Kryon: Het helen van de “Psychologische Kloof”.

Kryon: Het helen van de “Psychologische Kloof”.

David Brown / Kaapstad, Zuid Afrika
24 februari 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Vandaag zullen wij doorgaan met de heling van de psychologische kloof die zich hoofdzakelijk voordoet in de jeugd of later bij lange perioden van spanning en veel stress en als men totaal gedesoriënteerd is en totaal niet meer weet in welke situatie men verkeert en daardoor alle verbinding is kwijtgeraakt met Moeder Aarde en Vader Hemel. Men is dan niet meer verbonden en dit schept een grote kloof in hun psychologie.

Mensen met dit type kloof vinden het heel moeilijk om zich uit te breiden naar de wereld en sterk en krachtig te zijn; het is heel makkelijk voor anderen om steeds maar weer van deze types te nemen omdat deze mensen nooit veel energie voor zichzelf hebben om feitelijk het leven te leven dat zij voor zichzelf werkelijk wensen.

Het helen van deze kloof gaat over heelheid, samenkomen, jezelf hervinden, de delen van jezelf vinden die verloren zijn gegaan, de bouwstenen van je eigen leven vinden die ontbreken en hen aan jezelf geven. Liefde zal een manier vinden; liefde vindt altijd een manier als jullie de kracht van de intentie gebruiken om je wonden te helen en deze wonden zitten op het diepste niveau van de menselijke psyche.

Het is voor het eerst dat dit type psychologische kloof wordt geheeld – hier in Zuid Afrika; de energie wordt verankerd in Moeder Aarde en dit zal grote opwaarderingen geven over de hele planeet. Dit soort heling zal echoën rond de planeet en het zal het aangezicht van de planeet veranderen; het zal de wereld veel veiliger maken en een plaats om je thuis te voelen; eenieder die dit soort kloof in zichzelf heelt zal zich meer thuis-voelen, warmer en zekerder – zij zullen zich veiliger in zichzelf voelen en in staat om het leven te scheppen dat zij werkelijk willen leven.

Deze kloof in iemands psychologie verschijnt hoofdzakelijk in de jeugd – het kan zich voordoen bij het verlies van een broer of zus, een familielid, of als resultaat van een gewelddadige periode in iemands leven waarin het kind totaal gedesoriënteerd en gedesillusioneerd wordt en voelt dat hij/zij zich in een hopeloze situatie bevindt.

Het schept een verwoestende kloof, een kloof die geen ware verbinding toestaat met het Goddelijke of met Moeder Aarde.

Door de natuur van kinderen en hun relatie met hun ouders is het voor 99% zeker dat de ouders op een bepaald niveau betrokken zullen zijn – zelfs als zij niet bij de situatie in de buurt zijn, zullen de ouders de schuld krijgen gewoon al vanwege het feit dat zij er niet waren om het kind op de een of andere manier te helpen.

Wij gaan jullie nu mee naar binnen nemen – sluit je ogen en ga diep naar binnen en vind zo’n kloof in jezelf. Wij zullen jullie in een veilige energie houden om deze kloof te ontdekken en te zien in welk deel van je leven deze kloof zich voordeed. Wij zullen jullie vasthouden in een veilige ruimte zodat jullie deze kloof kunnen ontdekken en kunne zien wanneer in je leven deze kloof voorkwam; jullie zullen op een veilige plaats worden gehouden omdat dit mogelijk de meest angstaanjagende ervaring van je leven zal zijn – de planeten zijn in een vasthoudende energie en de maan is bijna vol; de wond is dus open en er klaar voor om geheeld te worden.

Laat je geest teruggaan in de tijd en vind de kloof binnen je eigen psychologie die jou in je eigen leven klein houdt; jou niet toestaat om te groeien en je uit te breiden en de persoon te worden die je hier op Aarde bedoeld was te zijn.

Sta een diepe verbinding met Moeder Aarde toe door je voetzolen en met Vader Hemel door je kroonchakra; laat jezelf steeds veiliger worden terwijl deze verbinding sterker wordt. Laat je gidsen je steunen en je in een cocon houden om je te baden in liefde – zij zijn hier in eer en ontzag voor jullie reis en jullie diepe beslissing om te helen op cellulair niveau.

Om deze kloof te helen moeten jullie deze kloof eerst herkennen en de implicaties begrijpen die hij op je leven heeft – jullie worden vastgehouden in een situatie waarin jullie niet helemaal zeker zijn over dingen, er is altijd twijfel en er is nooit echte duidelijkheid en een echte beslissing om in je waarheid te stappen. Als jullie de kloof zien, ga dan terug in de tijd en zie de gebeurtenis in je leven die deze kloof heeft geschapen…..laat de wonde zich openen…..laat je gidsen komen en de wond schoonmaken…..open de wonde en laat welke negatieve energie dan ook die in die wonde leeft schoonmaken…..laat de negatieve energie vrij…..herken deze vrijlating omdat die een diep loslaten zal toestaan van de energie die wanorde in je leven heeft gebracht…..het laat jullie sneller verouderen dan nodig is…..jullie verliezen heel snel persoonlijke kracht…..van familie tot vrienden en in zaken…..het staat jullie niet toe uit je leven te halen waar jullie echt naar zoeken.

Ga steeds dieper en laat Goddelijke Liefde binnen terwijl de negatieve energie verdwijnt….laat een verbinding komen door je hartcentrum naar elk lid van deze groep; steun elkaar terwijl jullie deze energie ophelderen….als jullie deze energie schonen, doen jullie dit ook voor de hele planeet….jullie zijn op het fulcrum (steunpunt) van je leven…..jullie hoeven niet nogmaals tegen de heuvel op te lopen nu deze wonde is geopend en gereinigd……het leven zal veel makkelijker worden, heuvelaf…..het kind dat is gewond wordt geheeld en zal op zijn plaats in je hart komen waar een diep gevoel is van veiligheid en liefde…..waar ouderschap is op een zeer hoog niveau….laat de energie steeds helderder worden.

De energie in deze zaal neemt toe…..als groep staan jullie steeds dichter bij elkaar, worden meer en meer Een met elkaar…..laat liefde stromen….herken elkaar met een gelijksoortige wonde…..ieder menselijk wezen dat op deze planeet leeft heeft zo’n wonde. Die komt van de oorspronkelijke afscheiding van het Goddelijke….een deel hiervan is de eenzaamheid van het leven zonder God…..en deel ervan is de eenzaamheid van het niet heel zijn. Het gaat allemaal over liefde…..alles gaat over liefde….

Laat jezelf steeds dieper gaan…..jullie worden op een veilige plaats gehouden; de etherische steun hier vanavond gaat verder dan ooit eerder op Aarde…..de intensiteit van deze heling zal dagen rondom de Aarde echoën…..jullie zijn allemaal Goddelijke Wezens….iedereen op Aarde is met iedereen verbonden…..ongeacht ras, geloof, kleur of welk andere scheiding dan ook…..jullie zijn allemaal EEN….

Als menselijke wezens zijn jullie een microkosmos en een macrokosmos van de hele populatie van menselijk leven hier op Aarde. Er is gezegd dat jullie zouden moeten liefhebben en allen dienen….ALLES is EEN….Er zijn hier meesters en gidsen om te zien wat hier vanavond aan de hand is…..niet alleen vanuit dit Universum maar ook uit verdere Universums…..die de lessen zien die de mensheid brengt aan de rest van het leven door deze wereld van Universums heen….

Laat jullie harten zich steeds meer en meer openen terwijl er een diepe reiniging plaatsvindt…..de zaal is ook gevuld met geascendeerde meesters…..degenen die hier op Aarde zijn geascendeerd zoals Sai Baba, St. Germain, Jezus Christus en vele anderen…..laat de energie reinigen en jullie zullen meer solide, vrediger en meer relaxed worden op Aarde…..als deze heling voltooid is zullen jullie energieën meer gefocust zijn….jullie zullen in staat zijn om meer en meer te manifesteren waar jullie werkelijk naar op zoek zijn….alleen jullie al zijn vanavond in staat om de wereld voor iedereen een stukje beter te maken….wat jullie willen, jullie behoeften en verlangens zullen steeds minder worden en jullie zullen sterk en krachtig worden….jullie zaken zullen gaan groeien en bloeien en alle andere heling zal niets zijn in vergelijking met wat er vanavond gebeurde….

Er zullen andere dingen zijn die geheeld moeten worden maar zij zullen allemaal van mindere aard zijn; welke zaken er ook in je leven komen als deze heling werkelijk is geïntegreerd in jullie psychologie en biologie, er zal makkelijker mee omgegaan worden – zij zullen worden aangegaan met een weten dat jullie om kunnen gaan met wat er ook op je weg komt; jullie zullen niet langer angst en paniek voelen. Een deel van deze heling vindt plaats rondom schuld – als de ouders van een kind niet voldoen aan de behoeften van een kind, wordt dat kind boos en angstig. Angst en boosheid zijn gelijk aan schuld. Als een kind behoeften heeft en daarom vraagt en die niet ontvangt van de ouders, voelt het kind zich boos op de ouders – en daarna komt de sensatie van schuld. Schuld is een natuurlijk fenomeen  maar het is een fenomeen dat mensen klein houdt en hen tegenhoudt om precies te zijn wie zij zijn.

Om van deze wereld een betere plaats te maken moet schuld minder worden – het begrip tussen ouders en kinderen moet helderder worden. De meeste ouders van dit type kind gingen door dezelfde dingen als hun ouders; ouders die niet de levensvaardigheden hadden om kinderen groot te brengen volgens hun intenties die over het algemeen hoofdzakelijk puur waren.

Als jullie deze wond helen is het gepast om je ouders te vergeven; vergeving is veel makkelijker als jullie jezelf in de schoenen van je ouders plaatsen en door hun ogen kijken en het leven zien en begrijpen vanuit hun gezichtspunt. Dit gezichtspunt is niet noodzakelijk correct, maar dit is een onderdeel van jullie reis.

Bovenal moeten jullie vergeving vragen voor jezelf; jullie zijn het die dit experiment hebben uitgekozen en hebben jezelf met deze pijn opgezadeld. In vele gevallen is het veel moeilijker om jezelf te vergeven dan anderen te vergeven; als het te gemakkelijk zou zijn zou het ook niet zoveel waarde hebben – er zou geen groei zijn in deze oefening en dat is niet waar de planeet Aarde over gaat. De planeet Aarde gaat om groei en ontwikkeling, en om het worden van een speciaal iemand, over het realiseren van jullie innerlijke waarheid en je precies herinneren wie jullie bedoeld zijn op deze planeet. Jullie allen in deze zaal en allen die deze channelings lezen zijn veel grotere menselijke wezens dan jullie je kunnen voorstellen; jullie zijn allemaal hier om van deze planeet een veel betere plaats te maken waar liefde is, vrijheid, vrede en harmonie.

De planetaire uitlijning van vanavond tekent een einde aan angst en brengt positieve affirmatie en emotie; er zal geen angst voor liefde zijn, voor succes en vreugde etc.; deze angsten zullen langzaamaan verbleken in de komende zes maanden. Het menselijk bewustzijn zal de angsten nog een tijdje in stand houden, maar niet voor altijd – als resultaat hiervan zullen jullie zien dat de koppen in de kranten niet langer agressief en negatief zijn en langzamerhand zullen overgaan naar positieve berichtgeving.

Het anker voor het duister wordt langzaamaan gelicht op de planeet Aarde als het licht steeds makkelijker door jullie aderen en harten zal stromen.

De liefde voor de mensheid zal weer terugkomen, maar ditmaal zal het blijvend zijn; liefde zal komen om het bewustzijn omhoog te brengen. Vele lessen over het duister zijn geleerd, over negatieve energie en over het leven in de dualiteit; liefde zal een antwoord vinden, liefde heeft een antwoord gevonden. Deze planeet verandert in een veel betere plaats; het mag op een chaos lijken maar uit de chaos komt orde – altijd, altijd, altijd…..in jullie eigen leven, in jullie eigen chaos, het kan erop lijken dat er geen vooruit is, maar jullie zullen altijd een brug vinden.

Er bestaat niet zoiets als een patstelling; jullie kunnen de patronen altijd doorbreken die jullie vasthouden in de raderen van de tijd als jullie patroon voor patroon doorleven. Deze patronen zijn vanavond niet alleen doorbroken, zij zijn gesloopt en verpletterd – liefde zal altijd een manier vinden.

Kijk naar de tweedeling in jullie eigen mensdom en zie hoe helder die eruit ziet; hoe klaar die ervoor is om samen te werken, om aaneengesmeed en gehecht te worden – en deze keer permanent – groter, beter, sneller, onbreekbaar.

Jullie zijn allemaal sterk geworden op het spirituele pad en nu is het de tijd om je je kracht te realiseren en verder te gaan naar de nieuwe wereld, de nieuwe tijd, een tijd waarin liefde alles overwint, een tijd waarin jullie alleen ware liefde zullen kennen, een tijd waar geen begin en geen einde aan is.

Terwijl wij spreken is de tweedeling aaneengesmeed en samengebracht, jullie hebben de energie om omhoog te gaan en om liefde toe te staan door jullie harten te stromen.

Als jullie zover zijn, zie dan je leven over vijf jaar en kijk hoe de toekomst eruit ziet. Als jullie voelen dat jullie klaar zijn, kom dan terug naar jullie normale waakbewustzijn.

Dit is Kryon die jullie vaarwel zegt, God zegene jullie en zorg goed voor de hele mensheid, wan de hele  mensheid groet jullie.

Copyright © David Brown. All rights reserved.