Kryon: Obstakels ontwijken op je reis naar bewustzijn. 2

Kryon: Obstakels ontwijken op je reis naar bewustzijn. 2

Wynberg, Kaapstad
David Brown / 8 December 2004:
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Een van de grootste moeilijkheden voor mensen op de planeet is de tweede chakra – de chakra van creativiteit. Het is ook de chakra van creatie en medescheppen en er is een groot gebrek aan begrip en waarheid op dit aardse ruimteschip rondom dit chakra en daarom voelen wij dat het noodzakelijk is om duidelijkheid te brengen over dit deel van jullie lichaam.

Channel al je bewustzijn naar dit chakra – jullie worden nog steeds vastgehouden in de schoot van Moeder Aarde. Er is heel veel schuld en schaamte in het gebied van de tweede chakra. Herken de schuld en de schaamte en laat daarbij alle seksuele schuld en schaamte los. In de waarheid kan er geen schuld en schaamte rond seksualiteit zijn want jullie seksualiteit behoort jullie toe. Die is net zo uniek als jullie zelf zijn. Er is geen eenduidige manier om dit te doen. Er zijn geen regels rondom de handeling van seks. Om betekenisvolle seks te hebben moet de tweede chakra verbonden zijn met de hartchakra. Twee mensen ervaren de diepste intimiteit dus niet alleen fysiek door de tweede chakra maar ook door de hartchakra. In de hartchakra is er alle betekenisvolle consideratie voor de partner. Het hart zal altijd een partner kiezen waarvan je kunt houden en de energie kunt toestaan in een cirkel in beide richtingen door je genitaliën te stromen en te geven en te ontvangen.

Wij hebben eerder gesproken over een Hele persoon en Heelheid zou op de eerste plaats moeten staan als jullie een ervaring wensen van de ware seksuele tantrische ervaring. Het is de persoon die niet werkelijk Heel is die de ware extase niet ervaart. “Tantrisch” betekent: “verbinding met het Goddelijke”.

Dit is bereikbaar en in al deze channellings is jullie wijze raad gegeven over de behoefte aan emotionele heling – de behoefte om de eigen energie helder te zien; de behoefte om te zien dat men in balans is; de behoefte om te zien dat jullie levensgereedschappen hebben om zo’n heling te kunnen bewerkstelligen.

Als deze dingen allemaal aanwezig zijn zou het echt mogelijk zijn om betrokken te zijn in een prachtige, intieme en oprechte relatie met een persoon van de tegenovergestelde sekse en met je partner een wereld te scheppen die je feitelijk voor jezelf kiest. Jullie zullen merken dat de met je hart uitgekozen partner dezelfde droom heeft als jezelf. De richting van je leven is niet moeilijk; jullie zullen dezelfde kant opgaan; dezelfde dingen willen, dezelfde vriendenkring hebben – een liefhebbend partnerschap. Intimiteit zal steeds makkelijker worden.

In deze staat van heelheid zullen jullie een ruimte scheppen van veiligheid, vertrouwen en loyaliteit.

Om te krijgen wat je werkelijk wilt in een relatie moeten al deze dingen op hun plaats vallen en dient het kind binnenin heel te zijn in jezelf.

In feite moeten alle aspecten van het kind weer opgeëist worden. Een plaats zoals deze is geen plaats voor een kind. Een kind dient in veiligheid te worden gehouden met twee ouders die van elkaar houden en elkaar eren. Jullie innerlijk kind en je fysieke kind zijn een en dezelfde. Intimiteit is een diepgaand gevoel en in vele mensen is er een diepgaande behoefte.

De noodzaak in de staat van intimiteit komt van het niet in staat zijn om in jezelf te kijken…..dat is de noodzakelijke behoefte.

Als jullie intiem willen zijn met een ander, herken deze behoefte en laat de energie komen en daarna weer gaan. De behoefte zal alleen een ware relatie wegdrukken waarin ware intimiteit kan worden verworven. Geef jezelf het geschenk van intimiteit. Achter al deze donkere schaduwen van schaamte en schuld zijn er ook gouden schaduwen. Er zijn geschenken in het duister want elke wolk heeft een zilveren omlijning.

Als jullie de duisternis loslaten en de moed hebben om in en uit de andere kant te lopen, zal dit altijd sterker zijn, krachtiger, liefhebbender en met veel minder angst. Hoe meer liefde jullie in je lichaam hebben, hoe minder angst er is.

Nogmaals, laat de energie van liefde stromen in de behoefte aan intimiteit…..en laat het komen en laat het gaan. Deze angst voor intimiteit is inherent aan de mensheid.

Angst voor intimiteit zit in het massabewustzijn. Houd deze angst vast en kijk naar het centrum van deze groep dat verbonden is met het hart van Moeder Aarde naar het hart van de Grote Centrale Zon. Als jullie deze angst voor intimiteit loslaten zal een grote hoeveelheid licht een diepe, inherente verbinding brengen met Moeder Aarde en ware, diepere niveaus van intimiteit worden dan bereikbaar. Het is de droom van iedereen om een ander diep en intiem lief te hebben.

Er wordt een nieuwe energie geankerd in de aarde hier in Kaapstad, nu, vanavond en die opent nieuwe niveaus van jullie eigen bewustzijn naar een andere manier van liefhebben – een heel speciale manier van zijn.

Degenen van jullie die op het pad van verlichting en bewust leven zijn zullen het veel makkelijker vinden om zich met deze energie te verbinden dan ooit…of het nu in dit leven of in een ander leven was, in de toekomst of in het verleden. Een energie van intimiteit en diepe, betekenisvolle relaties komt naar deze Aarde, een energie van begrip tussen de twee seksen; de energie van zorg, eerlijkheid, begrip en respect – de kwaliteiten die zo lang ontbrak in de gemiddelde relaties op deze planeet.

Weldra zal dit aardse ruimteschip een geheel nieuwe manier van zijn gaan zien. Het massabewustzijn is verpletterd en men kan een nieuwe hiërarchie op de planeet verwachten in de komende tien jaar. Dit betekent andere regeringen die de dingen anders doen. Jullie kunnen verwachten dat de grootste religies van deze wereld belangrijk verhoogd zullen worden in bewustzijn. Er zal nieuw leiderschap zijn, een nieuwe manier van denken – in bewustzijn en begrip. Iedereen zal elkaar gaan helpen. Door middel van deze channellings leiden wij jullie naar een nieuwe wereld, naar een geheel nieuwe manier van zijn, naar een gevoel van volheid in je lichaam.

Een gevoel van liefde, vreugde en vrijheid. Een gevoel van zelfwaarde. Een deel van de schuld en schaamte rond jullie seksualiteit is is een persoon met weinig zelfwaarde en zelfwaardering – een gevoel van “het niet verdienen”. Iedereen op deze planeet verdient liefde en iedereen zal liefhebben. Dit is wat er voor bewustzijn in het verschiet ligt.

Jullie hebben aan jezelf gewerkt om bewuster te worden en Kryon eert de lichtwerkers op de planeet voor het werk dat jullie hebben gedaan. Jullie hebben de gevangeniscel van dit leven op Aarde vermorzeld, niet alleen voor jezelf maar ook voor alle anderen op Aarde. Het werk dat jullie hebben gedaan is verbazingwekkend. Het gaat veel verder dan de verwachtingen van Spirit.

Wij wisten steeds dat jullie het konden doen. Er is een ongelooflijke hoeveelheid hulp geboden door Spirit en jullie moeten jezelf eren voor het werken met Spirit en voor het feit dat Spirit door jullie kon werken.

Jullie zijn het die beslissingen in je eigen leven hebben genomen om de wereld leefbaarder te maken, niet alleen voor jezelf maar voor iedereen. Degenen van jullie die aan jezelf werken zullen allemaal in de nieuwe wereld zijn, maar over tien jaar van nu zal de wereld een totaal andere plaats zijn. Zoveel barrières zijn er geslecht en er is zoveel bewustzijn verankerd in de Aarde in het aangezicht van een grote diversiteit en een gebrek aan begrip.

Er is altijd een keuze op deze planeet, het is liefde of angst…..en steeds vaker is de keuze: Liefde. Dit is jullie keuze en jullie geschenk!!!

Dit is Kryon die nu weggaat. Het ga jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf.