Kryon: Liefde heeft vele facetten. 2

Kryon:
Liefde heeft vele facetten. 2

David Brown: Devon, Engeland
27 februari 2010
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Er zal zelfs een nog uitgebreider bewustzijn komen, er komt een complete nieuwe wereld  naar jullie eigen keuze.

Wij vragen jullie om je vibraties nog hoger te laten gaan en steeds meer van de liefde te absorberen die vandaag in de aanbieding is en als een spons te worden die alles opzuigt dat jullie toebehoort; die jullie nodig hebben om je leven te laten werken; dat jullie nodig hebben om de geschenken hier op Aarde te manifesteren en te beginnen met het maken van een hemel op Aarde en dit een deel te maken van de nieuwe wereld; een plaats van vriendelijkheid en aardigheid, een liefhebbende plaats waar het agressieve mannelijke niet langer dominant is, een plaats waar liefde en waarheid gedijen; waar men van de wereld een betere plaats maakt en niet alleen voor jullie zelf en jullie kinderen maar waar ook alle anderen er als resultaat ook van zullen profiteren.

Er komt een nieuwe wereld van liefde aan en als jullie je innerlijke moeder, vader en  kind helen en de liefdes uit het verleden laten komen en gaan zullen jullie een wereld instappen die jullie ongelooflijk zal voorkomen en waarin jullie scheppen vanuit pure liefde, niet alleen voor jezelf maar ook voor je medemens. Liefde is het enige antwoord, liefde is de enige weg vooruit, liefde is liefde.

Liefde heeft vele facetten maar op zijn krachtigst is het heel vriendelijk en zacht en heel zorgzaam. Wij vragen jullie om steeds dieper in je lichaam te gaan en jezelf nog sterker te verbinden met Spirit. Laat de Goddelijke leiding door je lichaam heen stromen en zich steeds dieper verbinden met Moeder Aarde en zie onder je voetzolen de wortels van verbondenheid diep in Moeder Aarde gaan.

Voel de energie die jullie omringt en observeer wat jullie voelen. Terwijl deze nieuwe energieën binnenkomen moeten de oude verdwijnen en jullie cellen zullen steeds meer geactiveerd worden; jullie cellen zullen het licht zien.

Hoe meer licht jullie opnemen, hoe makkelijker jullie leven zal worden, jullie zullen de energie hebben om in je leven te doen wat jullie willen, jullie zullen de energie om de karmische wonden van het verleden te helen en de wonden die jullie familie al honderden, zo niet duizenden jaren heeft meegedragen; te beginnen in Afrika en eindigend in dit leven. Er komt een nieuwe wereld aan en het is aan ieder individu om zijn of haar innerlijk werk te doen om bewustzijn te brengen in hun eigen lichaam, naar hun eigen samenlevingen; maar eerst is het: Heler, heel jezelf.

Als jullie jezelf begrijpen kennen jullie jezelf en als jullie jezelf begrijpen en kennen, zullen jullie het Universum en het zonnestelsel begrijpen en je buren en vrienden beter begrijpen en zullen jullie je veel vrijer voelen en meer in staat om het leven te leven waarvan jullie altijd gedroomd hebben; in feite zal je leven weggaan en zal jullie leven een droom worden.

Het zal worden als een rivier die in de oceaan stroomt, jullie leven zal stromen als een rivier, er zal niet langer meer een innerlijk kind zijn om de stroom tegen te houden of familiekarma dat de stroom in de weg zit.

Jullie lessen zullen steeds makkelijker worden, jullie zullen bewegen naar een compleet andere wereld en naar een zeer speciale plaats gaan, veel liefde voelen, je lichaam licht en extatisch voelen als jullie gedachten jullie realiteit worden.

Automatisch zullen jullie gedachten steeds positiever gaan worden en steeds liefhebbender en jullie realiteit zal steeds liefhebbender worden. Wat er bij jullie uitgaat zullen jullie terug krijgen dus als jullie de mogelijkheid hebben om te geven, geef dan want jullie kunnen werkelijk alleen aan jezelf geven.

Ga door met liefde te laten stromen; de energie van Engeland doet het niet zo goed op het economische front, maar uit de chaos komt altijd orde, er zal altijd iemand zijn die orde in de chaos schept.

Jullie zijn getest en bekeken en nieuwe ideeën komen over een nieuwe manier van leven, nieuwe manieren om het land energie te geven, nieuwe energieën. Dit zal allemaal gaan gebeuren en er zal een nieuwe orde door Engeland gaan, een nieuwe manier van regeren, een nieuwe manier van begrijpen. De mensen en hun behoeften en een herkenning van de schade van de laatste twee wereldoorlogen in de psyche van Brittannië, zullen ook worden opgelost.

Brittannië staat trots in deze wereld, een solide, mannelijke natie met een zeer sterke structuur en die structuur wordt nu gebruikt om een andere soort energie door de natie en de hele wereld te laten stromen en dat is de energie van ethiek en integriteit.

 Het zal de natie op geen enkele manier devalueren, in feite zal het de macht van Brittannië in de wereld laten toenemen omdat het Goddelijke ontvankelijke energieën vereist en deze ontvankelijke energieën zullen zich gaan manifesteren in machtsposities en in feite is dit al begonnen.

Deze nieuwe energieën zullen de plaats innemen van de oude energieën die de weg voor hen vrij zullen maken.

Brittannië is niet langer het centrum van zijn rijk maar het is nog steeds in het centrum van vele aspecten van de wereld. Het heeft nieuwe ideeën nodig om dingen te doen, maar die kunnen alleen gebeuren door pure liefde en ethiek.

Het bankensysteem zal, als het niet ethisch wordt, ineen storten.

Geld is een belangrijk hulpmiddel en het is handig, maar het is eerder wijzer om het financiële systeem ethischer te laten worden in plaats van het ineen te laten storten. Spirit heeft mediums nodig waar hij doorheen kan werken en geld is een medium. Als teveel van dit medium is verdeeld over de verkeerde gebieden kan en zal Spirit het niet gebruiken.

Spirit is almachtig en als Spirit het financiële systeem zoals dit vandaag is wil stoppen, dan zal het ineen storten, vergis je niet. Het is aan iedereen om ethiek te brengen in de wereld van het geld en ethiek in het hart te brengen, geld is geen liefde; geld kan een weerspiegeling van liefde zijn maar het is geen liefde. Liefde is liefde en geld is geld, geld zal jullie niet gelukkig maken maar als jullie gelukkig zijn is het waarschijnlijk dat jullie geld zullen krijgen om gelukkig te blijven. Liefde is liefde en liefde is wat de wereld laat draaien.

Laat je hierover niets wijsmaken, iedereen heft geld nodig om te leven maar iedereen heeft ook liefde nodig want liefde is veel, veel belangrijker dan geld; als jullie geen liefde door je harten ontvangen, sterven jullie.

Liefde is een zeer krachtige energie en een energie waar jullie bang voor zijn, of, er waren tijden waarin jullie liefde ervoeren en tijden waarin liefde was weggenomen.

Bedenk dat jullie jezelf deze liefde gaven en dat jullie zelf deze liefde bij jezelf wegnamen.

Wij vragen jullie nogmaals om het te laten stromen en je de tijden waarin je de liefde tegenhield te herinneren en laat hen stap voor stap komen en weer gaan.

Jullie zijn nu veel ouder en wijzer en zullen niet meer dezelfde fouten maken als de liefde weer gaat stromen. Soms komt met de leeftijd de angst om dezelfde fout weer te maken.

Een fout is een geschenk en een les; jullie zullen niet meer dezelfde fout maken, jullie kunnen een ander maken, maar niet meer dezelfde, laat die angst om fouten te maken dus uit je hart gaan en sta fouten toe totdat jullie het goed doen, totdat de stroom van liefde doorgaat met stromen door jullie harten, onophoudelijk en met kracht en met macht.

Liefde is het antwoord, liefde is het enige antwoord. Liefde is jullie verbinding met het Goddelijke. Liefde is jullie reis naar Eenheid want jullie zullen liefde vinden; wij hebben eerder gesproken over bewustzijn en onbewustzijn. Onbewustzijn wordt bewust gemaakt door liefde, door liefhebbende handelingen en daden en energieën. Kijk naar je gedragingen en let erop dat je handelt met liefde, zorg en vriendelijkheid en als je vriendelijk bent voor jezelf, houd je van jezelf. Wat je ook geeft, je geeft het aan jezelf.

Wordt vervolgd