Kryon: Het helen van een Gebroken Hart. 3.

Kryon:
Het helen van een Gebroken Hart. 3.

David Brown: “The Fountain”, Durbanville
12 november 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Sommige dingen van het Kryon-werk waren heel langzaam, heel bedaard in wijze en werken en dit zijn emoties en mentale onbalans. Alleen bij een persoon in een staat van helderheid zal diens Merkabah volledig geactiveerd blijven.

Als jullie niet helder zijn zullen jullie geen heldere realiteit manifesteren, een realiteit die jullie bewust voor jezelf willen. Er zijn veiligheidsvoorzieningen ingebouwd in deze opening van jullie harten, echter, jullie hebben het geschenk gekregen van 16 maal de energie van verzoeken of intentie om op te lossen waar jullie ook mee bezig zijn. Dit zal jullie in staat stellen om je energie zoveel sneller te reinigen en in een staat van verlichting te blijven met jullie Merkabah volledig geactiveerd en jullie harten wijd open.

Dit zal jullie brengen naar een staat van volledige verbinding met het Goddelijke – het energieveld in jullie lichamen zal zich vol gaan voelen; vol liefde, zekerheid, vrede, vreugde en plezier. Jullie zijn hier op deze Aarde om verlichting te manifesteren.Verlichting is zijn in een staat van plezier, een staat van stroming, een absolute staat van vertrouwen waarin jullie debeslissingen nemen waar jullie voorheen bang voor waren, maar jullie nemen hen toch en laten het Goddelijke de rest doen in de wetenschap dat het Goddelijke de rest zal doen.

Laat alle energieën, met name die in jullie tweede chakra, door je hart stromen om hen los te laten. In de leringen van Kryon ging de tweede chakra altijd over liefde voor de andere sekse, seks zelf en of geld en dit heeft allemaal te maken met scheppen – als jullie harten gereinigd worden, geldt dit ook voor de tweede chakra zodat jullie het leven kunnen gaan leven dat jullie echt voor jezelf wensen.

Blijf even zitten met je gevoelens en laat deze energie door je solar plexus en heel je solar plexus tegelijk. De creatieve kracht zal allereerst een zeer gezond lichaam scheppen met gezonde organen, een gezonde intelligentie en, natuurlijk, zal jullie intelligentie heel anders worden als jullie verbonden zijn met het Goddelijke.

Het zal niet langer verbonden zijn met wat jullie op school is geleerd of met jullie negatieve ervaringen uit het verleden.Jullie geest zal verbonden zijn met Liefde, met Goddelijke Liefde.

Laat je geest geschoond worden en een diepere connectie ontstaan van je geest naar de Goddelijke Intelligentie en laat jezelf een spiralende energie voelen die door je lichaam gaat en alle negatieve energie verdrijft waar jullie die ook hebben vastgehouden want jullie worden vastgehouden in een ruimte waarin het veilig is om te voelen wat jullie ook voelen en waar het veilig is om elke boosheid of haat te herkennen – al jullie energieën zijn hier welkom, al jullie energieën.

Energieën, zowel goede als slechte, zijn ontworpen om jullie naar een staat van verlichting te brengen.

Er zullen vele mooie dingen gebeuren op deze Aarde als resultaat van deze harmonische concordantie. Op regeringsniveau zal er een complete herstructurering zijn van de machtsbasis op deze Aarde. Dit is een boodschap die steeds wordt herhaald in de Kryon-channelings. Er zal een neergang zijn van de Westerse wereld, maar geloof het of niet, er zal iets beters voor in de plaats komen.

Degenen van jullie die zijn verbonden met het Goddelijke zullen goddelijkheid naar de Aarde brengen en een speciale wereld scheppen voor allen de op de wereld leven, een wereld die behoorlijk lijkt op de parabel in het Kryon-boek over parabels waarin jullie op een weg rijden en de rivier zien maar geen brug – het lijkt daar behoorlijk op. Er is een nieuwe samenleving, een nieuwe manier van zijn vlak achter de sluier die erop staat te wachten dat de mensen dat mensen hun energieën reinigen om deze nieuwe staat van zijn naar de Aarde te brengen. Wat wij zeggen is dat er een geheel nieuwe wereldorde aankomt en niet een waarin een of twee domineren en manipuleren zoals het in de huidige wereld gaat, maar een die gebaseerd is op de Bloem van het Leven waarin elk snijpunt zijn eigen beslissers zal hebben – mensen die energie vasthouden en in hun geest weten dat er hier in een driedimensionale staat wordt gesproken over de Bloem van het Leven.

De harten van de mensen zullen verbonden zijn – de waarheid over hun bestaan zal openlijk bekend zijn. Zij zullen weten dat zij Goddelijke wezens zijn en het zal duidelijk zijn dat er een verschil is tussen geloven en weten. Het woord geloof is een voorbijgaande staat van zijn tussen niet weten en weten. Het betekent in de basis dat jullie doen alsof totdat jullie het doen! Als jullie het doen, geloven jullie het niet….dan WETEN jullie het! Jullie kennen het Goddelijke en het Goddelijke zal jullie bekend zijn.

Het scholingssysteem van de Westerse wereld, en dit wordt wereldwijd uitgedragen, doet zo weinig voor het menselijk bewustzijn dat het tot stof zal kunnen vergaan. Als steeds meer mensen zich met de Goddelijke Geest verbinden zal er meer kennis beschikbaar zijn op Aarde; de hoeveelheid kennis verdubbelt op dit moment elke vijf jaar. Op een bepaalde manier staan al degenen die deze boodschap horen op het randje van deze kennis.

Tot welk veld jullie ook behoren: het gebruik van het in het verleden gechannelde proces en wat ook in het heden wordt gechanneld zal jullie in staat stellen om Goddelijke kennis aan te boren betreffende jullie sferen of invloedssfeer – jullie zullen in staat zijn om jullie invloedssfeer te hervormen. Natuurlijk zullen er mensen zijn die jullie niet geloven of die jullie niet willen geloven, maar zoals wij al eerder hebben gezegd is geloof een voorbijgaande staat. In de niet te verre toekomst zal iedereen op Aarde dezelfde richting op gaan – naar het Goddelijke met een veel grotere snelheid dan op dit moment het geval is.

Nogmaals, plaats je bewustzijn in je hart en zie de verbinding met de zon, de maan, de sterren, de planeten en het Universum: dit is waar de energie vandaan komt die voor jullie uitdagingen zorgt; om jullie op cellulair niveau te activeren. Jullie worden constant geactiveerd door de staat en de positie van de planeten in het Universum.

Laat jezelf de energie zien van deze planeten en laat die door je hart stromen en geef jezelf toestemming  om te zien waar het Universum naartoe gaat en laat op een bepaalde manier je angsten voor de toekomst los en breng jezelf steeds meer in de huidige tijd.

Angst houdt jullie tegen om in het NU te zijn – houdt jullie in de toekomst of in het verleden – hoe meer tijd jullie doorbrengen in het NU, hoe meer jullie voor jezelf kunnen doen. In het heden zijn is een daad van liefde, een daad van liefde voor jezelf, een daad van zelfliefde.

Steeds meer in het heden zijn is een geschenk dat jullie aan jezelf geven; als jullie werkelijk aanwezig zijn, zijn jullie waarlijk verbonden met het Goddelijke.

Het komt door het blijven hangen in het verleden, het worstelen met je pijn uit je jeugd en het leven van de patronen uit jullie verleden dat jullie niet in het NU zijn; jeugdpijn kan jullie zowel in het verleden als in de toekomst houden door de angst over wat er nu weer zal gaan gebeuren. Zoals wij in het begin van deze boodschap zeiden kan deze jeugdpijn over gaan – er zijn jullie vele geschenken gegeven om je verleden te boven te komen, niet alleen in dit leven maar in alle levens. Vele mensen denken dat deze planeet in een staat van evolutie is, zij is in feite in een staat van revolutie, compleet loslaten van het verleden en een geheel nieuwe wereld binnenstappen, een nieuw, fantastisch gezichtspunt waar niemand “nee” tegen jullie zegt of zegt dat jullie “alleen maar dromen!”  Een heel nieuwe wereld.

De energieën zijn er klaar voor.De tekenen en aanwijzingen zijn er niet alleen om jullie de weg te tonen maar om jullie de energie te brengen om jezelf door deze onzichtbare barrières te brengen; naar nieuwe dimensies van spirituele groei en in het hart gevoelde vrijheid.

Neem even de tijd en plaats je bewustzijn in je hart – voel hoe liefde voelt en voel wat het is om een geheeld hart en een geactiveerd Merkabah te hebben……

Dit is Kryon die nu weggaat in ontzag en eer voor het werk dat is gedaan in naam van het Goddelijke op Aarde. Op dit moment zitten je gidsen aan jullie voeten; laat jezelf met liefde gewassen worden.

Het ga jullie goed en God zegene jullie want Kryon gaat nu weg.

Copyright © 2011 David Brown