Kryon: Het helen van de psychologische deling. 1

Kryon:
Het helen van de psychologische deling. 1

David Brown: “The Fountain”, Durbanville.
8 oktober 2003  / Geplaatst: 5 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is lang geleden dat er zulke krachtige helers in een zaal zaten bij een gelegenheid als deze. Er is een intense planetaire uitlijning vanavond en de maan is bijna vol; de maan in deze fase gaat over heling, over opgaande energieën, over het openen van wonden en en het schoonmaken van wat er niet thuishoort.

Dit is voor alle helers een zeer intens jaar geweest; jullie hebben verwacht meer van jezelf te kunnen helen. Heling gaat over Heelheid, samenkomen, jezelf samenbrengen, de delen van jezelf vinden die je bent kwijtgeraakt, het vinden van de bouwstenen van je eigen leven die ontbreken en hen aan jezelf te geven. Liefde zal altijd een weg vinden; liefde vindt altijd een weg als jullie de kracht van intentie gebruiken om je wonden te helen. Op dit moment in de tijd worden er specifieke wonden geheeld; deze wonden zitten op het diepste niveau van de menselijke psyche.

Als een mens lang onder grote stress staat, misschien als kind of in het latere leven, maar vaker wel dan niet in de jeugd, kan een kind totaal gedesoriënteerd worden en niet echt weten of begrijpen in wat voor situatie het zich bevindt, het verliest alle connectie met Moeder Aarde en Vader Hemel, het raakt zijn verbinding kwijt en dit schept een grote splitsing in zijn psychologie. Mensen met zo’n splitsing vinden het heel moeilijk om zich te ontwikkelen in de wereld en sterk en krachtig te zijn; het is al te gemakkelijk voor andere mensen om steeds van dit soort types te nemen omdat deze mensen vaak maar weinig energie voor zichzelf hebben om het leven te leven dat zij echt voor zichzelf wensen.

Dit type psychotische splitsing wordt voor het eerst geheeld – hier in Zuid Afrika; de energie wordt verankerd in Moeder Aarde en dit zal grote opwaarderingen geven rondom de planeet. Dit zal werken als de “honderdste aap”-situatie waarin een aap heeft geleerd om in een seconde een banaan te pellen en de tweede de eerste dit zag doen enz. enz. totdat alle apen op het eiland rondom de eerste aap bananen gingen pellen en uiteindelijk alle apen in de wereld dit doen.

Dit soort heling zal rondom de wereld echoën en het aangezicht van de planeet veranderen; het zal de wereld veel veiliger maken en een “thuisgevoel” geven. Eenieder die die zo’n soort splitsing binnen zichzelf heelt zal zich meer thuisvoelen, warm en veilig – zij zullen zich veilig voelen in zichzelf en in staat zijn om het leven te scheppen dat zij echt willen leven.

Dit soort splitsing in de psychologie van iemand verschijnt hoofdzakelijk in de kindertijd- het kan verschijnen door het verliezen van een broer of zus, een familielid of als resultaat van een gewelddadige episode in iemands leven waarbij het kind totaal gedesoriënteerd en gedesillusioneerd kan raken en voelt dat het in een hopeloze situatie zit.

Het schept een verwoestende kloof, een kloof die geen ware connectie met het Goddelijke of met Moeder Aarde zal toestaan. Door de natuur van kinderen en hun relaties met hun ouders is het voor 99% zeker dat op een of nader niveau de ouders erbij betrokken zijn – zelfs als zij helemaal niet in de buurt zijn zullen de ouders de schuld krijgen en alleen maar vanwege het feit dat zij er niet waren om het kind te helpen of te steunen op welke manier dan ook.

Wij gaan jullie nu mee naar binnen nemen – sluit je ogen en ga diep naar binnen en vind zo’n splising in jezelf. Wij houden jullie in een veilige energie om deze kloof te ontdekken en te zien op welk deel in je leven deze kloof ontstond; jullie zullen in een veilige ruimte worden gehouden omdat dit waarschijnlijk de meest afschuwelijke ervaring in je leven was – de planeten houden jullie vast in hun energie en de maan is bijna vol dus de wond is open en er klaar voor om geschoond te worden.

Ga in je geest terug in de tijd en vind de kloof die jou in je leven klein houdt binnen je eigen psychologie en jou niet in staat stelt om te groeien en je uit te breiden en de persoon te worden die jullie hier op Aarde bedoeld waren. Sta een diepe connectie toe met Moeder Aarde door je voetzoelen heen en met Vader Hemel door je kroonchakra; voel je veiliger en nog veiliger als deze verbinding sterker wordt; laat je gidsen je steunen en je omgeven als een cocon en je baden in liefde – zij zijn hier en eren jullie en hebben ontzag voor jullie reis en jullie diepe beslissing om te helen op cellulair niveau.

Om deze splitsing te helen moeten jullie hem eerst herkennen en de implicaties begrijpen die dit op je leven heeft – jullie worden in een situatie gehouden waarin jullie nooit helemaal zeker zijn over dingen, er is altijd twijfel en er is nooit echte duidelijkheid en beslissing om in je waarheid te stappen. Als je de kloof ziet laat jezelf dan terug in de tijd gaan om de gebeurtenis in je leven te zien die deze splitsing schiep….. laat de wond zich openen…. laat je gidsen komen om de wond te schonen….. open de wond en laat welke energie in deze wond dan ook vrij….. herken dit vrijlaten want dit zal voor een diepe vrijlating zorgen van energie die wanorde in je leven heeft geschapen….. het laat je sneller ouder worden dan nodig is….je raakt heel snel persoonlijke kracht kwijt….. aan familie en vrienden en zelfs in zaken….. het staat jou niet toe om uit het leven te halen waar je werkelijk naar zoekt.

Ga steeds dieper en als de negatieve energie verdwijnt laat dan Goddelijke Liefde binnen….. sta een verbinding toe via je hartcentrum naar elk lid van de groep als je deze energie verheldert….. als je je eigen energie schoont, reinig je de energie voor de hele planeet…… jullie zijn op het fulcrum(draaipunt) van je leven…. jullie hoeven niet nog eens de heuvel op te lopen als deze wond eenmaal is geopend en geschoond….. dan zal het leven veel makkelijker worden, de heuvel af! Het gewonde kind is geheeld en zal op zijn plaats komen in je hart waar er een diep gevoel van veiligheid en liefde is….. waar er ouderschap is op een superniveau….. laat de energie steeds helderder worden.

De energie in deze zaal intensiveert….. als groep komen jullie steeds dichter bij elkaar, worden meer een met elkaar….. laat liefde stromen in de wetenschap dat iedereen met een wond…… ieder mens dat op deze planeet woont deze wond heeft….. het komt van de oorspronkelijke scheiding met het Goddelijke…… een ervan is de eenzaamheid door het leven zonder God….. en een deel ervan is de eenzaamheid van het niet-heel zijn. Het gaat allemaal over Liefde…. alles gaat over Liefde.

Laat je steeds dieper gaan…. jullie worden op een veilige plaats gehouden; de etherische steun hier vanavond gaat verder dan ooit op Aarde….. de intensiteit van deze heling zal dagenlang rondom de planeet echoën…… jullie zijn allemaal Goddelijke Wezens…… allen op Aarde zijn met elkaar verbonden……. onafhankelijk van ras, geloof, kleur of wat dan ook….. jullie zijn allemaal EEN….

Wordt vervolgd.