Kryon: Herboren worden in Kryon-stijl.

Kryon: Herboren worden in Kryon-stijl.

David Brown / Kaapstad, Zuid Afrika
28 februari 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Sluit je ogen en herken elke sensatie in je lichaam en sta een verbinding met moeder Aarde toe door je voetzolen en verbind hen met je eigen ziel. Laat je ziel deze sensaties in je lichaam zien omdat deze emotie, en welke emotie dan ook, in juist deze tijd in je lichaam is. Laat je ziel en Kryon met deze emoties werken en hen verzachten en jou werkelijk laten weten welke emotie er in je lichaam is. Hoe pijnlijk het ook is, herken deze emotie en laat hem vrij. Laat de emoties blijven komen totdat je voelt dat de energie zo stil is geworden als een bergmeertje.

Blijf even in dit proces om de emoties te verhelderen, te reinigen en te kalmeren. Open je hart voor de rest van de groep en laat jezelf de onvoorwaardelijke liefde ontvangen en stuur jouw eigen onvoorwaardelijke liefde naar de rest van de groep. Nogmaals, als je voelt dat je hart zich sluit of dat je met de energie worstelt, laat je ziel dit dan zien, deze weerstand in je hart. Laat je ziel met de weerstand werken terwijl jij alleen maar overvloed kan aantrekken omdat jij je hart steeds verder opent.

De zaal vult zich nu met liefde en de engelen en onze gidsen doen met ons mee; zij zitten aan jullie voeten. Laat hen je de voeten wassen omdat zij eer en ontzag hebben voor hetgeen jullie doen en omdat er innig van jullie wordt gehouden.

Liefde is een van de meest angstaanjagende gevoelens, maar liefde is een grote kracht. Het is geen goedschiks of kwaadschiks of een sopperig gevoel. Het is de krachtigste energie in het Universum want Liefde is God en God is Liefde. Als jullie je hart voor Liefde openen zullen jullie merken dat de kracht van Liefde jullie wezen vult, elke cel, en voor switches zorgt in jullie DNA omdat jullie nu in de Gouden Eeuw zijn. Stap voor stap in de komende jaren, zullen jullie je energieën reinigen en sterker en sterker worden, mooier en steeds krachtiger.

Nogmaals: dit is geen macht over maar een kracht met. Jullie worden allemaal drijvende krachten om de richting van de mensheid te helpen forceren, voor altijd; om de mensheid te leiden op een pad van liefde en vreugde en niet alleen liefde en vreugde in je eigen harten te brengen maar ook in dat van iedereen om jullie heen.

Visualiseer nu je vrienden en familieleden, bekenden, en stuur hen liefde en vreugde als een energie van jullie hart naar dat van hen. Het is hun keuze of zij deze liefde willen ontvangen maar hun ziel zal jullie op zijn beurt liefde terugsturen.

Laat jezelf nu nog dieper en dieper in je lichaam gaan en in je psyche en zie het pad van worstelingen waar jullie allemaal op hebben gelopen, op zoek naar de ware balans in je leven.

Stel je voor dat er een raster van licht om je hoofd is. Wat jullie je voorstellen is de waarheid, het kan alleen de waarheid zijn. Jullie voorstellingsvermogen is je Hoger Zelf dat spreekt.

Dit is in waarheid de manier waarop je aura dat om je hoofd is, op lijkt, een raster van licht, zeer fijn licht. Laat dit raster meer licht geven.

Stel je nu je fysieke hersenen voor, jullie eigen hersenen die in twee delen zijn verdeeld, een linker- en een rechterhelft, het mannelijk en het vrouwelijk. Laat bruggen ontstaan tussen de beide kanten van je hersenen, niet alleen tussen de beide helften maar ook tussen de alle delen van je hersenen waardoor de verbinding steeds sterker wordt want in je jeugd hebben jullie allemaal  gekozen voor een slecht functionerende werking van het menselijk brein.

Jullie kozen hier allemaal voor als een manier om conflicten te vermijden, angst, emotie, de waarheid te vermijden over wie jullie werkelijk zijn, magische, prachtige wezens van het Universum.

Zie deze bruggen elk deel van je hersenen verbinden, niet alleen in het fysieke maar ook het aura en zie deze verbindingen steeds meer uitbreiden en zie steeds meer verkeer op de bruggen komen.

Als er een opstopping komt, maak hen dan breder, breng meer wegen aan en stuur liefde naar al je gedachten. Breng gemak naar de hersenen.

Laat je brein zich nu verbinden met een raster, het Christusbewustzijnsraster dat Moeder Aarde omringt, door het sturen van een lichtkolom om jezelf met dit raster van Christusbewustzijn te verbinden.

Alles dat de mensheid bekend is bevindt zich in dit raster dat de Aarde omringt en wat jullie ook tegenkomen of voor uitdagingen hebben, vraag om de antwoorden. Vraag hoe jij je eigen geest kunt reinigen, met name van constant negatieve gedachten en weet dat deze negatieve gedachten een negatieve realiteit scheppen.

Vraag om een verwijdering van alle opgeslagen negatieve gedachten in je geest. Het kunnen gedachten over je moeder zijn, je vader, een baas op het werk, wat dan ook, maar in het ergste geval over jezelf. Sta een reiniging van al deze gedachteprocessen toe. Laat positieve gedachten binnenkomen, gedachten van liefde en zorgzaamheid; allereerst zorgen voor jezelf, want als je dat niet kan, kan je ook niet voor een ander zorgen.

Laat je vibraties steeds hoger gaan, en zelfs nog hoger omdat de negatieve gedachten alleen kunnen verdwijnen in een hoge vibratie, in een hoge, hoge energie.

Er is alleen ruimte voor onberispelijke gedachten, gedachten zonder zonde in de hogere energieën van liefde en licht. Laat jezelf naar deze hogere regionen van liefde en licht gaan om je eigen ziel te ontmoeten, misschien is je ziel een bal van licht of een zeer krachtige energie of misschien zie je jouw ziel als een symbool of zoiets.

Hoe jullie je eigen ziel zien is de bedoeling en het zal voor jullie van grote betekenis zijn om je eigen ziel als een symbool te zien. Observeer je geest constant en ook je gedachten die in je geest gaan omdat negatieve gedachten binnenkomen en het fysieke lichaam vergiftigen en als er negatieve gedachten in je eigen wezen zijn, veroordeel deze gedachten dan niet, herken hen gewoon en voel je eigen lichaam en de sensaties daarin die door deze gedachten worden geschapen.

Jullie hoeven deze negatieve gedachten niet te herkennen maar voel gewoon de negatieve impact die zij hebben op jouw eigen lichaam omdat de energie nu zodanig is dat jullie meer en helderder kunnen voelen hoe negatieve gedachtepatronen je lichaam beïnvloeden en bij bepaalde mensen kan dit ziekten veroorzaken.

Herken dus de sensaties in je lichaam en laat je ziel met hen werken en hen vrijlaten. Vul, nadat deze gedachtepatronen zijn losgelaten, je lichaam met prachtige nieuwe gedachtepatronen.

Affirmeer bij jezelf:

  • Hoeveel liefde en zorgzaamheid je voor jezelf hebt.
  • Hoe waardevol jij bent.
  • Hoe betrouwbaar jij bent.
  • Hoe verantwoordelijk jij bent.

Laat positieve affirmaties je lichaam binnenkomen want als deze nieuwe gedachtepatronen je lichaam binnenkomen, zullen jullie energieën sterker en sterker worden.

Op dit moment claimen jullie je energieën die uit het hele Universum vandaan komen terwijl wij werken aan de negatieve gedachtepatronen omdat gedachten energie zijn. Zij zijn licht, vibraties en harmonie. Wij wensen om de meest harmonieuze tonen te spelen; denk aan ons als het prachtigste licht omdat jullie nu allemaal grote kennis ontvangen en een groot begrip en jullie gedachten gaan steeds sneller. Als de tijd verstrijkt zullen zij nog sneller zijn en zullen jullie ook sneller manifesteren; het is dus beter om goede gedachten en goede manifestatie te hebben dan negatieve manifestatie.

Ga nu nog een keer terug en zie de energie die je hoofd omringt. Dit is je ware geest omdat een fenomenaal energieveld het menselijk lichaam omringt, veel krachtiger dan welke computer ook hier op Aarde en er ooit ook zal zijn. Laat kennis en wijsheid je aura doordringen en ook de plaats waar er in je hersenen nog duistere plaatsen zijn, in dit energieraster, laat het gereinigd en geschoond worden.

Nogmaals, observeer de bruggen tussen de rechterhelft, de vrouwelijke kant van je hersenen en de mannelijke kant en zie het verkeer. Nu moeten wij vragen of de mannelijke en de vrouwelijke kant van je hersenen zich vermengen en elkaar gaan vertrouwen en van elkaar gaan houden.

Omdat er een conflict in de menselijke geest is en vanwege de gebruikelijke staat van de mensheid, is het veiliger om iemand of iets eronder te houden dan toe te staan dat hij/het groeit en groter wordt.

Wij doen dit vaak in onze relaties; wij houden mensen klein zodat wij ons op vele manieren beter voelen. Er zijn veel spelletjes die de mensheid speelt, maar dit is een van de sterkste spelletjes sterk tegenhoudt op zijn weg.

Laat de twee hersenhelften dus vermengen om de worsteling los te laten en dit moet top zijn omdat er een groot verschil is tussen de rechter- en de linkerhelft van de hersenen.

De ene kant, de vrouwelijke, is zacht en zorgzaam en wordt heen en weer geslingerd in het onbekende terwijl de kant die aan de kant van de linkerhand is, de mannelijke, veel logischer is, veel rekenkundiger en het denkt van zichzelf dat het wereldwijs is, maar dat is niet zo omdat de kant van de linkerhand van  de hersenen en de rechterkant daarvan elkaar nodig hebben om optimaal te presteren als zij samengesmolten zijn.

Dit proces zal jullie groot inzicht brengen in je eigen levens en grote kennis en begrip. Neem jezelf mee naar je jeugd en zie jezelf als klein kind toen je besloot om de vermenging van de linker- en de rechterkant te stoppen, toen je die beslissing nam.

Laat je geest de dag waarop dit gebeurde visualiseren en laat je geest dit proces omkeren.

Verzeker je ervan, terwijl je naar dit kind kijkt, dat alles om dit kind heen prachtig werkt, jullie innerlijk kind, en zie dat de beslissing te maken heeft met jullie gedachtepatronen en dat jullie denkende geest in lijn is met jullie Goddelijk Zelf en niet met het ego omdat jullie je geest op deze manier openen, jullie openen jezelf voor een totaal nieuwe wereld, een wereld van liefde en schoonheid, van gedachten en opwinding, van creativiteit die verder gaat dan jullie wildste dromen.

Laat jezelf nu terug in de tijd gaan naar de tijd waarin jullie zijn geboren. Voel de gevoelens, de sensaties die er in je lichaam zijn en herken de waarheid van wat jullie voelden op jullie eerste dag hier op Aarde.

Herken al deze emoties en laat hen weer gaan.

Laat je gidsen en je ziel jullie helpen met deze reis als jullie teruggaan in de tijd, naar je eigen leven, terug naar een tijd waarin je moeder acht maanden zwanger was. Laat ook nu de sensaties in je lichaam komen en voel hoe de relaties van je ouders in die tijd van je ontwikkeling was. Herken het en laat het los.

Nu naar zeven maanden toen jullie moeder zeven maanden zwanger was. Laat elke sensatie en alle gevoelens komen en je lichaam binnengaan; hoe voelde je moeder zich. Laat je in verbinding komen en laat jezelf haar kloppend hart horen; heeft je moeder een open of een gesloten hart? Hoe haar hart ook is, neem je eigen kracht en stuur liefde naar haar hart en verbind je echt en zie je moeders hart.

Ga nu terug naar de tijd waarin je moeder zes weken zwanger was. Voel nogmaals alle sensaties, alle emoties; waar gaat je moeder doorheen? Hoe voelt zij zich? Wil zij een jongen? Wil zij een meisje? Wat wil je vader? Wil hij een jongen? En hoe voel jij jezelf over de manier waarop zij denken? Over wat zij willen en wat zij nodig hebben, hun hoop en hun verlangens? Worden jullie geboren om hun verlangens te vervullen of hebben zij hun eigen levens?

Is het een mannenzaak aan vaders kant? Doet hij dit om zijn mannelijkheid te bewijzen? Of doet hij dit omdat hij een prachtig kind naar de wereld wil halen? Voel alle waarheden rondom je eigen geboorte.

Ga nu terug naar de tijd waarin je moeder vijf maanden zwanger was. Er is niet veel dat zij eraan kan doen. Zij heeft besloten om het kind te houden. Heeft zij er spijtgevoelens over? Heeft zij de juiste beslissing genomen? Is zij nerveus of opgewonden? Maakt zij zich zorgen?

Nu naar vier maanden zwangerschap. Laat de gevoelens komen en kijk naar de relatie van je ouders.

Nu naar drie maanden zwangerschap; hoe voelt je moeder zich nu? Jij bent de eerstgeborene. Dit is een van de redenen waarom vrouwen zo open staan voor Spirit omdat zij op deze reis vertrouwen moeten hebben terwijl zij een kind in zich dragen. Het brengt een natuurlijk vertrouwen aan een vrouw om de wereld te vertrouwen en te geloven dat dit kleine kind op alle manieren perfect geboren zal worden.

Nu terug naar twee maanden zwanger en hoe voelt je moeder zich nu? Welke gevoelens zijn er in je lichaam? Welke emotie is er? Nog steeds onzeker, weet de vader ervan? Heeft zij het hem al verteld? Heeft zij het sowieso aan iemand verteld? Wat is er in je moeders hart? Voelt zij angst? Nervositeit? Spanning?

Nu terug naar een maand zwanger, hopen dat zij zwanger is, hopen dat het niet zo is, welke gedachten heeft zij in haar geest?

Nu terug naar de tijd van de conceptie. Voel hoe het liefdesspel was, de passie, hielden deze twee mensen van elkaar? Was het gewoon een nachtje seks? Misschien een nacht van dronkenschap, wie weet? Een zwak moment of was het misschien een sterk en krachtig viriel liefdesspel?

Verbind je met die nacht van passie omdat er een groot belang is in de energie die jou naar de Aarde bracht.

Ga nu nog verder terug in de tijd, naar het moment waarop jullie je contracten tekenden met je ouders. Kijk vanaf een wolk, een prachtige wolk met een zilveren omlijsting, vanuit de hemel naar beneden, en zie je ouders op de dag waarop jij hen uitkoos en zie alle redenen waarom je dit hebt gedaan. Herken al je lessen.

Laat nu je ouders geheeld worden, Breng Moeder Maria mee en Merlijn en Christus en wie je ook maar wilt. Leer je vader hoe het is om een man te zijn, een vader en een echtgenoot en alle geheimen van het Universum en de waarheid over wie hij werkelijk is.

Verander je vader in een man van zielsbewustzijn en laat Moeder Maria hetzelfde met je moeder doen en haar leren hoe het is om een vrouw te zijn, een moeder, en een goede echtgenote.

Zie nu je moeder en vader als pure zielenwezens en laat de energie hun hele wezen doordringen.

Nu terug naar de nacht van de conceptie en voel waar het liefdesspel allemaal over gaat….twee zielen die een gepassioneerde liefde voor elkaar voelen. Zie jezelf nu een maand na de conceptie en voel hoe het leven nu is.

Ga naar twee maanden en zie hoe de relatie van je ouders nu is en zie hoe jij je voelt. Ben jij een gewenst kind? Observeer je gevoelens rondom drie maanden.

En vier maanden….laat deze gevoelens in je eigen lichamen komen om de cellen en het DNA te veranderen omdat dit over wedergeboorte in Kryon-stijl gaat.

Nu naar vijf maanden en door naar zes maanden. Voel de liefde en de pracht en de heerlijke energieën die jou omringen.

En zeven maanden, kijk hoe je ouders je geboorte plannen. Misschien is het in de zee met de dolfijnen of de walvissen of een andere speciale plaats, op een speciale manier die heel goed past voor de mensheid en voor jouzelf.

Nu acht maanden en voel de gevoelens van deze twee ouders van zielsbewustzijn die nieuwsgierig wachten op jouw geboorte.

Nu de dag van je geboorte. Voel je ziel die nu echt in je lichaam komt en voel hoe het is om op deze prachtige planeet te komen. Misschien zijn de engelen rondom het bed of waar dan ook, maar voel hoe het is om geboren te worden in pure liefde en voel hoe het is om voor de allereerste keer in de armen van je moeder gelegd te worden terwijl je vader naast haar staat, loyaal en als steun voor zowel moeder als kind.

Laat de liefde van deze energie je eigen hart binnenkomen.

Als jullie zover zijn kom dan heel langzaam weer tot je waakbewustzijn.

Copyright © David Brown. Alle rechten voorbehouden.