Kryon: Het helen van een Gebroken Hart.1.

Kryon:
Het helen van een Gebroken Hart.1.

David Brown: “The Fountain”, Durbanville
12 november 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om jullie Lichtwerkers hier vanavond allemaal bijeen te zien; jullie vertegenwoordigen een speciale kracht en een speciale energie die zich in deze tijd van grote verandering op Aarde manifesteert, nieuwe visioenen voor de toekomst en grote opwaarderingen naar een nieuwe dimensie.

Zoals jullie weten was het gisteren 11/11 en de energieën zijn aanwezig voor nieuw beginnen.

Tijdens het laatste weekend was er een harmonische concordantie die nogmaals nieuw begin bracht. Wij laten de energie van die harmonische concordantie vanavond in deze zaal komen. Jullie zullen dit op een versterkt niveau voelen, veel intenser dan op het moment.

Jullie zijn allemaal in staat om met energieën van deze intensiteit om te gaan en werk te doen op niveaus dat van jullie verwacht wordt; jullie hebben allemaal met veel inzet aan jezelf gewerkt. Het werk dat jullie in het verleden hebben gedaan begint zich nu uit te betalen en jullie levens worden iets makkelijker; jullie kunnen makkelijker leven en medescheppen met Spirit op een veel hoger positief niveau.

Jullie konden altijd al medescheppen met Spirit, bewust en onbewust. Het medescheppen met Spirit dat de meeste problemen schept is onbewuste medeschepping. Onbewust, totdat jullie je bewust worden van het medescheppen met Spirit met jullie verborgen emoties, gedachten en gevoelens.

En jullie vragen je af waarom de buitenwereld jullie behandelt zoals die het doet. Hoe meer werk jullie aan jezelf doen, hoe meer de interne wereld verandert en dit verandert op zijn beurt jullie buitenwereld – wat jullie fysiek manifesteren op deze Aarde.

Jullie allen openen je harten steeds meer – allereerst voor jezelf en dan voor de rest van de mensheid.

Als jullie leven verandert gaan jullie liefde voelen en innerlijke warmte. Liefde is de ware staat van jullie wezen – de staat van leegheid is een staat van angst; het is de angst om niet verbonden te zijn met het Goddelijke en het is de angst om te verbinden met het Goddelijke.

Elke angst is een disconnectie; als jullie niet verbonden zijn zullen jullie je leeg voelen. Hoe meer werk jullie aan jezelf doen, hoe meer jullie verbonden zullen zijn. Dan zal jullie wereld Goddelijk worden en zullen jullie gaan zien dat de wereld echt in lijn is met jullie wil; het is veel opwindender dan jullie ooit durfden te dromen.

Jullie kunnen dromen over liefde, mensen van de andere sekse die in je leven komen, prachtige relaties, waar jullie ook over dromen, het is het ontmoeten van dit prachtige deel van jullie zelf – genieten van een prachtige relatie met jezelf dat die speciale partner in je leven zal brengen.

Niet alleen de speciale relatie zal speciaal zijn, maar de relaties met alle mensen in jullie leven zal specialer worden.Jullie zullen je meer waardig te voelen om te ontvangen en zorgzamer worden.

Jullie zullen je zorgzaamheid verder en verder laten stromen van je eigen energie en die zorgzaamheid zal in ruil daarvoor bij jullie terugkomen.

De volgende stap op jullie reis naar bewustzijn zal weer een octaaf dichter bij de volgende dimensie zijn, een dimensie waarin jullie in ware harmonie met God zullen leven, in ware vrijheid, waarbij jullie overvloed zullen voelen en liefde en natuurlijk alle dingen om je heen die jullie fysiek zullen manifesteren.

Jullie hebben jezelf geheeld en jullie hebben je families geheeld; niet alleen de huidige families maar van zeven generaties terug en zeven toekomstige generaties. Jullie hebben de wereld veranderd voor al deze generaties en zij staan bij jullie in het krijt. Zij zijn jullie energie verschuldigd als resultaat van het werk dat jullie hebben gedaan – vanavond zullen jullie de energie ontvangen van jullie voorouders en van jullie kinderen en hun kinderen en hun kinderen etc.  Zij allen kunnen het werk zien dat jullie aan jezelf hebben gedaan en zij kunnen zien dat de wereld in het algemeen verandert. Zij hadden de moed niet, de kracht, de kennis of de wijsheid om dit zelf te doen; met een contract met Spirit en een contract met deze families zijn jullie hier gekomen om het hele “spinnenweb” te helen en dit web is aan het helen, aan het ontrafelen en helder te worden. Het wordt functioneel en werkbaar, net zoals jullie eigen levens.

De energie van deze harmonische concordantie zal jullie meer stellige energie brengen om beslissingen te nemen en een einde te brengen aan welke zaken jullie ook werken – welke genetische zaken er in jullie familielijn liggen. Er zal jullie meer energie gegeven worden om jezelf te helen en in waarheid en licht te stappen.

Er wordt gezegd dat als twee mensen in Christus’ naam bijeen komen, de energie zich zestien-voudig zal verdubbelen – voor jullie zal de energie van vanavond ook zestien-voudig zijn: jullie hebben altijd in het licht gestaan en jullie zullen altijd samen met het licht zijn.

Met welke zaken jullie persoonlijk beslissen te gaan werken of welke uitdaging jullie ook willen aangaan, jullie zullen zestien keer zoveel energie hebben dan welke tijd in het verleden ook om deze zaak tot een einde te brengen. Jullie zullen als een rollende sneeuwbal worden die de berg af rolt – onstuitbaar in jullie zoektocht naar helderheid, verlichting en liefde.

Jullie zullen het steeds meer in je eigen levens zien – hoe een zaak waar jullie aan werken veel sneller opheldert dan ooit tevoren. Als jullie energieën slordig worden en jullie angstig worden als jullie met je duistere schaduwen aan de gang gaan, zal jullie je heling geschonken worden – dit zal niet zo lang duren als tevoren, het zal nog steeds met een moeilijkheid of een actie op Aarde komen en toch zullen jullie in staat zijn om makkelijker te handelen dan jullie normaal gezien deden. Jullie zaken zullen binnen een paar uur oplossen, hooguit een paar dagen, wat jullie ook beslissen aan te pakken, jullie zullen het met gemak aankunnen.

Het is alsof jullie in deze zaal tegenover Goliath hebben gestaan en hebben gewonnen, zoals in het Bijbelse verhaal. Jullie hebben je diepste, donkerste angsten overwonnen en door dit te doen zijn alle andere angsten klein geworden. Wij zouden naar jullie leven kunnen kijken met een analogie over het lopen op een wip – jullie lopen erop en als jullie op het topje komen blijven jullie vooruit lopen, maar wel naar beneden – dit is hoe het voor iedereen in de zaal is.

Wordt vervolgd