Kryon: Het HELE, innerlijk Kind.

Kryon:
Het HELE, innerlijk Kind.

David Brown: Wijnberg, Kaapstad.
14 juli 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om hier vanavond bij deze groep te zijn. In voorbije levens hebben jullie allemaal samengewerkt als helers; niet alleen op deze planeet maar op vele andere planeten, en ook in vele andere Universums.

Op dit moment ondergaat de Aarde een grote verandering. Er gebeurt veel op Aarde; Spirit is aan het werk ….. de intentie is gezet om er zeker van te zijn dat de ascensie volgens plan verloopt, op schema ligt en vooruit gaat. Over 10 jaar zal deze Aarde een andere plaats zijn; de wereld die jullie voor jezelf scheppen zal een wereld zijn waar jullie nu nog niet over kunnen dromen. Terwijl wij hierover spreken vult de zaal zich met Spirit en is er een hogere graad van Liefde dan ooit tevoren. Jullie capaciteit om Liefde te ontvangen en ermee te werken is toegenomen en jullie hebben aan jezelf gewerkt en liefde in je eigen levens gebracht; er is veel angst rondom Liefde.

Om liefde te vertrouwen is de grootste opdracht van alles voor de mensheid – om stappen te maken naar de toekomst, bij jullie harten de weg wijzen, niet dat jullie hoofden achtergelaten zullen worden, maar jullie zullen Spirit naar de Nieuwe Tijd volgen, naar een tijd waar de manifestatie van jullie dromen bijna op handen is.

Er is groots werk verricht in Zuid Afrika en het bewustzijn van de bevolking neemt dagelijks toe – de energie in Afrika is opgezet om dit te doen. De Nieuwe Tijd wordt waarlijk aangezet door Afrika en door Kaapstad in het bijzonder. Er is hier een grote aanwezigheid…. na jaren van onderdrukking en strijd  is vrijheid gekomen en daarmee komt een streven naar succes, acceptatie en begrip…..niet alleen voor de inheemse Afrikaanse bevolking maar voor alle nationaliteiten die dit prachtige land van Zuid Afrika bevolken.

Er is grote veerkracht aangaande de Oude Manieren….. de Oude Dagen en de herinneringen zijn helder in de harten en geesten van de mensen. Er is ook een wil om te slagen en de onderliggende transformaties zijn de heidense geloven en begrip van de Afrikaanse tradities.

Dit geloof en begrip zal steeds meer in beeld komen en hetzelfde geldt voor de manier van leven in Zuid Afrika en zijn bevolking.

Het christendom, met al zijn rijkdom en macht doet een stap achteruit bij de opkomst van een nieuw begrip over Spirit. Religie zou het verkeerde woord zijn, maar een waar begrip over wat natuurlijk is, wat de natuur is, ontwikkelt zich hier in Zuid Afrika.

Als wij het hebben over de valuta van Zuid Afrika is die twee keer zo sterk dan twee jaar geleden. Dit is een weerspiegeling van de wil van de regering om te verzekeren dat Zuid Afrika een gevoelig economisch pad naar de toekomst volgt en de economische dynamo wordt voor de rest van Afrika om te voeden en te transformeren.

Er is veel Liefde en Vrede in Afrika en er is buitengewoon extreem geweld. Dit is een directe afspiegeling van het niveau van bewustzijn. Langzaam maar zeker zal het toenemend bewustzijn doorsijpelen van de hogere echelons van macht naar het basisniveau.

Er zal plaats zijn voor iedereen die ervoor kiest om hier, in de voet van Afrika, te zijn, een plaats van belang, een plaats waar iemand zich thuis voelt, een plaats waar iemand zich veilig en zeker voelt om te leven, te werken en een gezin te onderhouden.

Terwijl het bewustzijn van Zuid Afrika groeit geldt dit ook voor de economie en de wereld kan alleen maar toekijken.Als wij de klok 10 of 15 jaar terugdraaien was het land en de economie een janboel maar vandaag is er steeds meer samenhang dan ooit tevoren in de geschiedenis.

Vanuit hier zal de nieuwe wereld beginnen met een nieuw begrip van het leven, een nieuw begrip van liefde, een nieuwe manier van samen leven, met alle landen in harmonie.

Het zit in de bestemming van Zuid Afrika dat het op deze manier gaat. Zuid Afrika is voorbestemd om een economische grootmacht te worden die makkelijk kan wedijveren met het Westen omdat het vele bronnen van grondstoffen ter beschikking heeft. De arbeidskracht, gemotiveerd maar ongeschoold, heeft de mogelijkheid om snel te leren en als vrede dit land omvat zal het leven voor iedereen makkelijker worden.

In het hart van Afrika is er een verbinding met Moeder Aarde….. deze verbinding komt door het hart van de eigen moeder. Nogmaals herhalen wij dat het moederschap in Afrika een andere bijbetekenis heeft dan in het Westen.

Hoewel de missionarissen hebben geprobeerd om de Spirit van Afrika te ontbinden leeft  deze Afrikaanse Spirit nog in de harten van vele mensen. Afrika is uitgestrekt en in de uitgestrekte provincies handhaven de culturen de status quo van 200 jaar geleden. Niet alles is echter goed in de wereld van het Afrikaanse volk en er is ook veel voor de Afrikaan te leren van de Europeanen maar ook veel te leren voor de Europeanen. De vraag is “Wat moet er geleerd worden?” en de enige manier waarop jullie dit kunnen weten is door de kunst van onderscheiding, door jullie hart toe te voegen aan de beide manieren van leven en je hart te laten spreken over wat wel en wat niet werkt.

Liefde is de enige weg voorwaarts– Liefde komt van Spirit en jullie harten zullen geleid worden door liefde. Liefde, vreugde en vrijheid zijn de antwoorden om je levens goed te leven. Als jullie in de contramine gaan, hartaanvallen en pijn, is dat een niet lekker geleefd leven. Pijn is heersend in de harten en lichamen van vele mensen en wordt weerspiegeld in ziekte en waar een gebrek aan bewustzijn is, daar is geen Licht.

Alles wat ervoor nodig is is een kaars op een donkere plaats en de hele kamer wordt verlicht, misschien niet helder, maar hij wordt verlicht. Het is helder genoeg om om je heen te kijken en te zien wat er voor jullie in die kamer werkt en wat niet. Deze donkere kamers werden geschapen in voorbije levens en in jullie kindertijd. Wij zijn door lange en hevige pijnen gegaan om jullie een helder begrip te brengen over hoe belangrijk het is om het gewonde kind binnenin te helen en jezelf van de pijn te verlossen. Nu jullie volwassen zijn kunnen jullie niet gewond raken op dezelfde manier waarop dit bij het kind gebeurde. Toch zijn er dezelfde patronen in jullie leven en wij herhalen deze boodschap en zijn vastbesloten om deze boodschap in absolute helderheid bij jullie te brengen want er is veel misverstand omtrent het in staat zijn een realiteit te scheppen zonder door de zaken van het kind heen te gaan.

Laat het welbekend zijn, als jullie innerlijk kind niet is geheeld zullen jullie niet de realiteit scheppen die jullie werkelijk willen en waar jullie in je eigen leven echt over dromen. Er is geen snelle manier om hier doorheen te gaan. Wij weten dat dit geen pijnloze weg is maar wij weten dat jullie de pijn en de emotie om de heling van het gewonde kind heen, aankunnen, en ook die van wat er misschien in je jeugd gebeurde als jouw ouders boos waren of als jullie je als kind bedreigd of misschien alleen voelden want dan gingen delen van jullie spirit bewegen naar gebieden in je lichaam. Zelfs in de meest angstige situaties kunnen deze aspecten van jezelf zich afscheiden naar andere delen van het Universum…. deze delen weten altijd waar zij thuishoren en kunnen en moeten teruggeroepen worden.

Het woord “helen” (healing) komt van het oud-Engelse woord “Heel” (whole) en alle delen van het kind die zijn versplinterd moeten terugkomen om jullie heel te maken. Als jullie innerlijk kind heel wordt gaan jullie een beetje vrede voelen. De aspecten van het kind die niet binnenin zitten scheppen een realiteit die jullie wakker maakt en zegt: “Dit is iets in mij dat geheeld dient te worden, laat mij dit helen.”

Jullie kunnen de aspecten van het kind terugbrengen in je lichaam en in je hart waar het kind zich bevindt.Hoe meer van het kind jullie in je hart hebben, hoe makkelijker en vrediger het leven is; als jullie geen vredig leven willen maar een wild en opwindend leven kan het leven dan wild en opwindend zijn zonder gevaar, zonder angst voor het scheppen van pijn want het kind zal geen realiteit scheppen rondom de noodzaak om geheeld te worden. Het Hele kind in je hart zal een realiteit scheppen rondom de noodzaak om te spelen, plezier te hebben, vreugde en vrijheid hier op Aarde.

Warm, comfortabel, liefhebben en van gehouden te worden is wat het Hele kind zoekt…. En het is ook wat het gefragmenteerde kind zoekt….. om gezien en gehoord te worden schept het kind een heel moeilijke realiteit – het schept pijn en beschadiging in jullie dagelijkse levens.

Hoe meer pijn en beschadiging jullie in het kind helen en naar je hart brengen, hoe meer jullie je realiteit scheppen, een realiteit die jullie willen en hoe krachtiger jullie worden omdat jullie niet steeds struikelen door jullie innerlijk kind dat geheeld moet worden, hoe authentieker jullie kunnen worden. Wees eerlijk over wie jullie werkelijk zijn en met authenticiteit komt macht, diepe, betekenisvolle, vredige macht….. die jullie kan brengen naar de wereld van jullie dromen die zich sneller kan manifesteren, de dromen die jullie werkelijk zoeken en waarlijk willen leven……

Nogmaals, het moeilijkste aspect van jullie innerlijk kind is het angstige kind, het kind dat nooit kreeg waar het behoefte aan had en dat zeer jong is, zelfs vanaf de geboorte kan er terreur in een kind zijn. Stel je voor dat jullie in een vliegtuig zitten en een bepaalde bestemming bereiken en bij je enkels gepakt worden, ondersteboven worden gehouden en door elkaar geschud. Hoe zouden jullie je voelen? Het nieuw geboren kind voelt zich net zo vernederd, net zo geschokt, net zo beschaamd en natuurlijk angstig en zo gaat de menselijke show maar door, ouders die niet vooruit gaan, die ruzie maken, die niet juist met elkaar verbonden zijn, een onveilig milieu scheppen voor kleine kinderen.

Een ware en veilige omgeving voor kinderen zou rondom Hele mensen zijn die hun eigen leven op de rails hebben…… wier innerlijk kind is geheeld en Heel is…… volwassenen die de realiteit scheppen die zij werkelijk voor zichzelf willen hebben, zowel in als buiten hun eigen relatie.

Wij vragen jullie nu je ogen te sluiten, naar binnen te gaan en je eigen kind te zoeken dat doodsbang is…… misschien verborgen in het duister…… vind jezelf en dit kind in de meest verstoorde tijd in je eigen leven. Het zou een tijd kunnen zijn waarin een ouder overleed of een broer of zus overleed of er iets als een auto-ongeluk gebeurde, een levensbedreigende situatie waarin jullie je niet veilig voelden op Aarde….. Laat jezelf dit kind vinden en als jullie het kind kunnen visualiseren voel dit kind dan. Spirit is vanavond bij jullie en jullie gidsen  zitten vol ontzag aan jullie voeten voor het werk dat jullie doen.

Als jullie het kind hebben gevonden, vraag dan de magiër die in jullie leeft om naar het kind te gaan en een prachtige ring van veiligheid rondom dit kind te scheppen. Vertel het kind persoonlijk dat wat hij/zij ook voelt absoluut normaal is, het is precies zoals het kind bedoeld is te voelen…… wat het nu voelt…… geef het kind de volledige toestemming om zijn gevoelens uit te drukken en het zich veilig genoeg te laten voelen zodat het zijn gevoelens kan uitdrukken. Het kind kan gaan huilen, dingen breken, mensen willen beschadigen – blijf dus op de achtergrond zonder te oordelen en laat het kind zich uitdrukken op de manier waarop het zijn boosheid kan uitdrukken, zijn onderdrukking en zijn pijn. Praat heen en weer met het kind…. geniet van de dialoog met het kind….. kijk het recht in de ogen….. kijk steeds dieper in de ogen van het kind en laat de liefde die in je eigen hart aanwezig is naar het hart van het kind gaan, en weer terug naar je eigen hart…. laat de liefde tussen de twee stromen en laat het kind zich steeds veiliger voelen, steeds meer geliefd, steeds mooier, en steeds meer welkom op deze planeet totdat er een versmelting komt, een eenheid, een ware zin van thuishoren en laat dit aspect van je kind in je hart komen en laat je hart en dit kleine kind zich verbinden….. laat een diepe en betekenisvolle verbinding ontstaan.

Dit kind is nu veilig en zeker in je eigen hart en het is daar om van gehouden en gezorgd te worden…. Waar het kind is geweest is nu een vorm van energetisch puin. Ga naar de innerlijke magiër die binnenin jullie is en vraag de magiër om deze puinhoop los te laten en jullie te bevrijden van al deze patronen die werden geschapen door dit speciale aspect van het kind. Laat er een reiniging zijn van deze energie en als de energie oplost open dan je harten voor elk lid van deze groep en ontvang liefde van alle leden van de groep…… als er ergens weerstand of pijn is, laat dan de energie van liefde van deze groep de pijn en de weerstand wegwassen….

Laat jezelf steeds meer “een” worden met deze groep mensen en elk obstakel op de weg oplossen en liefde scheppen en genereren tussen elkaar. Als jullie dit doodsbange kind in jezelf helen zullen alle andere aspecten van je innerlijk kind zeer snel helen, zij zullen niet gehinderd worden door de terreur die jullie helingsproces wil stagneren. Begin je lichaam nu te voelen en observeer de gevoelens in je lichaam.

Een lichaam zonder terreur en zonder die diepgewortelde angst en woede die de terreur omringen….. zonder haat en al deze laag-vibrerende energieën die in de terreur zijn verankerd, de terreur die jullie je leven heeft laten leiden zonder de mogelijkheid om het leven te confronteren.

Het neemt jullie stelligheid en jullie aandrang weg, jullie mogelijkheid om te scheppen. Laat de energie van deze schoonheid, deze warmte, deze liefde door je lichaam stromen en uitmonden in de vrede van het goddelijke….. en ga dieper en dieper in het goddelijke, in de eeuwigheid en word een met het Universum en word oneindig groot en oneindig klein en word de paradox van deze beide werelden.

Laat jezelf deze gevoelens omhelzen, de gevoelens van belangrijkheid die verdergaan dan je begrip – stel jezelf groter voor dan alle planeten in het Universum, de energie uitspreidend van de ene kant van het Universum naar de andere en word krachtiger en grootser dan jullie je ooit konden voorstellen. Dit is de kracht van jullie eigen oorsprong….. voel dit gevoel van authenticiteit, van grootsheid, van expansie en laat jezelf nog verder dan dit Universum uitbreiden naar andere universums en nog verder…. laat je hartverbinding met deze groep de brandstof zijn voor de uitbreiding naar een geheel nieuwe wereld, een fantastisch nieuw gezichtspunt en breid je steeds meer uit naar het leven dat jullie voor jezelf willen…… laat liefde steeds meer je harten vullen en uitbreiden door je lichaam heen naar het Universum toe.

Laat jouw aanwezigheid hier op Aarde gevoeld worden want jullie hebben allen geschenken meegenomen naar deze planeet en in een staat van uitbreiding zullen jullie deze geschenken brengen….de geschenken hebben energie nodig om uit te breiden en te manifesteren…..laat je geschenken zich dus in je hart manifesteren, word nu deze geschenken ….. laat deze geschenken zich uitbreiden door je hele lichaam heen……laat steeds meer liefde binnen om deze geschenken te laten uitbreiden en manifesteren. Het is de kracht van de Liefde die geschenken hier op Aarde laat manifesteren, de energie van Liefde is de ware valuta, geld is maar een vehikel. Hoe meer jullie je hart openen, als het jullie droom is om overvloed te hebben, meteen open hart zullen jullie alle energie in de wereld hebben waarin jullie overvloed zich kan manifesteren. Hoe meer vreugde en vrijheid jullie in je leven hebben, hoe meer overvloed jullie zullen manifesteren.

Het kan als een dichotomie klinken maar het is zeker waar: als jullie plezier gaan hebben, als jullie lief gaan hebben, als jullie gaan leven met een open hart zullen jullie geldproblemen verdwijnen.

Het probleem is altijd de terreur van het innerlijk kind geweest….. waar terreur is, is geen expansie, en geen liefde, er is duisternis, leegte, eenzaamheid, in de schulp kruipen. Laat jezelf samentrekken, trek alle energie naar binnen in jezelf. Wij zien dat er veel onwil is maar wij zullen jullie je weer laten uitbreiden als wij dit kleine experiment hebben gedaan, dus trek jezelf helemaal samen en word weer klein en voel de intensiteit van de energie van dit inkrimpen en het gebrek aan leven dat hierin zit. Het is net als een visnet dat in een hoek van de boot is opgeborgen, het zal niets en niemand vangen, maar als het wordt geopend en in de oceaan wordt uitgespreid zal het vangen wat er ook maar in de weg staat.

Dus, nogmaals, laat je jezelf openen en uitbreiden om je hart weer te verbinden met deze groep…..bij het kleiner worden ging de verbinding verloren en isoleerden jullie jezelf. Laat jezelf nu energetisch uitbreiden – eerst in je lichaam en dan uit je lichaam naar het Universum en word groter en groter, steeds mooier, steeds krachtiger. Stap in de bron van liefde en laat liefde je uitbreiden….. steeds groter groeien, verder dan ruimte en tijd en ga terug naar vorige levens waarin jullie speciale gaven hadden, speciaal begrip, waarin jullie bewustzijn heel hoog was….. laat deze energieën in je terugkomen. Deze energieën zullen een tijdje nodig hebben om zich te ontwarren maar zij zijn er hoe dan ook en als jullie je uitbreiden doe dit dan met de intentie om negatieve geloofssystemen los te laten en ruimte te maken voor een waar nieuw begrip.

Breng een nieuwe manier van liefhebben in jullie harten en laat die nieuwe manier van liefhebben je hart verlichten en zich uitbreiden in je lichaam. In de Nieuwe Tijd moeten er nieuwe dingen zijn, nieuwe manieren om dingen te doen, nieuwe manieren om lief te hebben.

Als jullie hiermee klaar zijn laat de gidsen aan jullie zijde dan jullie voeten wassen en jullie aura met liefde reinigen en laat jezelf hen voelen. In de nieuwe tijd zullen jullie je gidsen ontmoeten op een meer psychisch niveau. Wij zijn allemaal samen geweest in vorige levens. Zij zullen jullie iemand anders geven om van te houden.

Het ga jullie goed en God zegene jullie wan dit is Kryon die nu weggaat.