op deze Aarde, op dit moment, die duidelijk weer kan geven wat er in de komende jaren gaat gebeuren voor degenen die het werk hebben gedaan.

Liefde en Licht zullen jullie harten vullen en julliezullen een geheel nieuwe wereld gaan ervaren en, nogmaals, een geheel nieuw, fantastisch gezichtspunt zonder iemand die zegt dat jullie alleen maar dromen.

Jullie en jullie droom zullen bijna direct plaatsvinden. De materiële wereld op deze planeet zal gaan verschrompelen en hoe dit zal gaan gebeuren? Het komt doordat jullie in staat zullen zijn om je realiteiten zo gemakkelijk te scheppen. De oude dagen van de fabriek of het kantoor zullen langzaam maar zeker steeds verder bij jullie vandaan gaan.

Jullie geld zal steeds makkelijker komen en zonder stress, het zal gewoon gebeuren, maar gedeeltelijk zal het komen omdat jullie gewoon verliefd zijn. De liefde zal gewoon stromen en liefde zal jullie levens van energie voorzien en jullie materiële wereld zal veel meer bevatten dan alleen maar dingen en jullie zullen meer dan content zijn op deze planeet. Tevredenheid is een tweederangs emotie ten opzichte van wat jullie in de komende jaren gaan ervaren.

Wij zeiden dat liefde altijd het antwoord is, maar wat is liefde, waar komt liefde vandaan? Is er iemand op deze planeet waar jullie tegenop kunnen kijken en zeggen dat die persoon pure liefde is, dat die persoon liefheeft op de manier waarop ik echt zou willen liefhebben? Dit is een vraag die jullie jezelf zouden moeten stellen. Is er iemand die weet hoe hij moet liefhebben waar ik tegenop kan kijken?

Wij zeggen dat deze mensen momenteel heel dun gezaaid zijn en om de energie van dit moment te kunnen vasthouden is bijna onmogelijk, maar het aardse ruimteschip wordt volwassen, het rijpt!

Jullie worden verantwoordelijk genoeg om zo’n potente energie vast te houden  en er zal veel moed voor nodig zijn en grote persoonlijke kracht om in staat te zijn in zo’n relatie te stappen.

Stap voor stap op de weg van liefde zullen de moed en de persoonlijke kracht naar jullietoekomen, net zoals de kennis en de wijsheid over hoe liefde bedoeld is te zijn en hoe de energie van liefde vast te houden en wat dit voor jullie met zich mee zal meebrengen. Want, lieve mensen, wij brengen deze Kryon-leringen niet alleen bij jullie om dit aardse ruimteschip te ontwikkelen maar ook om het Universum waartoe de Aarde behoort, te ontwikkelen, een Universum waarin vele, vele andere levensvormen zijn….. en dit is een project dat niet zal falen.

Wij zijn hier en brengen jullie deze kennis, deze wijsheid en dit begrip als dienstverlening , niet alleen voor de planeet maar ten dienste van het Universum en de verdere melkwegstelsels.

Het aardse ruimteschip is opgezet om op een andere energie te vibreren, een compleet andere energie en jullie zijn degenen die de weg wijzen. Jullie zijn degenen die op het puntje van deze nieuwe wereld staan.

Jullie zijn degenen die in jullie waarheid stappen. Laat de liefde dus in je harten stromen. Jullie zijn allemaal gegroeid als een plant met een bloem….. als een plant groeit zien jullie uiteindelijk de tere knop….. sommigen van jullie zijn er klaar voor om die knop zich te laten openen en om de hele mensheid de waarheid te laten zien van wie jullie zijn en wie jullie zijn geworden als resultaat van het werk dat jullie hebben gedaan.

Jullie zullen allemaal vele, vele geschenken naar de Aarde brengen, veel nieuwe kennis en veelnieuwe wijsheid.

Alles op deze Aarde ontwikkelt zich en heeft zich ontwikkeld. Jullie zijn een nieuwe wereld binnengestapt door een proces van gnosis, jezelf begrijpen, en als jullie jezelf begrijpen zal dit begrip de kennis worden die jullie leven bestuurt, de kennis die jullie draagt in een plaats van vertrouwen houdt, en jullie weten hoe het Goddelijke feitelijk in jullie werkt.

Laat dus toe dat het Goddelijk Vrouwelijk en het Goddelijk Mannelijk intensiveren en nog meer gaan stromen. Laat het tegelijkertijd door je kroonchakra van de Goddelijke Vader stromen en door de basischakra van de Goddelijke Moeder en voel jezelf hangen tussen hemel en Aarde met het gevoel van gronding en veiligheid hier op Aarde. Het mag vreemd klinken om te zeggen: hangend tussen hemel en Aarde en het daarna te kwalificeren met gronding, maar dit is hoe het zal zijn want er zal een stroom van energie zijn van de Aarde en een stroom van energie van Vader Hemel die jullie gegrond zal houden en tegelijkertijd hangend.

Jullie zijn vele, vele aspecten van jezelf….. jullie zijn niet alleen het fysieke wezen maar jullie zijn ook een lichtwezen en een emotioneel wezen.

Al deze energieën zullen steeds transparanter gaan worden en de sluier tussen deze energieën wordt opgetild en jullie worden in staat om meer en meer van jezelf te zien en van de waarheid over wie jullie zijn.

De waarheid is dat jullie magische wezens van het Universum zijn. Als de knop van deze tere bloem zich opent en de bloemblaadjes naar de zon gaan knipogen zullen jullie je gaan realiseren dat jullie precies het tegenovergestelde zijn van wat jullie dachten te zijn.

Jullie zullen je realiseren en jullie zullen de kennis krijgen dat jullie magische wezens van dit Universum zijn.

Lieve mensen, het ga jullie goed en God zegene jullie want dit is Kryon die nu weggaat.

Dank jullie wel.

Kryon