Kryon: Liefde is van iedereen. 2

Kryon:
Liefde is van iedereen. 2

David Brown: Wynberg, Kaapstad.
13 juli 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Als je moeder een jongen wilde en een meisje kreeg of een meisje wilde en een jongen kreeg, laat deze energie dan vrij en gebruik de roze energie, deze ware, archetypische moederenergie.

Allerlei soorten ziekten worden door dit fenomeen geschapen – kanker, hartproblemen en eetproblemen. Vele disfunctionele zaken gebeuren als resultaat hiervan. Laat de energie in je basis- en tweede chakra los en laat het gaan. Lieve mensen, jullie gidsen zitten aan jullie voeten in ontzag en eer en met totaal respect voor het werk dat jullie doen en het werk dat jullie al aan jezelf hebben gedaan. Jullie zijn in dit leven van ver gekomen.

Waarvan jullie voelen dat jullie het niet kunnen behappen, geef het aan je gidsen en laat hen jullie helpen om de energie los te laten, de blokkade die tussen jullie basis- en tweede chakra ligt. Dit, lieve mensen, is massabewustzijn dat wordt opgelost met één mens tegelijk.

De ware, archetypische vaderenergie, de energie van poederblauwe liefde en de energie van bescherming van zijn familie is de energie van het zorgdragen dat aan de behoeften van de moeder en het kind wordt voldaan.

Zou een moeder in de vaderrol moeten stappen dan is het kind achtergelaten en voelt het zich verlaten en afgewezen. Een vader zou er altijd moeten zijn om te zorgen voor een ruimte met veiligheid en zekerheid voor moeder en kind.

Laat de liefde binnenkomen in je lichaam, deze poederblauwe liefde. Laat het jullie energiesysteem reinigen en ophelderen wat er ook in jullie basis- en tweede chakra is. Terwijl wij deze energie van poederblauw licht in jullie basis- en tweede chakra brengen zal er een vermenging zijn van de roze en de blauwe kleur die de kleur violet oplevert – een violette vlam.

Dit wordt er geschapen als moeder en vader dit echt bereiken. Dit is het proces dat jullie een ware moeder en vader zal geven en een ware, goed werkende relatie met hen. Totdat deze violette vlam alle negatieve energieën uit oude tijden en van de oude manier van ouderschap heeft weggebrand zullen jullie geen kinderen in een veilige wereld brengen.

Als jullie geen goede ouder voor jezelf zijn en jezelf geven wat je in het leven nodig hebt om aan je behoeften te voldoen, is het geen tijd om kinderen te hebben. Jullie zouden hen wel kunnen hebben maar zij zullen net zo disfunctioneel zijn als jullie nu in je eigen leven zijn.

Het vermengen van de innerlijke moeder en vader zal deze energieën laten oplossen en schonen en de violette vlam zal door je lichaam branden en wegbranden wat niet waarlijk is, dat jullie tegenhoudt om een liefhebbende relatie te hebben met de persoon die jullie aanbidden, jullie soul-mate of je tweelingVlam, maar bovenal met jezelf. Er is maar een relatie die werkelijk telt op deze Aarde en dat is de relatie met jezelf.

Als de relatie met jezelf goed is zal de relatie met de planeet ook goed zijn – wat er aan de binnenkant gebeurt, gebeurt ook aan de buitenkant.

Laat deze prachtige roze en poederblauwe energieën zich vermengen en de violette energie scheppen die wegbrandt en transformeert. Laat het de splijting helen die massabewustzijn is, de splijting tussen het mannelijk en vrouwelijk die het misverstand is tussen man en vrouw.

Als jullie energieën steeds helderder worden, laat dan een vermengen toe van het mannelijk en vrouwelijk in jezelf en laat liefde in je lichaam uitbreiden. Liefde is een staat van zijn, gewoon zij wie je wikt zijn. Wees dus je droom, het gevoel van je droom, of wees het gevoel van je droom en die prachtige relatie waar jullie altijd al van droomden en schep deze energie in je lichaam.

Lieve mensen, wij ankeren de energie van succesvolle relaties hier in de Aarde. Dit werk is al gedaan met de mannelijke energieën van Zwitserland en ook die is geankerd in de grond van Zwitserland. In Kaapstad, het vrouwelijk centrum van de Aarde, wordt dit ankeren nu uitgevoerd. Deze twee centra  zullen zich weer met elkaar verbinden – de prachtige vrouwelijke energieën van Kaapstad vermengen zich met de krachtige mannelijke energieën van Zwitserland om een geheel nieuwe wereld te scheppen met begrip over relaties.

Laat je dromen waar worden. Laat de liefde en het begrip van een relatie die werkt in je lichaam komen. Misschien zal de relatie die jullie kiezen als een dans zijn, een dans met Spirit, met de twee energieën van het mannelijke en het vrouwelijke die samen verdergaan om een wereld te scheppen die jullie en je partners wensen en waar jullie over dromen.

Herken in je lichaam waar de blokkade is want dit is een grote blokkade in alle mensen – een gebrek aan begrip over hoe men een relatie kan hebben. De geheimen van relaties zijn verborgen in de basis- en tweede chakra.

Door jullie weerstand te laten oplossen zullen jullie een geheel nieuwe wereld voor jezelf scheppen, een wereld waarin jullie goede relaties hebben tussen mannen en vrouwen, met overvloed, met de natuur en met het Universum zelf waar medescheppen mogelijk is en met gemak kan plaatsvinden.

Alle scheppingshandelingen komen vanuit de vermenging van de mannelijke en de vrouwelijke energieën.

‘Laat de liefde dus door je lichaam stromen en geef toestemming aan de poederblauwe en de prachtige roze liefde om je te leren ontvankelijk te zijn en de geschenken te ontvangen die op jullie staan te wachten – in elke droom zijn er vele geschenken.

Jullie dromen zouden niet zo zijn als de angsten hen niet in stand zouden houden.Wees je dus bewust van de angsten die jullie dromen in de weg staan en ga met hen een voor een de confrontatie aan – laat de drie prachtige energieën, de roze, de poederblauwe en de violette vlammen de angsten voor liefde oplossen, voor relaties, voor intimiteit en de angst voor het niet tegenkomen van de juiste persoon. Laat de weerstand uitbreiden en als dit gebeurt zal die zeker oplossen.

Dit is de eerste keer dat de poederblauwe en de roze energieën op deze manier op Aarde zijn ervaren, want dit is de nieuwe tijd. Dit is de nieuwe manier voor relaties. Alleen als een kind sterke en stabiele ouders heeft – die echt van elkaar houden – kan een kind groeien en bloeien.

Een kind kan zich met vertrouwen en liefde uitbreiden tot in het Universum, iedereen met respect behandelen en begrijpen en door dit te doen zelf gerespecteerd en begrepen te worden.

De reis naar het terug-claimen van het innerlijk kind is zeer belangrijk in het bewustzijn van de mens. Een van de grootse stappen voor het verzekeren dat het kind op deze manier bewust wordt is dat de innerlijke vader en moeder van elkaar houden, een goede relatie hebben en voor die veilige ruimte voor het kind zorgen.

Als jullie innerlijke vader en moeder sterker worden, worden zij zacht en aardig. Deze aspecten van het innerlijk kind die zo diep gewond zijn  voelen geen angst bij het teruggaan naar het hart, de plaats die zij vele jaren geleden verlieten, gefragmenteerd, verdreven en in vele stukjes verdeeld over het Universum.

Als de energie in je lichaam zachter en meer ontvankelijk wordt en jullie je sterk en krachtiger voelen, laat dan deze aspecten van het kind die voorheen bang waren, terugkeren naar je hart. Deze aspecten van het kind die in de eerste jaren van jullie leven gefragmenteerd waren zullen niet langer een realiteit scheppen die nodig geheeld dient te worden. Deze aspecten zullen allemaal naar jullie terugkomen. Als jullie innerlijke moeder en vader heel zijn en een liefhebbende relatie hebben zullen zij een ruimte in stand houden waarnaar het magische kind terug kan keren.

Jullie magisch kind is dat aspect van jullie dat elk dingetje weet dat er te weten is over dit Universum. De tijd zal komen waarin dit magisch kind naar ieder mens terug zal komen waar ware kennis en begrip zijn over wat een menselijk wezen werkelijk is.

Degenen in de zaal die er klaar voor zijn om hun magisch kind te ontvangen: Laat het kind tot jullie komen en voor degenen die daar nog niet klaar voor zijn: ga naar je magisch kind – waar het zich in het Universum ook bevindt. Laat het magisch kind tegen jullie spreken en jullie adviseren.

Laat tegelijkertijd liefde je hart in stromen en terwijl dit wordt gevuld. Laat het zich uitbreiden naar het Universum en laat het dan weer terugkomen en laat jezelf nu steeds meer uitbreiden naar degenen die jullie bedoeld waren te zijn.

Lieve mensen, dit is jullie wereld en jullie wereld is jullie creatie. Als de gefragmenteerde aspecten van jullie innerlijk kind terugkeren in je hart zullen jullie sterker en krachtiger worden en in staat om de realiteit van jullie eigen keuze te scheppen – een realiteit van ware liefde, ware vreugde, ware vrijheid, ware expressie, een realiteit waarin goede relaties tussen mannen en vrouwen mogelijk zijn en vanuit het vermengen van het mannelijk en het vrouwelijk zullen jullie dromen dromen die jullie je nooit konden voorstellen.

Het ga jullie goed, God zegene jullie want Kryon gaat nu weg.