Kryon: Leef jouw leven! 1

Kryon: Leef jouw leven! 1

David Brown / 8 mei 2007: Marina da Gama, Kaapstad
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alweer is het prachtig om hier vanavond in Marina da Gama te zijn. Er is veel liefde in de lucht, maar liefde kan vele dingen betekenen. Liefde kan grote opwinding scheppen in de harten en de solar plexus van de mens. De solar plexus gaat over kracht en het hart over liefde en waar liefde is zou, kracht moeten zijn en waar kracht is zou liefde moeten zijn.

Als jullie steeds meer in je lichaam gaan, niet alleen vanavond, maar ook bij je eigen persoonlijk werk aan jezelf, zullen jullie merken dat jullie vanuit je hart naar je solar plexus gaan en liefde scheppen waar er kracht is en dit zal een totaal nieuwe dynamiek scheppen als jullie je kracht leren gebruiken en jezelf weten te gronden op de planeet Aarde.

Er is veel liefde en in vele dromen in je hart en in de meeste van jullie dromen, gebruik dan wat meer kracht dan jullie al hebben. Het is dus aan iedereen om met veel liefde wat meer kracht te claimen en de dromen te scheppen waarvan jullie dromen.

Als jullie energie met liefde en kracht samengaat naar je tweede chakra, jullie creatieve centrum, gaan jullie op een heel andere manier van de wereld houden. Jullie gaan de harten en geesten van anderen om je heen veroveren en zij zullen net als jullie willen zijn en willen jullie gaan volgen. Zij willen jullie voetstappen volgen en meedoen aan het leven dat jullie zullen leiden. Allen in deze zaal zijn zonder uitzondering helers en jullie hebben allemaal speciale geschenken en zeer speciale krachten.

Jullie energieën werken op een heel andere manier dan bij de gemiddelde mens. Niet dat jullie meer of minder belangrijk zijn of dat jullie beter dan anderen zijn omdat iedereen op deze planeet even belangrijk is, maar iedereen op deze planeet onderneemt dingen om verschillende niveaus van verantwoordelijkheid te hebben.

Ieder persoon in deze zaal heeft een niveau van verantwoordelijkheid dat als eerste van hen vereist dat zij zichzelf helen om de wereld te kunnen helen en degenen om hen heen en degenen die naar hen toekomen te helen. Door jezelf te helen worden jullie een katalysator voor anderen, worden jullie een leider in deze wereld.

Als jullie jezelf helen stappen jullie een wereld binnenwaarin jullie je eigen realiteit gaan scheppen, waarin jullie naar een niveau van persoonlijke kracht en liefde gaan dat vele mensen in hun leven willen hebben. Als jullie naar dit niveau van persoonlijke kracht gaan, gaan jullie ook nieuwe persoonlijke relaties aan, relaties die niet alleen jullie zullen vervullen maar ook anderen en het zal zijn alsof een droom uitkomt.

Als je hart langzaam leegraakt van alle wonden uit je kindertijd en het karma vrijlaat waarmee jullie naar de planeet kwamen, zullen jullie een nieuw niveau van zienswijze hebben, een nieuw begrip, een nieuwe staat van zijn, een nieuwe manier voorwaarts en dit zal jullie de hemel op Aarde brengen.

Jullie zullen lopen tussen hemel en Aarde in een magisch rijk, in een Universum dat jullie hebben geschapen en waarin jullie je dromen leven. Het is geen geringe prestatie dat jullie je bewustzijn zo helder scheppen dat jullie je eigen realiteit uit liefde scheppen.

Velen van jullie zijn al lang, lang op deze reis en velen beginnen pas hiermee maar dit is een reis waarbij je leven vervuld zal worden, waarin jullie in een nieuwe realiteit stappen, een realiteit waarin het vuur in je hart brandt, waarin jullie tweede chakra ook in vuur staat en waar jullie met vuur scheppen, en met passie  en liefde jezelf naar een staat van overvloed brengen, net zoals een eik wiens wortels diep, diep de grond in gaan en wiens takken en bladeren zich naar de zon uitstrekken, en wiens oogst jaarlijks een ware, ware overvloed is.

Eiken leven vele honderden jaren met name in een kouder klimaat. Zij groeien langzaam, met geduld, met gemak en passie.

Zij groeien om van zichzelf te houden en om een realiteit van eigen keuze te scheppen maar hun wortels zitten zo diep en solide in Moeder Aarde en hun takken strekken zich hoog uit en dat is iets voor jullie om na te streven.

De manier waarop jullie je wortels in Moeder Aarde krijgen is zo verzekerd omdat jullie innerlijke moeder de drie lagere chakra’s bezet en jullie innerlijke vader de bovenste drie chakra’s en jullie toestaan om je te ontwikkelen vanuit deze samenstelling van energie.

Elke andere samenstelling houdt jullie in een proces dat jullie je laat afvragen waarom jullie steeds in cirkels lopen, niet alleen dag na dag, maar jaar na jaar en eigenlijk nergens heengaan, altijd in dezelfde richting vanuit hetzelfde draaipunt.

Zelfs als jullie geen gebruik maken van deze samenstelling zal het langzaam maar zeker gebeuren maar zal het zolang duren dat jullie leven bijna voorbij zal zijn voordat jullie je realiseren wat jullie doel was.

Als jullie deze samenstelling van energie binnengaan zal het licht waarlijk aan gaan en zullen de wortels onder je voeten diep, diep Moeder Aarde ingaan en zich echt verbinden. Jullie zullen je diep verbinden met Vader Hemel met de eeuwige wijsheid van alles dat de mens op deze Aarde bekend is.

Jullie zullen alles weten. Elke vraag die jullie stellen zal bijna een direct antwoord hebben en een waar antwoord maar jullie zullen een bepaalde hoeveelheid persoonlijke kracht moeten hebben om op dat niveau van wijsheid te handelen, dat niveau van wijsheid, dat niveau van Goddelijke begeleiding.

Zoveel verschillende mensen met verschillende bewustzijns zullen verschillende antwoorden krijgen op hun vragen, maar stap voor stap gaat de reis erom om meer verbonden te worden met Moeder Aarde en Vader Hemel en om de aspecten van het innerlijk kind weer te claimen die nog geen deel zijn van jullie gehele Zelf.

Wordt vervolgd