Kryon: Liefde is hier om te blijven! 1

Kryon:
Liefde is hier om te blijven! 1

David Brown: “The Fountain”, Durbanville
10 december 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alweer is het prachtig om vanavond bij jullie in Durbanville te zijn; de energie is zeer hoog en het is heerlijk zomerweer. Er is liefde in de lucht – er moet liefde in de lucht zijn, dat is alles wat telt – liefde is waar iedereen naar verlangt en naar uitkijkt.Liefde is het antwoord; het is de enige manier – liefde, licht, vrijheid, vreugde – binnenstappen in de rijken van extase.

Voor degenen die de afgelopen jaren met deze channelings hebben gewerkt zullen de energieën heel helder zijn, er zullen weinig mensen zijn met energieën die zo puur en helder zijn als die van jullie, maar er is nog steeds werk te doen – wijstappen vanuit deze dimensie naar de volgende. In de volgende dimensie zijn er compleet andere uitdagingen.

Als jullie dit emotionele proces vergelijken met het beklimmen van een berg, weet dan dat er nog een stukje verder geklommen moet worden. Het lijkt een beetje op het beklimmen van een klif – het laatste stukje nog, en dan, hupla over de top! Jullie zullen je veel vrijer voelen binnen de eerste twee, drie maanden omdat er een complete opwaardering is van de energie die direct van Kaapstad, Zuid Afrika komt en verder gaat door de drakenlijnen van de Aarde.

Er is vrede, harmonie, tevredenheid en liefde. Grote energieën zijn aangepakt en opgelost. Er zullen nog steeds een of twee zeer moeilijke zaken overwonnen moeten worden maar jullie zullen je veel vrediger voelen. Jullie harten zullen zich veel meer vol liefde voelen, zij zullen veel meer liefde voelen, in feite meer dan ooit in je leven.

Wij gaan naar een wereld met maar een religie, met een hart endit hart is vol van liefde voor allemaal. Het is hier en alles dat jullie hoeven te doen is het openen van jullie harten.

Jullie zouden hier nu erg goed in moeten zijn; het openen van je hart; liefde brengen, vreugde en vrijheid in je hart en je leven en in alle relaties.

Al degenen om jullie heen zullen jullie vibratie voelen. Jullie zullen een onderwerp van adoratie worden; de vrede die door jullie lichaam galmt naar al degenen om jullie heen.

Alle grote religies leren hetzelfde pad, hetzelfde verhaal, dezelfde filosofie – de basis van religie is LIEFDE. Het is niet anders voor Christenen, Hindoes, Joden, Moslims of welke andere religie ook – de hoofdlijn van religie is Liefde. Wij hebben altijd gezegd dat er in elke religie iets ontbreekt, misschien is het vergeten.Deze channelings zijn naar de Westerse wereld gebracht, laten wij zeggen: naar de Christelijke wereld. In de Bijbel is er iets dat “procesgang” wordt genoemd – de Christelijke wereld heeft vergeten hoe men om moet gaan met emoties.

Christus was zelf-gerealiseerd en hij begreep wat dit proces was, dit is bij het Christendom verloren gegaan. Langzaam maar zeker zijn gedesillusioneerde Christenen de Nieuwe Tijd binnengestapt en leerden en begrepen de noodzaak het doorlopen van dingen en van het openen van het hart. Dat zal langzaam maar zeker weer terugstromen in het Christendom en Christenen zullen weer in staat zijn om zich te verheugen in de ware geest van Christus.

Er zijn mensen die tot Christus en tot God zijn gekomen door het Christendom; het was een zeer moeilijke worsteling zonder de kunst van het doorlopen van zaken. In vele gevallen keken de Christenen hierop neer en dit kwam misschien ook door de leringen van Jung en de psychologie. Als zij zouden begrijpen dat tuchtigen betekent: het reinigen en verhelderen van het aura zouden zij meer begrijpen van hun eigen zaken en onderwerpen en waarom zoveel mensen de Christelijke kerk hebben verlaten.

Stap voor stap, als de kennis van de Nieuwe Tijd door het Christendom filtert zullen de meer moderne Christelijke Kerken deze leringen omhelzen. Langzaam maar zeker zullen meer Christenen het Christusbewustzijn binnenstappen – en de energie van de planeet verhogen.

Terwijl wij hierover spreken vindt dit soort werk of ontwikkeling plaats in de Christelijke Kerken en mensen worden bewuster van de noodzaak om hun processen te doorlopen.

De moeilijkste zaken om te doorlopen komen door stress in de jeugd – dood van een familielid, ouder, misbruik etc. Het is erg moeilijk voor iemand die door een moeilijke jeugd is gegaan om God feitelijk aan te raken en daarom is het doorlopen van processen beschikbaar om deze negatieve energieën kwijt te raken.

Negatieve geloofssystemen houden mensen gevangen in hun eigen angsten – angst is in de basis de afwezigheid van liefde –het doorlopen van processen brengt liefde in de angst. Als liefde God isen angst niet God is en liefde Goddelijk is en angst niet Goddelijk, kunnen wij door het doorlopen van de angsten deze angsten vrijlaten – wij laten hen los door het plaatsen van het Goddelijke in hun ruimte.

Het is nu het einde van het jaar 2003 en bij hebben veel grond onder de voeten gekregen vanaf het binnenstappen van de Nieuwe Tijd.

Het is een heel moeilijk, uitdagend en testend jaar geweest; alle moeilijkheden, uitdagingen en tests waar jullie doorheen zijn gegaan waren er om sterkere, krachtigeren begrijpender mensen te scheppen om hen naar de Nieuwe Tijd te leiden.

De Nieuwe Tijd heeft mensen met kracht en postuur nodig.Wij horen vaak  klachtenals: “Waarom doen wij ditwerk en doen ons best en helpt Spirit ons niet wat meer?” Jullie worden geholpen om sterk en krachtig te worden, om je energie vast te houden, in integriteit te blijven, om je harten te openen en hen open te houden onder alle omstandigheden, zelfs onder de grootste druk.

Steedssinds deze channelings in Kaapstad zijn begonnen hebben wij gesproken over grote veranderingen op deze planeet en hebben gezegd dat grote veranderingen grote conflicten scheppen.

Grote veranderingen scheppen angst; als iemand in iets nieuws moet stappen, iets onbekends, zijn er angsten die in die ruimten opkomen. Deze channelings zijn jullie gebracht om jullie in staat te stellen om krachtig en sterk te worden; om de energie vast te houden met een open hart zodat jullie de veranderingen die er plaatsvinden, niet vrezen.

Jullie moesten jezelf allemaal veranderen en jullie moesten door de grootste uitdagingen gaan – Spirit eert jullie hiervoor waarlijk. Spirit staat jullie werkelijk terzijde en houdt jullie hand vast als jullie door deze moeilijke opdrachten gaan. Vertrouwen is het eerste dat door het Goddelijke wordt gegeven en het is het eerste ding dat wordt weggenomen.

Om Spirit te leren vertrouwen en Spirit en zijn motieven waarlijk te leren kennen dienen jullie je als menselijke wezens uit te breiden door de uitdagingen die jullie worden gebracht.

Jullie zijn hier op Aarde als helers  – er komen grote veranderingen naar deze planeet. Binnen de komende 30 jaar en het huidige gebruik van olie kunnen jullie ervan uitgaan dat alle bronnen opdrogen. Olie is waar de westerse wereld en de industriële revolutie op draaiden. De mensheid – met name in de westerse wereld – zit op een pad van zelfvernietiging. Jullie leiders maken geen plannen voor een tijdperk zonder olie ; zij maken geen plannen voor een verandering van de economie; zij maken geen plannen voor het brengen van nieuwe energieën of vrij energiegebruik. De manier van het Westen is zo groot geworden dat je door de bomen nauwelijks het bos nog kunt zien.

De Westerse Wereld begondoordat onzekere naties energie en ruimte (landbouwgrond) tekort kwamenen zich uitbreidden naar de Nieuwe Wereld en daarbij volkerenmoord begingen op alle continenten en toen dit voorbij was pogingen deden om de spiritualiteit van de inheemse bevolking te vernietigen door missionarissen etc. Het ontbreken van Spirit in mensen heeft als direct resultaat daarvan de epidemie van aids op deze planeet gebracht.

AIDS is in de basis een ziekte die werd verspreid door de arme bevolking van deze wereld. De mensen zijn alleen arm omdat zij arm zijn in Spirit – zij hebben hun Spirit verloren. De enige manier waarop een persoon zichzelf kan helen van AIDS is door het herwinnen van zijn of haar Spirit en Spirit toe te staan door lichaam en hart te stromen – zich weer te verbinden met Moeder Aarde en Vader Hemel, met de zon, met hun innerlijke ouders, hun energieën te reinigen en de grootheid van het eigen wezen te (h)erkennen.

Jullie hoeven in de wereld alleen maar naar de mens in het algemeen te kijken. Zij doen er alles aan om verder te komen in het leven maar het leven lijkt wel een tredmolen te zijn.

Een van de vele redenen hiervoor zijn de zaken en affaires van het hart. Als zaken en affaires van het hart niet worden opgelost kunnen jullie verwachten dat er geen overvloed in je leven is. Als je hart volledig is geheeld kunnen jullie verwachten dat er helemaal geen problemen met overvloed zijn – als jullie in de ware liefde stappen, ware compassie en jullie innerlijke staat er een van compassie is, zijn jullie in het NU.

Als jullie helemaal in jezelf aanwezig zijn en volledig verbonden met het Goddelijke – zal het jullie aan niets ontbreken, zullen jullie niets te wensen over hebben en alles hebben wat jullie wensen.

 Wordt vervolgd